Tehnici Specifice de Predare

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 30242
Mărime: 127.25KB (arhivat)
Publicat de: Caterina Rădoi
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alin Larion

Extras din curs

Obiective cadru:

Absolvenţii cursului Tehnici specifice de predare trebuie:

1. Să demonstreze gândire creativă prin:

- folosirea, îmbunătăţirea şi evaluarea permanentă a unor strategii proprii de prezentare a conţinuturilor informaţionale;

- conceperea unor modele de acţionare şi luarea unor decizii adecvate situaţiilor dinamice continue;

- formarea şi folosirea unor deprinderi de judecată corectă;

- utilizarea unor tehnici de argumentare variate în contexte sociale diferite.

2. Să folosească modalităţi variate de comunicare în funcţie de situaţiile reale prin:

- formarea capacităţii de transmitere, de ascultare, de înţelegere a informaţiilor transmise şi primite;

- formarea capacităţii de comunicare verbală, non-verbală şi practică;

- formarea capacităţii de asimilare şi utilizare a terminologiei, a limbajului, codurilor, convenţiilor diferitelor modalităţii de exprimare specifice disciplinelor sportive.

3. Să înţeleagă sensul apartenenţei şi responsabilităţii profesiei prin:

- formarea capacităţii de perfecţionare şi autoperfecţionare continuă;

- formarea capacităţii de integrare în viaţa socială specifică sistemului de învăţământ structurat pe arii curriculare;

- formarea capacităţii de responsabilitate faţă de actul educativ, şi faţă de răspunderea formării oamenilor.

- Să înţeleagă şi să folosească tehnologiile moderne prin:

- formarea capacităţii de a mânui video-proiectorul, retroproiectorul, de a scana şi a monta anumite secvenţe, de a lucra în powerpoint etc.;

- formarea capacităţii de a combina modalităţile de transmitere a informaţiilor cu tehnologia modernă;

- formarea capacităţii de folosire a echipamentelor informatice în calitatea lor de instrumente ale comunicării;

4. Să-şi formeze un set de valori individuale profesionale şi sociale pe care să le respecte în cariera didactică prin:

- formarea competenţei de aş susţine şi argumenta părerile, ideile;

- formarea capacităţii de înţelegere a influenţei mediului social şi cultural asupra comportamentului.

Obiective de referinţă

La sfârşitul acestui curs studentul va trebui să fie capabil:

- să înţeleagă conceptul de predare şi implicaţiile acestuia în realizarea învăţării;

- să cunoască scopul, finalităţile şi obiectivele predării;

- să poată prezenta într-o manieră proprie şi adecvată conceptul predării;

- să cunoască diverse tehnici de predare;

- să-şi formeze capacitatea de transmitere a informaţiilor în mod diferit în funcţie de caracteristicile celor educaţi.

Cursul nr. 1

Introducere în problematica predării

Disciplina „Tehnici specifice de predare” se adresează în primul rând studenţilor de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, - stadiul de licenţă, care se pregătesc pentru a deveni profesori cu drept de a preda educaţia fizică în învăţământ. Este o disciplină de studiu prevăzută în planul de învăţământ, pentru primul ciclu de formare profesională, ciclul de licenţă, face parte din domeniul pedagogic, ce contribuie la formarea competenţelor şi capacităţile profesionale, prezintă aspectele ce reglementează şi direcţionează desfăşurarea activităţilor cadrului didactic, înarmează specialistul cu instrumente de operaţionalizare a modalităţii de transmitere eficientă a informaţiilor. Disciplina urmăreşte să obişnuiască studenţii cu realizarea unui proces instructiv-educativ bazat pe respectarea principiilor didactice şi pe folosirea metodelor generale şi specifice de predare în funcţie de particularităţile subiecţilor, prin introducerea strategiilor educaţionale centrate pe elev/student.

Acest curs prezintă mai multe strategii de predare, centrate pe studentul care şi-a format un anumit stil de învăţare. Sunt prezentate aspectele ce impun schimbarea strategiei predării, astfel încât să fie satisfăcute necesităţile fiecărui student în parte. Plecând de la considerentul că evaluarea cadrelor didactice are la bază eficienţa învăţării, este uşor de constatat că strategia de predare constituie punctul forte al activităţii ce are ca punct central evoluţia studentului, de fapt evoluţia viitoare a profesorului.

Tratarea formării profesorului şi implicit a predării ca o simplă modalitate de transmitere a informaţiilor către „persoane ce trebuie să asimileze cunoştinţele specifice unei discipline, unui domeniu” este o concepţie depăşită şi totuşi dominantă încă în procesul de învăţământ actual, care nu mai are eficienţă şi trebuie înlocuită cu o cunoaştere ştiinţifică şi temeinică a modalităţii de asimilare a acestora de către scoarţa cerebrală a fiecărui individ în parte.

Disciplina încearcă să familiarizeze studenţii cu tehnici de predare care să corespundă cu tehnicile de învăţare a elevilor, admiţând faptul că pentru indivizi diferiţi funcţionează tehnici diferite.

Preview document

Tehnici Specifice de Predare - Pagina 1
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 2
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 3
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 4
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 5
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 6
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 7
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 8
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 9
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 10
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 11
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 12
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 13
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 14
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 15
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 16
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 17
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 18
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 19
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 20
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 21
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 22
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 23
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 24
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 25
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 26
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 27
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 28
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 29
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 30
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 31
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 32
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 33
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 34
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 35
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 36
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 37
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 38
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 39
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 40
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 41
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 42
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 43
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 44
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 45
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 46
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 47
Tehnici Specifice de Predare - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Tehnici Specifice de Predare.doc

Alții au mai descărcat și

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Rolul psihologului în sportul de performanță

INTRODUCERE „Mi se părea un lucru minunat să ştii, despre orice lucru, care e cauza pentru care ia fiinţă, pentru care piere, pentru care este....

Politici și instrumente de comunicare în managemetul activităților sportive

INTRODUCERE În lucrarea de faţă, intitulată „Politici şi instrumente de comunicare în managementul activităţilor sportive”, am realizat o analiză...

Tehnici și Metode de Relaxare și Rolul Lor în Pregătirea Sportivilor de Performanță

CAPITOLUL I. Fundamentări teoretice ale temei 1. Fotbalul- ramură a sportului de performanţă Nu cred că există cineva născut să fie jucător de...

Profesionalismul și Etica în Managementul Activităților Sportive

INTRODUCERE „Natura este dreaptă cu oamenii.Le răsplateşte străduinţele şi îi face să fie harnici, pentru că răsplata este cu atât mai mare cu...

Jocurile de mișcare, metodă și mijloace de educare a capacităților condiționale în lecțiile de educație fizică din ciclul gimnazial

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA, MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI, IPOTEZĂ ŞI OBIECTIVE 1.1 Actualitatea temei Exerciţiul fizic a cunoscut în lunga sa...

Studiu privind nivelul condiției fizice la copii

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In teoria si practica educationala, didactica moderna a educatiei fizice este abordata in prim plan de organizarea si...

Rolul Nutriției și a Exercițiului Fizic în Remodelarea Corporală la Vârsta Adultă

Introducere Nutriţia studiată din perspectiva alimentaţiei corecte a unui individ sănătos în perioade fiziologice şi de activitate reprezintă...

Te-ar putea interesa și

Gamificarea în studiul chimiei

INTRODUCERE „Gamificarea constă în utilizarea mecanicii bazate pe jocuri, a esteticii și a gândirii de joc pentru a implica oamenii, a motiva...

Digestia anaerobă a deșeurilor municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI În toată activitatea unui antrenor de fotbal, indiferent de licenţa de clasificare sau de echipa pe care o...

Evaluarea initială, evaluarea formativă, evaluarea sumativă - strategii complementare

INTRODUCERE Oricare ar fi gradul de dezvoltare economică şi socială a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a...

Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii

1. INTRODUCERE Meseria, aceasta îndeletnicire cu caracter permanent pe care o practica orice muncitor pe baza unei calificări corespunzătoare,...

Achiziții de Bunuri Publice

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1 Definiții Sistemul achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii juridico economico tehnică a societăţii româneşti...

Cerc Pedagogic

Şcoala cu cl. I-IV Gîrbova de Sus Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a Aria curriculară: Arte Aria curriculară: Matema-tică şi Ştiinţe...

Managementul Calității

Capitolul 1 Prezentarea companiei Denumirea şi tipul organizaţiei Societatea comercială S.C. XYZ SA. este o societate pe acţiuni cu sediul în...

Ai nevoie de altceva?