Nulitatea Actului Juridic Civil

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 27645
Mărime: 113.53KB (arhivat)
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Cuprins:
 2. Introducere 5
 3. Capitolul I:Consideraţii generale asupra actului juridic civil 7
 4. 1.1Conceptul de act juridic civil şi sensurile sintagmei de act
 5. juridic civil 7
 6. 1.2.Terminologie 8
 7. 1.3.Clasificarea actelor juridice civile 8
 8. 1.4.Condiţiile actului juridic civil 14
 9. 1.4.1.Clasificarea condiţiilor actului juridic civil 15
 10. Capitolul II: Nulitatea actului juridic civil 28
 11. 2.1.Consideraţii generale 28
 12. 2.1.1.Sediul materiei 29
 13. 2.1.2Scurt istoric. Concepţii privind nulitatea 29
 14. 2.1.3.Funcţiile nulităţii 30
 15. 2.2.Delimitarea nulităţii de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil 30
 16. 2.3.Cauzele nulităţii 35
 17. 2.3.1.Cauzele de nulitate absolută 35
 18. 2.3.2.Cauzele de nulitate relativă 35
 19. 2.4.Clasificarea nulităţilor 36
 20. 2.5.Regimul juridic al nulităţii actului juridic civil 42
 21. 2.5.1.Regimul juridic al nulităţii absolute 43
 22. 2.5.1.1.Nulitatea absolută poate fi invocată de oricine are interes 43
 23. 2.5.1.2.Nulitatea absolută poate fi invocată oricând fiind imprescripibilă 44
 24. 2.5.1.3.Nulitatea absolută nu poate fi acoperită prin confirmare 45
 25. 2.5.2.Regimul juridic al nulităţii relative 46
 26. 2.5.2.1.Nulitatea relativă poate fi invocată numai de persoana al cărei interes a fost nesocotit la încheierea actului juridic 46
 27. 2.5.2.2.Nulitatea relativă poate fi invocată numai în cadrul termenului de prescripţie extinctivă 47
 28. 2.5.2.3.Nulitatea relativă poate fi confirmată, expres sau tacit, de partea interesată 49
 29. 2.6.Comparaţie de regim juridic între nulitatea absolută şi nulitatea relativă 51
 30. 2.7.Efectele nulităţii actului juridic 51
 31. 2.7.1. Consideraţii generale 51
 32. 2.7.2.Principiul retroactivităţii efectelor nulităţii 52
 33. 2.7.3.Principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară 53
 34. 2.7.4.Principiul desfiinţării actelor subsecvente ca urmare a anulării actului iniţial 54
 35. 2.8.Menţinerea efectelor actului lovit de nulitate în temeiul unor principii de drept 55
 36. 2.8.1.Principiul conversiunii actului juridic 55
 37. 2.8.2. Principiul răspunderii civile delictuale 57
 38. 2.8.3.Principiul validităţii aparenţei în drept 57
 39. Capitolul III :Studiu de caz 58
 40. 3.1.Consideraţii generale asupra nulităţii actului juridic civil .58
 41. 3.2.Studiu de caz .59
 42. 3.2.1. Speţă privind anularea unui act de donaţie 59
 43. 3.2.2.Speţă privind anularea unui contract de închiriere 62
 44. Concluzii 67
 45. Bibliografie 69

Extras din licență

LISTA CU ABREVIERI

C.civ.=Cocdul civil

Cpr.civ.=Codul de procedura civila

C.fam.=Codul familiei

Dec.civ.=Decizia civila

Trib.Supr.=Tribunalul superior

Introducere

„Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă respectată ca şi cum ar fi înseşi justiţia. Ele au o influenţă asupra fiecărui individ, sunt implicate în principalele acte ale vieţii, îl însoţesc peste tot; sunt uneori unica morală a unui popor şi sunt întotdeauna parte componentă a libertăţii sale.”

Jean-Etienne Marie Portalis

În zilele noastre, viaţa oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoaşterea dreptului, înţeles ca îndreptar al conveţuirii sociale. Prin urmare a cunoaşte dreptul nu este un lux, ci o necesitate socială din ce în ce mai resimţită. Pentru aceasta se cere în primul rând cunoaşterea legilor, adică a regulilor de drept stabilite de puterea legiuitoare.

Am elaborat tema „Nulitatea actului juridic civil” conştienţi fiind de dificultatea acesteia. Totodată,am considerat deosebit de necesară studierea acestei teme, într-o actualitate în care abundenţa legilor şi schimbarea lor rapidă nu au răgazul de a fi reţinute în comportamentul cotidian al individului, simţim tot mai mult nevoia certitunii şi a siguranţei marilor instituţii ale dreptului civil.

Pentru elaborarea lucrării am folosit ca material bibliografic de referinţă Codul civil român,iar pentru a realiza o raportare la legislaţia care va domina în curând acest domeniu,am mai folosit ca material bibliografic si Proiectul de cod civil.

Nulitatea actului juridic civil impune o studiere laborioasă datorită faptului că este deosebit de importantă în ceea ce priveşte studiul actului juridic civil.

Nulitatea este o sancţiune de drept care opreşte derularea unui raport juridic ori de câte ori părţile obţin sau pierd mai mult decât şi-au exprimat dorinţa,fie datorită unor vicii de consimţământ,fie nerespectării unor prevederi legale.

De foarte multe ori apar unele efecte negative care duc la încheierea de acte juridice civile care nu au nici o valoare juridică.Realizarea acestor acte”defecte” dă naştere la o serie de probleme între părţile participante la actul juridic.Instituţia nulităţii are tocmai rolul de a rezolva aceste probleme ivite între părţi.Totodată,nulitatea repară prin puterea legii greşelile şi rea-credinţa ce apar în raporturile juridice.

Înainte de a intra în subiectul nulităţii actului juridic civil am realizat o prezentare generală a catului juridic civil,a viciilor de consimţământ,precum şi a condiţiilor de valabilitate ale actului juridic civil.Am considerat necesara aceasta prezentare generală deoarece,atât viciile de consimţământ cât şi condiţiile de valabilitate,influenţează,fiecare în felul său,aplicabilitatea sancţ de drept intitulată nulitate.

Pentru o mai bună reliefare a importanţei acestei instituţii juridice şi pentru a prezenta rolul acesteia în ceea ce priveşte raporturile de drept civil am apelat la practica juridică din domeniul dreptului civil.

Am ferma convingere că prezenta lucrare poate constitui o importantă sursă infomaţională pentru toţi cei interesaţi de această temă.

Capitolul I

Consideraţii generale asupra actului juridic civil

Conturarea raporturilor juridice civile are loc în cele mai multe cazuri prin actul juridic. Sub acest aspect, actul juridic se diferenţiază net de alte conduite (acţiuni) umane. Cel ce săvârşeşte un act juridic civil este legat prin voinţa sa exteriorizată faţă de ceilalţi ale căror situaţii juridice se află într-o dependenţă în raport cu această atitudine manifestă.

1.1Conceptul de act juridic civil şi sensurile sintagmei de act juridic civil

Un complex de împrejurări relevante juridic şi cel puţin o voinţă exteriorizată de care legea leagă anumite consecinţe juridice alcătuiesc actul juridic. Voinţa exteriorizată reprezintă „sâmburele” actului juridic civil, cea care pune în mişcare crearea actului juridic, deci când lipseşte această voinţă nu avem de-a face cu un act juridic.

Codul civil îl defineşte prin speciile actului juridic civil (contracte speciale): contractul de donaţie, de vânzare-cumpărare, schimb, locaţiune, societate, mandat, comodat, împrumut, depozit, rentă-viageră şi tranzacţie. De exemplu contractul de vânzare-cumpărare este definit astfel: „Vinderea este o convenţie prin care două părţi se obligă între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi preţul lui”.

Doctrina defineşte actul juridic civil în termeni esenţiali pentru toate categoriile de acte juridice civile.

Astfel, într-o definiţie unanim acceptată actul juridic civil este: „manifestarea de voinţă săvârşită cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a naşte, modifica şi stinge un raport juridic civil concret”

Din această definiţie putem conchide că elementele caracteristice actului juridic civil sunt următoarele:

-prezenţa unei manifestări de voinţă, care poate să provină de la una sau mai multe persoane fizice sau juridice;

-manifestarea de voinţă este exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice civile;

-efectele juridice urmărite pot consta în a da naştere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret ( prin acest element, actul juridic civil se delimitează de actele juridice din alte ramuri de drept);

1.2.Terminologie

Termenul de „act” sau de „act juridic civil” are următoarele accepţiuni:

-prima accepţiune este aceea de manifestare de voinţă în scopul de a produce efecte juridice, adică de operaţiune juridică încheiată (negotium juris, negotium) , de exemplu, vânzare-cumpărare, împrumut, schimb, donaţie;

-a doua accepţiune frecvent întâlnită în doctrină şi practică este aceea de înscris constatator al manifestării de voinţă, a operaţiunii juridice încheiate (instrumentum probationis, instrumentum )sau de suport material al manifestării de voinţă a subiectului de drept.

Preview document

Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 1
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 2
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 3
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 4
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 5
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 6
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 7
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 8
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 9
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 10
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 11
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 12
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 13
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 14
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 15
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 16
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 17
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 18
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 19
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 20
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 21
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 22
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 23
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 24
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 25
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 26
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 27
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 28
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 29
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 30
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 31
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 32
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 33
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 34
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 35
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 36
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 37
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 38
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 39
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 40
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 41
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 42
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 43
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 44
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 45
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 46
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 47
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 48
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 49
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 50
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 51
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 52
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 53
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 54
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 55
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 56
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 57
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 58
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 59
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 60
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 61
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 62
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 63
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 64
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 65
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 66
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 67
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 68
Nulitatea Actului Juridic Civil - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Nulitatea Actului Juridic Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Termene și sancțiuni procedurale

Introducere Una dintre problemele semnificative ale dreptului procesual civil o reprezinta cunoasterea termenelor în care trebuie exercitate...

Analiza Principalelor Aspecte Juridice ale Faptelor Licite - Izvoare de Obligații

INTRODUCERE Tema acestei lucrari m-a fascinat, m-a facut sa caut raspunsuri cât mai complete la întrebarile care se iveau odata cu parcurgerea cât...

Răspunderea Juridică

ÎNTODUCERE Respectarea normelor de drept nu se revendică unor exigenţe abstracte. Ea se legitimează în cerinţe social obiective, legate de...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Inculpatul Parte în Procesul Penal

CAP 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Orice încălcare a legii apare ca un conflict între voința legiuitorului și cea a destinatarului care a avut o...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Nulitatea. rezoluția și rezilierea - sancțiuni de drept civil

Introducere În decursul timpului, concepţia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o anumită evoluţie. În dreptul român nulitatea...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Nulitatea actului juridic civil

I. Noțiune Conform art 1.246 alin.1 C. Civil Nulitatea este : “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Efectele nulității actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil este definita ca fiind sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Inchierea unui act juridic civil cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de validitate a actului atrage nulitatea acestuia....

Ai nevoie de altceva?