Managementul Deșeurilor

Curs
8.5/10 (8 voturi)
Domeniu: Management
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 35933
Mărime: 484.79KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aida Bulucea
Cursul se preda la Facultatea de Electromecanica in anul 1 master, specializarea Ingineria si Managementul Calitatii si Mediului. Este foarte bine aranjat in pagina si scris corect cu diacritice.

Extras din curs

DEFINIREA TERMENILOR SPECIFICI

1) Dreptul mediului poate fi definit ca fiind capacitatea unui sistem politico-socio-economic de a impune seturi de legi, prin care sã se asigure prevenirea si controlul poluãrii mediului înconjurãtor (inclusiv a celui industrial). Prin urmare, dreptul mediului devine principalul instrument juridic de protectie a mediului înconjurãtor.

2) Mediul înconjurãtor cuprinde ansamblul de factori naturali si artificiali, fizici, biologici si sociali în care trãieste omul, organizându-si viata biologicã, materialã si spiritualã, din care îsi procurã resursele organice si anorganice necesare si în care înapoiazã resturile sau materialele refolosibile din procesele de productie si consum. Conceptul actual de mediu înconjurãtor are un caracter dinamic; în esentã, el încearcã abordarea sistemelor protejate în toatã complexitatea lor si conservarea biodiversitãtii.

3) Ecologia studiazã interactiunile dintre fiintele vii, precum si cele dintre fiintele vii si mediul înconjurãtor. Ecology - termen introdus de ERNST HEINRICH HAECKEL (biolog german) în anul 1866. Termenul implicã studiul economiei naturii.

4) Echilibrul ecologic reprezintã ansamblul stãrilor si inter-relatiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigurã mentinerea structurii, functionarea si dinamica armonioasã a acestuia.

5) Biosfera – mantaua de viatã care acoperã pãmântul.

6) Ecosfera – lumea vie (biosfera) + învelisul de aer (atmosfera), apa (hidrosfera) si scoarta terestrã (litosfera).

7) Biotopul – portiunea din spatiu în care factorii de mediu creeazã un ansamblu omogen (lac, padure etc.).

8) Biocenoza – comunitatea de organisme vii atasate unui biotop.

9) Ecosistemul – este un cuvânt introdus în anul 1935 de ecologistul britanic Sir Arthur George Tansley. Acest termen reprezintã un complex dinamic de comunitãti de plante, animale si microorganisme si mediul lor lipsit de viatã, care interactioneazã într-o unitate functionalã. Altfel spus, ecosistemul înseamnã interactiunea dintre o comunitate biologicã si mediul în care trãieste. În general, prin sistem se întelege un ansamblu de pãrti interdependente care functioneazã ca un întreg (ca o unitate) si implicã intrãri si iesiri (inputs and outputs). Pãrtile majore ale unui ecosistem sunt: producãtorii (plantele verzi), consumatorii (ierbivore si carnivore), factorii de descompunere (alge si bacterii) si componentele fãrã viatã (abiotice), constând din materia organicã moartã care hrãneste solul si apa. Intrãrile (inputs into the ecosystem) într-un ecosistem sunt: energia solarã, apa, oxigenul, dioxidul de carbon, nitrogenul (azotul) si alte elemente. Iesirile (outputs) includ: apa, oxigenul, bioxidul de carbon, pierderile nutritive (nutrient) si cãldura eliberatã în respiratia celularã sau cãldura respiratorie. Forta de actionare majorã este energia solarã.

10) Poluarea (impactul asupra mediului) este un termen de origine latinã (polluo ere - a murdãri, a pângãri, a profana) care desemneazã o actiune prin care omul îsi degradeazã, îsi murdãreste propriul mediu de viatã.

11) Poluantul reprezintã orice substantã solidã, lichidã ori gazoasã sau orice formã de energie (radiatie electromagneticã, ionizantã, termicã, fonicã sau vibratii) care, introdusã în mediul înconjurãtor, modifica echilibrul constituenfilor acestuia si al organismelor vii, avand un efect negativ asupra/acton/or de mediu (apa, sol, aer).

12) Ecoindustria reprezintã conturul industrial în care sunt aplicate mãsuri eficiente privind prevenirea si controlul poluãrii.

13) Ecotehnologia constituie tehnologia a cãrei proiectare (concepere) permite ca la implementare si derulare sã se previnã si sã se controleze poluarea între limitele admise.

14) Emisiile sunt poluantii la plecarea din locul unde s-au produs, iar imisiile reprezintã aceiasi poluanti în locul unde au efect dãunãtor. Prin emisii, adicã poluantii evacuati în mediu, se înteleg inclusiv zgomotele, vibratiile, radiatiile electromagnetice si ionizante, care se manifestã si se mãsoarã la locul de plecare de la sursã.

15) Colectarea (recuperarea) deseurilor înseamnã strângerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporarã) a deseurilor, în vederea transportãrii lor spre valorificare.

16) Reciclarea deseurilor reprezintã operatiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor industriale, pentru a fi reutilizate în scopul initial sau pentru alte scopuri.

17) Valorificarea deseurilor reprezintã orice operatiune de dezmembrare, sortare, reciclare, tãiere, mãruntire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau altã operatiune care determinã schimbarea naturii sau a compozitiei, efectuatã asupra unui deseu industrial prin procedee industriale, în vederea reutilizãrii.

18) Gestionarea deseurilor înseamnã colectarea, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare dupã închiderea acestora.

19) Risc ecologic potential înseamnã probabilitatea producerii unor efecte negative asupra mediului, care pot fi prevenite pe baza unui studiu de evaluare.

20) Acordul de mediu este un act tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile de realizare a unui proiect sau a unei activitãti, din punctul de vedere al impactului asupra mediului.

21) Autorizatia de mediu este un act tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile si parametrii de functionare pentru activitãtile existente si pentru cele noi, pe baza acordului de mediu.

Preview document

Managementul Deșeurilor - Pagina 1
Managementul Deșeurilor - Pagina 2
Managementul Deșeurilor - Pagina 3
Managementul Deșeurilor - Pagina 4
Managementul Deșeurilor - Pagina 5
Managementul Deșeurilor - Pagina 6
Managementul Deșeurilor - Pagina 7
Managementul Deșeurilor - Pagina 8
Managementul Deșeurilor - Pagina 9
Managementul Deșeurilor - Pagina 10
Managementul Deșeurilor - Pagina 11
Managementul Deșeurilor - Pagina 12
Managementul Deșeurilor - Pagina 13
Managementul Deșeurilor - Pagina 14
Managementul Deșeurilor - Pagina 15
Managementul Deșeurilor - Pagina 16
Managementul Deșeurilor - Pagina 17
Managementul Deșeurilor - Pagina 18
Managementul Deșeurilor - Pagina 19
Managementul Deșeurilor - Pagina 20
Managementul Deșeurilor - Pagina 21
Managementul Deșeurilor - Pagina 22
Managementul Deșeurilor - Pagina 23
Managementul Deșeurilor - Pagina 24
Managementul Deșeurilor - Pagina 25
Managementul Deșeurilor - Pagina 26
Managementul Deșeurilor - Pagina 27
Managementul Deșeurilor - Pagina 28
Managementul Deșeurilor - Pagina 29
Managementul Deșeurilor - Pagina 30
Managementul Deșeurilor - Pagina 31
Managementul Deșeurilor - Pagina 32
Managementul Deșeurilor - Pagina 33
Managementul Deșeurilor - Pagina 34
Managementul Deșeurilor - Pagina 35
Managementul Deșeurilor - Pagina 36
Managementul Deșeurilor - Pagina 37
Managementul Deșeurilor - Pagina 38
Managementul Deșeurilor - Pagina 39
Managementul Deșeurilor - Pagina 40
Managementul Deșeurilor - Pagina 41
Managementul Deșeurilor - Pagina 42
Managementul Deșeurilor - Pagina 43
Managementul Deșeurilor - Pagina 44
Managementul Deșeurilor - Pagina 45
Managementul Deșeurilor - Pagina 46
Managementul Deșeurilor - Pagina 47
Managementul Deșeurilor - Pagina 48
Managementul Deșeurilor - Pagina 49
Managementul Deșeurilor - Pagina 50
Managementul Deșeurilor - Pagina 51
Managementul Deșeurilor - Pagina 52
Managementul Deșeurilor - Pagina 53
Managementul Deșeurilor - Pagina 54
Managementul Deșeurilor - Pagina 55
Managementul Deșeurilor - Pagina 56
Managementul Deșeurilor - Pagina 57
Managementul Deșeurilor - Pagina 58
Managementul Deșeurilor - Pagina 59
Managementul Deșeurilor - Pagina 60
Managementul Deșeurilor - Pagina 61
Managementul Deșeurilor - Pagina 62
Managementul Deșeurilor - Pagina 63
Managementul Deșeurilor - Pagina 64
Managementul Deșeurilor - Pagina 65
Managementul Deșeurilor - Pagina 66
Managementul Deșeurilor - Pagina 67
Managementul Deșeurilor - Pagina 68
Managementul Deșeurilor - Pagina 69
Managementul Deșeurilor - Pagina 70
Managementul Deșeurilor - Pagina 71
Managementul Deșeurilor - Pagina 72
Managementul Deșeurilor - Pagina 73
Managementul Deșeurilor - Pagina 74
Managementul Deșeurilor - Pagina 75
Managementul Deșeurilor - Pagina 76
Managementul Deșeurilor - Pagina 77
Managementul Deșeurilor - Pagina 78
Managementul Deșeurilor - Pagina 79
Managementul Deșeurilor - Pagina 80
Managementul Deșeurilor - Pagina 81
Managementul Deșeurilor - Pagina 82
Managementul Deșeurilor - Pagina 83
Managementul Deșeurilor - Pagina 84
Managementul Deșeurilor - Pagina 85
Managementul Deșeurilor - Pagina 86
Managementul Deșeurilor - Pagina 87
Managementul Deșeurilor - Pagina 88
Managementul Deșeurilor - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Managementul Deseurilor
  • Curs 1.doc
  • Curs 2.doc
  • Curs 3.doc
  • Curs 4.doc
  • Curs 5.doc
  • Curs 6.doc
  • Curs 7.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul unei Companii Petroliere - OMV

I Introducere: Petrolul sau titeiul in mod justificat numit si aurul negru, pentru calitatile sale ca si pentru avantajele ce rezulta din...

Managementul deșeurilor industriale din cadrul SC RAAL SA

Introducere Reciclarea deşeurilor a ajuns să fie o problemă de maximă importanţă pentru salubritatea generală a Terrei, amploarea fenomenului...

Managementul Deșeurilor

CAP. I GENERALITATI Initial managementul deseurilor avea drept obiectiv îndepartarea deseurilor si curatirea oraselor. Dezvoltarea economica si...

Managementul deșeurilor

Deseurile urbane generate in municipiul Bucuresti pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii: - provenienta; - compozitie; - caracteristici...

Industria Automobilelor

1. Introducere : I ndustria automobilelor, Industria care produce automobile si alte vehicule care folosesc benzina pentru a merge cum are fi...

Dezvoltarea Ecologică

Dezvoltarea durabila este un proces care se desfasoara fara a distruge sau a epuiza resursele, asigurând dezvoltarea. Resursele trebuie...

Economia protecției mediului

ECONOMIA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Economia reprezintă o colecţie de aranjamente tehnologice, legale şi sociale, prin care...

Managementul Serviciilor Publice

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI DE BAZĂ SI CONCEPTE PRINCIPALE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 1.1 Caracteristici, orientări şi concepte...

Te-ar putea interesa și

Digestia anaerobă a deșeurilor municipale

1.Introducere 1.1.Definitie În conformitate cu Hotarârea de Guvern 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei...

Managementul Deșeurilor de Lemn

1. Introducere Orice activitate umana este generatoare de deseuri. Orice deseu produs ca urmare a unor activitati umane, daca este în cantitate...

Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova

Introducere Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) reprezintă fluxul de deșeuri cu cea mai rapidă creștere atât pe plan...

Managementul deșeurilor în municipiul Galați

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL – STIINTA A LUMII MODERNE 1.1. CONSIDERATII GENERALE Managementul ca proces, urmăreşte atingerea unor obiective...

Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București

MANAGEMENTUL DESEURILOR IN SECTORUL 5 BUCURESTI I. SCURTA CARACTERIZARE A ORASULUI BUCURESTI SI A SECTORULUI 5 Bucureşti este capitala României...

Managementul deșeurilor

I. Alegerea temei Managementul deseurilor devine din ce in ce mai mult o preocupare a oamenilor si a autoritatilor locale din toata lumea....

Managementul deșeurilor în România

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

Aspecte metodologice privind întocmirea planurilor de urgență în industria minieră

Capitolul 1 Introducere 1.1 Generalităţi Directiva Seveso II stabileşte măsurile pentru controlul activităţilor care prezintă pericole de...

Ai nevoie de altceva?