Politici Sociale pentru Rromii din România

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 21962
Mărime: 356.83KB (arhivat)
Publicat de: Floarea Toth
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Bulboaca

Cuprins

 1. Memoriu explicativ pag. 3
 2. Introducere pag. 4
 3. Cap. I Noţiuni generale de asistenţă socială pag. 6
 4. 1.1. Generalităţi pag. 6
 5. 1.2. Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor pag. 7
 6. Cap. II Scurt istoric al etniei romilor pag. 16
 7. 2.1. Romii – grup etnic minoritar pag. 16
 8. 2.2. Repere generale privind originea indiană şi istoria romilor pag. 19
 9. 2.3. Atestări istorice ale prezenţei romilor în România pag. 20
 10. 2.4. Modul de viaţă al romilor nomazi (înainte de 1950) pag. 22
 11. 2.5. Romii în regimul socialist pag. 24
 12. 2.6. Situaţia romilor după 1989 pag. 26
 13. Cap. III Rolul societăţii în procesul de integrare socială a romilor pag. 29
 14. 3.1. Excluziunea socială la populaţia de romi din România pag. 29
 15. 3.2. Atitudinea tradiţională faţă de romi a populaţiei majoritare pag. 34
 16. 3.3. Aspecte ce ar trebui avute în vedere pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor.. pag. 35
 17. 3.4. Cercetări cu privire la minoritatea romă pag. 37
 18. Cap. IV Propuneri de îmbunătăţire a situaţiei romilor prin prisma
 19. asistentului social pag. 41
 20. 4.1. Măsuri în direcţia de asistenţă socială pentru tinerii romi pag. 41
 21. 4.2. Direcţii de acţiune în vederea îmbunătăţirii situaţiei romilor pag. 42
 22. 4.3. Proiecte pentru romi pag. 43
 23. Caz I: Educaţie la periferia oraşului pag. 43
 24. Caz II: Locuri de muncă pentru romi pag. 45
 25. Caz III: Construirea de locuinţe sociale pentru romi pag. 45
 26. Proiecte pentru comunitatea romă din municipiul Arad pag. 46
 27. Cap. V Concluzii (şi propuneri) pag. 60
 28. Bibliografie pag. 62

Extras din proiect

MEMORIU EXPLICATIV

Demersurile României de aderare la Uniunea Europeană au devenit o prioritate naţională a ultimilor ani. În acest context, respectarea drepturilor minorităţilor constituie, neîndoielnic, unul dintre cele mai importante criterii în negocierile de aderare. România s-a remarcat prin adoptarea, pentru prima dată în centrul şi estul Europei, a unei legislaţii anti-discriminare, în vara anului 2002 fiind creată şi instituţia care să o pună în practică.

Toate aceste demersuri pozitive au permis minorităţilor etnice, în primul rând, posibilităţi sporite pentru o mai articulată exprimare a propriilor identităţi, a nevoilor şi aşteptărilor acestora, ca şi pentru o prezenţă mai consistentă în societatea românească.

În legătură cu populaţia de romi există percepţia colectivă că există o problemă deosebit de complexă. Este însă esenţial a se defini cu suficient de multă precizie problema ca atare, natura şi amploarea ei. În particular, minoritatea romă beneficiază, din partea Guvernului României, de o atenţie nemaiîntâlnită la o asemenea scară, concretizată în elaborarea strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, întrucât:

1. problemele acestei minorităţi sunt considerate de interes naţional;

2. stigmatizarea şi excluderea socială a romilor reprezintă o realitate dureroasă şi actuală;

3. dificultăţile perioadei de tranziţie sunt resimţite mai acut de către membrii acestei comunităţi.

Deşi, din punct de vedere statistic, este considerată drept a doua minoritate etnică din România, după cea maghiară, romii reprezintă de departe minoritatea cu cel mai precar statut. Percepuţi ca făcând parte dintr-o minoritate exogenă, izolaţi şi marginalizaţi social, romii riscă să dezvolte o identitate a stigmei.

INTRODUCERE

În lucrarea de faţă nu voi analiza istoria persecuţiei şi a discriminărilor la care romii au fost supuşi în România ultimelor secole; voi aminti doar asocierea implicită între termenii de ţigan şi rob, care a pecetluit şi fixat trăsăturile sociale ale acestei minorităţi.

Definită în acest fel, drept un grup social, era doar o chestiune de timp ca acesta să fie perceput ca o problemă socială, cu toate implicaţiile ce decurg de aici.

Tocmai de aceea, asimilarea la care au fost supuşi deliberat pe durata regimului comunist a fost acceptată de unii dintre romi, nu doar ca o posibilitate reală de a-şi îmbunătăţi statutul social şi nivelul educaţional, dar, mai ales, ca o cale de evadare din capcana etnică la care erau constrânşi prin semnul de egalitate pus între stigmă şi etnia lor. Dacă până în 1989, romii nu existau (decât pentru organele de miliţie, ca o categorie problematică ce se sustrăgea încercărilor oficiale de instaurare a uniformităţii sociale), după Revoluţia din decembrie 1989, ei au devenit ţapul ispăşitor preferat al populaţiei majoritare.

Dificultăţile costisitoare ale tranziţiei au eliberat tensiuni adormite în adâncurile societăţii noastre orientate împotriva acestor dizidenţi etnici, au condus la acţiuni colective de pedepsire, la răfuieli de grup girate şi întreţinute uneori de către autorităţile şi liderii locali, expulzări la scară largă din locurile în care trăiau de decenii, fără oferirea unei alternative viabile, la numeroase acte de discriminare în serviciile publice, la locul de muncă, în justiţie.

Chiar dacă violenţa împotriva romilor nu mai are amplitudinea şi intensitatea din primii ani postdecembrişti, încălcarea drepturilor omului şi intimidările administrative cu caracter punitiv produc efecte la nivelul întregii comunităţi de romi. Raidurile bine mediatizate ale poliţiei vizând aşezările temporar locuite de romi, declaraţiile incitatoare ale unor politicieni şi reprezentanţi ai autorităţilor publice, au adâncit această stare conflictuală, iar presa mai oferă încă discursuri discriminatorii şi rasiste prin felul relatării acţiunilor de către jurnalişti.

În procesul de clădire a unei identităţi politice şi sociale care să le redefinească locul în societate, elita populaţiei de romi este confruntată cu pericolul de consolidare a unei identităţi de grup vulnerabil. Rata ridicată a şomajului în cadrul comunităţilor de romi (68%), coroborată cu nivelul extrem al sărăciei (de 300 de ori mai mare în raport cu populaţia generală) şi gradul scăzut de şcolarizare, transformă romii în principalii perdanţi ai tranziţiei. Pe măsură ce creşte sărăcia, la care se adaugă numărul mare al copiilor din familiile de romi, se poate estima numărul copiilor romi ce trăiesc sub pericolul constant al riscului malnutriţiei (30% au probleme nutriţionale permanente, iar aproximativ 28% nu au ce sa mănânce pe durata unei zile sau două pe lună).

Lipsa de locuinţe sau starea precară a acestora, condiţiile de igienă sunt la nivelul cel mai scăzut. Lipsa educaţiei, şcolarizarea romilor este deficitară, doar un număr nesemnificativ de copii urmând liceul sau o şcoală profesională, majoritatea abandonând şcoala din motive sociale.

O problemă foarte importantă mai este faptul că mulţi romi, prin stabilirea la periferiile unor localităţi, nu posedă actele necesare care le-ar da dreptul la toate serviciile medicale şi sociale.

Romii reprezintă etnia cu cea mai mare creştere demografică, ale cărei probleme au crescut datorită neintegrării lor în societate. Este o problemă ce trebuie tratată cu deosebită seriozitate, atât din partea populaţiei majoritare, cât şi din partea minorităţii. Succesul strategiei guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2001 nu depinde numai de guvern, ci şi de participarea activă a tuturor instituţiilor şi, mai ales, a comunităţii de romi. Situaţia romilor nu poate fi ameliorată, nu poate fi susţinută sau monitorizată decât prin intermediul unui program organizat raţional.

Preview document

Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 1
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 2
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 3
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 4
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 5
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 6
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 7
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 8
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 9
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 10
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 11
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 12
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 13
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 14
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 15
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 16
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 17
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 18
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 19
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 20
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 21
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 22
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 23
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 24
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 25
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 26
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 27
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 28
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 29
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 30
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 31
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 32
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 33
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 34
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 35
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 36
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 37
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 38
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 39
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 40
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 41
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 42
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 43
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 44
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 45
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 46
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 47
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 48
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 49
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 50
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 51
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 52
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 53
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 54
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 55
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 56
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 57
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 58
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 59
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 60
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 61
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 62
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 63
Politici Sociale pentru Rromii din România - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Politici Sociale pentru Rromii din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Măsurilor Active la Nivelul Județului Hunedoara în Perioada 2008-2010

Introducere În prezent, şomajul este unul dintre dezechilibrele care afectează în proporţii diferite toate ţările, inclusiv cele subdezvoltate şi...

E-Guvernarea

E-government - prezent şi perspective 1.Definiţie Facilităţile oferite în prezent de tehnologia informaţiei constituie cadrul perfect pentru...

Studiu Aplicativ privind Eficientizarea Activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani 1.1. Cadrul general de înfiinţare...

Procesul de informatizare a organizării de servicii publice

Cap. 1 De la biblioteca tradiţională la biblioteca digitală Dintotdeauna omenirea şi-a dorit să-şi poată transmite valorile, pe care le...

Administrație Publică

Administratia publica 1. Sfera de cuprindere a notiunii de administratie publica. 2. Distinctia dintre administratia publica centrala si locala....

Subiecte Sisteme Administrative Comparate

Subiecte Sisteme Administrative Comparate ASE Administratie Publica 2011-01-24 Nr.1 1. Elaborati o analiza comparativa in ceea ce priveste...

Te-ar putea interesa și

Integrarea Socială a Rromilor

ARGUMENT Ne aflăm într-un cerc vicios de discriminare, lipsă de respect, lipsă de interes, lipsă de întelegere din partea românilor care duc la...

Prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie rromă

INTRODUCERE Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului. Nici unul dintre drepturile civile, politice, economice şi sociale nu poate...

Rromii din România - excluziunea socială a rromilor

1. Scurt istoric Prima atestare documentara a existenţei unei comunităţi de rromi este din 1068, din vremea Imperiului Bizantin. Rromi au fost...

România și Geopolitica Minorităților

Introducere Minorităţile etnice au reprezentat întotdeauna un procent semnificativ din populaţia României. În anul 1930, populaţia României Mari...

Dosar de presă - discriminarea rasială

DISCRIMINAREA RASIALA Discriminarea pe bază de rasă, culoare sau etnicitate (“discriminare rasiala”) reprezintă aproape întotdeauna o violare a...

Rromii, între integrare și discriminare

Argument Încă de la începuturi, am învăţat că societatea, implicit şi convieţuirea, e caracterizată de cuvântul compromis. Îl acceptăm pe cel de...

Counitatile etnice - Rromii

Mi-am ales aceasta tema din dorinta de a afla cat mai multe despre minoritatea etnica a romilor din Romania. In drumul spre documentarea mea in...

Etnia rromă în contact cu societetea românească

Dupa cum putem observa, tot mai des auzim vorbindu-se despre problema Rromilor din Romania, despre marginalizarea Rromilor de catre societate dar...

Ai nevoie de altceva?