Managementul Echipei

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 62897
Mărime: 647.13KB (arhivat)
Publicat de: Zita Badea
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. 1. Aptitudinile individuale si performanta - Analiza muncii prin FJAS
 2. 2. Interese vs. motivaţie: interesele vocaţionale
 3. 3. Motivatia pentru performanta
 4. 4. Aptitudini primare de leadership
 5. 5. Leadership strategic si transformational
 6. 6. Personalitatea ca predictor al comportamentului uman
 7. 7. Teorii personologice moderne: Teoria Big Five
 8. 8. Inteligenţe cognitive şi emoţionale: impact asupra performanţei de grup
 9. 9. Inteligenţa emoţională: competenţă adaptativă pentru munca în echipă
 10. 10. Stresul ocupational şi bunastarea psihologica, ca predictori ai performantei grupului si organizatiei

Extras din curs

TEMA 1

Aptitudinile individuale si performanta. Analiza muncii prin FJAS

Aptitudinile individuale sunt direct relaţionate cu performanţa, atât la nivel individual, cât şi la nivel grupal sau organizaţional. O bună cunoaştere a predictorilor aptitudinali şi înrudiţi (cunoştinţe şi deprinderi) este o condiţie importantă pentru ca specialistul în zona managerială sau ocupaţională să poată înţelege, descrie, explica sau prezice performanţa. Această temă explică modalitatea în care Cunoştinţele, Deprinderile şi Aptitudinile prezic performanţa. Discuţiile se concentrează asupra sistemului de analiză a muncii FJAS, care este unul dintre cele mai celebre şi mai validate sisteme de acest tip din lume. Obiectivul principal este acela de a obişnui studenţii să se raporteze profesionist la domeniul diferenţelor individuale, prin intermediul unei liste comprehensive de aptitudini care pot influenţa performanţa individuală.

Preambul: Psihologia diferenţială – aplicaţii organizaţionale

Mediul organizaţional a fost întotdeauna receptiv la ceea ce în psihologie s-au numit “diferenţe individuale”, adică asimetriile care stau la baza deosebirilor dintre doi sau mai mulţi oameni. Angajatorii sunt interesaţi de calităţile profesionale dar, în aceeaşi măsură, şi de calităţile/însuşirile psihice ale angajaţilor lor. În ultimii ani, accentul în angajările de personal s-au reorientat pe trăsăturile de personalitate ale solicitanţilor, pe calităţile intelectuale şi comportamentele pe care acestea le generează. De fapt, se poate afirma chiar că psihologia personalului şi implicit cea organizaţională, s-a născut din recunoaşterea rolului jucat în performanţele profesionale de existenţa diferenţelor individuale şi aplicarea cunoştinţelor specifice acestora la problematica destul de complexă a selecţiei de personal, formării profesionale sau aprecierii performanţelor profesionale.

Mulţi psihologi şi manageri consideră că diferenţele între indivizi pot fi utilizate pentru a înţelege şi prezice comportamentele. Diferenţele între oameni pe diferite atribute ca inteligenţa, personalitatea, cunoştinţele sunt importante pentru explicarea unei arii variate de rezultate, incluzând: performanţele academice, manageriale, sportive, realizările profesionale, comunicarea cu ceilalţi etc. În 1890 Cattell a dezvoltat conceptul de test mintal ca mod de evaluare a diferenţelor individuale, studiul ştiinţific al acestora fiind cunoscut sub denumirea de psihologie diferenţială. Pionierii psihologiei diferenţiale au fost în primul rând interesaţi de aptitudinile mintale ale oamenilor “normali”. În Franţa, Alfred Binet a măsurat aptitudinile mintale ale şcolarilor. Lewis Terman a condus studii similare în California cu varianta tradusă a testului lui Binet. Hugo Musterberg a măsurat aptitudinile şoferilor de autobuz pentru a determina probabilitea ca aceştia să comită accidente. Când SUA au intrat în primul război mondial în 1917, psihologii industriali ai vremii au convins armata să utilizeze un test de inteligenţă (Army Alpha şi Army Beta) pentru a evalua recruţii şi a selecţiona pe cei care ar trebui să candideze pentru şcoala de ofiţeri. După încheierea primului război mondial, testele de inteligenţă au fost adaptate pentru a fi utilizate la selecţia personalului pentru diferite posturi de muncă. Treptat, măsurarea diferenţelor între indivizi pentru a prezice comportamentul lor ulterior („psihometria”) a devenit un model fundamental al psihologiei muncii.

Psihologii experimentalişti proiectează de obicei designuri care arată cum se aseamănă oamenii în răspunsurile pe care le dau la stimuli, şi cum aceste răspunsuri pot fi interpretate pentru a explica comportamentele lor. În contrast, reprezentanţii psihologiei diferenţiale sunt centraţi pe persoană, căutând calităţi şi caracteristici ale acesteia care să îi ajute să înţeleagă comportamentul persoanei (Hattrup & Jackson, 1996). Mult timp psihologia muncii şi organizaţională, în special în aspectele sale aplicate, s-a bazat pe studiul diferenţelor, pentru a face predicţii legate de succesul în activitatea de muncă, satisfacţia cu munca şi comportamentul contraproductiv. Asocierea dintre psihometrie şi psihologia diferenţială a fost de bun augur. Specialiştii în psihologie diferenţială au identificat ce trebuia măsurat, şi specialiştii în psihometrie au arătat cum să se facă măsurătorile.

Aptitudinile

Aptitudinile sunt definite ca fiind „însuşirile psihice şi fizice relativ stabile care-i permit omului să efectueze cu succes anumite forme de activitate” (Roşca, 1976, p. 470). În jurul anilor ’50, Edwin Fleishman a declanşat un program amplu de cercetare destinat determinării celor mai comune aptitudini mintale şi fizice asociate cu performanţa umană, incluzând aici şi performanţa în muncă. Astfel a fost construită o taxonomie comprehensivă de 52 aptitudini fundamentale (Fleishman & Reilly, 1992). Acestea au fost divizate în trei categorii de aptitudini: cognitive, fizice şi perceptual-motrice. Ulterior, Fleishman a proiectat şi o metodologie de determinare a aptitudinilor respective în scopul oferirii unui instrument practic psihologilor care activează în domeniul organizaţional. În ultimul timp, Fleishman şi-a extins activitatea şi spre diagnoza unor particularităţi ale personalităţii, importante pentru succesul în activităţi organizaţionale.

Lista de aptitudini elaborată de Fleishman poate fi utilizată pentru numeroase scopuri. Ea constituie un mod eficient de a analiza cele mai importante particularităăţi individuale în ocupaţii variate (Landy, 1989). Odată cunoscute aptitudinile care ar asigura performanţe ridicate într-un post de muncă, există posibilitatea identificării acestora şi utilizarea în scopuri de selecţie profesională, formare sau evaluare a personalului etc.

Se impun câteva precizări privitor la modalităţile de operaţionalizare a categoriilor taxonomiei propusă de Fleishman, cu atât mai mult cu cât adesea acestea sunt înţelese şi utilizate într-o manieră eronată de către psihologi, respectiv specialiştii în resurse umane.

Aptitudinile cognitive. În mod obişnuit, când se discută despre aptitudinile cognitive, psihologii preferă referirea la ceea ce a fost numită „inteligenţă” sau factorul „g”. Acest termen a intrat, poate cu prea multă uşurinţă şi adesea cu conotaţii eronate şi în limbajul de zi cu zi sau, mai specific al specialiştilor în resurse umane şi al managerilor. Auzim frecvent diferiţi manageri care îşi doresc un personal care să posede un IQ de peste 130, angajaţi cu aptitudini cognitive deosebite sau cu aptitudini mintale excepţionale. Acesta este motivul pentru care ne propunem să facem unele clarificări. În primul rând, este bine să precizăm că IQ sau CI este termenul istoric prin care se determina un coeficient de inteligenţă al unei persoane şi care se referă la modul în care erau calculate scorurile la primele teste de inteligenţă. Termenul nu mai are în prezent un înţeles ştiinţific, deşi el este des utilizat la nivel de simţ comun. Aptitudinile mintale şi aptitudinile cognitive sunt termeni curenţi, pe care oamenii de ştiinţă îi folosesc des interşanjabil. Ele se referă la aptitudini specifice ca memoria reprezentările spaţiale sau diferite modalităţi de a face raţionamente etc. Inteligenţa, pe de altă parte, face cel mai frecvent referire la capacitatea intelectuală generală a unei persoane şi, într-un limbaj accesibil, este definită ca aptitudinea de a învăţa şi a te adapta la un mediu. Arvey et al. (1995) definesc inteligenţa specifică mediului organizaţional ca fiind o capacitate mintală foarte generală, care, printre alte lucruri, implică aptitudinea de a raţiona, planifica, rezolva probleme, a gândi abstract, a înţelege idei complexe, a învăţa rapid şi a învăţa din experienţă. Deci, testarea factorului „g” înseamnă, în ultimă instanţă, măsurarea aptitudinii de a raţiona, de a achiziţiona cunoştinţe şi aptitudinea de a rezolva probleme. De fapt, acest lucru îl vom întâlni frecvent în testele care pretind că măsoară inteligenţa.

Preview document

Managementul Echipei - Pagina 1
Managementul Echipei - Pagina 2
Managementul Echipei - Pagina 3
Managementul Echipei - Pagina 4
Managementul Echipei - Pagina 5
Managementul Echipei - Pagina 6
Managementul Echipei - Pagina 7
Managementul Echipei - Pagina 8
Managementul Echipei - Pagina 9
Managementul Echipei - Pagina 10
Managementul Echipei - Pagina 11
Managementul Echipei - Pagina 12
Managementul Echipei - Pagina 13
Managementul Echipei - Pagina 14
Managementul Echipei - Pagina 15
Managementul Echipei - Pagina 16
Managementul Echipei - Pagina 17
Managementul Echipei - Pagina 18
Managementul Echipei - Pagina 19
Managementul Echipei - Pagina 20
Managementul Echipei - Pagina 21
Managementul Echipei - Pagina 22
Managementul Echipei - Pagina 23
Managementul Echipei - Pagina 24
Managementul Echipei - Pagina 25
Managementul Echipei - Pagina 26
Managementul Echipei - Pagina 27
Managementul Echipei - Pagina 28
Managementul Echipei - Pagina 29
Managementul Echipei - Pagina 30
Managementul Echipei - Pagina 31
Managementul Echipei - Pagina 32
Managementul Echipei - Pagina 33
Managementul Echipei - Pagina 34
Managementul Echipei - Pagina 35
Managementul Echipei - Pagina 36
Managementul Echipei - Pagina 37
Managementul Echipei - Pagina 38
Managementul Echipei - Pagina 39
Managementul Echipei - Pagina 40
Managementul Echipei - Pagina 41
Managementul Echipei - Pagina 42
Managementul Echipei - Pagina 43
Managementul Echipei - Pagina 44
Managementul Echipei - Pagina 45
Managementul Echipei - Pagina 46
Managementul Echipei - Pagina 47
Managementul Echipei - Pagina 48
Managementul Echipei - Pagina 49
Managementul Echipei - Pagina 50
Managementul Echipei - Pagina 51
Managementul Echipei - Pagina 52
Managementul Echipei - Pagina 53
Managementul Echipei - Pagina 54
Managementul Echipei - Pagina 55
Managementul Echipei - Pagina 56
Managementul Echipei - Pagina 57
Managementul Echipei - Pagina 58
Managementul Echipei - Pagina 59
Managementul Echipei - Pagina 60
Managementul Echipei - Pagina 61
Managementul Echipei - Pagina 62
Managementul Echipei - Pagina 63
Managementul Echipei - Pagina 64
Managementul Echipei - Pagina 65
Managementul Echipei - Pagina 66
Managementul Echipei - Pagina 67
Managementul Echipei - Pagina 68
Managementul Echipei - Pagina 69
Managementul Echipei - Pagina 70
Managementul Echipei - Pagina 71
Managementul Echipei - Pagina 72
Managementul Echipei - Pagina 73
Managementul Echipei - Pagina 74
Managementul Echipei - Pagina 75
Managementul Echipei - Pagina 76
Managementul Echipei - Pagina 77
Managementul Echipei - Pagina 78
Managementul Echipei - Pagina 79
Managementul Echipei - Pagina 80
Managementul Echipei - Pagina 81
Managementul Echipei - Pagina 82
Managementul Echipei - Pagina 83
Managementul Echipei - Pagina 84
Managementul Echipei - Pagina 85
Managementul Echipei - Pagina 86
Managementul Echipei - Pagina 87
Managementul Echipei - Pagina 88
Managementul Echipei - Pagina 89
Managementul Echipei - Pagina 90
Managementul Echipei - Pagina 91
Managementul Echipei - Pagina 92
Managementul Echipei - Pagina 93
Managementul Echipei - Pagina 94
Managementul Echipei - Pagina 95
Managementul Echipei - Pagina 96
Managementul Echipei - Pagina 97
Managementul Echipei - Pagina 98
Managementul Echipei - Pagina 99
Managementul Echipei - Pagina 100
Managementul Echipei - Pagina 101
Managementul Echipei - Pagina 102
Managementul Echipei - Pagina 103
Managementul Echipei - Pagina 104
Managementul Echipei - Pagina 105
Managementul Echipei - Pagina 106
Managementul Echipei - Pagina 107
Managementul Echipei - Pagina 108
Managementul Echipei - Pagina 109
Managementul Echipei - Pagina 110
Managementul Echipei - Pagina 111
Managementul Echipei - Pagina 112
Managementul Echipei - Pagina 113
Managementul Echipei - Pagina 114
Managementul Echipei - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • 1. Aptitudinile individuale si performanta - Analiza muncii .doc
 • 10. Bunastare psihologica si stres ocupational.doc
 • 2. Interesele vocationale.doc
 • 3. Motivatia pentru performanta.doc
 • 4-5. Leadership.doc
 • 6-7. Personalitate si Big Five.doc
 • 8-9. Inteligenta emotionala.doc
 • 99. Bibliografie.doc
 • 99. Evaluare.doc
 • 99. Introducere.doc
 • Cuprins curs echipa de proiect.doc

Alții au mai descărcat și

Leadership-ul

INTRODUCERE “Starea lipsita de stres se numeste moarte” Selye Stresul psihic însoţeşte orice activitate în care omul este angajat, fiind o...

Managementul proiectelor

Introducere “Succesul reprezintă realizarea progresivă a unui SCOP bine stabilit.” (Dicton Latin) Multe din proiectele din viaţa reală sunt...

Trăsături ale managementului de succes al personalului angajat

1. ABORDAREA HOLISTICĂ A CONCEPTULUI DE RESURSE UMANE 1.1. Managementul suportiv Conceptul de resurse umane aparţine teoriilor contemporane ale...

Management și Leadership

Introducere Această lucrare doreşte să definească conceptele „management” respectiv „leadership” dar şi „manager” şi „leader” pentru a face mult...

Managementul performanței

1. Definirea conceptului managementul performantei Procesele de management al performantei au inceput sa se bucure de multa atentie in ultimii...

Managementul și Conducerea

Introducere Abordările teoretice privind activitatea de conducere s-au dezvoltat de-a lungul timpului foarte mult. Activitatea de conducere este...

Performanța și Munca în Echipă

INTRODUCERE Aceasta lucrare are ca scop formarea unor echipe performante, care se caracterizeazâ printr-o coeziune ridicatâ, performanţă,...

Managementul Stresului Ocupațional

Schimbările la nivelul societăţii determină, inevitabil, schimbări la nivelul tuturor structurilor. Preocupările trebuie să conducă nu numai la...

Te-ar putea interesa și

Prima Casă

Capitolul I Noţiuni generale; Managementul este un termen provenit din limba engleză şi adoptat ca atare, cu o semantică foarte complexă, care...

Performanța Managerială în Firmele Românești

INTRODUCERE Perioada ultimului deceniu a mediului economic din România a fost caracterizată de apariţia pe scară largă a societăţilor comerciale...

Managementul conflictelor între sportivii echipei

Exista o multitudine de motive pentru care se studiaza mecanismele de declansare si desfasurare a conflictelor si care justifica interesul pentru...

Modalități de Implicare a Comunităților Locale în Protejarea și Conservarea Speciilor din Ariile Protejate

INTRODUCERE Pierderea biodiversitãtii la nivel mondial a devenit una dintre cele mai mari provocãri de mediu ale secolului 21. Preocupare pentru...

Managementul Echipei de Proiect

1. Aspecte generale A lucra cu oamenii este cea mai provocantă si mai dificilă parte a muncii manageriale. Fiecare persoană este unică si chiar...

Strategii de Colaborare în Echipă

Cele trei sarcini ale liderilor echipei Conducerea echipei este unul dintre cele mai provocatoare activităţi ale unei companii: managementul...

Plan de afacere - Cafenea

În noua eră caracterizată de clasa creativă, cafenelele au devenit locurile pentru întâlniri de afaceri a generaţiei Y şi X. Când eşti la începutul...

Proiecte Economice de Dezvoltare Rurală și Regională

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ ŞI REGIONALĂ 1.1.Definirea conceptelor Programul...

Ai nevoie de altceva?