Piețe de Capital

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 17574
Mărime: 450.15KB (arhivat)
Publicat de: Remus Bălan
Puncte necesare: 10

Extras din licență

Introducere

Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară in interiorul lui si de aceea se studiază cauzele,modul de apariţie si manifestările acestora, consecinţele lor.

Economiştii analizează criza dupa criterii specifice,atribuindu-i caracteristicile unor fenomene cu urmări nefaste pentru organizaţii, instituţii şi grupuri sociale afectate: şomajul,recesiunea,inflaţia,stagnarea etc. O criză financiară veritabilă are drept caracteristică faptul că un accident bine localizat are capacitatea de a propaga la nivelul întregului sistem financiar.

În lucrarea de faţă am prezentat începând cu capitolul întâi, noţiunile generale privind pieţele de capital, făcând o scurtă comparaţie asupra pieţelor de capital între România şi Statele Unite ale Americii. În continuare, în capitolul doi am prezentat principalele crizele financiare care au marcat istoria economiei în ambele cazuri analizate, respectiv criza financiară din anii 1929-1933 şi cea din 1987. În capitolul trei, şi cel mai important capitol al acestei lucrări, am analizat şi comentat criza financiară actuală din România şi Statele Unite ale Americii, abordând, pe de o parte, cauzele acestei crize,iar pe de altă parte, consecinţele. De asemenea, am considerat important să aduc în discuţie remediile acestei crize financiare. În ultimul capitol am conturat concluziile şi propunerile personale privitoare la criza financiară, mai precis efectele şi soluţiile ieşirii din criză.

De aceea importanţa temei acestei lucrări implică analiza influenţelor crizei financiare internaţionale asupra economiei ţărilor şi impactul acesteia asupra economiei României.

Problemele apărute într-o ţară, dacă nu sunt soluţionate la timp, afectează în aceeaşi măsură economia altor ţări, şi prin urmare, efectele crizei respective sunt mai grave.

Motivaţia alegerii temei si importanţa acesteia,luând în considerare rolul si importanţa stabilităţii economic-financiare a unui stat,analiza crizelor financiare, prezintă un interes deosebit.

Prin urmare gestiunea corectă a crizelor financiare presupune nu numai politici şi strategii de prevenire a acestora,dar si metode de management adecvat tipului de criză.

Criza actuală diferă de alte crize prin amploarea ei,afectând în momentul de faţă un număr foarte mare de ţări. Dacă până acum erau afectate cu precădere ţările în curs de dezvoltare, în actuala criză au fost implicate şi cele mai dezvoltate ţări ale lumii.

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PIEŢELE DE CAPITAL

Domeniul pieţelor financiare poate demonstra oricând caracterul sau practic (dezvoltarea explozivă a burselor de valori demonstrează acest lucru), dar şi pe cel teoretic, fără ca aceste domenii să poată fi delimitate cu precizie . Astfel, Şcoala anglo-saxonă (şi, in primul rând, cea americană) desemnează prin piaţa financiară totalitatea tranzacţiilor cu instrumente monetare (paita monetara) şi cu titluri pe termen lung (piaţa de capital). Dimpotrivă, Şcoala din restul Europei (şi, în primul rând, cea franceză) defineşte prin termenul de piaţă financiară: piaţa valorilor imobiliare, reprezentând, alături de piaţa creditului şi piaţa monetară, o componentă a pieţei capitalurilor.

Aşadar, piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se intalnesc şi se reglează în mod liber cererea şi oferta de active financiare pe termen mediu şi lung. Concret, este vorba despre o piaţă pe care se tranzacţionează în mod liber valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni), piaţa ce are drept rol principal mobilizarea capitalurilor persoanelor (fizice/juridice) care economisesc (cumparătorii de acţiuni si obligaţiuni) si care urmăresc plasarea profitabilă a acestor capitaluri; aceste fonduri sunt atrase de către emitenţii de acţiuni/obligaţiuni, ce sunt în căutare de capital în vederea finanţării unor proiecte de investiţii.

Desigur, piaţa de capital prezintă interes şi din alte puncte de vedere, permiţând preluarea controlului asupra unor societaţi prin achiziţii semnificative de acţiuni sau obţinerea unor câştiguri pe termen scurt prin specularea modificărilor de curs ale valorilor mobiliare.În funcţie de momentul în care se realizează tranzacţia, piaţa de capital se împarte în două segmente:

- Piaţa primară -pe care se realizează plasarea titlurilor emise de societăţile comerciale în căutare de fonduri pe termen mediu şi lung atât pe piaţa internă cât şi internaţională;investitorii sunt în general cunoscuţi,aşa incât emitentul poate , prin intermediul societăţilor de servicii de investiţii financiare autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) să organizeze oferte publice de vânzare şi să obţină astfel resursele financiare necesare.

- Piaţa secundară pe care se tranzacţionează valori mobiliare aflate deja în circulaţie.Avantajul acestei pieţe este că aici se concentrează oferta investitorilor pariculari şi instituţionali, respectiv cererea de resurse financiare , existând garanţia că valorile mobiliare tranzacţionate pot fi oricând reintroduse în circuit.

Diferenţa dintre cele două forme organizate ale pieţei de capital (bursa şi piaţa OTC) constă în existenţa unor condiţii şi criterii de eficientă economico-financiară, de informare a investitorilor, referitoare la numărul de acţiuni puse în circulaţie, conferind societăţii cotate pe această piaţă garanţii superioare pentru investitori. De asemenea există diferenţe între modul de funcţionare şi organizare a celor două pieţe - bursa de valori este o piaţă de licitatie în timp ce piaţa Rasdaq este o piaţă de negociere.

Preview document

Piețe de Capital - Pagina 1
Piețe de Capital - Pagina 2
Piețe de Capital - Pagina 3
Piețe de Capital - Pagina 4
Piețe de Capital - Pagina 5
Piețe de Capital - Pagina 6
Piețe de Capital - Pagina 7
Piețe de Capital - Pagina 8
Piețe de Capital - Pagina 9
Piețe de Capital - Pagina 10
Piețe de Capital - Pagina 11
Piețe de Capital - Pagina 12
Piețe de Capital - Pagina 13
Piețe de Capital - Pagina 14
Piețe de Capital - Pagina 15
Piețe de Capital - Pagina 16
Piețe de Capital - Pagina 17
Piețe de Capital - Pagina 18
Piețe de Capital - Pagina 19
Piețe de Capital - Pagina 20
Piețe de Capital - Pagina 21
Piețe de Capital - Pagina 22
Piețe de Capital - Pagina 23
Piețe de Capital - Pagina 24
Piețe de Capital - Pagina 25
Piețe de Capital - Pagina 26
Piețe de Capital - Pagina 27
Piețe de Capital - Pagina 28
Piețe de Capital - Pagina 29
Piețe de Capital - Pagina 30
Piețe de Capital - Pagina 31
Piețe de Capital - Pagina 32
Piețe de Capital - Pagina 33
Piețe de Capital - Pagina 34
Piețe de Capital - Pagina 35
Piețe de Capital - Pagina 36
Piețe de Capital - Pagina 37
Piețe de Capital - Pagina 38
Piețe de Capital - Pagina 39
Piețe de Capital - Pagina 40
Piețe de Capital - Pagina 41
Piețe de Capital - Pagina 42
Piețe de Capital - Pagina 43
Piețe de Capital - Pagina 44
Piețe de Capital - Pagina 45
Piețe de Capital - Pagina 46
Piețe de Capital - Pagina 47
Piețe de Capital - Pagina 48
Piețe de Capital - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Piete de Capital.docx

Alții au mai descărcat și

Piața de capital - bursa de valori

1. PIAŢA DE CAPITAL 1.1 Noţiune Piaţa financiară reprezintă locul de întâlnire al cererii şi ofertei de capitaluri pe termen mediu şi lung1....

Sistemul de Plăți

Cap 1 Aspecte generale privind sistemele de plăți Evoluția monedei a determinat apariția și perfecționarea sistemului de plăți ca un cadru...

Intermediarii autorizați pe piața de capital - Rol, funcții și servicii prestate

I. Definire piaţă de capital şi trăsături Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin care se realizează transferul...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Piețe de capital

1. PIAŢA DE CAPITAL - COMPONENŢA PIEŢEI FINANCIARE Orice economie naţională,indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de...

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Piața Capitalurilor în România

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL  CONCEPT, CAPITALUL FINANCIAR SI CAPITALUL REAL 1.1. Conceptul de bursa Bursa este unul din stâlpii economici...

Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu

Introducere Conceptele contemporane, decurgând din tezele keynesiste, consideră economiile ca un flux de resurse curente, care nu sunt utilizate...

Criza Financiară Internațională și Piețele de Capital

CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA SI PIETELE DE CAPITAL CAP.1. CRIZA FINANCIARA INTERNATIONALA.DEFINITE. CAUZE. DIMENSIUNI. 1.1. DEFINITIA...

Piața de capital

1. Definitia pietei capitalului. Noţiuni introductive Piaţa de capital reprezintă o piaţă specializată unde se intâlnesc şi se reglează în mod...

Tendințe Actuale în Evoluția Piețelor de Capital în Țarile Dezvoltate

Cap. I.Rolul pieţelor de capital în economie 1.1.Pieţele de capital – instiţutii fundamentale în economia de piaţa ’’Piaţa – afirma economistul...

Expunerea la Risc a Piețelor de Capital - Analiza Comparativă a Piețelor Dezvoltate și a Piețelor Emergente

1. Noţiuni introductive privind piaţa de capital Piaţa financiară este mecanismul prin care activele financiare sunt emise şi introduse în...

Ai nevoie de altceva?