Organizația internațională a sănătății

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 20257
Mărime: 1.67MB (arhivat)
Publicat de: Angel Cosma
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Harieta Sabol
Facultatea de Istorie si Geografie
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. Introducere 6
 2. Lista figurilor 8
 3. Capitolul I 9
 4. Primele forme de organizare internaționalăa specialiștilor din domeniul sănătății 9
 5. 1.1 Noțiuni introductive despre conceptul de îngrijire a sănătății 9
 6. 1.2. Conferința Internațională Sanitară și rolul dezbaterilor în cooperarea în domeniul sănătății 11
 7. 1.3. Oficiul Internațional de Igienă Publică (OHIP), Organizația Sănătății sub egida Ligi Națiunilor și Organizația sanitară Pan-Americană 13
 8. Capitolul II 16
 9. Constituirea Organizației Mondiale a Sănătății 16
 10. 2.1. Înființarea Organizației Mondiale a Sănătății 16
 11. 2.2. Documentele de constituire și principiile directoare ale OMS 20
 12. 2.3. Personalități marcante. 25
 13. Capitolul III 29
 14. Etape în evoluția organizării și structura OMS 29
 15. 3.1. Structura și competențele OMS: Adunarea Mondială a Sănătății, Comitetul Executiv, Directoratul General 32
 16. 3.2. Parteneriate și colaborări 36
 17. 3.3. Programe derulate 40
 18. Capitolul IV 45
 19. Biroul de legătură pentru România al Organizației Mondiale a Sănătății 45
 20. 4.1. Prezența și proiecte desfășurate în România 45
 21. 4.2. Campanii OMS în derulare în România 52
 22. Concluzie 64
 23. Bibliografie 66

Extras din licență

Introducere

Cultura generală, incluzând cultura sănătății, se formează prin intermediul instrucției generale a populației, generație după generație. O astfel de secvență a culturii generale, care are titulatura caracteristică de „sănătate”, mai e considerată și în prezent ca reprezentând o activitate fundamentală și obligatorie a serviciilor de sănătate, în loc să fie apreciată drept o noțiune de „pregătire continuă”, de „educație permanentă”, de „perfecționare” într-un context specific sistemului instrucției publice a populației.

La rândul său, dreptul la sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale omului, el asigurându-i individului acea „stare de bine”, atât la nivel fizic și mental cât și la nivel social. Prin implicațiile sale individuale, sociale și demografice, sănătatea rămâne și în al doilea deceniu al secolului XXI unul dintre elementele cheie în strategiile și politicile guvernamentale din întreaga lume.

Încă din anii ’70 ai veacului trecut, țările membre ale Organizației Mondiale a Sănătății au stabilit că principalul scop al „guvernelor și OMS” trebuie să fie „realizarea unei stări de sănătate a întregii populații a Globului, care să permită tuturor oamenilor să ducă o viață productivă din punct de vedere economic și social. Pornind de la această declarație, și alte organizații au demarat diverse programe care să permită susținerea și materializarea unui ideal generos.

Cum sănătatea rămâne un subiect de actualitate, care mobilizează resurse și dezvoltă constant sfera preocupărilor în plan social, politic și chiar al relațiilor internaționale, am considerat oportună abordarea unui subiect care să trateze rolul și direcțiile de acțiune ale principalei instituții la nivel mondial care se ocupă de controlul și organizarea activităților legate de sănătatea populației lumii.

Potrivit documentelor oficiale, Organizația Mondială a Sănătății are responsabilitatea gestionarii anumitor probleme de sănătate la nivel global, stabilirea agendei de cercetare în cadrul domeniului sănătății, determinarea normelor și standardelor, elaborarea politicilor care se bazează pe dovezi. Ea asigură, în egală măsură, suportul tehnic pentru toate statele lumii, controlând și analizând gradul stării de sănătate a populației, abordând - la nivel de politică generală - cele mai ample provocări care confruntă omenirea în secolul XXI, știut fiind faptul că însăși globalizarea a generat, în anumite cazuri, răspândirea unor maladii infecțioase.

Pentru a înțelege mecanismele funcționării Organizației Mondiale a Sănătății, am ales să prezint, în primul dintre capitolele lucrării, primele structuri organizaționale internaționale ale specialiștilor din domeniul sănătății (Oficiul Internațional de Igienă Publică, Organizația Sănătății sub egida Ligii Națiunilor sau Organizația sanitară Pan-Americană), identificând rolul și scopurile acestora și încercând să stabilesc legătura cu politicile care urmau a fi promovate de către OMS.

Capitolul al doilea abordează cadrul general și momentul constituirii Organizației Mondiale a Sănătății, subliniind rolul personalităților care și-au adus aportul la înființarea acesteia și, ulterior, la coordonarea activităților acesteia. Organizând informația potrivit criteriului cronologic, am identificat principalele repereîn constituirea organizației și amdescris, pe scurt, cele mai semnificative momente din istoria organizației.

În capitolul al treilea - intitulat Etape în funcționarea și dezvoltarea OMS- am stăruit asupra modului în care Organizația Mondială a Sănătății s-a dezvoltat, luând în considerare structura și competențele sale, structurile și factorii de decizie, mecanismele de acțiune și obiectivele vizate. În acest sens am urmărit să identific principalele forme de parteneriat încheiate de organizație și colaborările și programele de succes, care au avut rezultate vizibile și de durată la nivel mondial.

Ultimul capitol al lucrării abordează relația dintre Organizația Mondială a Sănătății și oficialii români, considerând deosebit de utilă stabilirea termenilor în care se discută și se aplică politicile organizației în România.

Toate informațiile utilizate în lucrare au fost furnizate de un material bibliografic suficient de generos pentru o ilustrare, panoramică, a problemei, dar destul de greu de accesat în ceea ce privește detaliul. În literatura română de specialitate nu există până acum o monografie care să analizeze istoricul organizației, impactul personalităților care au constituit-o asupra societății, în general, și marile ei realizări de până acum. Doar tangențial au vorbit despre aceasta Mihai Iacobescu, Brighita Vlaicu, Liviu Vulcu, Adela Cojan și Alexandru Gribincea. În ceea ce privește literatura de limbă străină, deosebit de utile s-au dovedit a fi rapoartele întocmite de membrii Organizației Mondiale a Sănătății. Printre autorii ce au abordat originea și evoluția structurilor internaționale de cooperare în domeniul sănătății se numără:SzemingSze, Lee Jong, Kevin De Cock, John Charles, Gian Luca Burci și Claude-Henri Vignes etc.Astfel de informații au putut fi coroboratecudatelepreluatedinmediul online. Toateîmpreunăne-au permis săarticulămlucrareapefundamentelecronologiceșilogice, răspunzând în acest fel unei nevoi interioare de a cunoaște mai mult despre organizația care declară că luptă pentru binele generației de azi și al celor viitoare.

Bibliografie

I.Izvoare ți instrumente de lucru

1.***,Îndrumar pentru redactarea și prezentarea lucrării de licență, Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare“, 2009;

2. Documents of the United NationsConference on Internațional Organization, San Francisco, 1945, vol.1, General (London, New York, United Nations, Information Organizations, 1945)

II. Publicații

1. World HealthOrganization, Bulletin of WHO Vol. 94, No. 6, 2016, 2016

2. World HealthOrganization, World HealthStatistics 2016

III.Lucrări generale

1. Gribincea, A., Forna, N.C, Forna, D. Consecințele economice ale colaborării internaționale în domeniul protecției sănătății, Studii Economice”, an. 9, 2015, nr. 1

2. Iacobescu, Mihai, România și Societatea Națiunilor, 1919-1929, București, Editura Academiei, 1988

3. Lee, K., World HealthOrganization, Routledge, 2008

4. Sze, S., The origins of World HealthOrganization: a personal memoir, 1945-48, Boca Raton, LISZ Publications, 1982

5. Vulcu Liviu, Vlaicu Brighete, Cojan Adina, Tratat de Sănătate Publică, vol. III, Sibiu, Editura Universității “Lucian Blaga”, 2006

IV.Lucrări speciale

1. Burci, Gion Luca, Vignes Claude Henri., World HealthOrganization, 2004

2. David P. Fidler, The Future of the World HealthOrganization: What Role for Internațional Law?, Indiana University Maurer School of Law, 1998

3. Kevin De Cock, K.M. Simone, Davison, V., The new global health, Revista Română de Boli Infecțioase

4. Lee, K., Fang, J., Historical Dictionary of the World HealthOrganization, Scarecrow Press, 2012

5. Ringen, K., Karl Evang, a giant în Public Health, PalgraveMacmillanJournals

6. Ruger, Jennifer.Prah., Yach, Derek., The Global Role of the World HealthOrganization, GLOBAL HEALTH GOVERNANCE, VOLUME ÎI, 2009

7. Sir John Charles, Origins, History, andAchievements of the World HealthOrganization, Britain Medical Journal, 1968

8. Vlădescu, C., Scintee, G., România Healthsystemreview, European Observatory, 2008

9. Weinstein, B., For Social Peace in Brazil: IndustrialistsandtheRemaking of theWorkingClass in Săo Paulo, 1920-1964, University of North Carolina Press, 2000

...

Preview document

Organizația internațională a sănătății - Pagina 1
Organizația internațională a sănătății - Pagina 2
Organizația internațională a sănătății - Pagina 3
Organizația internațională a sănătății - Pagina 4
Organizația internațională a sănătății - Pagina 5
Organizația internațională a sănătății - Pagina 6
Organizația internațională a sănătății - Pagina 7
Organizația internațională a sănătății - Pagina 8
Organizația internațională a sănătății - Pagina 9
Organizația internațională a sănătății - Pagina 10
Organizația internațională a sănătății - Pagina 11
Organizația internațională a sănătății - Pagina 12
Organizația internațională a sănătății - Pagina 13
Organizația internațională a sănătății - Pagina 14
Organizația internațională a sănătății - Pagina 15
Organizația internațională a sănătății - Pagina 16
Organizația internațională a sănătății - Pagina 17
Organizația internațională a sănătății - Pagina 18
Organizația internațională a sănătății - Pagina 19
Organizația internațională a sănătății - Pagina 20
Organizația internațională a sănătății - Pagina 21
Organizația internațională a sănătății - Pagina 22
Organizația internațională a sănătății - Pagina 23
Organizația internațională a sănătății - Pagina 24
Organizația internațională a sănătății - Pagina 25
Organizația internațională a sănătății - Pagina 26
Organizația internațională a sănătății - Pagina 27
Organizația internațională a sănătății - Pagina 28
Organizația internațională a sănătății - Pagina 29
Organizația internațională a sănătății - Pagina 30
Organizația internațională a sănătății - Pagina 31
Organizația internațională a sănătății - Pagina 32
Organizația internațională a sănătății - Pagina 33
Organizația internațională a sănătății - Pagina 34
Organizația internațională a sănătății - Pagina 35
Organizația internațională a sănătății - Pagina 36
Organizația internațională a sănătății - Pagina 37
Organizația internațională a sănătății - Pagina 38
Organizația internațională a sănătății - Pagina 39
Organizația internațională a sănătății - Pagina 40
Organizația internațională a sănătății - Pagina 41
Organizația internațională a sănătății - Pagina 42
Organizația internațională a sănătății - Pagina 43
Organizația internațională a sănătății - Pagina 44
Organizația internațională a sănătății - Pagina 45
Organizația internațională a sănătății - Pagina 46
Organizația internațională a sănătății - Pagina 47
Organizația internațională a sănătății - Pagina 48
Organizația internațională a sănătății - Pagina 49
Organizația internațională a sănătății - Pagina 50
Organizația internațională a sănătății - Pagina 51
Organizația internațională a sănătății - Pagina 52
Organizația internațională a sănătății - Pagina 53
Organizația internațională a sănătății - Pagina 54
Organizația internațională a sănătății - Pagina 55
Organizația internațională a sănătății - Pagina 56
Organizația internațională a sănătății - Pagina 57
Organizația internațională a sănătății - Pagina 58
Organizația internațională a sănătății - Pagina 59
Organizația internațională a sănătății - Pagina 60
Organizația internațională a sănătății - Pagina 61
Organizația internațională a sănătății - Pagina 62
Organizația internațională a sănătății - Pagina 63
Organizația internațională a sănătății - Pagina 64
Organizația internațională a sănătății - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Organizatia internationala a sanatatii.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Principiul Libertății Mărilor

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE CU PRIVIRE LA DREPTUL MĂRII Problema libertăţii mărilor este comentată în cel puţin două locuri: în primul rând, în...

Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului

INTRODUCERE Securitatea în muncă exprimă o calitate a unui sistem de muncă, în sensul că acesta funcționează fără stări de pericol, care ar putea...

Drepturile omului în epocă contemporană

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI 1.1 IMPORTANŢA DREPTURILOR OMULUI ÎN EPOCA CONTEMPORANĂ Fiind una dintre temele cele...

Constituirea organizației națiunilor unite

INTRODUCERE „Cele douǎ rǎzboaie mondiale aruncaserǎ omenirea într-o prǎpastie a deznǎdejdii şi făcuseră într-o jumătate de secol peste 100 de...

Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere

1. Introducere Evoluţia societăţilor contemporane evidenţiază faptul că, în pofida intensificării intervenţiilor statului, justiţiei,...

Cooperarea Economică Internațională

INTRODUCERE Am ales această temă pentru a putea înţelege mai bine procesul de cooperare şi elementele implicate în acest proces., pornind de la...

Instituțiile naționale și internaționale de mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor

INTRODUCERE Evolutia relatiilor internationale reprezinta o consecinta dezvoltarii unui intreg complex de interese ce au aparut de-a lungul...

Ai nevoie de altceva?