Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 35642
Mărime: 140.36KB (arhivat)
Publicat de: Florin Ichim
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Motivația alegerii temei
 2. CAPITOLUL 1.Considerații introductive privind dreptul minorităților la nivel intern și internațional
 3. 1.1. Aspecte privind apariția conceptului de drepturi ale omului. Origini și evoluție
 4. 1.2. Noțiunea de minoritate. Concept și caracteristici
 5. 1.3. Repere istorice privind situația minorităților în Europa
 6. 1.3.1. Afirmarea principiului autodeterminării în perioada interbelică
 7. 1.3.2. Situația minorităților în anii 1918-1940
 8. 1.3.3. Dreptul la autodeterminare în perioada postbelică
 9. CAPITOLUL 2. Situația juridică a minorităților în dreptul internațional
 10. 2.1. Instituții internaționale responsabile pentru protecția minorităților
 11. 2.2. Statutul minorităților în Uniunea Europeană
 12. 2.2.1. Diversitatea lingvistică și etnică a Europei
 13. 2.2.2. Exemple pozitive de acomodare a diversității în statele Uniunii Europene
 14. 2.3. Politici privind drepturile minorităților în Europa Centrală și de Est
 15. 2.3.1. Definirea minorităților naționale în Europa Centrală și de Est
 16. 2.3.2. Sistemele electorale și reprezentarea politică în administrația publică centrală și locală
 17. 2.3.3. Gradul de descentralizare
 18. 2.3.4. Politici lingvistice
 19. 2.3.5. Politici educaționale
 20. 2.3.6.Politici privind cetățenia
 21. CAPITOLUL 3. Discriminarea minorităților la nivelul Uniunii Europene
 22. 3.1. Cazuri de insucces în abordarea diversității în Uniunea Europeană
 23. 3.2. Considerente actuale privind criza imigranților în Europa
 24. 3.2.1. Revoltele imigranților din fostele colonii franceze
 25. 3.2.2. Criza imigranților sirieni din Europa
 26. 3.3. Programe de combatere a discriminării etnice la nivelul statelor europene
 27. CAPITOLUL 4. Studiu de caz. Statutul juridic al minorităților din România
 28. 4.1. Precizări preliminare
 29. 4.2. Structura etnică a populației
 30. 4.3. Situația specială a unor minorități naționale în legislația română între 1918 și 1991
 31. 4.3.1. Situația specială a etnicilor germani în istoria legislației privind minoritățile naționale
 32. 4.3.2. Situația specială a evreilor în istoria legislației privind minoritățile naționale
 33. 4.3.3. Situația specială a maghiarilor în istoria legislației privind minoritățile naționale
 34. 4.3.4. Situația specială a rromilor în istoria legislației privind minoritățile naționale
 35. 4.4. Reglementări de drept intern privind drepturile minorităților naționale
 36. 4.4.1. Interdicția discriminării
 37. 4.4.2. Dreptul la utilizarea limbii materne
 38. 4.4.3. Dreptul la reprezentare în Parlament
 39. 4.5. Instituții cu responsabilități în gestionarea problemei minorităților
 40. 4.6. Cazuri soluționate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
 41. Considerații finale
 42. Bibliografie

Extras din licență

Motivația alegerii temei

În contextul actual al globalizării și, în particular, al unei Europe în formare ca o mare familie, excluziunea socială este un subiect de mare importanță. Confruntat cu noi și noi variante ale unui celălalt - străin sau anormal sau doar diferit - care cere drepturi egale cu ale noastre, individul din lumea postmodernă este pus tot mai des în situații în care se simte nevoit să apere un teritoriu simbolic ce până de curând îi aparținea. Felul în care îi privim pe acești ceilalți stă la rădăcina acțiunilor pe care le vom întreprinde în ceea ce-i privește. Iar ochelarii prin care privim depind în mare măsură de felul în care ne-a modelat societatea în care ne-am format.

Prejudecățile față de diversitate/alteritate sunt adânc înrădăcinate în societatea românească. Sondajele de opinie și alte cercetări arată clar această stare de fapt. Dacă acceptăm că prejudecata este o opinie fără judecată, atunci singura cale de a combate prejudecățile este de a iniția acel proces de judecată care pare să lipsească cu desăvârșire în prezent. Nu putem însă judeca fără cunoaștere și din această cauză avem nevoie de informații pertinente și ușor accesibile. Diversitatea/alteritatea pare să fie la modă, se vorbește mult despre aspecte ale diversității, există nenumărate inițiative, preocupări axate în jurul problematicii diversității etnice, culturale, lingvistice sau religioase în România. Rezultatele acestor inițiative, o cantitate semnificativă de informații, există stocate și sunt mai mult sau mai puțin, pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă mediatizate.

Această analiză urmărește felul în care minoritățile etnice sunt privite în Uniunea Europeană și în România, propunându-și să cerceteze specificul societății europene și românești în ceea ce privește nivelul sau de toleranță, credințele, prejudecățile, stereotipurile și atitudinile membrilor săi în raport cu diferitele grupuri minoritare sau cu risc de discriminare. Liantul care se stabilește între atitudini și conduite sociale este cvasigeneral acceptat de comunitatea specialiștilor în domeniu, cu mențiunea că această relație nu este simplă, de tip mono-cauzal, ci mediată de o multitudine de factori. Astfel, este prioritar să identificăm care sunt stereotipurile și credințele ce modelează comportamentele indivizilor în relație cu diferitele grupuri sociale.

Credințele indivizilor și stereotipurile pozitive sau negative joacă un rol important în construcția atitudinilor și a acțiunilor discriminatorii ce apar în spațiul social. Credințele și stereotipurile facilitează interpretarea realității sociale, având, în primul rând, o valoare funcțională. Totuși, în situații de criză sau în situații de dezechilibru a raporturilor de putere între indivizii/grupurile implicate, credințele și stereotipurile pot avea implicații negative, conducând la reducerea egalității de șanse, respectiv la apariția actelor de discriminare. De altfel, teoria identității sociale introduce distincția între ingroup și outgroup, respectiv între grupul de apartenență și grupul reprezentat de „ceilalți”. Acest proces de stereotipizare poate avea efecte negative din perspectiva faptului că indivizii manifestă tendința de a favoriza propriul grup, în defavoarea celorlalți.

De fapt, „stereotipizarea reprezintă operația cognitivă care stă la baza tratamentului discriminatoriu în cele mai multe cazuri.” Mecanismul psihologic care se asociază acestui proces este acela de omogenizare a outgroupului ceea ce se referă la tendința indivizilor de a-i percepe pe membrii propriului grup mai puțin asemănători între ei decât sunt percepuți membrii outgroup-ului. Mai mult decât atât, teoreticienii sunt preocupați de așa-numitul pericol al stereotipizării (en. stereotype threat) care se referă tocmai la impactul pe care stereotipurile și prejudecățile îl pot avea asupra realității. Cercetări psihosociologice au evidențiat faptul că performanțele subiecților stereotipizați scad în cazul în care stereotipurile negative sunt activate, ceea ce conduce la instalarea unei situații de presiune socială.

Specialiștii au identificat existența unei ierarhii la nivel cognitiv care face ca stereotipurile dominante să fie activate, iar cele mai puțin dominante să fie inhibate. Această ierarhie conduce, practic, la utilizarea unei imagini mentale (construct mental, după cum se exprima W. Lippman) „constituită din elemente ale stereotipurilor activate, structura sa fiind determinată de intensitatea diferitelor stereotipuri implicate.” De aceea, ne propunem, în cele ce urmează, investigarea celor mai importante stereotipuri și credințe care se identifică la nivelul mentalului colectiv în Europa și în România, pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor explicative ale fenomenului discriminării, punând acent pe discriminarea etnică.

Bibliografie

A. Tratate, cursuri, monografii, articole de specialitate:

1. Radu Baltasiu (coord.), Ovidiana Bulumac (coord.), Studii Sociologice, Volumul I, Colecția Studii Sociologice, Editura Etnologică, București, 2015.

2. Radu Baltasiu, Slăbirea comunității românești din Harghita și Covasna. București: Ed. Etnologică, 2013.

3. Florian Bieber, Governing Post-War Bosnia-Herzegovina în Kinga Gîl (ed.), Minority Governance in Europe, Budapest: LGI, 2003.

4. G. V. Bodenhausen, Stereotypic biases in social decision making and memory: Testing process models of stereotype use. Journal of Personality and Social Psychology, 1988.

5. Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Politici privind minoritățile etnice în Europa, 2003.

6. Radu Chiriță, Anca Săndescu, Analiza actelor normative privind drepturile minorităților naționale în România, în Monica Călușer, Regimul drepturilor minorităților în Europa Centrală și de Est, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj - Napoca 2008.

7. D. Crowe, A History of Gypsies of Eastern Europe and Russia, St. Martin’s Griffin, New York, 1999.

8. Marcela Dilion, Maria Bulgaru, Asistența socială a persoanelor refugiate, Chișinău, Ed. Lyceum, 2005.

9. Salat Levente, Politici de Integrare a Minorităților naționale din România, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj - Napoca 2008.

10. Patricia W.Linville, Gregory W.Fischer, Peter Salovey, Journal of Personality and Social Psychology. Perceived distributions of the characteristics of in-group and out-group members: Empirical evidence and a computer simulation., Vol 57(2), Aug 1989.

11. M. Mandache, M. Matache, C. Mihalache și M. Motreanu, Protecția legală împotriva discriminării și politicile publice față de romi, Editura ECA, București, 2007.

12. Dumitru Mazilu, Drepturile omului, Ediția a III-a, București, Ed: Editura Lumina Lex, 2006.

13. Marian Mihăilă, Protecția juridică a drepturilor omului, ediția a II-a. Reșița: Ed. Eftimie, 2007.

14. Ljubomir Mikić, National Minorities in Croatia: Status of National Minorities, Legal In struments and Institutions, lucrare prezentată la Conferința Legal Instruments on the Status of National Minorities in South East Europe, Cluj-Napoca, 17-19 Octombrie 2007.

15. Ciprian Necula, Combaterea discriminării, București, Ed. Ars-Decendi, 2004.

16. Gaetano Pentassuglia, Minorities in International Law, Strasbourg Cedex, Council of Europe Publishing House, 2002.

17. Tatjana Petrusevska, Legal Instruments on the Status of National Minorities in the Republic of Macedonia, lucrare prezentată la Conferința Legal Instruments on the Status of National Minorities in South East Europe, Cluj-Napoca, 17-19 Octombrie 2007.

18. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, ediția a VII-a. București, Ed. All Beck, 2002.

19. Monica Robotin, Levent Salat, (eds.): A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist Europe, Budapest: LGI, 2003.

20. Aleksandra Sanjevic, National Minorities in Serbia and National Councils as Institutions of Minority Autonomy, lucrare prezentată la Conferința Legal Instruments on the Status of National Minorities in South East Europe, Cluj-Napoca, 17-19 Octombrie 2007.

21. D.R. Schaefer, Developmental Psychology, 1989.

22. B.Seibt, J.Förster, Stereotype threat and performance: how self-stereotypes influence processing by inducing regulatory foci, J Pers Soc Psychol. 2004 Jul;87(1).

23. Ovidiu Solomon, Drepturile minorităților în România și în UE, Etnosfera, nr 2/2014.

24. V. Tismăneanu, D. Dobrincu, C. Vasile, Raport Final al Comisiei prezidențiale pentru analiza dictaturii comuniste din România, Editura Humanitas, București, 2007.

25. Katerina Velichkova, Magdalena Kouneva, National Minorities in Bulgaria: Status of National Minorities, Legal Instruments, Institutions - An Overview, manuscris nepublicat.

...

Preview document

Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 1
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 2
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 3
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 4
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 5
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 6
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 7
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 8
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 9
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 10
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 11
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 12
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 13
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 14
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 15
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 16
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 17
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 18
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 19
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 20
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 21
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 22
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 23
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 24
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 25
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 26
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 27
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 28
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 29
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 30
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 31
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 32
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 33
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 34
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 35
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 36
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 37
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 38
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 39
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 40
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 41
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 42
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 43
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 44
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 45
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 46
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 47
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 48
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 49
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 50
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 51
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 52
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 53
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 54
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 55
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 56
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 57
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 58
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 59
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 60
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 61
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 62
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 63
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 64
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 65
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 66
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 67
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 68
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 69
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 70
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 71
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 72
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 73
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 74
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 75
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 76
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 77
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 78
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 79
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 80
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 81
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 82
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 83
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 84
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 85
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 86
Drepturile minorităților în România și în Uniunea Europeană - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Drepturile minoritatilor in Romania si in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția Minorităților în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Pentru o mai bună inţelegere a acestui concept, este necesară mai întâi cunoasterea semnificaţiei filozofice. După cum preciza...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Te-ar putea interesa și

Relațiile României cu Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1 CARACTERIZARE DE ANSAMBLU A ROMÂNIEI 1.1. CONTEXT ISTORIC România este prima tara din Europa Centrala si de Est care, înca din anii...

Discriminarea și tehnici specifice de asistență socială

INTRODUCERE Obiectivul general al lucrării este de a reflecta atât din punct de vedere teoretic însă mai ales din punct de vedere aplicativ...

Politici Sociale pentru Rromii din România

MEMORIU EXPLICATIV Demersurile României de aderare la Uniunea Europeană au devenit o prioritate naţională a ultimilor ani. În acest context,...

Relații istorice între Olanda și România

Introducere Analiza colaborarilor si cooperarilor dintre stare constituie obiectul de studiu a multor istorici.Chiar daca cooperarea dintre...

Protecția Minorităților în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Pentru o mai bună inţelegere a acestui concept, este necesară mai întâi cunoasterea semnificaţiei filozofice. După cum preciza...

Semnătura electronică

INTRODUCERE Integrarea este o strategie cu o dimensiune constructivă, iar această componentă constructivă este una cât se poate de bine profilată....

Libertatea de exprimare a cetățenilor români în contextul aderării la UE

1) Introducere ,,Libertatea de exprimare este dreptul fundamental al omului de a spune ce gandeste. Este un drept natural, ce tine de esenta...

Kosovo

Provincia Kosovo a aparut ca stat si ca entitate politica in anul 1945. Pana atunci, tinutul a apartinut partial sau in intregime se poate spune,...

Ai nevoie de altceva?