Metodica predării fotbalului

Curs
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 112 în total
Cuvinte : 12642
Mărime: 7.20MB (arhivat)
Publicat de: Arcadian Grecu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Marius Dima

Cuprins

  1. - Citate din preambulul UEFA privind licențierea antrenorilor de fotbal
  2. - Priorități metodice privind învățarea tehnicii
  3. - Sistemul de joc
  4. - Pregatirea fizica - Parametrii fizici ai modelului jucătorului de fotbal si metodica dezvoltarii calitatilor motrice
  5. - Pregătirea psihologică
  6. - Pregatirea tehnico-tactica - Metodica învățării

Extras din curs

Citate din preambulul UEFA privind licențierea antrenorilor de fotbal

UEFA dorește să introducă programul pentru pregătirea antrenorilor, menit să promoveze integrarea europeană și în particular, libera mișcare a lucrătorilor, implementând un sistem general pentru recunoașterea reciprocă a pregătirii și perfecționării în fotbal de către federațiile naționale.

- Se pornește de la faptul, că deja există o reciprocitate între anumite țări europene și anume în baza unor înțelegeri bilaterale și pornind de la faptul că UEFA a stabilit un sistem general pentru recunoașterea pregătirii profesionale și a perfecționării prin prevederea 92/51, aceasta oferind cadrul legal pentru standardizarea schemelor de perfecționare a antrenorilor în Europa, programul UEFA propunându-și să extindă astfel de aranjamente pen tru a cuprinde cât mai multe federații naționale.

- Este unanim recunoscut că deosebirile existente în ceea ce privește programele de perfecționare și diplomele, împiedică libera circulație a antreno rilor, în timp ce în unele sisteme naționale un antrenor are nevoie de o diplomă ca să practice această profesiune, alte țări, fără sistem de pregătire de spe-cialitate, vor beneficia de o astfel de structură și pregătire monotorizată sau aprobată de către autoritățile responsabile pentru acest program UEFA, oferind astfel o garanție echivalentă cu cele oferite altor profesiuni.

- Funcționarea democratică și eficientă a unui program european unitar pentru pregătirea antrenorilor, pentru care UEFA va fi garant, este menită să aducă transparență pe piața forței de muncă și să întărească încrederea reciprocă și sentimentul de solidaritate între diferitele federații naționale.

- Astfel, un program unitar pe plan european va duce și la recunoașterea unei egalități între diferitele scheme naționale, păstrând însă istoria și tradițiile fiecărei federații naționale. În acest sens, pro gramul va reprezenta un progres în fotbal și va încuraja legăturile internaționale în vederea unui schimb de vederi și de idei.

- Este recunoscut că importanța pregătirii, ca bază pentru orice formă de activitate, nu poate fi subestimată și mai ales nevoia de standarde unice în ceea ce privește activitatea antrenorilor pentru a garanta calitatea performanței antrenorilor europeni. Legislația în domeniul perfecționării prote jează jucătorii pentru a nu fi expuși unor antrenori necalificați care ar putea avea un efect negativ asupra dezvoltării lor fizice, psihice și tehnice.

- Fotbalul este o activitate importantă de recreere și o formă foarte populară de distracție pentru public. Acest program își propune să întărească statutul și pregătirea antrenorilor ca parte inte grantă a sportului.

- Fotbalul modern are nevoie de tehnicieni profesioniști și amatori bine pregătiți pe teren și în afara lui și structurile de perfecționare ale UEFA tre buie să reflecte cerințele jocului actual într-o lume extrem de competitivă.

- Deasemenea este unanim recunoscut că pentru viitor calitatea fotbalului se află în mare măsură în mâna antrenorilor. Aceștia au un rol important de jucat în evoluția jucătorilor și în desfășurarea meciurilor. În consecință, scopul programului UEFA de pregătire a antrenorilor trebuie să fie acela de a-i ajuta pe aceștia să descopere talentul în jucători și să asigure ca valoarea fotbalului să rămână la un nivel ridicat.

- Mai mult, este important ca să se mențină și dacă este posibil să se îmbunătățească nivelul prestației antreno rilor în Europa prin reciclare, ceea ce ar trebui să fie parte integrantă a unui sistem de pregătire.

Bibliografie

BÂRSAN,Mihai - Fotbal. Probleme generale.Tehnica jocului.București, IEFS, 1980.

BÂRSAN M., Fotbal. Tactica jocului. Fotbalul în școală. - Editura I.E.F.S., București, 1980.

CERNĂIANU, Constantin - Fotbal - Manulul antrenorului profesionist, Editura Rotech Pro, București 2000;

CIOLCĂ, Sorin-Mirel - Fotbal - Curs de specializare. Vol I.București, Editura Universității Naționale de Apărare, 2004.

COJOCARU, Viorel - Curs de fotbal-specializare. București,A.N.E.F.S., 1994.

COJOCARU, Viorel - Fotbal - Noțiuni generale, București, Editura Axis Mundi, 2001.

COJOCARU, Viorel - Fotbal de la 6 la 18 ani. Metodica pregătirii.București, Editura Axis Mundi, 2002

COMUCCI, Nicola și VIANI, Marco - Manualul antrenorului de fotbal. București, C.N.E.F.S., 1988.

Dicționar enciclopedic. București, Editura Enciclopedică, 1996.

DIMA, Marius Fotbal-curs de baza, București, Editura Bren, 2008

DRAGNEA A., Antrenamentul sportiv. - Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996.

DRAGNEA, Adrian și MATE-TEODORESCU, Silvia - Teoria sportului. București, Editura FEST, 2002.Universitatea Spiru Haret

EPURAN, Mihai - Metodologia cercetării activităților corporale.București, FEST, 2005.

GÂRLEANU, Dumitru - Pregătirea atletică a sportivilor, Editura Garell Publishing House, București 2000;

GÂRLEANU, Dumitru - Pregătirea fizică a jucatorului de fotbal , Editura Printech, București 2005;

HUGES F., CHARL C., Footbal tactics. - Ed. The E.P. Group of Companies, Londra, 1980. - P. 33-86.

MIU, Ștefan și VELEA, Florin - Fotbal. Specializare. București, Editura Fundației România de Mâine, 2002.

MOTROC F., MOTROC A., Puterea în pregătirea și evoluția competițională a fotbaliștilor.// Antrenorul Nr. 5, F.R.F., Școala Națională de Antrenori, București, 2004

MOTROC, Ion - Sportul la copii și juniori - fotbal. București, CNEFS, 1989.

MOTROC, Ion - Problemele teoriei și metodicii antrenamentului în fotbal. București, CNEFS, 1989.

MOTROC, Ion - Fotbal de la teorie la practică. București, Editura Rodos, 1994.

MOTROC I., MOTROC A., MOTROC F., Curs de specializare. - Editura A. N.E.F.S.,București, 1999

MOTROC, Ion și COJOCARU, Viorel - Fotbal. Curs de bază. București, ANEFS, 1991.

MOTROC, Florin și MOTROC, Adrian - Fotbal - curs de bază. Tehnica-tactica. București, Editura Universității din Pitești, 1999.

NICU A., Antrenamentul sportiv modern.- Editura Editis Bucuresti, 1993

RĂDULESCU, Mircea - Fotbal Tehnica - factor prioritar, Editura Razeșu, București 2007;

RĂDULESCU, Mircea; COJOCARU, Viorel - Ghidul antrenorului de forbal - copii și juniori, Editura Axis Mundi, București 2003;

RĂDULESCU, M.;DIMA, M. FOTBAL „PRO” probleme ale antrenorului profesionist. Editura Didactica Si Pedagogica, 2009

ȘICLOVAN I., Teoria antrenamentului sportiv, uz intern./ I.E.F.S., București,1984

TEAȘCĂ C., Jocul fără minge. / Consfătuirea F.R.F., Editura Omnia Grup, București, 1992

Preview document

Metodica predării fotbalului - Pagina 1
Metodica predării fotbalului - Pagina 2
Metodica predării fotbalului - Pagina 3
Metodica predării fotbalului - Pagina 4
Metodica predării fotbalului - Pagina 5
Metodica predării fotbalului - Pagina 6
Metodica predării fotbalului - Pagina 7
Metodica predării fotbalului - Pagina 8
Metodica predării fotbalului - Pagina 9
Metodica predării fotbalului - Pagina 10
Metodica predării fotbalului - Pagina 11
Metodica predării fotbalului - Pagina 12
Metodica predării fotbalului - Pagina 13
Metodica predării fotbalului - Pagina 14
Metodica predării fotbalului - Pagina 15
Metodica predării fotbalului - Pagina 16
Metodica predării fotbalului - Pagina 17
Metodica predării fotbalului - Pagina 18
Metodica predării fotbalului - Pagina 19
Metodica predării fotbalului - Pagina 20
Metodica predării fotbalului - Pagina 21
Metodica predării fotbalului - Pagina 22
Metodica predării fotbalului - Pagina 23
Metodica predării fotbalului - Pagina 24
Metodica predării fotbalului - Pagina 25
Metodica predării fotbalului - Pagina 26
Metodica predării fotbalului - Pagina 27
Metodica predării fotbalului - Pagina 28
Metodica predării fotbalului - Pagina 29
Metodica predării fotbalului - Pagina 30
Metodica predării fotbalului - Pagina 31
Metodica predării fotbalului - Pagina 32
Metodica predării fotbalului - Pagina 33
Metodica predării fotbalului - Pagina 34
Metodica predării fotbalului - Pagina 35
Metodica predării fotbalului - Pagina 36
Metodica predării fotbalului - Pagina 37
Metodica predării fotbalului - Pagina 38
Metodica predării fotbalului - Pagina 39
Metodica predării fotbalului - Pagina 40
Metodica predării fotbalului - Pagina 41
Metodica predării fotbalului - Pagina 42
Metodica predării fotbalului - Pagina 43
Metodica predării fotbalului - Pagina 44
Metodica predării fotbalului - Pagina 45
Metodica predării fotbalului - Pagina 46
Metodica predării fotbalului - Pagina 47
Metodica predării fotbalului - Pagina 48
Metodica predării fotbalului - Pagina 49
Metodica predării fotbalului - Pagina 50
Metodica predării fotbalului - Pagina 51
Metodica predării fotbalului - Pagina 52
Metodica predării fotbalului - Pagina 53
Metodica predării fotbalului - Pagina 54
Metodica predării fotbalului - Pagina 55
Metodica predării fotbalului - Pagina 56
Metodica predării fotbalului - Pagina 57
Metodica predării fotbalului - Pagina 58
Metodica predării fotbalului - Pagina 59
Metodica predării fotbalului - Pagina 60
Metodica predării fotbalului - Pagina 61
Metodica predării fotbalului - Pagina 62
Metodica predării fotbalului - Pagina 63
Metodica predării fotbalului - Pagina 64
Metodica predării fotbalului - Pagina 65
Metodica predării fotbalului - Pagina 66
Metodica predării fotbalului - Pagina 67
Metodica predării fotbalului - Pagina 68
Metodica predării fotbalului - Pagina 69
Metodica predării fotbalului - Pagina 70
Metodica predării fotbalului - Pagina 71
Metodica predării fotbalului - Pagina 72
Metodica predării fotbalului - Pagina 73
Metodica predării fotbalului - Pagina 74
Metodica predării fotbalului - Pagina 75
Metodica predării fotbalului - Pagina 76
Metodica predării fotbalului - Pagina 77
Metodica predării fotbalului - Pagina 78
Metodica predării fotbalului - Pagina 79
Metodica predării fotbalului - Pagina 80
Metodica predării fotbalului - Pagina 81
Metodica predării fotbalului - Pagina 82
Metodica predării fotbalului - Pagina 83
Metodica predării fotbalului - Pagina 84
Metodica predării fotbalului - Pagina 85
Metodica predării fotbalului - Pagina 86
Metodica predării fotbalului - Pagina 87
Metodica predării fotbalului - Pagina 88
Metodica predării fotbalului - Pagina 89
Metodica predării fotbalului - Pagina 90
Metodica predării fotbalului - Pagina 91
Metodica predării fotbalului - Pagina 92
Metodica predării fotbalului - Pagina 93
Metodica predării fotbalului - Pagina 94
Metodica predării fotbalului - Pagina 95
Metodica predării fotbalului - Pagina 96
Metodica predării fotbalului - Pagina 97
Metodica predării fotbalului - Pagina 98
Metodica predării fotbalului - Pagina 99
Metodica predării fotbalului - Pagina 100
Metodica predării fotbalului - Pagina 101
Metodica predării fotbalului - Pagina 102
Metodica predării fotbalului - Pagina 103
Metodica predării fotbalului - Pagina 104
Metodica predării fotbalului - Pagina 105
Metodica predării fotbalului - Pagina 106
Metodica predării fotbalului - Pagina 107
Metodica predării fotbalului - Pagina 108
Metodica predării fotbalului - Pagina 109
Metodica predării fotbalului - Pagina 110
Metodica predării fotbalului - Pagina 111
Metodica predării fotbalului - Pagina 112

Conținut arhivă zip

  • Metodica predarii fotbalului.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Îndrăgit de către majoritatea participanţilor amatori sau profesionişti,de către milioanele de admiratori,...

Studii asupra îndemânării specifice în jocul de fotbal

CAPITOLUL I INTRODUCERE Jocul de fotbal, joc ce se dispută de aproape un secol si jumătate este un sport de echipă care a cucerit lumea întreagă...

Metode și Mijloace Actuale Utilizate în Vederea Eficientizării Jocului de Fotbal din Punct de Vedere tehnico-tactic

Capitolul I – Fundamentarea teoretică 1.1. Caracteristicile jocului de fotbal modern şi orientările teoretico-metodologice în antrenamentul...

Exerciții pentru învățarea și consolidarea lovirii mingii cu latul piciorului

Exercitii de invatare 1.-Individual,se exerseaza lovitura cu latul piciorului,fara minge. 2.-Din mers,apoi din alergare usoara,la semnal...

Metodica baschetului în liceu

GRESELILE DE TEHNICA IN BASCHET Notiunea de „greseala motrica” in procesul de instruire la disciplina baschet se refera la miscari care nu...

Formarea reprezentativei școlare

Organizarea si desfasurarea oricarui proces instructiv-educativ trebuie sa se realizeze pentru a avea o eficienta maxima, in concordanta cu anumite...

Curs Fotbal

Cap I LOCUL FITNESS-ULUI ÎN ŞTIINŢA SPORTULUI 1.1. Definiţia noţiunii de fitness 1.2. Caracteristici şi subsistemele educaţiei fizice 1.3....

TAS - Teoria Antrenamentului Sportiv

CURSUL NR. 1 1. Obiectul de studiu,problemele şi sarcinile T.M.A.S. Ampla dezvoltare a activităţii sportive,creşterea numărului de competiţii...

Te-ar putea interesa și

Argumentarea Folosirii Mijloacelor din Atletism pentru Dezvoltarea Vitezei la Fotbaliștii de 12-14 Ani

INTRODUCERE Actualitatea. Perfectionarea procesului instructiv-educativ la nivelul copiilor si juniorilor a constituit o preocupare importanta...

Model metodic pentru învățarea lovirii mingii cu capul la jucătorii de 13-15 ani

1.1. MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI În toată activitatea unui antrenor de fotbal, indiferent de licenţa de clasificare sau de echipa pe care o...

Soluții pentru formarea deprinderilor tehnico-tactice ale apărătorilor pentru participarea în atac

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE 1.1. IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI Concomitent cu apariția a noi factori ce influențează procesul de antrenament și...

Particularități metodice privind pregătirea tehnico-tactică specifică loviturii de rever la copii (8-10 ani)

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Scurt istoric al jocului de tenis Tenisul este un joc sportiv, dinamic care se impune prin frumusețea si...

Metodica predării fotbalului în scoală

Formele de invatamant in care se practica fotbalul sunt • Fotbal in invatamantul primar • Fotbalul in invatamantul gimnazial si liceal Fotbalul...

Ai nevoie de altceva?