Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 30031
Mărime: 112.79KB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Bogdan Ciucă
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE SPECIALIZAREA: DREPT

Cuprins

 1. I Noţiuni generale
 2. 1.Contractul de vânzare-cumpărare – privire istorică 6
 3. 2. Definiţii ale contractului de vânzare-cumpărare 7
 4. 3. Evoluţia pactului de răscumpărare 8
 5. 4. Condiţiile contractului 8
 6. 5. Reglementări din noul Cod civil privitoare la condiţiile de validitate ale
 7. contractului de vânzare-cumpărare 9
 8. II Condiţii de fond
 9. 1. Capacitatea părţilor
 10. 1.1. Consideraţii generale 11
 11. 1.2. Capacitatea de folosinţă 11
 12. 1.3. Capacitatea de exerciţiu 11
 13. 1.4. Principiul capacităţii de a încheia contracte 12
 14. 1.4. Incapacităţi speciale în materia vânzării-cumpărării 12
 15. 2. Consimţământul
 16. 2.1. Consideraţii generale 15
 17. 2.2. Corelaţia consimţământ – voinţă juridică 17
 18. 2.3. Principiile voinţei juridice 18
 19. 2.3.1. Principiul autonomiei de voinţă 18
 20. 2.3.2. Principiul voinţei reale 19
 21. 2.4. Momentul încheierii contractului 20
 22. 2.5. Consimţământul – condiţii 22
 23. 2.6. Libertatea contractuală 28
 24. 2.6.1. Promisiunea unilaterală de vânzare/cumpărare 30
 25. 2.6.2. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare 32
 26. 2.6.3. Pactul de preferinţă 34
 27. 2.6.4. Dreptul de preempţiune 35
 28. 3. Obiectul
 29. 3.1. Consideraţii generale 43
 30. 3.2. Lucrul vândut – condiţii 44
 31. 3.3. Preţul – condiţii 56
 32. 4. Cauza contractului
 33. 4.1. Consideraţii generale 60
 34. 4.2. Cauza contractului de vânzare-cumpărare – condiţii 61
 35. III Condiţii de formă
 36. 1.Forma autentică
 37. 1.1. Consideraţii generale 65
 38. 1.2. Evoluţie istorică 65
 39. 1.3. Sancţiunea nerespectării formei autentice 67
 40. 2. Autorizarea prealabilă a înstrăinării unor bunuri
 41. 2.1. Consideraţii generale 67
 42. 2.2. Cazuri în care legea impune autorizarea prealabilă 68
 43. 2.3. Sancţiunea nerespectării condiţiei autorizării prealabile 68
 44. IV Consideraţii CEDO asupra dreptului de preempţiune
 45. reglementat de Legea nr.10/2001 69
 46. V Concluzii 72
 47. Bibliografie 73

Extras din licență

I Noţiuni generale

1. Privire istorică

Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi contracte cunoscute civilizaţiei umane. Reglementarea raporturilor de vânzare-cumpărare cuprinde o perioadă de dezvoltare de aproximativ patru mii de ani. Iniţial, o dată cu apariţia proprietăţii private, apare, căpătând o amploare deosebită, contractul chemat să asigure trecerea prin schimb a bunurilor dintr-o gospodărie în alta (permutatio).

Acest contract, pe care îl numim astăzi contract de schimb, şi-a căpătat autoritatea cuvenită cu mult înainte de apariţia monedei ca unitate de schimb, deoarece satisfăcea necesităţile societăţii romane timpurii, care se afla în faza trecerii de la gospodăria naturală la gospodăria bazată pe relaţiile de schimb. Anume contractul de schimb este temelia apariţiei şi dezvoltării contractului de vânzare-cumpărare.

Din punct de vedere juridic, vânzarea se prezintă ca o variantă mai evoluată a schimbului, din care îşi trage rădăcinile. Într-adevăr, vânzarea-cumpărarea în sens economic, iniţial, pare a fi preluat forma schimbului dintre două lucruri, unul din ele având valoarea echivalentului general. Mai târziu, o dată cu apariţia monedei în sensul apropiat celui actual, vânzarea-cumpărarea capătă sensul schimbului unui lucru (res) contra unei valori monetare – preţ (pretium).

Dreptul roman clasic atribuia vânzarea-cumpărarea contractelor consensuale. În baza contractului de vânzare-cumpărare (emptio et venditio) o parte, numită vânzător (venditor), se obligă să transmită altei părţi, numită cumpărător (emptor), un bun (merx), iar cumpărătorul se obligă să plătească pentru acest bun o cantitate de metal numită preţ (pretium). Potrivit lui Gaius, contractul de vânzare-cumpărare se formează prin acordul de voinţă al părţilor asupra obiectului contractului şi preţului acestuia, clauzele referitoare la bun şi la preţ fiind condiţii esenţiale ale contractului.

Dreptul roman privat reglementa şi vânzarea viitoarelor bunuri (mei futurae sivi speratae), cum bunăoară era considerată recolta aşteptată. În acest caz contractul de vânzare-cumpărare se considera a fi încheiat sub condiţie suspensivă.

2. Definiţii ale contractului de vânzare-cumpărare

Fernand Braudel remarca faptul că „Economia începe în pragul valorii de schimb”, existând un spaţiu vast şi complex de la trocul elementar până la capitalismul cel mai sofisticat. Deşi vânzarea a devenit cel mai uzual contract, ea nu neagă existenţa contractului de schimb, care nu mai joacă însă un rol atât de important. Codul civil consacră vânzării un întreg titlu , iar modalităţi ale vânzării sunt întâlnite în numeroase acte normative.

Art. 1294 C.civ. defineşte vânzarea ca fiind „o convenţie prin care două părţi se obligă între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi preţul lui”. Modul în care legiuitorul a definit vânzarea nu este exact, în primul rând pentru că vânzătorul nu se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea bunului, ci el transformă însăşi proprietatea lucrului vândut, iar pe de altă parte, proprietatea se transformă doar prin singurul efect al consimţământului.

Obiectul vânzării îl poate constitui nu numai dreptul de proprietate, dar şi alte drepturi reale. În practica judiciară s-a decis că obiectul vânzării-cumpărării îl poate forma şi numai nuda proprietate, vânzătorul putând să-şi păstreze uzufructul viager. De asemenea, pot fi vândute şi drepturi de creanţă (prin cesiunea de creanţă), drepturi din domeniul proprietăţii intelectuale (dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului, drepturile ce decurg din brevet, certificatul de înregistrare a unui desen sau model industrial, drepturile asupra mărcii etc.), chiar şi o universalitate ce cuprinde nu doar drepturi, ci şi obligaţii, asa cum este cazul vânzării unei moşteniri.

În schimb, nu pot forma obiectul contractului de vânzare-cumpărare drepturile personale nepatrimoniale şi patrimoniale care au un caracter strict personal (dreptul real de uz, dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor) sau care sunt prevâzute de lege sau care sunt contractate intuitu personae (dreptul de întreţinere, dreptul de pensie)

Într-o formulare sintetică, unii autori au susţinut că vânzarea constă în „strămutarea proprietăţii unui lucru sau a unui drept, pentru o sumă de bani numită preţ”, alţii au afirmat că vânzarea ar fi „acel contract prin care una din părţi (vânzătorul) strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi (cumpărătorul), care se obligă în schimb a plăti vânzătorului preţul bunului vândut”, air alţi autori, insistând asupra naturii dreptului transmis, au arătat că vânzarea este „acel contract în temeiul căruia operează transmiterea dreptului de proprietate sau a altui drept – real ori de creanţă- de la vânzător la cumpărător, cu obligaţia pentru cel din urmă de a plăti primului o sumă de bani drept preţ.”

Preview document

Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 1
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 2
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 3
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 4
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 5
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 6
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 7
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 8
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 9
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 10
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 11
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 12
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 13
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 14
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 15
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 16
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 17
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 18
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 19
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 20
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 21
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 22
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 23
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 24
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 25
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 26
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 27
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 28
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 29
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 30
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 31
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 32
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 33
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 34
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 35
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 36
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 37
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 38
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 39
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 40
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 41
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 42
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 43
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 44
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 45
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 46
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 47
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 48
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 49
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 50
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 51
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 52
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 53
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 54
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 55
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 56
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 57
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 58
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 59
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 60
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 61
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 62
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 63
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 64
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 65
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 66
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 67
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 68
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 69
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 70
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 71
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 72
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 73
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 74
Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare.doc

Alții au mai descărcat și

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Capacitatea civilă a persoanei fizice și a persoanei juridice

Introducere Subiecții dreptului civil se împart în două mari categorii, și anume: persoanele fizice și persoanele juridice. Aceste două categorii...

Testamentul

INTRODUCERE Motivația alegerii temei Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale,...

Contractul de vânzare-cumpărare. obiectul contractului. obligațiile vânzătorului. obligațiile cumpărătorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Capacitatea părților contractelor de vânzare - cumpărare

I. Contractul de vânzare-cumpărare. Noţiuni introductive 1. Definiţia contractului de vânzare – cumpărare Vânzarea este definită de art. 1294 Cod...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare

CAPITOLUL 1 – Noţiunea si caracterele generale ale contractului de vânzare - cumpărare 1.1.Noţiunea contractului de vânzare - cumpărare Vânzarea...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Sistemul Probator în Dreptul Civil

INTRODUCERE Dreptul este un ansamblu de norme sau reguli de conduită obligatorii destinate a reglementa comportarea oamenilor în societate. Ele...

Contractele Comerciale

CONTRACTE COMERCIALE 1. Consideratii generale privind contractele comerciale Contractul, respectiv acordul de vointa al partilor trbuie sa...

Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare

CAPITOLUL 1 – Noţiunea si caracterele generale ale contractului de vânzare - cumpărare 1.1.Noţiunea contractului de vânzare - cumpărare Vânzarea...

Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare

I.Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare 1.1 Importanţa şi domeniul de aplicare al contractului de vânzare-cumpărare Alături de contractul de...

Aspecte teoretice și practice în problema condițiilor de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare civilă

În doctrina şi jurisprudenţa din domeniul dreptului civil contractul este considerat cel mai important act juridic civil ,dar şi un important izvor...

Condițiile de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare comercială

Ca orice contract,contractul de vanzare-cumparare comerciala,pentru a fi valabil trebuie sa indeplineasca anumite...

Drept Comercial

1.Obligatiile comerciale 1. Consideratii generale In desfasurarea activitatii sale, comerciantul încheie o serie de acte juridice sau savârseste...

Ai nevoie de altceva?