Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 29074
Mărime: 89.49KB (arhivat)
Publicat de: Ivana Ivan
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CUPRINS.
 2. Introducere 2
 3. 1. APELUL - CALE ORDINARĂ DE ATAC
 4. 1.1. Consideraţii istorice privind apelul 5
 5. 1.2. Noţiuni generale privind apelul 8
 6. 1.3. Condiţiile de fond şi de formă ale apelului 14
 7. 2. EFECTELE APELULUI PENAL
 8. 2.1. Efectul suspensiv 30
 9. 2.2. Efectul devolutiv 33
 10. 2.2.1 Noţiune şi tipurile de devoluare 33
 11. 2.2.2 Limitele efectului devolutiv 37
 12. 2.3. Neagravarea situaţiei în propriu apel 42
 13. 2.3.1 Sensul efectului neagravării situaţiei în propriu apel 42
 14. 2.3.2 Sfera de aplicare a efectului neagravării situaţiei în propriul apel 45
 15. 2.4. Efectul extensiv 60
 16. 2.4.1. Noţiune şi modalităţi 60
 17. 2.4.2. Aplicarea efectului extensiv 65
 18. Conclizii 69
 19. Bibliografie 71

Extras din licență

INTRODUCERE.

Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este menită să înfăptuiască justiţia. Însă cu toate că în instanţele judecătoreşti îşi îndeplinesc obligaţiunile profesionale persoane bine pregătite în domeniu şi avînd o bogată experienţă, totuşi aste inevitabilă săvîrşirea unor erori, şi nu toate hotărîrile judecătoreşti se sprijină pe adevărul real, după cum nu toate au la bază o interpretare şi aplicare corectă a legii. Fiind recunoscut acest fapt în legislaţia Republicii Moldova este prevăzută posibilitatea reparării acestor erori. Această posibilitate este instituţia „căilor de atac” în procedura penală. Instituţia dată nu este decît o soluţie pentru a înlătura sau a preîntâmpina erorile care pot să apară la înfăptuirea justiţiei.

În general căile de atac au menirea să asigure un control asupra hotărîrilor date de instanţele judecătoreşti, însă indirect posibilitatea de a ataca o hotărîre anumită asigură în mod real şi deplin drepturile şi interesele reale ale părţilor în procesul penal, ele fiind nemulţumite de rezultatul obţinut pot sa atace hotărîrea dată de instanţă. Finalitatea oricărei căi de atac constă în soluţionarea temeinică şi legală a cauzelor, deci punctul final, ar fi logic să fie, scoaterea la iveală a adevărului într-o situaţie concretă – acesta fiind scopul principal urmărit la înfăptuirea justiţiei în instanţă de orice grad.

Apelul este o cale ordinară de atac, de fapt şi de drept. Poate declara apel orice persoană prevăzută la art. 401 din CPP RM şi ţinînd cont de condiţiile impuse de legislaţia procesual penală, care se referă la hotărîrile ce pot fi supuse apelului, la persoanele ce pot declara apel şi la termenul în care poate fi declarat apelul.

Faptul declarării apelului aduce producerea anumitor efecte acestea fiind efectul suspensiv, efectul devolutiv, efectul sau regula neagravării situaţiei în propriul apel şi efectul extensiv al apelului penal. Toate aceste efecte se produc concomitent, însă fiecare într-o măsură anumită, un efect impunînd în unele situaţii limite celuilalt. Acest fapt este inevitabil, deoarece scopul înfăptuirii justiţiei nu este judecarea cauzei după anumite reguli strict definite, dar scoaterea la evidenţă a greşelilor comise de prima instanţă şi corectarea situaţiei.

Interpretarea corectă a efectelor apelului penal ar simplifica munca judecătorului şi ar duce la un mai avansat grad de siguranţă a participanţilor la procesul penal.

În lucrarea propusă sunt arătate condiţiile de fond şi de formă ce urmează a fi îndeplinite de persoana care beneficiază de dreptul la apel, deasemenea este detaliat descrisă esenţa fiecărui efect şi măsura în care el trebuie să fie aplicat în dependenţă de situaţia apărută.

La elucidarea problematicii temei date a fost utilizată atît doctrina juridică autohtonă, cît şi lucrările autorilor români şi ruşi. Deasemenea se fac referiri şi la actele normative din domeniul materiei date.

Lucrarea este structurată în două capitole. Primul capitol se referă la apel în general. Aici se atrage atenţia la apariţia şi evoluţia apelului ca cale de atac, se expun noţiunile generale referitoare le apel ca cale ordinară de atac. O deosebită atenţie se acordă condiţiilor de fond şi de formă ale apelului, se analizează situaţiile cînd este posibilă o derogare de la regulile menţionate.

Al doilea capitol ne vorbeşte anume despre efectele apelului penal, analizează modul de aplicare a acestora în situaţii diferite în dependenţă de persoanele la care se referă. O mai mare atenţie se atrage efectului devolutiv şi regulii neagravării situaţiei în propriul apel, fiindcă în legătură cu aplicarea acestora apar multe probleme în practică. Se menţionează situaţiile în care apliarea efectului devolutiv este limitată de anumiţi factori.

1. APELUL - CALE ORDINARĂ DE ATAC

1.1. Consideraţii istorice privind apelul.

Instituţia căilor de atac este foarte veche. Jurisconsulţii romani au fundamentat cu multă precizie bazele instituţionale a căilor de atac. Ulpian arată in „Digeste” că „appellandi usus quam sit frequens quamque necessarius, nemo est qui nesciat” (nimeni nu ignoră faptul că uzul de a apela e tot atît de frecvent ca şi necesar)

Originea apelului se află în dreptul roman, unde începînd din anul 509 î. Chr., în baza unei legi a consulului P.Valerius Publicola – cel condamnat avea dreptul de a apela la popor, contra sentinţei, pe calea aşa-zisei provocatio ad populum, intervenind apelul, magistratul întrunea adunarea populară în faţa căreia el îşi asuma funcţia de Minister public în apărarea hotărîrii sale, iar aceasta casa ori confirma sentinţa, fără să o poată modifica în favoare sau defavoare

Preview document

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 1
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 2
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 3
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 4
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 5
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 6
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 7
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 8
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 9
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 10
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 11
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 12
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 13
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 14
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 15
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 16
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 17
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 18
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 19
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 20
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 21
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 22
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 23
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 24
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 25
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 26
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 27
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 28
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 29
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 30
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 31
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 32
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 33
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 34
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 35
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 36
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 37
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 38
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 39
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 40
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 41
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 42
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 43
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 44
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 45
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 46
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 47
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 48
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 49
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 50
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 51
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 52
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 53
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 54
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 55
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 56
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 57
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 58
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 59
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 60
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 61
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 62
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 63
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 64
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 65
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 66
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 67
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 68
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 69
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 70
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 71
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 72
Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia - Pagina 73

Conținut arhivă zip

 • Apelul Penal - Particularitatile si Efectele Acestuia.doc

Alții au mai descărcat și

Apelul în noul cod de procedură civilă

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante instituţii de drept procesual civil şi anume apelul. În...

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL Căile de atac sunt mijloace...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Apelul - Judecarea și Soluționarea Apelului Penal

Capitolul I Secţiunea I. Referiri de ordin istoric 1.5. Origine - vechiul drept francez Originea apelului se află în dreptul roman, unde,...

Infracțiunile de evaziune fiscală

CAPITOLUL I NOȚIUNE ȘI REGLEMENTARE Secțiunea 1 Noțiunea de evaziune fiscală Aderarea țării noaste la structurile economice comunitare a impus o...

Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice

INTRODUCERE Având în vedere scopul și noțiunea reglementării lor, căile de atac sunt indispensabile în orice sistem procesual, pentru remedierea...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Apelul

Potrivit Noului Cod de procedură penală, procesul penal va avea patru faze: urmărirea penală (care se desfăşoară cu privire la faptă imediat după...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea Managerială în Structurile Administrației Publice

Motto: „Când nu ştii încotro te îndrepţi, vântul nu-ţi este niciodată favorabil.” - Seneca - 1. Cuvânt introductiv, sau scurtă pledoarie pentru...

Comunicarea managerială în administrația publică

ARGUMENT Logica lucrurilor afirmă că pentru a putea stăpâni o stare de fapt ai nevoie - pe lângă aptitudinile cu care natura te-a înzestrat - de...

Ai nevoie de altceva?