Mircea cel Bătrân

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5780
Mărime: 988.81KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florea Calin
Universitatea "Dimitrie Cantemir" Târgu Mureş Facultatea de Geografie Specializarea Geografia turismului

Cuprins

  1. 1. Ţara Românească în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân (1386-1418).pag.3
  2. 2. Raporturile Ţării Româneşti cu Moldova, Polonia şi Ungaria.pag. 5
  3. 3. Războiul de apărare a independenţei Ţării Româneşti faţă de turci. Victoria de la Rovine din 1394.pag.6
  4. 4. Bătălia de la Nicopole din 1396. Reînscăunarea lui Mircea şi luptele cu turcii.pag.8
  5. 5. Dezvoltarea economică a Ţării Româneşti şi măsurile politice, administrative şi militare iniţiate de Mircea cel Bătrân în a doua parte a domniei (1400 – 1418).pag.10
  6. 6. Ofensiva împotriva turcilor. Amestecul lui Mircea în frământările interne din Imperiul otoman.pag.12
  7. 7. Ultimii ani ai domniei lui Mircea cel Bătrân. Personalitatea sa.pag.15
  8. 8. Concluzie.pag.16
  9. 9. Bibliografie

Extras din curs

Introducere

Între figurile cele mai de seamă din trecutul de luptă al poporului roman pentru păstrarea independenţei ţării, un loc de frunte i se cuvine lui Mircea cel Bătrân. Toate acţiunile sale, toate înfăptuirile pe plan intern şi extern din lunga lui domnie, Mircea le-a subordonat aceleaşi idei centrale: independenţa ţării. Prin măsurile sale cu caracter politic şi militar, Mircea cel Bătrân s-a dovedit un remarcabil om politic. Prin felul cum a ştiut să-şi conducă oştenii la victorie în mai multe rânduri, dar mai ales la Rovine, prin noutatea tacticii şi strategiei aplicate în luptele contra turcilor, Mircea a dovedit şi vitejie neînfricată şi capacitate militară deosebită. În politica externă, el s-a arătat a fi un diplomat remarcabil, stimat de contemporani.

În aprecierea personalităţii lui Mircea cel Bătrân, trebuie ţinut seama de faptul că, în cadrul istoric obiectiv al epocii, el nu putea fi decât un domn feudal, într-o rânduire pe care o sprijinea şi care se baza pe exploatarea ţărănimii dependente de către stăpânii feudali.

Ţara Românească în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân (1386-1418)

Mircea cel Bătrân aparţine tradiţiei vii a neamului nostru: evocat de poeţi, de Grigire Alexandrescu, Bolintineanu şi Mihai Eminescu, acesta din urmă în cea mai minunată pagină epică pe care o are literatura noastră; el este un domnitor medieval creator de datină, de exemplu şi de îmbărbătare.

Venirea la tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Bătrân (1386) coincide cu derularea unor evenimente istorice importante pentru întregsud-estul european. Bizanţul devenise o umbră a impunătorului imperiu de altădată, fiind redus la o fâşie de pământ în jurul capitalei câteva teritorii izolate în regiunile Thessalonic si Morea. Câteva sătuleţe conduse de principi "latini" au luat fiinţă pe fostul teritoriu european al acestuia, iar Veneţia şi Genova îşi asiguraseră hegemonia în zonă. Pe de altă parte, ţaratele sârb şi bulgar se transformaseră într-un mozaic de stătuleţe, o pradă uşoară pentru Imperiul otoman care a pătruns pentru prima dată în Europa la 2 martie 1354, derulând apoi seria de cuceriri neîntrerupte în Balcani. Chiar în anul urcării lui Mircea pe tron, otomanii reuşiseră să cucerească cetatea sârbă Niş, iar Ivanco, despotul Dobrogei, acceptă o înţelegere cu aceştia. În anul următor, turcii sunt infranti de sârbi la Plocnik, ceea ce nu i-a făcut însă să renunţe la planurile lor ofensive în Balcani. Cu acest prilej, Ivanco, care a refuzat să acorde sprijin turcilor în luptă, a dispărut de pe scena istoriei, în anul 1388 Dobrogea cu cetatea Silistra (Dârstor) intrând în stăpânirea lui Mircea.

Profitand de situatia politică din Ungaria, extrem de agitată datorită înverşunatelor dispute pentru putere între grupările nobiliare, Mircea a reluat în stăpânire Făgăraşul, Amlaşul şi Ţara Severinului. În 1390-1391, bizuindu-se pe comunitatea de interese cu statul moldovean, domnul muntean a putut rezolva probleme legate de stăpânirea ,,parţilor tatareşti”,din nordul gurilor Dunării (de la Prut şi până la vărsarea Nistrului), lui Mircea revenindu-i o faşie de pământ de-a lungul fluviului, cu cetatea Chilia.

Evenimentele din Balcani nu l-au lăsat indiferent pe domnul muntean, apropierea otomanilor de hoarele ţarii fiind tot mai ameninţătoare. Acesteia i se adăuga regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg care era fără îndoială nemulţumit de faptul că domnul muntean se înstăpânise asupra domeniilor transilvănene care fuseseră smulse anterior tatălui său Radu I. În aceste condiţii, Mircea a căutat sprijinul domnului moldovean Petru Muşat, prin intermediul căruia a reuşit să încheie un tratat de alianţă la Lublin (1390) cu regele Poloniei, Vladislav Jagello, aflat în rivalitate cu regele Ungariei. În virtutea prevederilor tratatului, cei doi îşi garantau sprijinul reciproc în eventualitatea unei acţiuni agresive din partea regelui maghiar.

Între timp, situaţia din Balcani se agravase. Înfrângerea de la Plocnik l-a determinat pe cnezul Lazăr să alcătuiască o coaliţie antiotomană împreună cu Vuk Brancovic din sudul Serbiei şi cu Tvrtko, regele Bosniei, care însă a fost înfrântă de urmaşul sultanului Murad I, Baiazid I Îldîrim, la Kossovopolje (,,Câmpia Mierlei”), in 15 iunie 1389. Avansul otoman continuă, în 1399 întreaga Bulgarie fiind cucerită, ceea ce a determinat şi o reconsiderare a poziţiei regelui maghiar faţa de domnul Ţării Româneşti.

Turcii au ajuns pe linia Dunării, între Nicopole şi Silistra, precum şi în Dobrogea, înstăpânindu-se asupra unor posesiuni ale lui Mircea, între care şi Silistra. În primăvara anului 1394, domnul muntean a trimis o oaste împotriva turcilor în Balcani, profitând de faptul că Baiazid se afla în conflict cu unii emiri din Asia Mică. Evident, ambiţiosul sultan nu a rămas fără reacţie, organizand o campanie de amploare cu gândul de a-l pedepsi pe Mircea. Ceea ce a urmat a fost celebra confruntare de la Rovine, undeva pe malurile Argeşului. Conform unor surse istorice, bătălia a avut loc la 10 octombrie 1394, însă un document o plasează în mai 1395, fiind posibil ca ea să se fi desfăşurat in două etape.

Confruntarea s-a finalizat cu victoria lui Mircea, sultanul fiind nevoit să se retragă în grabă. Însă situaţia externă a suferit modificări ce nu s-au dovedit de bun augur pentru învingătorul de la Rovine.

Bibliografie

1. Călin Florea, 2006 – Cultură şi civilizaţie în spaţiul românesc;

2. Acad. A. Oţetea, prof. univ. M. Berza, conf. univ. B. T. Câmpina si conf. univ. Şt. Pascu – Istoria României II; 1962;

3. http://hetel.ro/wp-content/uploads/2012/04/scan00012.jpg;

4. http://www.descopera.ro/descopera-istoria-romanilor/5114947-mircea-cel-batran-cosmarul-de-la-rovine;

5. http://romaniancoins.org/alte/mirceasr.jpg, http://romaniancoins.org/alte/mirceaducat2.jpg, http://romaniancoins.org/alte/mircea7r.jpg

Preview document

Mircea cel Bătrân - Pagina 1
Mircea cel Bătrân - Pagina 2
Mircea cel Bătrân - Pagina 3
Mircea cel Bătrân - Pagina 4
Mircea cel Bătrân - Pagina 5
Mircea cel Bătrân - Pagina 6
Mircea cel Bătrân - Pagina 7
Mircea cel Bătrân - Pagina 8
Mircea cel Bătrân - Pagina 9
Mircea cel Bătrân - Pagina 10
Mircea cel Bătrân - Pagina 11
Mircea cel Bătrân - Pagina 12
Mircea cel Bătrân - Pagina 13
Mircea cel Bătrân - Pagina 14
Mircea cel Bătrân - Pagina 15
Mircea cel Bătrân - Pagina 16
Mircea cel Bătrân - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Mircea cel Batran.doc

Alții au mai descărcat și

Cultura și Civilizația Sumeriană

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, Cultura şi civilizaţia sumeriană, cuprinde cinci capitole care evidenţiază importanţa culturii şi civilizaţiei...

Instituții represive ale Bisericii Catolice în evul mediu

Introducere 1.1. Tema si sarcinile Deşi – într-un fel sau altul – toate religiile propovăduiesc toleranţa, cel mai adesea, apariţia unei...

Iconoclasmul Bizantin și Urmările Acestuia în Arta Sacră

Introducere Pornind, de la atacul icoanelor în şcoli, mi-am pus întrebarea: Dacă nu, aceşti oameni care vor să înlăture prezenţa icoanelor, pot...

Țările de Jos

Introducere Lucrarea de față cuprinde evenimentele ce au avut loc în Țările de Jos în perioada 1568 - 1648. Țările de Jos au fost cuprinse de o...

Colonizarea Greacă

Istoria colonozarii grecesti în Marea Neagra prezinta multe puncte obscure. Una dintre chestiunile cele mai adânc dezbatute priveste data la care...

Demoniada

Introducere Binele sau Răul sau eterna luptă din sufletul omului a fost oglindită de-a lungul timpul în literatura universală mi-a oferit ocazia...

Civilizația incasă

Introducere Incasii au fost o civilizatie din vestul Americii de Sud, care s-a stabilit in Anzii Centrali, in valea Cuzco de azi din sudul Peru,...

Revoluția Franceză și Gruparea Robespierre

Capitolul I Consideraţii introductive Cercetarea epocii prerevoluţionare pune de la început problema unui paradox . Unii contemporani şi după...

Te-ar putea interesa și

Mircea cel Bătrân - politică externă

Introducere Mircea cel Bătrân a fost unul dintre cei mai străluciţi voievozi români, în timpul domniei sale, Ţara Românească atingând cea mai mare...

Studiu monografic Raiffeisen Bank, Agenția Mircea cel Bătrân, Iași

Capitolul 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1.Momentul istoric al înfiinţării 1.1.1. Momentul istoric al înfiinţării...

Începuturile monahismului în România

Cuvant introductiv « Monahismul este stilul de viata evanghelica consacrata rugaciunii , contemplatiei si ascezei , in retragere de lume si in...

Turismul vâlcean - între prezent și perspectivă

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ A JUDEŢULUI VÂLCEA 1.1.Aşezarea geografică. Caracteristici generale. Judeţul Vâlcea este o unitate...

Importanța serviciilor turistice în economia județului Vâlcea

Introducere Județul Vâlcea este unul dintre cele 42 de județe ale României. Reședința lui este municipiul Râmnicu Vâlcea. Județul are o populație...

Resurse agroturistice și legislație - Județul Argeș

CAPITOLUL I: IDENTIFICAREA RESURSELOR AGROTURISTICE DIN JUDEŢUL ARGEŞ 1.1. Prezentarea judeţului Argeş - Aşezarea geografică Judeţul Argeş...

Amenajări teritoriale - Călimănești-Căciulata

Tematica proiectului: Organizarea si amenajarea turistica a spatiului geographic din localitatea Calimanesti, Judetul Valcea. I. Analiza...

Studiu monografic - BRD GSG Agenția Mircea cel Bătrân Iași

Cap.1 Prezentarea societăţii bancare Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării BRD B.R.D. s-a înfiinţat în anul 1923, prin legea...

Ai nevoie de altceva?