Apelul în Procesul Penal

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 37070
Mărime: 178.21KB (arhivat)
Publicat de: Salomea Chiș
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC IN GENERAL ŞI APELUL IN SPECIAL 1
 2. SECŢIUNEA I. APRECIERI PRIVIND CĂILE DE ATAC IN GENERAL 1
 3. 1. Noţiunea de căi de atac 1
 4. 2. Condiţiile de exercitare a căilor de atac 2
 5. 3. Clasificarea căilor de atac 3
 6. SECŢIUNEA A-II-A. APRECIERI PRIVIND CALEA ORDINARA DE ATAC A APELULUI, IN SPECIAL 5
 7. 1. Scurt istoric 5
 8. 2. Argumente împotriva şi pentru reglementarea apelului 6
 9. 3. Condiţiile specifice în care se poate exercita apelul 7
 10. CAPITOLUL II: CONDIŢII DE FORMĂ ALE APELULUI 14
 11. SECŢIUNEA I. TITULARII DREPTULUI DE APEL 14
 12. 1. Categorii de titulari ai dreptului de apel 14
 13. 2. Titulari ai dreptului de apel privind latura penală şi latura civilă 15
 14. 3. Titulari ai dreptului de apel privind una din laturile procesului 17
 15. 4. Titulari ai dreptului de apel privind dispoziţiile care nu se referă la fondul cauzei 19
 16. CAPITOLUL III: TERMENUL DE APEL, REPUNEREA ÎN TERMEN ŞI RENUNŢAREA LA APEL 20
 17. SECŢIUNEA I: TERMENUL DE DECLARARE A APELULUI 20
 18. 1. Durata termenului de apel 20
 19. 2. Momentul de la care curge termenul de apel pentru procuror 21
 20. 3. Momentul de la care curge termenul de apel pentru părţi 21
 21. 4. Momentul de la care curge termenul de apel pentru alte persoane 22
 22. SECŢIUNEA A- II-A. RENUNŢAREA LA APEL 23
 23. 1. Noțiuni generale 23
 24. 2. Retragerea apelului 24
 25. 3. Repunerea în termen 26
 26. 4. Apelul peste termen 27
 27. CAPITOLUL IV: EFECTELE APELULUI 29
 28. SECŢIUNEA I. EFECTUL SUSPENSIV 29
 29. SECŢIUNEA A- II-A. EFECTUL DEVOLUTIV 30
 30. SECŢIUNEA A-III- A EFECTUL NEAGRAVĂRII SITUAŢIEI ÎN PROPRIUL APEL 32
 31. SECŢIUNEA A-IV-A: EFECTUL EXTENSIV 33
 32. CAPITOLUL V: JUDECAREA APELULUI 35
 33. SECȚIUNEA I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE 35
 34. 1. Sediul materiei 35
 35. 2. Reguli privind desfăşurarea judecăţii în apel 35
 36. 3. Modalităţi de sesizare a instanţei de apel 36
 37. SECȚIUNEA A-II- A. MĂSURI PREMERGĂTOARE ŞEDINŢEI DE JUDECATĂ A APELULUI 37
 38. 1. Noțiuni generale 37
 39. 2. Stabilirea termenului de judecată 37
 40. 3. Citarea părţilor 38
 41. 1. Măsuri pentru asigurarea apărării obligatorie 40
 42. 2. Stabilirea completului de judecată 41
 43. SECȚIUNEA A-III- A. PROCEDURA JUDECĂŢII 43
 44. 1. Noțiuni generale 43
 45. 2. Participanţii la judecarea apelului 45
 46. 3. Desfăşurarea judecării apelului 46
 47. SECȚIUNEA A-IV- A. DELIBERAREA ŞI LUAREA HOTĂRÂRII 53
 48. 1. Etapele deliberării 53
 49. 2. Obiectul deliberării în prima etapă 53
 50. 3. Reexaminarea şi reaprecierea probelor de către instanţa de apel 54
 51. 4. Obiectul deliberării în cea de-a doua etapă 55
 52. SECȚIUNEA A V-A: SOLUȚII CE SE POT PRONUNȚA IN URMA JUDECAȚII APELULUI 56
 53. 1. Clasificarea generală a soluţiilor ce se pot da 56
 54. 2. Soluţii complementare 60
 55. 3. Aspecte complementare 65
 56. 4. Conţinutul hotărârii instanţei de apel 66
 57. CONCLUZII 69
 58. BIBLIOGRAFIE 72

Extras din licență

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special

Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in general

1. Noţiunea de căi de atac

Căile de atac sunt mijloacele prevăzute de lege prin care se creează posibilitatea reexaminării unei hotărâri judecătoreşti spre a se îndrepta eventualele erori săvârşite cu ocazia soluţionării cauzei .

Instituirea căilor de atac decurge din necesitatea de a se controla activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti deoarece, în cazul în care aceasta nu corespunde legii şi adevărului, aduce grave prejudicii unor drepturi fundamentale ale cetăţenilor, cu implicaţii negative şi asupra societăţii .

În acest domeniu se pleacă de la prezumţia că o hotărâre judecătorească ar putea cuprinde erori de fapt şi de drept, ci toate garanţiile instituite prin lege, ceea ce constituie o prezumţie de greşeală din partea instanţei care a pronunţat hotărârea atacată. Din acest motiv, în cadrul judecăţii în căile de atac, se presupune că erorile vor fi înlăturate, ceea ce constituie o prezumţie de îndreptare . Sub acest aspect, căile de atac sunt considerate ca remedii procesuale, în sensul că prin ele se pot îndrepta greşelile comise în judecata şi soluţionarea unei cauze penale.

În literatura de specialitate s-a exprimat opinia că o hotărâre judecătorească poate fi contrară legii şi neconformă cu adevărul din cauza a două vicii fundamentale şi anume: la judecarea şi pronunţarea hotărârii au fost nesocotite regulile de procedură penală care asigură aflarea adevărului şi garantează drepturile părţilor, de natură a pune la îndoială corectitudinea soluţiei adoptate (error in procendo); soluţionarea cauzei este greşită (vitium in judicando), fie prin stabilirea greşită a faptelor, care a condus la condamnarea unui nevinovat sau la achitarea unei persoane vinovate de comiterea unei infracţiuni (error in facto), fie prin neaplicarea sau aplicarea greşită a legii substanţiale - penală şi civilă - (error in jure), care a condus la o soluţie neconformă cu legea sau contrară ei.

Încălcarea legii - de procedură sau substanţială - poate proveni din necunoaşterea insuficientă a normelor de drept, din interpretarea sau din încălcarea lor abuzivă iar stabilirea greşită a faptelor poate fi rezultatul neadministrării tuturor probelor necesare lămuririi cauzei sub toate aspectele ori a aprecierii necomplete sau greşite a probelor administrate ceea ce a atras reţinerea ca adevărate a unor fapte care nu s-au întâmplat în realitate ori s-au petrecut în alte împrejurări, precum nereţinerea unor fapte care au avut loc în realitate .

Judecata în căile de atac, implică, în mod necesar, parcurgerea primei etape a fazei de judecată şi existenţa unei hotărâri pronunţate în primă instanţă. Dar nu toate căile de atac sunt îndreptate împotriva hotărârii date în primă instanţă, întrucât unele căi de atac au sau pot avea ca obiect o hotărâre pronunţată în căile de atac, cum ar fi recursul, contestaţia în anulare, revizuirea şi recursul în anulare.

Exercitarea unei căi de atac promovează o nouă judecată, de regulă, în faţa unei instanţe superioare celei care a dat hotărârea atacată, iar prin excepţie, sunt situaţii în care instanţa care a judecat cauza este abilitată să-şi verifice hotărârea, cu posibilitatea de a reveni asupra ei, când este cazul, şi să dea o nouă hotărâre (ex. contestaţia în anulare şi revizuire). În acest caz, s-a considerat că un asemenea mijloc de rejudecare a cauzei este o cale de reînnoire şi nu o cale de atac . În prezent, codul nostru de procedură penală, reglementează căile de atac fără a face distincţia sus menţionată.

In sistemul procesual roman actual, apelul este o cale ordinară, de fapt şi de drept, în care instanţa superioară celei care a pronunţat decizia efectuează o nouă judecată în fond a cauzei, cu aprecierea probelor existente deja la dosar, dar şi cu posibilitatea administrării de noi probe. Apelul constituie o cale ordinară de atac, deoarece, odată exercitat,acesta produce un efect devolutiv complet, adică poate provoca un control complet, atât în fapt cât şi în drept.

Apelul este o cale de reformare, deoarece instanţa superioară celei care a pronunţat hotărârea atacată, în urma controlului exercitat,o poate infirma, în tot sau în parte şi poate da o altă soluţie cauzei.

Calea de atac oferă instanţei superioare posibilitatea exercitării unui control judecătoresc eficace, judecata în apel reprezentând în procesul penal român al doilea grad de jurisdicţie asupra fondului cauzei.

Preview document

Apelul în Procesul Penal - Pagina 1
Apelul în Procesul Penal - Pagina 2
Apelul în Procesul Penal - Pagina 3
Apelul în Procesul Penal - Pagina 4
Apelul în Procesul Penal - Pagina 5
Apelul în Procesul Penal - Pagina 6
Apelul în Procesul Penal - Pagina 7
Apelul în Procesul Penal - Pagina 8
Apelul în Procesul Penal - Pagina 9
Apelul în Procesul Penal - Pagina 10
Apelul în Procesul Penal - Pagina 11
Apelul în Procesul Penal - Pagina 12
Apelul în Procesul Penal - Pagina 13
Apelul în Procesul Penal - Pagina 14
Apelul în Procesul Penal - Pagina 15
Apelul în Procesul Penal - Pagina 16
Apelul în Procesul Penal - Pagina 17
Apelul în Procesul Penal - Pagina 18
Apelul în Procesul Penal - Pagina 19
Apelul în Procesul Penal - Pagina 20
Apelul în Procesul Penal - Pagina 21
Apelul în Procesul Penal - Pagina 22
Apelul în Procesul Penal - Pagina 23
Apelul în Procesul Penal - Pagina 24
Apelul în Procesul Penal - Pagina 25
Apelul în Procesul Penal - Pagina 26
Apelul în Procesul Penal - Pagina 27
Apelul în Procesul Penal - Pagina 28
Apelul în Procesul Penal - Pagina 29
Apelul în Procesul Penal - Pagina 30
Apelul în Procesul Penal - Pagina 31
Apelul în Procesul Penal - Pagina 32
Apelul în Procesul Penal - Pagina 33
Apelul în Procesul Penal - Pagina 34
Apelul în Procesul Penal - Pagina 35
Apelul în Procesul Penal - Pagina 36
Apelul în Procesul Penal - Pagina 37
Apelul în Procesul Penal - Pagina 38
Apelul în Procesul Penal - Pagina 39
Apelul în Procesul Penal - Pagina 40
Apelul în Procesul Penal - Pagina 41
Apelul în Procesul Penal - Pagina 42
Apelul în Procesul Penal - Pagina 43
Apelul în Procesul Penal - Pagina 44
Apelul în Procesul Penal - Pagina 45
Apelul în Procesul Penal - Pagina 46
Apelul în Procesul Penal - Pagina 47
Apelul în Procesul Penal - Pagina 48
Apelul în Procesul Penal - Pagina 49
Apelul în Procesul Penal - Pagina 50
Apelul în Procesul Penal - Pagina 51
Apelul în Procesul Penal - Pagina 52
Apelul în Procesul Penal - Pagina 53
Apelul în Procesul Penal - Pagina 54
Apelul în Procesul Penal - Pagina 55
Apelul în Procesul Penal - Pagina 56
Apelul în Procesul Penal - Pagina 57
Apelul în Procesul Penal - Pagina 58
Apelul în Procesul Penal - Pagina 59
Apelul în Procesul Penal - Pagina 60
Apelul în Procesul Penal - Pagina 61
Apelul în Procesul Penal - Pagina 62
Apelul în Procesul Penal - Pagina 63
Apelul în Procesul Penal - Pagina 64
Apelul în Procesul Penal - Pagina 65
Apelul în Procesul Penal - Pagina 66
Apelul în Procesul Penal - Pagina 67
Apelul în Procesul Penal - Pagina 68
Apelul în Procesul Penal - Pagina 69
Apelul în Procesul Penal - Pagina 70
Apelul în Procesul Penal - Pagina 71
Apelul în Procesul Penal - Pagina 72
Apelul în Procesul Penal - Pagina 73
Apelul în Procesul Penal - Pagina 74
Apelul în Procesul Penal - Pagina 75
Apelul în Procesul Penal - Pagina 76
Apelul în Procesul Penal - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Apelul in Procesul Penal.docx

Alții au mai descărcat și

Apelul în noul cod de procedură civilă

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante instituţii de drept procesual civil şi anume apelul. În...

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Aspecte juridice privind moștenirea testamentară

INTRODUCERE Un rol important în materia succesiunilor îl ocupă moştenirea legală, pentru că principiile acesteia operează ori de câte ori de cujus...

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL Căile de atac sunt mijloace...

Rolul misiunilor diplomatice în activitatea diplomatică internațională

INTRODUCERE De-a lungul timpului, diplomaţia a fost asociată eforturilor statelor de a reglementa litigiile şi conflictele dintre ele, de a-şi...

Apelul în Procesul Penal

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Cãile de atac în general Cãile de atac reprezintã acele mijloace prevãzute de lege prin care o hotãrâre...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Procedura de soluționare a cauzelor cu infractori minori

Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Apelul în Procesul Penal

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Cãile de atac în general Cãile de atac reprezintã acele mijloace prevãzute de lege prin care o hotãrâre...

Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal

Capitolul I Secţiunea I. Referiri de ordin istoric 1.5. Origine - vechiul drept francez Originea apelului se află în dreptul roman, unde,...

Căile ordinare de atac în materie penală

Caile de atac sunt mijloacele legale prin care anumiti subiecti procesuali pot cere declansarea unui control procesual asupra unei hotarâri...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Ai nevoie de altceva?