Integrarea Socială a Rromilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Filosofie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 25993
Mărime: 826.36KB (arhivat)
Publicat de: Mihai Zamfir
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA DE FILOZOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL - POLITICE Specializarea: Asistenţa Socială

Cuprins

 1. ARGUMENT.5
 2. CAPITOLUL I: PREZENTARE GENERALĂ. ORIGINEA, ETNIA ŞI FAMILIA DE RROMI .8
 3. 1.1. Originea rromilor.8
 4. 1.2. Profilul etnic al populaţiei de rromi.11
 5. 1.2.1. Limba.14
 6. 1.2.2. Model de viaţă.16
 7. 1.3. Familia de rromi.16
 8. 1.4. Ocupaţii şi tradiţii în rândul familiei de rromi.18
 9. 1.5. Nivelul de trai al familiei de rromi.20
 10. 1.5.1. Etnia rromilor în comunism.20
 11. 1.5.2. Etnia rromilor în anii 90.22
 12. 1.6. Rromii şi integrarea socială.23
 13. CAPITOLUL II: INTEGRAREA ETNIEI SI A FAMILIEI DE RROMI ÎNTR-UN MEDIU MAJORITAR .28
 14. 2.1. Integrarea economică .29
 15. 2.1. Integrarea socială. .31
 16. 2.1.1. Legislatia privind integrarea familiilor de rromi.38
 17. 2.2. Discriminarea rasialaă.38
 18. CAPITOLUL III: POSIBILITĂŢI DE EDUCAŢIE PENTRU
 19. MINORITĂŢI.41
 20. 3.1. Gradiniţa şi educaţia primară.44
 21. 3.2. Ciclul gimnazial şi liceul.46
 22. CAPITOLUL IV: STUDII DE CAZ.47
 23. STUDIUL I: .47
 24. STUDIUL II:.53
 25. STUDIUL III: .59
 26. STUDIUL IV: .64
 27. STUDIUL V:.69
 28. CONCLUZII.74
 29. PROIECT: “ SCOALA SI PENTRU COPII RROMI”.75
 30. 1. Justificarea proiectului .75
 31. 2. Misiune .75
 32. 3. Obiective pe termen scurt pentru părinţii copiilor. 76
 33. 4. Obiective pe termen lung pentru părinţii copiilor.76
 34. 5. Beneficiari. 76
 35. 6. Scop. 77
 36. 7. Grup-ţintă. 77
 37. 8. Obiective. 77
 38. 9. Rezultate aşteptate.79
 39. 10. Indicatori de evaluare ai proiectului. 80
 40. 11. Activităţi.80
 41. 12. Asigurarea igienei. 81
 42. CONCLUZII ŞI PĂRERI.82
 43. ANEXE.86
 44. BIBLIOGRAFIE.88

Extras din licență

ARGUMENT

Ne aflăm într-un cerc vicios de discriminare, lipsă de respect, lipsă de interes, lipsă de întelegere din partea românilor care duc la sărăcie, la creşterea criminalităţii şi la lipsa de educaţie şcolară în rândul rromilor, la mai multă discriminare şi lipsă de respect.

Aceste prejudecăti persistă şi pentru că este nevoie de un ţap ispăsitor, în special în condiţiile economice dificile în care se află ţara noastra. Spre exemplu: România nu are o reputaţie prea bună în Vest. Motivele sunt complexe şi în general greu de izolat. Totodată, ele sunt greu de acceptat. Rromii însă, sunt uşor de învinuit pentru aceasta, pornind de la cazuri izolate de genul "rromii au mâncat lebedele din Viena". Odată ce rromilor li s-a atribuit acest calificativ, mentalitatea este greu de schimbat. Cine e interesat de rromii care nu fură? Cine este interesat de rromii care fac cinste ţării noastre peste hotare? Nimeni . Mass-media exploatează interesul populaţiei cu titluri ca, un ţigan a "furat" şi prin aceasta contribuie la continuarea acestui cerc vicios, deoarece majoritatea populaţiei primeşte informaţii despre rromi din mass-media şi nu de la rromi. Rromii pe care îi văd oamenii nu sunt, în general, reprezentativi: un cerşetor rrom sau un copil al străzii este mai uşor de văzut decât un copil rrom care se duce la şcoală. Mulţi rromi care au un statut social şi economic mai ridicat nu spun la toată lumea că sunt rromi deoarece prin aceasta nu au nimic de câştigat ci multe de pierdut.

Istoria rromilor este un incredibil şir de persecuţii şi discriminare. Cauzele care au dus la situaţia economică şi educaţională a rromilor din ziua de astăzi, precum şi cele care au dus la discriminarea cu care ei se confruntă sunt mult mai multe şi mai complexe decât cele prezentate aici . Ele trebuie recunoscute şi întelese, atât de rromi cât şi de restul românilor, pentru ca cercul vicios în care ne aflăm să fie întrerupt.

Comunitatea rromă este de-a lungul istoriei cea mai puţin educată minoritate din România. Sărăcia din cadrul comunităţilor de rromi duce la apariţia unor probleme.

Standardele de igienă tind să fie joase, deseori datorită lipsei apei curente şi a electricităţii.

De la căderea comunismului, în România numărul incidentelor de natură nationalistă sau etnică a crescut considerabil. Un factor care are o mare influenţă asupra comportamentului demografic este sănătatea, respectiv accesul la asistenţă medicală .Educaţia în privinţa sănătaţii este un lucru neobişnuit pentru rromi. Din punct de vedere economic, comunitatea rromă este cea mai defavorizată din România.

Discriminarea este des întâlnită în cazul angajării, legislaţia în acest domeniu fiind defectuosă. Rromii din România sunt dezavantajaţi din punct de vedere al educaţiei. Discriminarea este răspândită, atât în cadrul sistemului la care un individ trebuie sa recurgă pentru a intra în şcoală, precum şi în cadrul şcolilor, determinând mulţi copii să nu se mai înscrie.

Educaţia este de asemenea afectată de sărăcia cronică din majoritatea comunitătilor. Copiii care reusesc sş înceapă şcoala, deseori nu promovează ciclul gimnazial şi din acest motiv este foarte dificil pentru ei sa îşi găsească un loc de muncă. O alta problemă cu care se confruntă este abandonul. Unii rromi ajung chiar să-şi vândă copiii, sau decid să-i abandoneze ori să-i plaseze temporar în instituţii de protecţie.

Peste 80% dintre copiii plasaţi în instituţii sunt rromi. Proiectul cuprinde cinci capitole structurate astfel:

Capitolul 1: cuprinde informaţii despre: originea rromilor (evenimentele istorice înregistrate ne informează că patrunderea lor în Europa s-a facut treptat cu opriri şi etape, prin Grecia, Bulgaria şi România), profilul etnic al populaţiilor de rromi (identitatea etnică a rromilor reiese, cel puţin la unele grupuri, din costumele tradiţionale pe care le poartă, din felul în care se mândresc cu muzica lor, cu meseriile lor), limba (rromii au o tradiţie orală bogată, tansmisă în limba lor natală), model de viată (rromii aveau obiceiul să se stabilească într-un loc pe timpul lunilor de iarnă pentru ca primăvara să porneasca din nou la drum), familia de rromi (familiile tradiţionale de rromi sunt relativ mari), ocupaţii şi tradiţii în rândul rromilor (prin tradiţie rromii lucrează pe cont propriu ca spoitori de vase, cărămidari sau prelucrători ai lemnului), nivelul de trai al familiei de rromi (majoritatea rromilor pare să traiască în condiţii extrem de sărace şi doar un mic procent din populaţia lor dispune de venituri substanţiale).

Capitolul 2: cuprinde informaţii legate de integrarea economică a rromilor (din punct de vedere economic şi social, comunitatea rromă este cea mai defavorizată din România).

Capitolul 3: cuprinde informaţii cum ar fi: discriminarea rasială (departe de a fi integraţi, marea majoritate a rromilor din România sunt consideraţi paria societăţii).

Capitolul 4: cuprinde informaţii despre:

-posibilităţi de educaţie pentu minorităţi;

-gradiniţa şi educaţia primară (elevii rromi tind să ramână din ce în ce mai în urmă, până ce, în final renuntă ,fără a fi încheiat opt clase, educaţia minimă pentru a se putea angaja în România);

-ciclul gimnazial şi liceul (puţini copii rromi ajung să-şi înceapă şcoala secundară , dar şi mai puţini o termină ).

Capitolul 5: cuprinde studii de caz, proiect şi anexe.

Am ales aceasta temă pentru a prezenta acest fenomen existent în România şi măsurile concrete pentru combaterea acestuia.

Bibliografie

1. Achim, V., Ţiganii în istoria României, Editura Bucureşti, 1963;

2. Abraham, D., Badescu, Ilie and Chelcea, Septimiu, Relaţii interetnice în România: Diagnoze sociologice şi evaluarea tendintelor, Editura Carpatica, 1995;

3. Amza, T., Tiganii – necunoscuţi de lânga noi, Editura Atlas Lex, Bucuresti 1996;

4. Burtea, V., Rromii în sincronia şi diacronia populatiilor de contact, Editura Lumina Lex,Bucureşti, 2002;

5. Burtea, V., Şansele populaţiei de rromi în Revista de Cercetări Sociale nr. 3, 1997;

6. Cantemir, D., Descrierea Moldovei, Editura Tineretului, Bucureşti 1961;

7. Cherata, L., Istoria ţiganilor, origine, specific, limba, Editura Z, Bucureşti 1973;

8. Convenţia Internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată la Adunarea Generală a O.N.U., la 21 decembrie 1965;

9. Convenţia Internaţională privind discriminarea în domeniul ocuparii forţei de muncă si exercitării profesiei, nr. 111/1958 – Organizarea Internaţională a Muncii (O.I.M.), 1958, nr. 81/1973;

10. Crisan, N., Tiganii: Mit si Realitate, Editura Albatros, Bucureşti 1999;

11. Crowe, D.A., The Gypsy Historical Experience în România, 1991;

12. Iorga, N., Anciens documents de droit roumain, Editura Paris, Bucureşti, 1930;

13. Kenrick, D., Historical Dictionary of the Gypsies (Romanies), 1998;

14. Ponce, E., Ţiganii din România – o minoritate în tranziţie, Editura Compania,Bucureşti,1999;

15. Merfea, M., Tiganii – integrarea socială a rromilor, Editura Bârsa, Braşov, 1991;

16. Miftode, V., Migraţiile şi dezvoltarea urbană, Editura Junimea, 1978;

17. Moisa, F., Experienţe, realizări si perspective asupra programelor pentru rromi, Cluj, 2000;

18. Romanescu,A., V., Andreescu, V., Stilul si modul de viaţă al rromilor din unele comunităţi urbane şi rurale, în Revista Sociologie Românească nr. 2-3, 1994;

19. Situaţia copilului şi a familiei în România UNICEF, Guvernul României, iulie, 1997;

20. Ştefănescu, A., Mănăstirea Tismana, Bucureşti, 1990;

21. Zamfir, C., Dimensiuni ale sărăciei, Editura Export,1994;

22. www.cedu.ro;

23. www.egale.ro.

Preview document

Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 1
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 2
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 3
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 4
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 5
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 6
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 7
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 8
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 9
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 10
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 11
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 12
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 13
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 14
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 15
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 16
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 17
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 18
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 19
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 20
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 21
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 22
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 23
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 24
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 25
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 26
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 27
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 28
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 29
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 30
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 31
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 32
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 33
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 34
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 35
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 36
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 37
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 38
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 39
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 40
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 41
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 42
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 43
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 44
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 45
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 46
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 47
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 48
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 49
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 50
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 51
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 52
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 53
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 54
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 55
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 56
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 57
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 58
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 59
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 60
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 61
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 62
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 63
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 64
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 65
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 66
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 67
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 68
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 69
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 70
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 71
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 72
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 73
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 74
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 75
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 76
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 77
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 78
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 79
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 80
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 81
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 82
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 83
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 84
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 85
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 86
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 87
Integrarea Socială a Rromilor - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Integrarea Sociala a Rromilor.doc

Alții au mai descărcat și

Etica Profesională a Protestantismului Ascetic

În această lucrare, Max Weber s-a referit explicit, asa cum arată și titlul lucrării, la etica izvorâtă din protestantism. Principalele forme pe...

Eseu - două concepte despre libertate

Sunt foarte multi factori in jurul nostru care ne influenteaza deciziile, de orice natura ar fi acestea. Societatea este fara indoiala in oarecare...

Generalități despre politică

Ceea ce este si mai grav este sfidarea opiniei publice prin prezentarea denaturata a realitatii. In acest domeniu descrierea realitatii este un...

Adevăr și Cunoaștere

Sfântul Apostol Pavel nu evita sa vorbeasca despre cunoastere. Dimpotriva, el cere aceasta lui Dumnezeu pentru neofitii sai ( cf. Efes. 1, 17 – 18;...

Economie și Societate - Max Weber

deconstruirea persp pt a înţelege modul în care aceştia şi-au constriut inst conceptuale cu ajutorul cărora şi-au cosntruit discursul, imprumutăm...

Te-ar putea interesa și

Comunicare interculturală - conviețuirea între români și rromi și impactul proiectelor destinate integrării sociale a minorității rrome

INTRODUCERE Ina Zoon, în lucrarea sa, ,, La periferia societǎţii. Romii şi serviciile publice în România" afirma cǎ: “Istoria ultimului secol şi...

Abandonul școlar - cauze și modalități de prevenire

Capitolul I: Abandonul scolar, cauze şi efecte 1.1. Delimitări conceptuale : inadaptare, eşec, insucces şi abandon şcolar În literatura de...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Dezvoltarea durabilă a spațiului în Municipiul Alexandria

Capitolul I Noţiuni teoretice Dezvoltarea durabilă a fost definită iniţial în raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare O.N.U. –...

Țiganii

Introducere 1.Tema cercetarii: -Minoritatea etnica a rromilor din România 2. Motivatia: Mi-am ales acesta tema deoarec rromii ma interesau...

Politici Sociale pentru Rromii din România

MEMORIU EXPLICATIV Demersurile României de aderare la Uniunea Europeană au devenit o prioritate naţională a ultimilor ani. În acest context,...

Problema minorităților etnice din România

Introducere Minorităţile etnice au reprezentat întotdeauna un procent semnificativ din populaţia României. În anul 1930, populaţia României Mari...

Dreptul Muncii

CAP. I - Introducere în dreptul muncii 1.1. Izvoarele dreptului muncii Pentru ştiinţele juridice, cuvântul izvor de drept are două înţelesuri...

Ai nevoie de altceva?