Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 12039
Mărime: 179.86KB (arhivat)
Publicat de: Condulimazi P.
Puncte necesare: 10

Extras din licență

Introducere

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) reprezintă fluxul de deșeuri cu cea mai rapidă creștere atât pe plan național cât și internațional. Astfel, dacă în 2005 în Europa se produceau circa 9 milioane de tone DEEE, datele estimative arată că, până în 2020, cantitatea generată va depăși 12 milioane de tone1. În România, cu toate că în 2006 s-au colectat numai1132 tone de DEEE iar în 2007 respectiv 3287 tone2, cantitatea care ar fi trebuit colectată, conform legislației în vigoare ar trebui să depășească 80.000 tone/an. Astfel, la o populație de 20 milioane de locuitori, obiectivele de colectare stabilite la nivel European sunt de patru kilogame pe cap de locuitor, iar ineficiența României în implementarea acestui proces nu poate decât să ne îngrijoreze, având ca efect aplicarea de penalități ale Comisiei Europene pentru întreaga țară.

Cu toate că nivelul sancțiunilor pentru neconformitate este substanțial, n-ar trebui ca acesta să fie principalul argument pentru o mai mare implicare a populației în procesul de colectare, reutilizare și reciclare a DEEE-urilor, o mai mare semnificație la nivel material și moral având moștenirea pe care o lăsăm generațiilor viitoare . Astfel se pune întrebarea dacă asigurarea unui mediu sănătos și a unei vieți mai bune pentru copiii noștri justifică eforturile pe care trebuie ca fiecare dintre noi să le întreprindă pentru gestionarea eco-rațională a DEEE-urilor, pentru o dezvoltare durabilă.

Atunci când DEEE sunt tratate fără respectarea procedurilor adecvate, se produc daune asupra mediului, în special prin eliberarea de metale grele precum mercurul din lămpile fluorescente compacte și din ecranele plate și plumbul din televizoare. Echipamentele de răcire și de congelare vor elibera, în medie în fiecare an, peste 6 720 de tone de gaze cu efect de seră care diminuează stratul de ozon, daunele aduse climei fiind în valoare de aproximativ 1 miliard EURO pe an.

“Aruncarea necontrolată a deșeurilor reprezintă o problemă de sănătate publică și o pată pe obrazul Planetei albastre.”

Ce e de făcut - fiecare dintre noi poate să contribuie la salvarea planetei reciclând deșeurile de echipamente electrice și electronice. Reciclând, fiecare dintre noi contribuie la prezervarea resurselor naturale și la asigurarea unui mediu de viață sănătos. DEEE-urile conțin o sumă de materiale utile ca: metale și nemetale, metale prețioase (aur, argint, platină), mase plastice, alte materiale. Prin reciclarea acestora se fac importante economii de materii prime și de energie.

Tratarea DEEE-urilor trebuie efectuată numai în centre specializate și autorizate. Procedurile de reciclare care nu se bazează pe cele mai bune practici risipesc metale prețioase și materii plastice reciclabile, generând consum de energie și daune asupra mediului ca urmare a producției de materii pure.

Primul pas pentru gestionarea ecologică a DEEE-urilor este colectarea selectivă. Aceasta se poate face prin predarea la magazin a echipamentului vechi atunci când cumpărăm unul nou. Unele firme oferă un discount pentru încurajarea acestei practici și ca metodă de stimulare a vânzărilor.

Bibliografie

1. Antonescu N.-Valorificarea energetică a deșeurilor, Editura Tehnică, București,1988. 2. Apostol T., Mărculescu C.- Managementul deșeurilor solide, Editura AGIR, București, 2006.

3. Asociația Regională pentru protecția Mediului Sibiu, Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia- Ghid privind managementul deșeurilor, Sibiu, 2011.

4. Axinte Stela, Agafiței Alina, Axinte Lorica, Chiriac C.- Cercetări privind tehnologia de compostare a reziduurilor organice dintr-o fermă agricolă complexă, Lucrările simpozionului " Disaster and Pollution Monitoring", Iași, 2004.

5. Axinte Stela, Chiriac C.- Prepararea composturilor din reziduuri organice și folosirea lor în agricultură, Raport tehnic la contractul nr. 5002/93, cu MCT, 58 pag., Iași, 1993.

6. Băhnăreanu C. - Securitate energetică, Editura Universității Naționale “Carol I”, București, 2008.

7. Bejan M., Lakatos D.G., Cherecheș I. A.- Despre valorificarea deșeurilor, U. T. Cluj- Napoca, 2006.

8. Bold O. V.- Depozitarea, tratarea și reciclarea deșeurilor, București Editura Matrix Rom, 2004.

9. Bold O. V., Mărăcineanu A.- Managementul deșeurilor solide, București Editura Matrix Rom, 2003.

10. Burcea S.- Managementul deșeurilor urbane. Perspectiva europeană comparată”, Ed. ASE, București, 2009.

11. Căpățână Camelia, Racoceanu C.- Deșeuri., București, Editura Matrix Rom, 2003.

12. Câmpeanu V.- Dezvoltarea durabilă și managementul mediului, Editura Pro Universitaria, București, 2007.

13. Fometescu Gh. - Depozitarea și neutralizarea reziduurilor menajere, “Constantin Brâncuși” University - Engineering Faculty, University’ s day,8 th International Conference, Târgu Jiu, May 24-26, 2002.

14. McDougall F., White P., Franke M.,Hindle P.- Integrated solid waste management-a life cycle inventory”, Blackwell Publishing, 2001.

15. Mustine M. - Le compost, Dubusoc, Paris, p.119, 1993.

16. Navarro A. - Déchets et environnement, INSA de Lyon, 1995.

17. Negrea A., Cocheci L., Pode R. - Managementul integrat al deșeurilor solide orășenești, Ed. Politehnică, Timișoara, 2007.

18. Directiva 2002/96/EC

19. Directiva 2002/95/EC

20. HG 448/19.05.2005

21. ICPE Studiu privind estimările volumului de deșeuri provenite din frigidere, televizoare sau similare.

22. ICPE Elaborarea structurii formularelor de ancheta în concordanță cu cerințele Dir.2002/95/CE

23. http://www.greenweee.ro/ro/centru-media-deee-deseuri-de-echipmante-electrice-electronice/stiri-colectare-tratare-valorificare-si-reciclare

24. http://www-05.ibm.com/ro/deee/

25.http://translate.google.ro/translate?hl=2Fwww.miljostatus.no

Preview document

Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 1
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 2
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 3
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 4
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 5
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 6
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 7
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 8
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 9
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 10
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 11
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 12
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 13
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 14
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 15
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 16
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 17
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 18
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 19
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 20
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 21
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 22
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 23
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 24
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 25
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 26
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 27
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 28
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 29
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 30
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 31
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 32
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 33
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 34
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 35
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 36
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 37
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 38
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 39
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 40
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 41
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 42
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 43
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 44
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 45
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 46
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 47
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 48
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 49
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 50
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 51
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 52
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 53
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 54
Analiza swot a managementului deșeurilor de echipamente electrice și electronice în Craiova - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Analiza swot a managementului deseurilor de echipamente electrice si electronice in Craiova.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?