Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 17061
Mărime: 92.01KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VÂNZARE. NOȚIUNE ȘI CARACTERE JURIDICE 3
 3. 1.1 Noțiune 3
 4. 1.2 Caracterele juridice ale contractului de vânzare 4
 5. CAPITOLUL II. CONDIȚIILE DE FOND ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE 8
 6. 2.1 Capacitatea de a contracta 9
 7. 2.2 Consimțământul 18
 8. 2.3 Obiectul contractului 28
 9. 2.4 Cauza contractului de vânzare 35
 10. CAPITOLUL III. CONDIȚIILE DE FORMĂ ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE 39
 11. CONCLUZII 43
 12. BIBLIOGRAFIE 46

Extras din licență

INTRODUCERE

Vânzarea, ca și contract civil, a apărut relativ târziu in evoluția omenirii. Înaintea sa a fost schimbul, trocul, care era practicat la scară largă, deși nu corespundea în integralitate cerințelor economice și sociale, valoarea bunurilor fiind de cele mai multe ori inegală, de natură a crea inechități în circuitul civil.

Contractele au apărut ca necesitate într-un anumit stadiu de dezvoltare a societății spre a înlocui formele arhaice și greoaie de schimb. Nevoia de a asigura posibilitatea transferului unui bun primind în schimb valoarea reală a acestuia a determinat apariția monedei, a banului, care a devenit rapid cea mai utilă și folosită metodă de echivalare a valorii bunurilor aflate în circuitul economic și social. Formele de schimb care au precedat contractele, ce se efectuau cu ritual si publicitate între clanuri și triburi, au fost îndeosebi: darurile reciproce, donațiile și contradonațiile însoțite de servicii reciproce, iar mai târziu a apărut trocul. Pe cale de consecință, trocul a fost înlocuit rapid cu vânzarea prin care transferul proprietății unui bun se făcea în schimbul primirii unui preț stabilit de părți, prin acordul de comun acord.

De-a lungul timpului, contractele s-au dovedit a fi pe cât de simple în ceea ce privește formarea lor, pe atât de cuprinzătoare de activități și fenomene diferite, de aceea de la apariția lor, schimburile de bunuri și de servicii și în general operațiunile prin care oamenii își satisfac trebuințele materiale și cerințele spirituale nu au necesitat alte instrumente juridice, ci numai adaptarea contractelor. În acest sens, odată cu diversificarea și dezvoltarea producției, și pe cale de consecință a creșterii volumului schimburilor și a varietății lui, s-a impus necesitatea unui obiect unic ca măsură a valorii și obiectului de schimb.

Odată cu apariția banului a apărut și vânzarea, care constă în schimbul unui obiect contra unui preț stabilit în bani.

La romani, vânzarea nu avea drept scop să transfere proprietatea, ca în prezent, ci era un contract creator de obligații. Pentru a se transmite proprietatea, pe lângă consimțământul părților era necesară îndeplinirea unor forme solemne precum tradițiunea sau mancipațiunea.

CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE VÂNZARE. NOȚIUNE ȘI CARACTERE JURIDICE

1.1 Noțiune

Potrivit art. 1650 CC: „Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun, în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească. Poate fi deasemenea, transmis prin vânzare un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept ”

Contractul de vânzare este un contract definit de lege și reprezintă un acord între vânzător și cumpărător prin care se transmite, de principiu, dreptul de proprietate asupra unui bun în schimbul unui preț în bani.

Din textul de mai sus rezultă două trăsături cumulative care sunt definitorii pentru contractul de vânzare. Întâi, contractul trebuie să aibă ca efect transferul unui drept din patrimoniul unei părți în patrimoniul celeilalte părți, fie că acest transfer se produce chiar prin încheierea contractului, fie că acest transfer face obiectul unei obligații. Apoi, dobânditorul dreptului trebuie să se oblige în schimb la plata unui preț.

În principiu, dreptul subiectiv este disponibil, ceea ce presupune, de regulă, între altele, că titularul său îl poate înstrăina către o altă persoană, adică dreptul este alienabil.

În consecință, pot face obiectul unei vânzări drepturi reale, cum ar fi dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de ipotecă, drepturile de creanță (în condițiile art. 2427 CC), drepturile de proprietate intelectuală, cotele+părți din diverse drepturi patrimoniale precum și universalități de fapt.

În cazul dezmembrămintelor dreptului de proprietate, reprezintă o vânzare nu numai transferul acestor drepturi, ci și constituirea lor în schimbul unei sume de bani. Această constituire se încadrează în sfera efectului translativ presupus de orice vânzare întrucât se realizează tot printr-un transfer, și anume transferul unor prerogative ale proprietarului din patrimoniul acestuia în patrimoniul celui ce va deveni titularul dezmembramântului. În ceea ce privește dreptul de servitut, dat fiind caracterul său esențialmente accesoriu, el nu poate face obiectul unei vânzări decât împreună cu fondul dominant.

De la regula alienabilității drepturilor subiective fac excepție drepturile strâns legate de persoana titularului cum sunt drepturile nepatrimoniale (spre exemplu drepturile morale de autor, dreptul la nume, drepturile corelative îndatoririlor de familie) și prin excepție unele drepturi patrimoniale (spre exemplu dreptul la pensie, dreptul legal sau contractual de întreținere, dreptul de uz și dreptul de abitație). Din acest motiv un contract de vânzare nu poate avea ca obiect transferul unor asemenea drepturi.

Bibliografie

1. A.Ionescu - Antecontractul de vânzare cumpărare, Ed. Hamangiu, București, 2012.

2. D. Chirică - Tratat de drept civil. Contracte speciale, Vol. I. Vânzarea și schimbul, Ed. C.H. Beck, București, 2008.

3. Fl. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici - Codul civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, București, 2012.

4. Fr. Deak - Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. II, ed. A IV-a, (actualizată de L. Mihai și R. Popescu), Ed. Universul Juridic, București, 2006.

5. Fr. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette - Droit civil. Les obligations, Dalloz, 1999.

6. Gh. Beleiu - Drept civil român, Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. A XI-a revăzută și adăugită de M. Nicolae, P. Trușcă, Ed. Universul Juridic, București, 2007.

7. G. Boroi - Drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, 2012

8. L. Pop - Tratat de drept civil. Obligațiile, vol. II. Contractul, Ed. Universul Juridic, București, 2009.

9. Monna-Lisa Belu Magdo - Contractul de vânzare-cumpărare in Noul Cod Civil, Ed. Hamangiu, 2014.

10. Nicolae Grădinaru, Olaru Silvia Elena - DREPT CIVIL Contractele Civile, Editura Universitară Danubius, 2016

11. Răzvan Dincă - Contracte civile speciale in Codul civil, Universul Juridic, 2013.

12. Șerban Mircioiu - Transferul dreptului de proprietate prin vânzare, Universul Juridic, 2014.

13. V. Stoica - Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile, Ed. All Beck, București, 1997

Preview document

Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 1
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 2
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 3
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 4
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 5
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 6
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 7
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 8
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 9
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 10
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 11
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 12
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 13
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 14
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 15
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 16
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 17
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 18
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 19
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 20
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 21
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 22
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 23
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 24
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 25
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 26
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 27
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 28
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 29
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 30
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 31
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 32
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 33
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 34
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 35
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 36
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 37
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 38
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 39
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 40
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 41
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 42
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 43
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 44
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 45
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 46
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 47
Condițiile de fond și de formă ale contractului de vânzare - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Conditiile de fond si de forma ale contractului de vanzare.docx

Alții au mai descărcat și

Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare

CAPITOLUL 1 1.1. Obligaţiile contractuale ale contractului de vânzare Potrivit art. 1294 Cod civil, „vinderea este o convenţie prin care două...

Efectele contractului de vânzare-cumpărare

I. CONSIDERAŢII GENERALE Prin efectele unui contract – deci şi cele ale unei vânzări-cumpărări – se înţeleg obligaţiile pe care contractul le...

Licitația publică

Licitatia publica 1 Definitie, clasificare Licitatia reprezinta vanzarea unui bun facuta în public, după reguli speciale, avand drept rezultat...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Obligațiile Părților la Contractul de Vanzare

CAPITOLUL 1 1.1. Obligaţiile contractuale ale contractului de vânzare Potrivit art. 1294 Cod civil, „vinderea este o convenţie prin care două...

Contractul Comercial de Transport

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT 1. PLURALITATEA IZVOARELOR DE DREPT Dispoziţiile legale aplicabile contractului de transport...

Antecontractul de vânzare - cumpărare imobiliară

Capitolul 1 Noţiune Secţiunea I Definiţie şi esenţă Antecontractul de vânzare-cumpărare este un acord de voinţe contractual prin care părţile...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Comentariu Decizie ICCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 23/2017 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarul nr. 3996/2016,...

Noțiunea, caracteristica generală și importanța contractului de vânzare - cumpărare internațională

Perioada contemporană a generat dezvoltarea, diversificarea și specializarea fără precedent a producției de mărfuri și a serviciilor....

Ai nevoie de altceva?