Fuziunea societăților comerciale

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 15511
Mărime: 54.37KB (arhivat)
Publicat de: Marius A.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL I : ASPECTE INTRODUCTIVE
 2. Secţiunea I
 3. Scurte considerente privind societăţile comerciale
 4. 1.1 Elemente definitorii şi noţiune
 5. 1.2 Cauze care au determinat crearea societăţilor comerciale
 6. 1.3 Originea şi evoluţia societăţilor comerciale
 7. 1.4 Reglementarea societăţilor comerciale în legislaţia noastră
 8. CAPITOLUL AL II-LEA : FUZIUNEA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE - INSTITUŢIE JURIDICĂ ŞI ECONOMICĂ
 9. Secţiunea I
 10. Fuziunea- instituţie juridică
 11. Secţiunea a II a
 12. Fuziunea- raţiuni de ordin economic care stau la baza acesteia
 13. CAPITOLUL AL III-LEA :FUZIUNEA ÎN CADRUL MODALITĂŢILOR DE MODIFICARE A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
 14. Secţiunea I
 15. Modificarea societăţilor comerciale
 16. 3.1.1.Noţiune
 17. 3.1.2. Enumerarea principalelor cazuri de modificare
 18. a societăţilor comerciale
 19. 3.1.3. Condiţiile generale aplicabile tuturor cazurilor de modificare
 20. a societăţilor comerciale
 21. Secţiunea a II-a
 22. Fuziunea societăţilor comerciale. Noţiuni generale
 23. 3.2.1. Noţiune şi reglementare
 24. 3.2.1.1. Reglementarea instituţiei fuziunii societăţilor comerciale
 25. 3.21.2.Noţiune
 26. 3.2.2.Modalitaţilefuziunii
 27. 3.2.3. Procedura fuziunii
 28. 3.2.3.1. Generalităţi
 29. 3.2.3.2. Întocmirea proiectului de fuziune
 30. 3.2.3.3. Avizarea şi publicarea proiectului de fuziune
 31. 3.2.3.4. Opoziţia asupra proiectului de fuziune
 32. 3.2.3.5. Informarea asociaţilor
 33. 3.2.3.6. Hotărârea adunării generale a asociaţilor
 34. 3.2.4. Condiţiile financiar - contabile ale fuziunii
 35. CAPITOLUL AL IV-LEA: FECTELE FUZIUNII SOCIETĂŢILOR COMERCIALE
 36. Secţiunea I
 37. Efectele patrimoniale
 38. 4.1.1. Efectele fuziunii faţă de societăţilor comerciale participante
 39. şi faţă de asociaţii acestora
 40. 4.1.2. Efectele fuziunii faţă de creditorii societăţilor participante
 41. Secţiunea a II-a
 42. Efectele nepatrimoniale
 43. 4.2.1. Înregistrarea fuziunii la Registrul comerţului
 44. 4.2.2. Radierea societăţilor absorbite sau contopite din Registrul comerţului
 45. CAPITOLUL AL V-LEA: FUZIUNEA UNOR TIPURI PARTICULARE DE SOCIETĂŢI COMERCIALE
 46. Secţiunea I
 47. Generalităţi
 48. Secţiunea a II-a
 49. Fuziunea societăţilor comerciale cu capital de stat şi a regiilor autonome
 50. Secţiunea a III-a
 51. Fuziunea societăţilor bancare şi agricole
 52. 5.3.1. Fuziunea societăţilor bancare
 53. 5.3.2. Fuziunea societăţilor agricole
 54. CAPITOLUL AL VI-LEA
 55. CONCLUZII
 56. ANEXA
 57. LISTA DE ABREVIERI
 58. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE

Secţiunea I

Scurte considerente privind societăţile comerciale

1.1. Elemente definitorii şi noţiune

Elementele care definesc o societate comercială pot fi grupate în două categorii: elemente comune oricărei societăţi comerciale şi elemente specifice, dar, indiferent de categorie, numai împreună pot contura definiţia societăţii comerciale.

a) Contractul de societate

Orice societate comercială se constituie în temeiul unui contract de societate, care este actul ei constitutiv .

Pactul social conţine m cuprinsul său, o triplă înţelegere a asociaţilor:

1. - să pună în comun anumite bunuri;

2. - să realizeze împreună o activitate economică;

3. - să împartă între ei beneficiile realizate.

b) Săvârşirea unor operaţiuni considerate de lege ca fapte de comerţ .

c) Personalitatea juridică

Societatea comercială dobândeşte personalitate juridică în urma îndeplinirii condiţiilor şi formalităţilor prevăzute de lege, fapt ce-i conferă calitatea de subiect de drept de sine-stătător.

Societatea comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate juridică, în cadrul căreia, asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate.

1.2. Cauze care au determinat apariţia societăţilor comerciale

Societatea comercială, ca instituţie de drept este rezultatul unor nevoi economice şi sociale resimţite de societatea umană pe parcursul dezvoltării sale continue. Astfel, pe măsură ce nevoile lor economice şi sociale s-au amplificat, oamenii au conştientizat că energiile lor individuale nu mai sunt suficiente pentru satisfacerea acestor nevoi.

În aceste condiţii s-a născut ideea cooperării între mai mulţi întreprinzători, idee care, pe planul dreptului s-a cristalizat în conceptul de societate comercială. Această nouă entitate juridică implică şi asocierea a două sau a mai multor persoane, cu punerea în comun a unor resurse, în vederea desfăşurării unei activităţi economice şi împărţirii beneficiilor rezultate.

La început au apărut colectivităţi restrânse, formate din câteva persoane care puneau în comun bunurile şi priceperea lor, în scopul realizării unei afaceri.

Ulterior, concomitent cu perfecţionarea tehnicii juridice, colectivităţile au luat o amploare din ce m ce mai mare, atât sub aspectul mărimii lor, cât si sub acela al domeniilor de activitate.

Concluzionând, putem afirma că societăţile comerciale au fost şi sunt şi în prezent cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, ca şi pentru satisfacerea unor interese personale ale întreprinzătorilor .

1.3. Originea şi evoluţia societăţilor comerciale

a) Perioada antică

Instituţia juridică a societăţii comerciale cunoaşte unele forme incipiente încă din antichitate.

Astfel în dreptul roman, societatea era de mai multe feluri:

- societatea tuturor bunurilor prezente şi viitoare ale asociaţilor (societas omnium bonorum);

-societatea care avea ca obiect un singur lucru (societas unius rei);

- societatea al cărei obiect îl formau veniturile (societas questus) ;

Indiferent de formele sale, societăţile erau în această perioadă lipsite de personalitate juridică, iar bunurile care formau fondul social al societăţii erau considerate ca aparţinând asociaţilor în proprietate şi nu societăţii, ca entitate şi ca patrimoniu distinct de persoanele din colectivitate. Pentru puţină vreme, societatea publicărilor (societas publicanorum) a constituit o excepţie de la această regulă, ea fiind unica cu personalitate juridică şi care avea ca obiect de activitate arendarea impozitelor statului .

b) Perioada Evului Mediu

Societatea comercială, cu principalele ei atribute apare în această perioadă. înflorirea comerţului maritim şi terestru m republicile italiene: Genova, Florenţa şi Veneţia a declanşat în acelaşi timp şi o mare nevoie de redite. Pe acest fond al unei accelerate dezvoltări a comerţului, legislaţia era deosebit de inelastică si rigidă. Clericii, nobilii şi militarii, deţinătorii marilor rezerve de capital nu puteau să acorde împrumuturi comercianţiilor, datorită interdicţiei impuse de dreptul canonic - incompatibilitatea cu rangul de nobil sau de militar. Pentru a ocoli aceste rigide prevederi legale, comercianţii au folosit contractul de commenda, în temeiul căruia, o persoana numită commendator, încredinţa unei alte persoane (comerciant) numită tractor, o sumă de bani ori o cantitate de mărfuri pentru a face comerţ în alte ţări, urmărind ca beneficiile realizate să fie împărţite între cele două părţi.

În scopul protejării intereselor terţilor, evoluând treptat de la forme incipiente şi imperfecte de organizare a societăţilor comerciale din antichitate, sumele de bani şi bunurile puse în comun de către asociaţi au început să constituie un patrimoniu distinct al cărui titular a devenit persoana juridică, recunoscută ca atare de către autorităţi.

Pentru prima dată, această instituţie a fost reglementată prin Ordonanţa lui Ludovic al XIV-lea în anul 1673, sub denumirea de societate în comandita. Tot în secolul al XVII-lea apar şi primele societăţi pe acţiuni a căror înfinţare este legată de expansiunile coloniale ale unor puteri maritime ca: Olanda, Anglia si Franţa. Aceste state au constituit nişte aşa-zise „companii”, care reprezentau instrumentele necesare desfăşurării procesului de colonizare a teritoriilor cucerite. Aceste companii erau constituite pe baza unor patente regale sau a unor concesiuni şi cu participarea unui mare număr de posesori de fonduri. Contribuţiile asociaţilor formau un patrimoniu distinct de cel propriu al asociaţilor şi avea ca titular compania în calitate de persoană juridică. Mai mult, asociaţii suportau riscurile rezultate în urma funcţionării companiei, în limita contribuţiei fiecăruia la formarea patrimoniului.

Bibliografie

1. Băcanu, I. - Modificarea capitalului social al societăţilor comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996

2. Bârbulescu, C-tin. - Sistemele strategice ale întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 1999

3. Bârbulescu, C-tin. - Pilotajul întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2000

4. Bârsan, C, Dobrinoiu,V., Ţiclea,A., Toma,M., Tufan,C. - Societăţile comerciale, Casa de editură şi presă "Şansa" S.R.L, Bucureşti, 1995

5. Căpătână, O. - Societăţile comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996

6. Cârpenaru, S.D. - Drept comercial român, Editura ALL Education, Bucureşti, 1998

7. Darie,V., Drehuţă,E., Gorbănescu,C-tin., Pâtruţ,V., Rotilă,A. -Manualul expertului contabil şi al contabilului autorizat, Editura Agora, Bacău, 1998

8. Drâgan,C.N. - Contabilitatea societăţilor comerciale, Editura Hercules, Bucureşti, 1991

9. GeorgescuJ.L. - Drept comercial român, vol.II, Societăţile comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994

10.Niculescu,M. - Strategii de creştere, Editura Economică, Bucureşti, 2000 1 l.Pâtulea,V. ,Turianu,C. - Elemente de drept comercial, Editura Şansa, Bucureşti, 1993 12.PâtuIea,V. ,Turianu,C. -Dreptul afacerilor, Editura Scripta, Bucureşti, 1994

13.Pătulea,V. ,Turianu,C. - Instituţii de drept economic şi comercial. Practicăjurisdicţională, Editura Continent XXI &Universul, Bucureşti, 1994

14.Pop,L. - Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Editura Lumina lex, Bucureşti, 1996

15.Popescu,D.A. - Contractul de societate, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996 16.Schiau,L - Curs de drept comercial roman, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998

17.Tomulescu,C. - Drept privat român, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1972

18.Turcu,I. - Teoria şi practica dreptului comercial roman, Editura Lumina Lex,Bucureşti,1998

19.Turcu,I. - Dreptul afacerilor (Partea generală), Editura Fundaţiei Chemarea, laşi, 1992

20.Turcu,I. - Operaţiuni şi contracte bancare, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1995

21. Revista de drept comercial 1994 - 2000

22. Revista "Dreptul" 1996 - 2000

23. Buletmul Jurisprudenţei. Culegere de decizii pe anii 1996 - 2000

24. ACTE NORMATIVE :

- Codul comercial

- Legea nr.26/1990 privind redistrul comertului, modificată şi completată prin Legea nr. 12/1998

- Normele privind registrul comerţului

- Legea nr.31/1990 a societătilor comerciale cu modificările şi completările facute până în present

- Legea nr.36/1991 a societătilor agricole

- Legea nr.58/1991 a privatizării societătilor comerciale

- Legeanr. 82/1991 a contabilităţii

- Ordonanţa de Guvern nr.49/1994, modificată şi completată prin

Legeanr. 19/1995

- Legea nr.58/1998 - legea bancară

25. PRACTICĂ JUDICIARĂ :

- Trib. mun. Braşov, sent. civ. nr.29/2001, nepublicată

- Jud. mun. Braşov, sent. civ. nr. 121/2001, nepublicată

- Jud. mun. Braşov, sent. civ. nr.4003/2000, nepublicată

- Jud. mun. Braşov, sent. civ. nr.2707/2000, nepublicată

- Jud. mun. Braşov, sent. civ. nr. 1968/2000, nepublicată

- Jud. mun. Braşov, sent. civ. nr. 1817/2000, nepublicată

- Jud. mun. Braşov, sent. civ. nr. 1705/2000, nepublicată

- Jud. mun. Braşov, sent. civ. nr.701/2000, nepublicată

- Jud. Zămeşti, sent. civ. nr.315/2000, nepublicată.

Preview document

Fuziunea societăților comerciale - Pagina 1
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 2
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 3
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 4
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 5
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 6
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 7
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 8
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 9
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 10
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 11
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 12
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 13
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 14
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 15
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 16
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 17
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 18
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 19
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 20
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 21
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 22
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 23
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 24
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 25
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 26
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 27
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 28
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 29
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 30
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 31
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 32
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 33
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 34
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 35
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 36
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 37
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 38
Fuziunea societăților comerciale - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Fuziunea societatilor comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul Afacerilor

Capitolul 1 CONCEPTE ŞI DEFINIŢII ÎN MATERIA DREPTULUI AFACERILOR 1.1.Noţiunea de drept al afacerilor sau drept comercial În sens etimologic,...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA EVALUĂRII PATRIMONIULUI 1.1. Importanţa continuităţii activităţii...

Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Fuziunea Societăților Comerciale

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Contabilitatea lichidării și fuziunii societăților comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Contabilitatea fuziunii societăților comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Fuziunea Societaților Comerciale

INTRODUCERE Realităţile societăţii moderne demonstrează că afacerile întreprinzătorilor se desfăşoară într-un mediu economic şi concurenţial, care...

Fuziunea societăților comerciale - Sibif și Simec SA

1. ASPECTE GENERALE: Reglementarea de drept comun a fuziunii societăţilor comerciale este cuprinsă în Titlul VI, Capitolul II al Legii 31/1990...

Fuziunea Societăților Comerciale

Operaţiunile de fuziune sunt reglementate, din punct de vedere juridic, prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu...

Ai nevoie de altceva?