Formarea reprezentativei școlare

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 14069
Mărime: 787.15KB (arhivat)
Publicat de: Florinel G.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Manolache Gabriel
Facultatea de Educatie Fizica si Sport
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Extras din curs

Organizarea si desfasurarea oricarui proces instructiv-educativ trebuie sa se realizeze pentru a avea o eficienta maxima, in concordanta cu anumite cerinte, norme, directive, etc.

Acestea sunt impuse de comanda sociala pentru subsistemul educatiei fizice in care are loc procesul instructiv-educativ respectiv.

Unele dintre aceste cerinte sunt fundamentale si ele primesc ca atare denumirea si statutul de principii.

Principiile se respecta, nu se aplica. Respectarea principiilor in totalitatea lor este o necesitate. Nerespectarea doar a unuia, de exemplu, conduce obligatoriu la diminuarea eficientei procesului instructiv-educativ respectiv.

PRINCIPII DE INSTRUIRE

Principii de instruire in educatie fizica si sport

1.PRINCIPIUL INTUITIEI

Rolul intuitiei: Intuitia presupune o cunoastere a realitatii cu ajutorul simturilor, analizatorilor, receptorilor organismului uman. In educatie fizica si sport, principiul intuitiei presupune stimularea a cat mai ultor analizatori, pentru a se forma o imagine cat mai exacta despre ceea ce se invata. La subiectii normali, cel mai solicitat analizator este cel vizual. La subiectii cu deficiente vizuale este solicitat analizatorul tactil. In procesul de invatare motrica este solicitat foarte mult si analizatorul auditiv. In acaste cazuri se trece dincolo de treapta senzoriala a cunoasterii umane, se trece la treapta logica, deoarece se folseste limbajul specific celui de al doilea sisitem de semnalizare.

Metodele Intuitive:

- Demonstratia-demonstrarea celor ce urmeaza a fi insusite;

- Prezentarea unor materiale (planse,schite,imagini); - Observarea executiei altor subiecti.

Cerinte pentru respectarea principiului:

- Urmarirea celor prezentate sa fie posibil, la nivel optimal, tuturor subiectilor care desfasoara activitatea;

- Sa nu fie folosite abiziv modalitati prinncare se stimuleaza primul sisitem de semnalizare, fiindca in acest caz se impiedeca abstractizarea si generalizarea-procesele de gandire foarte importante in educatie fizica si sport.

2.PRINCIPIUL PARTICIPARII CONSTIENTE SI ACTIVE

Laturile pe care le implica acest principiu sunt:

- Participarea constienta; - Participarea activa.

Cerinte principale:

- Subiectii tb sa fie constienti in privinta efectelor practicarii sistematice a exercitiilor fizice asupra organismului propriu, dozarii precise a efortului functie de particularitatile individuale si de obiectivele urmarite. Trebuie formata la elevi o motivatie puternica si corecta pentru practicarea exercitiilor fizice conform unor norme sau regului (pauze intre repetari, rolul conditiilor igienice, factorii naturali de calire, refacerea dupa efort,etc)

- Intelegerea clara si memorarea actelor si actiunilor motrice, cre se invata. Subiectii trebuie sa inteleaga mecanismul de baza al executiei actelor si ectiunilor motrice care se insusesc, concomitent cu memorarea acestui mecanism.

- Manifestarea unei atitudini responsabile a subiectilor pentru insusirea materialului predat;

- Formarea capacitatii subiectilor de apreciere obiectiva a propriului randament.

3.PRINCIPIUL ACCESIBILITATII

Generalitati: Princiuli acesta subliniaza necesitatea desfasurarii activitatilor de practicare a exercitiilor fizice in functie de particularitatile subiectilor.

Actiunile celui care conduce instruirea-PROFESORUL/EDUCATORUL:

- Selectia cu atentie a stimulilor, a exercitiilor fizice;

- Stabilirea unei dozari corespunzatoare a efortului fizic;

- Folosirea unor reglatori metodici pentru a accelera procesul de insusire a unor acte sau actiuni motrice de catre subiecti;

- Adaptarea metodelor si proceselor metodice de instruire si educatie la nivelul intelegerii si de dezvoltare psiho-motrice a subiectilor - Diferentierea evaluarii randamentului subiectilor.

Cerinte pentru respectarea acestui principiu:

- Necesitatea cunoasterii permanente a colectivului;

- Stabilirea unui ritm adecvat de lucru, functie de reactia subiectilor la stimuli;

- Necesitatea cunoasterii si aplicarii celor trei reguli clasice ale practicii didactice-trecerea de la usor la greu/ -trecerea de la simplu la complex/ -trecerea de la cunoscut la necunoscut, adica de la elemente cunoscute dar insusite la cele noi care se bazeaza pe cele deja insusite.

Bibliografie

Albu V. - “Teoria educației fizice și a sportului”- ediția a II-a, Ed. Ex Ponto, Constanța, 1999.

Bompa T.O.- „Periodizarea- Dezvoltarea calităților biomotrice”, Ed. Ex Ponto, Constanța, 2001.

Bompa T.O.- „Periodizarea- Teoria și metodologia antrenamentului sportiv”, Ed. Ex Ponto, Constanța, 2001.

Bota C. - „Fiziologie generală. Aplicații la efortul fizic”, Ed. Medicală, București, 2002.

Carstea, Gh., (2000), Teoria și metodica educației fizice și sportului. București: Ed. AN-DA

Carstea, G., (1990), Planificarea procesului de educație fizică școlară. București: IEFS Cernaianu, C., (2000), Fotbal - Manualul antrenorului profesionist. București: Ed. Rotech Pro

Cojocaru V. - „Fotbal de la 6 - 14 ani. Metodica pregătirii” - Ed. Axis Mundi, București, 2002.

Colibaba Evuleț D. - „Praxiologie și proiectare curriculară în educație fizică și sport”, Ed. Universitaria, București, 2007.

Demeter A. - „Fiziologia efortului sportiv” // „Medicina sportivă aplicată” - Editis. - București, 1994.

Dragnea A. C., Mate-Teodorescu S. - „Teoria sportului”, Ed. Fest, București, 2002.

Drăgan A. - „Fotbal pentru juniori”, Ed. Valinex, Chișinău, 2006.

Drăgan A. - „Fotbal - concepții, metode și mijloace”, Ed. Mongabit, Galați, 2006.

Drăgan A. - „Abordări interdisciplinare în fotbal”, Ed. Academica, Galați, 2007.

Drăgan A. - „Optimizarea lec iei de antrenament la disciplina fotbal”ț ,, Editura Galati University Press, Galați, 2009.

Drăgan I. - „Selecția medico-biologică în sport” - Sport-Turism. - București, 1990.

Drăgan I. - „Pregătirea biologică de concurs și refacerea în sport” // „Medicina sportivă aplicată” - Editis. - București, 1994.

Epuran M. - „Asistența psihologică în sport” // „Medicina sportivă aplicată” - Editis.- București, 1994.

Giacomini M. - „Ghidul tehnic pentru școlile de fotbal”, Italia, 2009

Hargreaves, A., (1990), Skiles und strategies for coaching soccer Fotbal.

Hargreaves, A., (1996), Coaching Youth American Sport

Preview document

Formarea reprezentativei școlare - Pagina 1
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 2
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 3
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 4
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 5
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 6
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 7
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 8
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 9
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 10
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 11
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 12
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 13
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 14
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 15
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 16
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 17
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 18
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 19
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 20
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 21
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 22
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 23
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 24
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 25
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 26
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 27
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 28
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 29
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 30
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 31
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 32
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 33
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 34
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 35
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 36
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 37
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 38
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 39
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 40
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 41
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 42
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 43
Formarea reprezentativei școlare - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Formarea reprezentativei scolare.docx

Alții au mai descărcat și

Istoria Educației Fizice și Sportului

Curs 1. 1.1 Izvoarele istoriei educaţiei fizice şi sportului 1.2 Exerciţiul fizic şi evoluţia acestuia în toate etapele comunei primitive 1.1...

Tehnici Specifice de Predare

Obiective cadru: Absolvenţii cursului Tehnici specifice de predare trebuie: 1. Să demonstreze gândire creativă prin: - folosirea, îmbunătăţirea...

Activități Motrice

Deprinderile motrice sunt considerate componente automatizate ale activităţii voluntare pe linia motricităţii. Prin repetări numeroase, efectuate...

Istoria Educației Fizice și Sportului

Omul modern este într-o întrecere perpetua cu semenii, dar mai ales cu timpul. Pentru a fi competitivi trebuie sa stapânim întreaga problematica a...

Etică și deontologie educație fizică și sport

Scurtǎ istorie a dopajului. Ce este dopajul? Cuvântul dopaj vine de la cuvântul dop aparţinând dialectului sud-african Kaffir şi se referǎ la un...

Educație Fizică

CURSUL 2 Necesitatea marketingului sportiv Deşi sportul se vinde de secole, ideea de sistem raţional al marketingului sportiv este relativ nouă....

Evaluarea capacității motrice - caracteristicile motricității la diferite vârste

Motricitatea: exprimă o caracteristică globală, cuprinzând ansamblul de procese şi mecanisme prin care corpul uman sau segmentele sale se...

Handbal

Jocurile sportive, deci si handbalul, sunt studiate din trei puncte de vedere: - ca discipline stiintifice, în teoria si metodica respectiva; -...

Te-ar putea interesa și

Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial

CAPITOLUL I 1.1. Introducere Fotbalul, spectacolul care aduce pe stadion și în fața micilor ecrane milioane de oameni, își extinde rapid aria de...

Ai nevoie de altceva?