Curs ospătar

Curs
8.8/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 154 în total
Cuvinte : 80423
Mărime: 205.60KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

I. INTRODUCERE

Capitolul 1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SERVIREA CONSUMATORILOR

Printre grijile şi preocupările cotidiene ale omului se numără şi procurarea şi pregătirea unor produse pentru a se asigura alimentarea organismului. Din istoria omenirii se reţin o mulţime de aspecte şi episoade, care se referă la această activitate, din care rezultă că modul şi formele de alimentaţie reprezintă o problemă centrală de viaţă. Pe lângă activitatea socio-economică foarte importantă şi alte activităţi, fie ele şi reacţionale, omul totuşi mănâncă, se hrăneşte. Indiferent de starea fizică sau morală a oricărui om, alimentaţia nu a putut fi înlocuită sau evitată, ea stând la baza menţinerii şi prosperităţii societăţii. Desigur că obiceiurile alimentare diverse şi deprinderile alimentaţiei şi nutriţiei nu au fost aceleaşi de-a lungul istoriei, la toate popoarele, ci acestea se materializează într-o diversitate, imposibil de a fi cunoscute, catalogate, enumerate într-un studiu sau într-o formă internaţională.

În selecţia alimentelor, în preferinţele alimentare, intervin factori, care ţin de experienţa individuală, de experienţa celor care ne-au precedat. Reacţiile de hrană şi satisfacerea lor sunt asociate, în parte, de constatările directe ale fiecărui individ în cursul vieţii, bineînţeles pe etape evolutive, precum şi de o oarecare influenţă a moştenirii genetice. Starea emoţională faţă de hrană este amplificată prin prezenţa sau absenţa stării de foame şi a existenţei mijloacelor materiale care să o desăvârşească.

Problema produselor care au fost şi sunt consumate de fiecare individ de-a lungul vieţii, a modului cum acestea sunt realizate, procurate, prelucrate, prezentate, servite şi în ultimă instanţă consumate, au constituit din cele mai vechi timpuri un apanaj al societăţii respective. Referindu-ne la istoria poporului român, din acest punct de vedere, trebuie să ne amintim că pentru mulţi dintre strămoşii noştri, viaţa a fost dură, nesigură şi uneori scurtă. Structura şi natura activităţii ce au desfăşurat-o, condiţiile psiho-sociale şi climaterice au fost factorii care au determinat modul de alimentaţie şi obiceiurile de hrană ale acestora, la care, o oarecare influenţă au avut-o şi contactele cu alte poapoare.

Strămoşii noştri s-au ocupat cu creşterea animalelor şi a păsărilor şi de aceea la baza hranei acestora au stat produsele ce le ofereau acestea, ca de exemplu carnea. Sarmalele, după cum se cunoaşte, au obârşie asiatică, dar sub formă de orez fiert cu mirodenii înfăşurate în diferite frunze comestibile, având un gust dulceag şi denumite marmah. Bucătăria românească a preluat acest produs şi s-a introdus, sub influenţa obiceiurilor şi a posibilităţilor, carne tocată. Compoziţia nou creată a fost înfăşurată în foi de varză, conservată în saramură, dându-i-se denumirea de sarmale. preluat de multe bucătării ale altor popoare.

Conform tradiţiei, servirea mâncărurilor se făcea de persoana care le pregătea, de obicei mama sau bunica, ajutată de fata cea mai mare. Castroanele sau străchinile pline cu mâncare se aşezau la mijlocul blatului rotund al unei mese cu trei picioare scurte. Cei care participau la masă şedeau pe scaune din lemn cu picioare scurte şi cu ajutorul lingurilor din lemn luau mâncarea respectivă, de regulă dintr-un singur vas. Se mânca în linişte, cu multă evlavie şi respect, apreciind munca depusă pentru obţinerea produselor şi mâncărurilor.

Contactele cu alte popoare şi dezvoltarea activităţii de menaj, amplificarea relaţiilor culturale şi turistice, creşterea nivelului de trai, alţi factori economici şi psiho-sociali au condus la modificări esenţiale în structura şi obiceiurile de alimentaţie, precum şi modul de servire a hranei în ţara noastră. Aceste noi elemente au început să apară şi să se dezvolte începând cu prima jumătate a secolului al XIX- lea, când au luat fiinţă primele restaurante, cafenele, hoteluri, etc. care funcţionau în paralele cu hanurile, cârciumile existenta. Apariţia acestor noi tipuri de unităţi, care aveau ca atribuţii principale asigurarea hranei şi cazarea unor categorii de populaţie şi îndeosebi a acelor care se deplasau în diferite localităţi, a adus şi mari modificări în organizarea muncii, în separarea şi diversificarea funcţiilor. Prepararea mâncării se realiza în încăperi distincte – bucătării, de către „bucătari”, dulciurile se realizau în cofetării, de către „cofetari” sau „patiseri”, băuturile alcoolice şi vinurile se păstrau în crame-pivniţe, de către „pivniceri”, iar servirea „clienţilor” se făcea de „chelneri”, ajutaţi de „garson”, „picolo”, sub supravegherea şi controlul „jupânului”.

În prezent această activitate a evoluat, o dată cu unele schimbări economico-sociale şi cultural-educaţionale ce au avut loc în societate, în viaţa de zi cu zi.

Atât în trecutul nu prea îndepărtat cât şi în viitor, activitatea de preparare a hranei, a mâncărurilor şi servirea acestora în locuri publice îşi au rolul şi importanţa lor, neputând fi înlocuite sau contestate, oricare ar fi forma de organizare. În contextul general al transformărilor ce au loc, prepararea, prezentarea şi servirea mâncărurilor şi băuturilor dobândesc noi valenţa, determinate, în principal, de doi factori decisivi: amplificarea mişcării libere a oamenilor şi creşterea cerinţelor şi preferinţelor culinare, justificate de un trai civilizat, modern şi de o activitate mai intensă.

1.1. IMPORTANŢA BUNEI SERVIRI A CONSUMATORILOR

Servirea clienţilor cu preparate culinare şi băuturi, în unităţile de alimentaţie, în cantine sau alte unităţi de consum colectiv, constituie un element de evaluare a gradului de civilizaţie a unei societăţi. Asigurarea unei baze tehnic-materiale, necesare pregătirii şi servirii harnei în unităţi specializate, permite realizarea unei producţii culinare diversificate, care să satisfacă cele mai exigente gusturi ale populaţiei, aplicarea principiilor unei alimentaţii cât mai raţionale, ştiinţific determinate, respectarea normelor igienico-sanitare şi, ceea ce este mai edificator, creează timp liber membrilor societăţii, pe care să-l folosească în scopuri cultural-educative, social-politice sau de odihnă, pentru menţinerea sau refacerea sănătăţii.

Gradul de civilizaţie a unei ţări poate fi dimensionat şi de numărul persoanelor care apelează la serviciile din unităţile publice de alimentaţie, de volumul şi structura operaţiunilor care se execută pentru pregătirea şi servirea preparatelor culinare şi a băuturilor, de mărimea timpului astfel câştigat, pentru a fi folosit de membrii societăţii respective pentru culturalizare sau late activităţi.

În cadrul unei economii naţionale, sectorul de activitate căruia îi revin aceste sarcini are un caracter profund economic (producţie-servire) şi social.

Prin alimentaţie publică se înţelege activitatea economică care se ocupă cu producerea unei game variate de preparate culinare, ce se servesc consumatorilor, împreună cu alte produse agroalimentare, consumul acestora făcându-se în unităţi proprii, special amenajate. Aceste unităţi oferă şi multiple posibilităţi de destindere. Producţia şi servirea preparatelor se asigură de către personal cu pregătire profesională specifică.

Preview document

Curs ospătar - Pagina 1
Curs ospătar - Pagina 2
Curs ospătar - Pagina 3
Curs ospătar - Pagina 4
Curs ospătar - Pagina 5
Curs ospătar - Pagina 6
Curs ospătar - Pagina 7
Curs ospătar - Pagina 8
Curs ospătar - Pagina 9
Curs ospătar - Pagina 10
Curs ospătar - Pagina 11
Curs ospătar - Pagina 12
Curs ospătar - Pagina 13
Curs ospătar - Pagina 14
Curs ospătar - Pagina 15
Curs ospătar - Pagina 16
Curs ospătar - Pagina 17
Curs ospătar - Pagina 18
Curs ospătar - Pagina 19
Curs ospătar - Pagina 20
Curs ospătar - Pagina 21
Curs ospătar - Pagina 22
Curs ospătar - Pagina 23
Curs ospătar - Pagina 24
Curs ospătar - Pagina 25
Curs ospătar - Pagina 26
Curs ospătar - Pagina 27
Curs ospătar - Pagina 28
Curs ospătar - Pagina 29
Curs ospătar - Pagina 30
Curs ospătar - Pagina 31
Curs ospătar - Pagina 32
Curs ospătar - Pagina 33
Curs ospătar - Pagina 34
Curs ospătar - Pagina 35
Curs ospătar - Pagina 36
Curs ospătar - Pagina 37
Curs ospătar - Pagina 38
Curs ospătar - Pagina 39
Curs ospătar - Pagina 40
Curs ospătar - Pagina 41
Curs ospătar - Pagina 42
Curs ospătar - Pagina 43
Curs ospătar - Pagina 44
Curs ospătar - Pagina 45
Curs ospătar - Pagina 46
Curs ospătar - Pagina 47
Curs ospătar - Pagina 48
Curs ospătar - Pagina 49
Curs ospătar - Pagina 50
Curs ospătar - Pagina 51
Curs ospătar - Pagina 52
Curs ospătar - Pagina 53
Curs ospătar - Pagina 54
Curs ospătar - Pagina 55
Curs ospătar - Pagina 56
Curs ospătar - Pagina 57
Curs ospătar - Pagina 58
Curs ospătar - Pagina 59
Curs ospătar - Pagina 60
Curs ospătar - Pagina 61
Curs ospătar - Pagina 62
Curs ospătar - Pagina 63
Curs ospătar - Pagina 64
Curs ospătar - Pagina 65
Curs ospătar - Pagina 66
Curs ospătar - Pagina 67
Curs ospătar - Pagina 68
Curs ospătar - Pagina 69
Curs ospătar - Pagina 70
Curs ospătar - Pagina 71
Curs ospătar - Pagina 72
Curs ospătar - Pagina 73
Curs ospătar - Pagina 74
Curs ospătar - Pagina 75
Curs ospătar - Pagina 76
Curs ospătar - Pagina 77
Curs ospătar - Pagina 78
Curs ospătar - Pagina 79
Curs ospătar - Pagina 80
Curs ospătar - Pagina 81
Curs ospătar - Pagina 82
Curs ospătar - Pagina 83
Curs ospătar - Pagina 84
Curs ospătar - Pagina 85
Curs ospătar - Pagina 86
Curs ospătar - Pagina 87
Curs ospătar - Pagina 88
Curs ospătar - Pagina 89
Curs ospătar - Pagina 90
Curs ospătar - Pagina 91
Curs ospătar - Pagina 92
Curs ospătar - Pagina 93
Curs ospătar - Pagina 94
Curs ospătar - Pagina 95
Curs ospătar - Pagina 96
Curs ospătar - Pagina 97
Curs ospătar - Pagina 98
Curs ospătar - Pagina 99
Curs ospătar - Pagina 100
Curs ospătar - Pagina 101
Curs ospătar - Pagina 102
Curs ospătar - Pagina 103
Curs ospătar - Pagina 104
Curs ospătar - Pagina 105
Curs ospătar - Pagina 106
Curs ospătar - Pagina 107
Curs ospătar - Pagina 108
Curs ospătar - Pagina 109
Curs ospătar - Pagina 110
Curs ospătar - Pagina 111
Curs ospătar - Pagina 112
Curs ospătar - Pagina 113
Curs ospătar - Pagina 114
Curs ospătar - Pagina 115
Curs ospătar - Pagina 116
Curs ospătar - Pagina 117
Curs ospătar - Pagina 118
Curs ospătar - Pagina 119
Curs ospătar - Pagina 120
Curs ospătar - Pagina 121
Curs ospătar - Pagina 122
Curs ospătar - Pagina 123
Curs ospătar - Pagina 124
Curs ospătar - Pagina 125
Curs ospătar - Pagina 126
Curs ospătar - Pagina 127
Curs ospătar - Pagina 128
Curs ospătar - Pagina 129
Curs ospătar - Pagina 130
Curs ospătar - Pagina 131
Curs ospătar - Pagina 132
Curs ospătar - Pagina 133
Curs ospătar - Pagina 134
Curs ospătar - Pagina 135
Curs ospătar - Pagina 136
Curs ospătar - Pagina 137
Curs ospătar - Pagina 138
Curs ospătar - Pagina 139
Curs ospătar - Pagina 140
Curs ospătar - Pagina 141
Curs ospătar - Pagina 142
Curs ospătar - Pagina 143
Curs ospătar - Pagina 144
Curs ospătar - Pagina 145
Curs ospătar - Pagina 146
Curs ospătar - Pagina 147
Curs ospătar - Pagina 148
Curs ospătar - Pagina 149
Curs ospătar - Pagina 150
Curs ospătar - Pagina 151
Curs ospătar - Pagina 152
Curs ospătar - Pagina 153
Curs ospătar - Pagina 154

Conținut arhivă zip

  • Curs Ospatar.doc

Alții au mai descărcat și

Procesul și tehnologia de preparare a bucatelor din carne

1. Caracteristica generală a întreprinderii Întreprinderea în cadrul căreia am efectuat practica de producere este SRL. „Aniversări”, un...

Organizarea lucrului în secția cofetărie și căile de perfecționare

Material ilustrativ. 1. Programul de producere a secţiei patiserie. Sortimentul, condiţiile şi regimurile de realizare a produselor de patiserie....

Pregătirea salonului în vederea deschiderii și primirii consumatorilor

1. Pregătirea salonului în vederea deschiderii unităţii 1.1. Aranjarea meselor cu inventar de servire în vederea primirii consumatorilor Înainte...

Tehnologia dulciurilor de bucătărie

TEHNOLOGIA DULCIURILOR DE BUCATARIE 1.1 Aspecte introductive Dulciurile de bucătărie sunt preparate culinare care se pot servi în momente...

Organizarea lucrului - secția culinară

Introducere Alimentaţia este procesul prin care organismul uman asimilează şi utilizează hrana sau substanţele nutritive, precum şi procesul...

Tehnologia Salatelor, Fructelor și a Legumelor

Introducere Tehnologia produselor alimentare are o istorie milenară ca şi civilizaţia umană. Din timpuri imemoriabile, cunoaşterea şi aplicarea...

Gastrotehnie - fișe tehnologice meniu

GRUPA DE PREPARATE: SALATA (APERITIV, GUSTARE) DENUMIREA PREPARATULUI: SALATA FRACEZA Materii prime U/M Cantitate bruta pt 10 portii Gramaj...

Publicitatea Serviciilor și Produselor

Publicitatea Se ocupă cu promovarea bunurilor, serviciilor, companiilor și ideilor, de cele mai multe ori prin mesaje plătite. Scopul direct ale...

Te-ar putea interesa și

Complexul Turistic - Hanul Ancutei

Localizare: Complexul turistic "HANUL ANCUTEI" este situat în partea de nord a localitatii Tupilati, judetul Neamt, la intersectia drumurilor E85...

Sectorul non-guvernamental în prestații de servicii publice - implicare, efecte și rezultate pro women

CAPITOLUL I 1. Date de identificare a organizatiei. 1.1. Organizatii non-guvernamentale Termenul de organizatie non-guvernamentala este utlizata...

Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea

INTRODUCERE Problemele vizând viitorul muncii şi ocuparea forţei de munca reprezintă unele dintre cele mai importante probleme cu care se...

Demersul de îmbunătățire a calității serviciilor oferite de restaurantul Recital

Alegerea subiectului Identificarea problemei Subiectul pe care îl vom dezbate în continuare este analiza procesului de servire a mesei într-un...

Hotelul Diana

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A COMPLEXULUI HOTELIER DIANA 1.1 Scurt istoric Judeţul Bistriţa-Năsăud este situat în partea de nord a ţării...

Analiza Performanței și Evaluarea unui Proiect de Investiții Directe

1. Introducere Această investiţie a fost motivată de faptul că băile termale din România datorită proprietăţilor curative, precum şi a peisajului,...

Resurse umane în turism și alimentație

ARGUMENT : Resursele umane reprezintă o rezervă sau o sursă de mijloace susceptibile, de a fi valorificate într-o împrejurare dată precum și...

Turismul de Croazieră

Capitolul I. Turismul de croazieră formă priviligiata a consumului turistic. I.1 Tendinţe înregistrate în evoluţia turismului de croazieră...

Ai nevoie de altceva?