Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 13746
Mărime: 153.53KB (arhivat)
Publicat de: Dragos P.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. 1.1. Introducere .. 3
 3. 1.2. Particularitățile și rolul selecției la nivelul reprezentativei școlare .. 7
 4. 1.3. Aspecte teoretice și practice asupra practicării fotbalului în școală . 11
 5. 1.4. Programe analitice folosite în procesul de pregătire a echipelor reprezentative ..
 6. 14
 7. 1.5. Modelul de joc și modelul jucătorului la nivelul reprezentativei școlare 17
 8. CAPITOLUL II
 9. 2.1. Ipoteza lucrării . 21
 10. 2.2. Scopul lucrării . 21
 11. 2.3. Sarcinile lucrării 21
 12. 2.4. Motivația alegerii temei 22
 13. 2.5. Particularitățile de creștere și dezvoltare a elevilor din ciclul gimnazial 22
 14. 2.6. Metode de cercetare folosite în elaborarea lucrării .. 27
 15. 2.7. Teste folosite în cadrul procesului de selecție . 27
 16. CAPITOLUL III
 17. 3.1. Organizarea cercetării .. 29
 18. 3.2. Subiecții supuși cercetării 29
 19. 3.3. Afișarea rezultatelor obținute în urma selecție . 30
 20. 3.4. Lista jucătorilor selecționați pentru reprezentativa liceului ... 31
 21. 3.5. Programarea și planificarea procesului de antrenament . 32
 22. CAPITOLUL IV
 23. 4.1. Prezentarea rezultatelor obținute în urma desfășurării cercetării 43
 24. 4.2. Analiza și interpretarea rezultatelor . 44
 25. 4.3. Concluzii și propuneri ... 48
 26. Bibliografie . 49

Extras din licență

CAPITOLUL I

1.1. Introducere

Fotbalul, spectacolul care aduce pe stadion și în fața micilor ecrane milioane de oameni, își extinde rapid aria de existență, atrăgând în mrejele lui tot mai mulți practicanți atât ca mijloc de loisir cât și ca sport de performanță.

Evoluția jocului datorată în special perfecționării procesului de antrenament, a sistemelor de joc, fac ca spectacolul sportiv cât și actorii care-l produc să atragă în fenomenul fotbalistic mijloace financiare imense, implicând participarea unor științe conexe care devin pe parcurs principalele componente ale motivației de declanșare a potențialului fizico-tehnic și tactic al jucătorilor.

Caracteristica actuală a fotbalului care decurge din creșterea dinamismului general, a volumului de efort, se referă atât la modalitățile de abordare a pregătirii cât și la modelarea acesteia în funcție de cerințele jocului competițional.

Evoluția rapidă a jocului cât și nivelul de exprimare tehnico-tactică în teren al jucătorilor, reprezintă efectul acumulărilor rapide ale științelor generale și speciale (implicate în procesul de pregătire), al spiritului de combativitate și competivitate al jucătorilor cât și al acumulărilor înregistrate de conținutul antrenamentului și de factorii lui componenți.

Acești factori supralicitați pe rând, dezvoltați și accentuați până la limitele relative ale momentului, s-au stimulat reciproc în dezvoltare unii pe seama altora.

În ansamblul evoluției factorilor de joc, a jocului propriu zis, tactica a reprezentat pe rând o caracteristică de factor „EFECT”, efect al unei pregătiri fizice deosebite și tehnici duse până la măiestrie, și factor „CAUZĂ”, cauză a unei pregătiri fizice duse până la cote foarte înalte și a unei tehnici deosebite. Într-o strânsă corelație cu pregătirea fizică și cea tehnică exprimate în joc într-un tot indivizibil, tactica s-a dezvoltat și se dezvoltă prin acești factori, obligându-i la rândul lor să se dezvolte.

Evoluția sistemelor de joc a solicitat și solicită realizarea unor eforturi fizice deosebite - vizibile în marile competiții internaționale - modificând tehnica, dinamizând-o, permițând apariția unor noi tactici de joc privitoare la așezarea jucătorilor în teren, la apariția sistemelor de apărări combinate, a atacului permanent agresiv.

Caracteristica cea mai relevantă a fotbalului actual o constituie încărcătura fizică tot mai crescută pe care o are jocul, consecință a competivității tot mai crescute care solicită ca deprinderile și capacitățile tehnice să se realizeze într-un regim de VITEZĂ - FORȚĂ - REZISTENȚĂ cât mai ridicat.

Ca o consecință a acestei evoluții permanente a instruirii și jocului pe plan mondial F.R.F caută prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție să imprime și la echipele noastre parametri cât mai ridicați în procesul de instruire mai ales la nivelul echipelor de copii și juniori cât și la celelalte eșaloane printr-o selecție riguroasă și științifică, prin ridicarea cotelor de exigență în instruire și jocuri pentru a ține pasul cu cerințele fotbalului mondial.

O privire de ansamblu asupra selecției și antrenamentului, la modul general, în fotbal, reliefează cel puțin două aspecte fundamentale: antrenamentul este un proces îndelungat, programat pe mai mulți ani, condiție de bază pentru realizarea adaptării de lungă durată și dezvoltarea capacității de performanță; existența în cadrul acestei pregătiri a unor stadii de selecție și de pregătire. „Selecția este un proces organizat și repetat, de depistare timpurie a disponibilității înnăscute a copilului, juniorului, cu ajutorul unui sistem complex de criterii (motrice, medicale, biologice, psiho-sociologice) pentru practicarea și specializarea lui ulterioară într-o disciplină sau probă sportivă”.

Conceptul de selecție a fost folosit inițial ca o acțiune de profil economico-social, fundamental științific încă de la începutul secolului al XX-lea pentru diagnosticarea precoce a aptitudinilor profesionale și orientarea talentelor către o profesie sau alta, pe baza unor teste și metode menite să evidențieze dexteritatea manuală, recepționarea și învățarea corectă și rapidă a unor scheme motrice. Prin extensie, conceptul de selec ție a fost preluat de activitatea sportiva in deceniul al III-lea al secolului XX, pentru a nominaliza o acțiune similară de depistare a unor disponibilități motrice pentru sportul de performanță. Nefiind un concept clar conturat, selecția sugera doar începutul unei acțiuni de pregătire sportivă care, de-a lungul anilor, a cunoscut diferite exprimări consemnate în literatura de specialitate. Cea mai vehiculată expresie a fost specializarea timpurie, care exprima preocuparea spre dirijarea copilului către o probă sau ramură sportivă încă din fragedă vârstă. Mai târziu, în anii '60, a apărut expresia inițiere precoce, care atenua direcționarea specializării sportive spre un proces premergător și preparator al viitoarei consacrări de la o vârsta fragedă. Apoi s-a folosit (și expresia s-a păstrat) selecta primara, care reprezintă momentul intrării copilului — pe baza unor criterii — în unitățile sportive specializate. Dar, o dată cu elaborarea Sistemului "național de selecție și pregătire, s-a consacrat o altă expresie mai adecvată. Mai întâi, actul selecției nu este izolat și nu reprezintă în nici un caz un scop în sine pentru că, odată terminat, determină un proces de pregătire care duce către un alt moment al selecției. Deci, selec ția este un proces desfășurat până la atingerea limitelor superioare ale performanței. Iată de ce conceptele de selecție și pregătire au fost reunite într-o sintagmă ce sugerează un proces complex corelat și direcțional către o anumită specializare a copilului și juniorului.

Bibliografie

1. Alexe, N., 1993, Antrenamentul sportiv modern, Editis, București.

2. Ardeleanu, C., Șiclovan, I., 1972, Fotbal la copii, Editura Stadion, București.

3. Bârsan, M., 1980, Fotbal - probleme generale în tehnica jocului, Editura

I.E.F.S.

4. Cârstea, Ghe., 1993, Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura Universul, București.

5. Chirazi, M., 2012, Cursuri metodologia fizice educației si sportului, Iași: Editura ,,Al.I.Cuza”

6. Cojocaru, V.,2001, Fotbal, Noțiuni generale, Editura Axis Mundi, București.

7. Cojocaru, V., 2002, Fotbal de la 6 la 18 ani. Metodica pregătirii, Editura A.N.E.F.S, București.

8. Comăniță, P., Marinof, L., 2003, Fotbal la copii și juniori, Editura Nautica, Constanța.

9. Comucci, N., 1988, Manualul antrenorului de fotbal, Editura C.C.P.S., București.

10. Constantinescu, D., 1995, Fotbal, tehnica și tactica jocului - curs, Editura Universității „Al I Cuza” Iași.

11. Constantinescu, D., Honceriu, C., Enache, P., 2004, Fotbal, teoria jocului, Editura Cantes, Iași.

12. Corneșanu, T., 1970, Exerciții și jocuri aplicative pentru școlari, Editura Stadion, București.

13. Dragnea, A., 1984, Măsurare și evaluare în educație fizică și sport, Editura Sport-Turism, București.

14. Dragnea, A., 1996, Antrenamentul sportive, Editura Didactică și Pedagogică, București.

15. Fiedler, P., 1994, Metodica educației fizice și sportive, Editura Universității “Al.I.Cuza”, Iași.

16. Honceriu, C,. 2005, Fotbalul în școala, Curs de bază, Editura Pim, Iași.

17. Ionescu, M., 1976, Fotbal - tehnica și stilul, Editura Sport-Turism, București.

18. Mitra, Ghe., Mogoș, A., 1980, Metodica educației fizice școlare, Editura Sport-Turism.

19. Motroc, I., 1994, Fotbal de la teorie la practică, Editura Rodos,București.

20. Neța, G., 2005, Bazele jocului de fotbal, Editura Risoprint, Cluj - Napoca.

21. Rădulescu, M., Cojocaru, V., 2003, Ghidul antrenorului de fotbal, copii și juniori, Editura Axis Mundi, București.

22. Scarlat, E., 1981, Lecția de educație fizică, metode și mijloace, Editura Sport-Turism, București.

23. Stoicescu, A., 1981, ABC-ul învățătorului pentru predarea exercițiilor fizice. Editura Sport-Turism, București.

24. Tibacu, V., 1973, Circuitul în lecția de educație fizică, Editura Stadion.

Preview document

Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 1
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 2
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 3
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 4
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 5
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 6
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 7
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 8
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 9
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 10
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 11
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 12
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 13
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 14
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 15
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 16
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 17
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 18
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 19
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 20
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 21
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 22
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 23
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 24
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 25
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 26
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 27
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 28
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 29
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 30
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 31
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 32
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 33
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 34
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 35
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 36
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 37
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 38
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 39
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 40
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 41
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 42
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 43
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 44
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 45
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 46
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 47
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 48
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 49
Selecția și pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Selectia si pregatirea reprezentativei scolare de fotbal la nivelul ciclului gimnazial.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul privind recuperarea prin mijloacele kinetoterapiei a fracturii de tibie și peroneu

Inca din cele mai vechi timpuri, din trecutul indepartat al omului, chiar daca informatiile scrise in literatura de specialitate asupra terapiei...

Studiu Privind Optimizarea Strategiei de Selecție și Organizarea Grupelor de Începătoare Fete în Jocul de Volei

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. CARACTERISTICILE VOLEIULUI DE PERFORMANŢĂ Odată cu extinderea ariei de practicare şi creşterea popularităţii la...

Învățarea procedeelor de înot

CAPITOLUL I 1.1. INTRODUCERE Întărirea şi fortificarea organismului, perfecţionarea deprinderilor de mişcare şi dezvoltarea calităţilor de bază...

Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Îndrăgit de către majoritatea participanţilor amatori sau profesionişti,de către milioanele de admiratori,...

Atletismul - jocuri de mișcare și ștafete specifice

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 IMPORTANŢA ŞI ACTUALITATEA TEMEI ÎN LITERATURA DE SPECIALITATE Calităţile sau însuşirile sunt proprietăţi ce privesc...

Dezvlotarea grupelor de atletism

Capitolul I introducere Introducere Istoria omenirii datorează mult efortului atletic. A merge, a alerga, a sări, a arunca reprezintă tot atâtea...

Jocul de fotbal - noțiuni generale

Capitolul I NOTIUNI GENERALE I.1 Descrierea jocului de fotbal Fotbalul este un joc sportiv colectiv, care se desfăşoară pe un teren special...

Atletism Specializare

Alergare de viteza Caracterul natural al celor mai multe probe atletice face ca baza generalaa a miscarilor sa fie cunoscuta înca înainte de a lua...

Ai nevoie de altceva?