Subiecte Rezolvate Cadastru

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3101
Mărime: 27.35KB (arhivat)
Publicat de: Eftimie Oroș
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Badea Gheorghe

Extras din curs

Subiecte:

1.Instituţii care gestionează date cadastrale în România :

- 1919-Se infiinteaza “Directia Cadastrului si a Lucrarilor Tehnice”->masurarea mosiilor si parcelarea lor pt improprietaririle facute dupa I-RM.

- Legea 7/ 1996- Legea cadastrului si publicitatii imobiliare- actul legislativ cel mai important.

-La nivel central ONCGC- Oficiul National de Cadastru ,Geodezie si Cartografie.

-La nivel judetean OJCGC- Oficiul Judetean de Cadastru ,Geodezie si Cartografie.

-2004 – se infiinteaza ANCPI- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara,unica autoritate in domeniu,institutie publica aflata initial in subordinea Min Admin si Internelor iar in prezent in subordinea Guvernului Rom.

-OCPI-Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara-oficii teritoriale.

-birourile de cadastru si carte funciara

2. Caracteristicile cadastrului :

-Obiectiv-exprima realitatea obiectiva,independenta de vointa omului.

-Unitar-se executa dupa norme si instructiuni unice.

-Istoric-reflecta legile societatii(formele de propr caract unei oranduiri.

-Dinamic- exprima realitatea naturala in continua schimbare(necesita intretinere continua)

-General-satisface cerinte pt diferite sectoare economice.

-Obligatoriu-se exec pe tot terit. Tarii,pt toti propr. de bunuri imobile,pers fizice sau juridice.

3. Definiţii: cadastru general, sisteme informaţionale specifice :

-Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica,economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii.

-Sistemele informationale specifice sunt sunt subsisteme de evidenta si inventariere sistematica din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor imobile specifice unor domenii de activitate,cu scopul administrarii lor rationale.

Ex: Sistem informational al fondului: agricol/forestier/imobiliar/edilitar/energetic/petrolier…

4. Aspectele şi funcţiile cadastrului :

-Aspecte:

a)As cantitativ: determinarea prin masuratori a pozitiei,configuratiei si marimii supafetelor de terenuri pe categ de folosinta si proprietari si determinarea constructiilor in functie de nr de nivele si proprietari.

b) As calitativ:

Pt. terenuri se face bonitarea cadastrala a solurilor+date despre irigatii indiguiri,desecari.

Pt. constructii se face cartarea dupa materiale de constructii,dotari,grad de confort si uzura.

c) As juridic: se refera la regimul juridic al terenurilor si constructiilor,la dreptul de proprietate.

-Functii:

a) F tehnica:

-stabilirea si marcarea pe teren prin borne cadastrale a hotarelor teritoriilor administrative(comune,orase…)

-delimitare bunurilor imobile si a parcelelor dintr-un teritoriu

-intocmirea planurilor cadastrale,registrelor cadastrale etc.

b)F economica:

-incadrarea terenurilor in clase de calitate si evidenta lor in f de degradare sau nivel de imbunatatiri funciare.

-evidenta cladirilor dupa materiale de constructii,dotari,grad de confort si uzura.

c) F juridica:

- asigura identificarea corecta a proprietarilor ,inscrierea acestora in documentele cadastrului si cartea funciara.

-se asigura publicitatea imobiliara adica ce detine fiecare cetatean si cui apartine un anumit imobil.

Preview document

Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 1
Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 2
Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 3
Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 4
Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 5
Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 6
Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 7
Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 8
Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 9
Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 10
Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 11
Subiecte Rezolvate Cadastru - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Subiecte Rezolvate Cadastru.docx

Alții au mai descărcat și

Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole și tratează cauzele ṣi efectele alunecãrilor de teren produse de cutremurul din 1977 în Judeţul...

Sisteme de măsurare 3D

Grupul de ştiinţe, grupate sub denumirea generică de Măsurători Terestre, au ca obiect studiul formei şi dimensiunilor Pământului în ansamblul său,...

Cadastru general

1. Documentatiile cadastrale sunt intocminte pe baza conoasterii notiunilor prezentate la disciplinele topografie, geodezie, cartografie,...

Geopolitică management

Ce este Gopolitica? La această întrebare, răspunsurile diferă: ştiinţă sau disciplină ştiinţifică teorie doctrină metodă Definiţii Denis...

Sistemul Informațional Geografic

1.1. ISTORICUL GIS. PERSPECTIVE CRITICE Încercarea de a prezenta un istoric a unei tehnologii cum este GIS prezintă două deficienţe în care cel...

Geomorfologie planetară și tectonică

0BCURS 1 I N T R O D U C E R E 1.1. Denumire Geomorfologia este știința care se ocupă cu studiul sistematic al reliefului scoarței terestre (în...

Elemente de Urbanism

Structura urbanistică a teritoriului 1.1 Urbanism – Definire, obiect, scop Urbanismul, în trecut, era considerat disciplina care se ocupa de...

Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare

Analiza img de teledetectie ,reprezinta un domeniu tehnico stiintific sau o component a geomaticii ce reuneste totalitatea aplicatilor ce au ca...

Ai nevoie de altceva?