Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4931
Mărime: 48.67KB (arhivat)
Publicat de: Paul Elian I.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Marius Eugen Radu
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

  1. INTRODUCERE 2
  2. PROCEDURA DE JUDECARE A APELULUI 3
  3. SOLUȚIILE LA JUDECATA ÎN APEL 7
  4. CONCLUZII 13
  5. BIBLIOGRAFIE 14

Extras din referat

INTRODUCERE

Având în vedere scopul și noțiunea reglementării lor, căile de atac sunt indispensabile în orice sistem procesual, pentru remedierea eventualelor greșeli ținând de aprecierea fondului cauzei ori de încălcarea unor norme de ordin strict procedural.

Datorită acestor considerente, domeniul larg al căilor de atac în materia procesului penal, prezintă o importanță covârșitoare, atât sub aspectul multitudinii și complexității instituțiilor procesuale implicate în acest domeniu, al problemelor de drept controversate și a corelației indisolubile cu celelalte instituții, cât mai ales sub aspectul scopului pentru care sunt reglementate căile de atac, acela de a deschide perspectiva controlului judecătoresc asupra legalității și temeiniciei unei hotărâri a unei alte instanțe ori a unor alte organe ce nu fac parte din sistemul judiciar.

În acest ansamblu complex al căilor de atac, atât în opinia practicienilor cât și a majorității teoreticienilor, se detașează ca importanță apelul; justificarea unei astfel de aprecieri rezidă în aceea că apelul, fiind o cale de atac ordinară, comună, de reformare, devolutivă, suspensivă de executare, asigură îndreptarea unei hotărâri nelegale, realizează principiul dublului grad de jurisdicție și reprezintă nu numai un remediu jurisdicțional, ci și unul jurisprudențial, asigurând omogenizarea practicii instanțelor în interpretarea și aplicarea regulilor de drept.

Căile de atac reprezintă mijloace procedurale prin care se poate cere și obține anularea sau reformarea (totală sau parțială) a unei hotărâri judecătorești; ele apar ca un remediu contra eventualelor erori ce se pot strecura într-o hotărâre, uneori chiar contra nedreptății dintr-un act jurisdicțional.

Sentințele judecătorești, fiind opera de concepție și decizie intelectuală a omului, nu pot fi absolut perfecte. De aceea, s-a considerat necesar ca o hotărâre pronunțată în urma unei judecăți, să fie controlată de o altă instanță superioară, pentru a putea permite îndepărtarea erorilor săvârșite de judecătorii primei instanțe.

De asemenea, existența căilor de atac și posibilitatea de a le exercita constituie o garanție a dreptului de apărare, dă certitudinea părților că dreptul lor nu este compromis prin pronunțarea unei hotărâri nelegale și netemeinice, ceea ce le întărește încrederea în justiție și le determină să aibă o poziție activă în cadrul procesului.

PROCEDURA DE JUDECARE A APELULUI

Art. 420- Cod de procedură penală

(1) Judecarea apelului se face cu citarea părților și a persoanei vătămate.

(2) Judecarea apelului nu poate avea loc decât în prezența inculpatului, când acesta se află în stare de deținere.

(3) Participarea procurorului la judecarea apelului este obligatorie.

(4) Instanța de apel procedează la ascultarea inculpatului, când aceasta este posibilă, potrivit regulilor de la judecata în fond.

(5) Instanța de apel poate readministra probele administrate la prima instanță și poate administra probe noi, în condițiile art. 100-Cod de procedură penală.

(6) Când apelul este în stare de judecată, președintele completului dă cuvântul apelantului, apoi intimatului și pe urmă procurorului. Dacă între apelurile declarate se află și apelul procurorului, primul cuvânt îl are acesta.

(7) Procurorul și părțile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor. Inculpatului i se acordă ultimul cuvânt.

(8) Instanța verifică hotărârea atacată pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei, precum și a oricăror probe administrate în fața instanței de apel.

(9) În vederea soluționării apelului, instanța, motivat, poate da o nouă apreciere probelor.

(10) Instanța se pronunță asupra tuturor motivelor de apel invocate.

(11) La judecarea apelului se aplică regulile de la judecata în fond, în măsura în care în prezentul titlu nu există dispoziții contrare.

12) Apelul împotriva încheierilor care, potrivit legii, pot fi atacate separat se judecă în camera de consiliu fără prezența părților, care pot depune concluzii scrise, cu excepția cazurilor în care legea dispune altfel ori atunci când instanța apreciază că este necesară judecata în ședință publică.

Bibliografie

CURSURI, TRATATE ȘI MONOGRAFII

1. CURS DREPT PROCESUAL PENAL- Conf.univ.dr. MARIUS EUGEN RADU

2. DREPT PROCESUAL PENAL- Ed. UNIVERSITARIA, 2014; Conf. univ. dr. MARIUS EUGEN RADU

LEGISLAȚIE

1. Codul de procedură penală

RESURSE WEB:

1.hhttps://dreptmd.wordpress.com/teze-de-an-licenta/apelul-cale-ordinara-de-atac/

2. http://jurisprudenta.csj.md/search_rec_csj.php?id=78

3. https://legeaz.net/spete-penal-curtea-de-apel-bucuresti-2016/trafic-de-droguri-legea-143-13-01-2016-bk9

4. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/225622

Preview document

Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 1
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 2
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 3
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 4
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 5
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 6
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 7
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 8
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 9
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 10
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 11
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 12
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 13
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 14
Procedura de judecare și rezolvare a apelului aspecte teoretice și practice - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Procedura de judecare si rezolvare a apelului aspecte teoretice si practice.docx

Alții au mai descărcat și

Apelul în noul cod de procedură civilă

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante instituţii de drept procesual civil şi anume apelul. În...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Infracțiunile de evaziune fiscală

CAPITOLUL I NOȚIUNE ȘI REGLEMENTARE Secțiunea 1 Noțiunea de evaziune fiscală Aderarea țării noaste la structurile economice comunitare a impus o...

Acordul de recunoaștere a vinovăției - Constant 2020

Abstract Lucrarea abordează o instituție cu caracter de noutate în legislația națională în sensul că acordul de recunoaștere a vinovăției a fost...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Apelul

Potrivit Noului Cod de procedură penală, procesul penal va avea patru faze: urmărirea penală (care se desfăşoară cu privire la faptă imediat după...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Drept penal - procedură

Prin savarsirea unei infractiuni se incalca o norma juridica edictata de catre legiuitor, luand nastere un raport juridic de conflict intre...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Aspecte teoretice și practice privind instituția apelului

1.Notiuni intoductive Apelul este o cale de atac ordinara, de fapt si de drept, care poate fi folosita impotriva hotararilor pronuntate asupra...

Drept procesual penal - partea specială

CAPITOLUL I URMĂRIREA PENALĂ Secţiunea I-a Noţiunea, obiectul şi principiile specifice urmăririi penale 1. Noţiune Urmărirea penală este...

Acțiunea civilă

Definitia si insemnatatea actiunii in procesul civil - Actiunea este mijlocul practic pus la indemana de lege titularului unui drept subiectiv...

Apelul

Notiunea si importanta apelului Apelul este o cale ordinara de atac prin intermediul careia oricare dintre parti poate solicita unei jurisdictii...

Ai nevoie de altceva?