Infracțiunile de evaziune fiscală

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 10335
Mărime: 63.98KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Suciu
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. CAPITOLUL I NOȚIUNE ȘI REGLEMENTARE .2
 2. Secțiunea 1 Noțiunea de evaziune fiscală .2
 3. Secțiunea 2 Delimitări conceptuale ..3
 4. Secțiunea 3 Cadrul legal ..4
 5. CAPITOLUL II INFRACȚIUNILE DE EVAZIUNE FISCALĂ ...5
 6. Secțiunea 1 Prezentarea generală a infracțiunilor de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 241/2005 5
 7. Secțiunea 2 Structura și elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c .6
 8. Secțiunea 3 Principiile fundamentale ale procesului penal .8
 9. 3.1. Principiul ne bis in idem .9
 10. CAPITOLUL III Instituții generatoare de jurisprudență la nivel european . 11
 11. Secțiunea 1 Prezentare generală .11
 12. Secțiunea 2 Jurisprudența C.E.D.O. 13
 13. Secțiunea 3 Jurisprudența C.J.U.E. ..17
 14. Secțiunea 4 Jurisprudența națională .18
 15. CONCLUZII 24

Extras din disertație

CAPITOLUL I

NOȚIUNE ȘI REGLEMENTARE

Secțiunea 1 Noțiunea de evaziune fiscală

Aderarea țării noaste la structurile economice comunitare a impus o serie de modificări la nivelul legislației fiscale naționale, în scopul armonizării acesteia cu reglementările europene din domeniu.

Modificarea conținutului normativ al unor reglementări deja existente sau introducerea altora noi a vizat, în special legislația privind taxa pe valoare adăugată, deoarece aceasta avea mai mult caracterul unei legislații naționale. Din aceste considerente, prin modificările aduse Codului fiscal începând cu data de 01.01.2007, s-a urmărit preluarea aquis-ului comunitar privind taxa pe valoare adăugată în cuprinsul prevederilor fiscale românești.

Noutatea unor concepte sau mecanisme introduse în acest sens, la nivelul acestui impozit indirect, are rolul de a accelera transpunerea în practică a directivelor comunitare. Transpunerea în legislația națională a directivelor europene din domeniul TVA a presupus, în mod prioritar , definirea conceptuală a termenilor: „achiziție intracomunitară” și „livrare intracomunitară”

Fraudele vamale și intracomunitare sunt printre cele mai active modalități de alimentare a economiei subterane și continuă să își diversifice formele de manifestare: subevaluarea mărfurilor, importurile/achizițiile intracomunitare prin „firme fantomă”, folosirea de documente false, ascunderea sau nedeclararea produselor.

Criminalitatea economico-financiară reprezintă un fenomen actual pentru majoritatea statelor, un flagel ajuns la cote ridicate. În egală măsură este și un fenomen aflat într-o continuă evoluție. Este un fenomen actual, întrucât continuă să fie o problemă pentru toate statele, implicit pentru România, autoritățile judiciare confruntându-se cu forme tot mai evoluate ale acestui tip de criminalitate. Este, de asemenea, un fenomen aflat într-o evoluție continuă, întrucât infractorii găsesc mijloace din ce în ce mai sofisticate și complexe prin care să înfrângă sau să eludeze dispozițiile legale cu incidență în domeniu, prin care să își acopere urmele infracționale și să dea o aparență legală activităților desfășurate, dar și să-și asigure produsul infracțiunii. Consecințele evaziunii și fraudelor fiscale sunt reflectate atât la nivelul de colectare al taxelor și impozitelor la bugetul de stat cât și la efectele negative în privința climatului concurențial pe piața națională și europeană.

Secțiunea 2 Delimitări conceptuale

În literatura juridică de specialitate se disting două tipuri de evaziune fiscală: cea licită sau legală respectiv cea ilicită, nelegală, incriminată de legislația penală. Criteriul după care se face această delimitare conceptuală îl reprezintă modalitatea de săvârșire a faptei în sensul raportului dintre aceasta și legislația în vigoare.

- evaziunea fiscală licită sau legală reprezintă acțiunea contribuabililor de a se sustrage în total sau în parte de la plata impozitelor și taxelor prin exploatarea insuficiențelor legislației, reușind eludarea acestora în mod "legal". Procedând astfel contribuabilii rămân în limita stricta a drepturilor lor și statul nu se poate apăra decât printr-o legislație bine studiată, clară, precisă, științifică.

- evaziunea fiscală ilicită sau frauduloasă, reprezintă „acțiunea contribuabilului ce încalcă prescripția legală cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor cuvenite statului” . Aceasta presupune în fapt încălcarea cu știință a legii fiscale în scopul sustragerii de la plata obligațiilor datorate statului.

În opinia noastră aceasta reprezintă singura formă de evaziune fiscală propriu-zisă, deoarece este forma reglementată de legiuitor, prin care sunt prevăzute pedepse pentru încălcarea legislației fiscale, atât prin fapte comisive (ascunderea bunului sau a sursei, întocmirea de declarații false, întocmirea de documente de plăți fictive, alcătuirea de registre contabile nereale, executarea de registre de evidențe duble, un exemplar real și altul fictiv, evidențierea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la baza operațiuni reale, declararea de venituri impozabile inferioare celor reale etc.) cât și prin fapte omisive (omisiunea evidențierii operațiunilor comerciale efectuate ori a veniturilor realizate).

Bibliografie

1. Eugen Crișan ș.a.,Ghid de bune practici în domeniul combaterii infracțiunilor de evaziune fiscală, Ed. Patru Ace, 2015;

2. Grigore Theodoru, T. Plăeșu, Drept procesual penal, Partea generală, Tipografia Universității “Al. I. Cuza” Iași, 1986, pag. 38;

3. M. Udroiu, O. Predescu, Convenția europeană a drepturilor omului și dreptul procesual penal român, Editura C. H. Beck, București, 2007;

4. M. Udroiu, Procedură penală. Partea Generală; Sinteze și grile, Editura Editura C. H. Beck, București, 2015, p.26;

5. Minea M.Șt., Costaș C.F., Ionescu C. M., Legea Evaziunii Fiscale. Comentarii. Explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2006;

6. Șaguna Dan Drosu, Tutungiu Mihaela Eugenia.,Evaziunea Fiscală, Ed. Oscar Print, București, 1995;

7. Vîrjan B., Infracțiunile de evaziune fiscală, Ed. C.H.Beck, București, 2016;

8. Voicu C., Boroi A., Drept penal al afacerilor, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București, 2006;

9. http://www.mfinante.ro - Proiect Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii 241/2005;

10. http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf;

11. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ro/ ;

12. http://jurisprudentacedo.com ;

Preview document

Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 1
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 2
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 3
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 4
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 5
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 6
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 7
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 8
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 9
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 10
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 11
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 12
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 13
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 14
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 15
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 16
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 17
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 18
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 19
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 20
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 21
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 22
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 23
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 24
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 25
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 26
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 27
Infracțiunile de evaziune fiscală - Pagina 28

Conținut arhivă zip

 • Infractiunile de evaziune fiscala.docx

Alții au mai descărcat și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Începerea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale

Introducere Dacă nu poate exista o infracțiune fară incalcarea unei norme de incriminare ( nullum crimen sine lege ), nu poate exista nici...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Spălarea banilor prin sisteme informatice

INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de...

Contractul - donație

INTRODUCERE Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de...

Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

I.Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice-scurt istoric Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice nu este o creaţie a epocii...

Evaziunea Fiscală

1. Conceptul de evaziune fiscală Evaziunea fiscală constituie la momentul prezent un fenomen economic și social complex. Este imperios necesar,...

Infracțiuni Privind Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE Apariția și evoluția finanțelor publice este strâns legată de existența unei organizări de tip statal. Fiscul...

Te-ar putea interesa și

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Precizări terminologice Atât în vorbirea curentă, cât şi în literatura de specialitate, cuvântul „finanţe”...

Evaziunea fiscală și implicațiile ei asupra bugetului statului

Introducere " Evaziunea fiscală a fost întotdeauna activă şi ingenioasă pentru motivul ca Fiscul, lovind indivizii în averea lor, îi atinge în cel...

Evaziunea fiscală în România și căi de prevenire a acestui fenomen

I.Finantele publice-introducere 1.Notiunea de finante publice Separarea statului de societate in sfera relatiilor economice isi gaseste expresia...

Garda Financiară și Atribuțiile sale de Control

INTRODUCERE ’’Sa nu faci multe legi, si chiar de le faci vezi sa fie bune si mai cu seama ai grija sa fie ascultate si aduse la îndeplinire,...

Taxele și impozitele plătite de o societate comercială

1. Prezentarea societatii comerciale 1.1 INFIINTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea comerciala este definita ca o unitate de productie (de...

Infracțiuni Privind Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE Apariția și evoluția finanțelor publice este strâns legată de existența unei organizări de tip statal. Fiscul...

Infracțiunea de evaziune fiscală

1. Noţiune şi modalităţi de realizare a evaziunii fiscale Potrivit legii [28], “evaziunea fiscală este sustragerea prin orice mijloace, în...

Forme ale evaziunii fiscale internaționale și implicații ale acesteia

I. Continutul evaziunii fiscale internationale si forme ale acesteia Evaziunea fiscala reprezinta sustragerea de la impunere a unei parti mai mari...

Ai nevoie de altceva?