Inteligența Emoțională și Leadership-ul

Licență
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 18989
Mărime: 138.63KB (arhivat)
Publicat de: Anca Alexandru
Puncte necesare: 13
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Introducere / 4
 3. I. Inteligenţa emoţională / 7
 4. 1.1. Inteligenţa emoţională: apariţie şi dezvoltare / 7
 5. 1.2. Conceptualizarea inteligenţei emoţionale / 8
 6. 1.3. Modele de inteligenţă emoţională / 9
 7. 1.4. Metode de măsurare a inteligenţei emoţionale / 16
 8. II. Leadership / 18
 9. 2.1. Conceptul de leadership / 18
 10. 2.2. Leadership: scurt istoric / 20
 11. 2.3. Tipuri şi stiluri de leadership / 21
 12. 2.4. Grila managerială Blake&Mouton / 23
 13. III.Studiu de caz: implicaţiile inteligenţei emoţionale în leadership / 26
 14. 3.1. Organizaţia / 26
 15. 3.2. Ipoteza de lucru / 27
 16. 3.3. Obiectivele cercetării / 28
 17. 3.4. Metode şi instrumente de cercetare a datelor / 28
 18. 3.5. Eşantion: caracteristici / 30
 19. 3.6. Rezultate şi interpretarea informaţiilor / 30
 20. 3.7. Concluzii şi recomandări / 47
 21. ANEXE / 49
 22. Anexa A. Chestionarul managerial / 50
 23. Anexa B. Testul de inteligenţă emoţională / 53
 24. Anexa C. Evaluarea răspunsurilor prin grila managerială Blake Mouton / 57
 25. Anexa D. Evaluarea răspunsurilor prin testul de inteligenţă emoţională / 58
 26. Anexa E. Marja de eroare statistică / 59
 27. Bibliografie / 60

Extras din licență

Teoriile prezente în însăşi practica organizaţională accentuează rolul liderului în dinamica organizaţională, în definirea viziunii, în stabilirea misiunii şi ţintelor strategice şi în realizarea tuturor obiectivelor. De la început, noi concepte au pătruns în palierul descriptiv al teoriei asupra leadership-ului: inteligenţa emoţională şi inteligenţa socială.

În această lucrare voi trata importanţa pe care o are inteligenţa emoţională în leadership şi felul în care inteligenţa emoţională conduce către un leadership eficient. Problema tratată în partea teoretică a lucrării va fi demonstrată în studiul de caz aplicat pe o organizaţie şcolară.

Introducere

Societatea contemporană este o societate a organizaţiilor, aşadar trăim într-o societate organizaţională pentru că organizarea socială, în ultima jumătate de secol a generat o structură socială de tipul organizaţiei.

Peter Druker şi Etzioni Atmitai subliniază evoluţia grupurilor umane către structura de tip organizaţie astfel încât viaţa noastră este fundamental influenţată de organizaţii industriale, de socializare primară şi secundară sau de organizaţii de prezervare a culturii, de protecţie personală şi financiară etc. Toate domeniile activităţilor noastre sociale sunt caracterizate prin procesul de raţionalizare ca proces de adecvare a mijloacelor la scopuri, în mijlocul cărora liderul are un rol important ca centru al dinamicităţii organizaţiilor indiferent de tipul lor.

Se pune din ce în ce mai mult accent pe importanţa pe care o are un lider în definirea viziunii şi misiunii organizaţiei şi în angrenarea resurselor umane ca resurse calde şi de asemenea resurse a tuturor celorlalte resurse (materiale, financiare, de timp). Succesul unei organizaţii este asigurat de tipul de management, de tipul culturii organizaţionale şi mai ales dacă managerul este un lider şi un conducător.

Printre calităţile liderului se află şi aceea a inteligenţei sociale şi emoţionale. Competenţele emoţionale şi sociale de tipul cunoaşterii de sine, autocontrolului, motivării, empatiei, deprinderilor sociale asigură liderului capacitatea de a conduce grupul către realizarea obiectivelor sale.

În relaţiile interumane din interiorul grupurilor şi organizaţiilor este important echilibrul asigurat prin mixturile între social şi psihologic, obiectiv şi subiectiv. Raporturile între membrii organizaţiilor sunt sociale, obiective pentru că au loc şi depind de contextele sociale în care trăiesc indivizii şi sunt şi psihologice pentru că indivizii participă în statusurile si rolurile lor cu propriul profil de personalitate. Grupurile umane de tipul organizaţiei indiferent de tipul de activitate în jurul căreia se constituie au o dinamică controlată prin strategiile generate de viziunea şi misiunea organizaţiei, de obiective, opţiuni strategice care utilizează resursele organizaţiei.

Pentru a eficientiza resursele umane, liderul trebuie să privească membrii acesteia nu numai ca persoane cu competenţe cognitive, atitudinale şi aptitudinale cerute de fişa postului şi dezvoltate de fiecare pe parcursul individual de carieră şi care fac din aceste persoane de succes factorul motor al succesului organizaţiei. El nu trebuie să îi privească ca pe nişte computere ci şi ca pe nişte persoane sensibile. Managementul eficient al resurselor umane trebuie să gestioneze şi relaţiile afective-simpatetice care au sensuri diferite putând fi unilaterale sau au sensuri reciproce, putând fi tonifiante pentru grup sau dimpotrivă, putând genera tensiuni.

Atât raţiunea cât şi emoţia configurează pe oricare dintre angajaţi care semnează o fişă a postului. De aceea, cred că există două moduri de gândire în raport cu emoţia în orice tip de relaţie interpersonală inclusiv din mediile socio-profesionale. O poţi considera simplu a fi o cenzură extrem de personală care zace în interiorul fiecăruia şi este folosită pentru a înnăbuşi răbufnirile, impulsurile în scopul realizării anumitor obiective ce conduc la o victorie în cursa desăvârşirii obiectivelor proprii, sau ca pe un instrument folosit în scopul gestionării corecte a emoţiilor şi a utilizării constructive a trăirilor. Prin raportul dintre emoţie şi raţiune este definită inteligenţa emoţională într-o accepţiune personală. Pentru a ilustra legătura între lider, resurse umane, raportul raţiune-emotivitate adică inteligenţa emoţionlă propun o analogie.

Un pictor are nevoie de inspiraţie pentru desăvârşirea operei de artă şi aceasta izvorăşte din complexitatea sentimentelor sale, dar pe lângă toate acestea, el trebuie să urmeze şi să respecte anumite rigori şi proceduri specifice stilului pe care l-a abordat. În acest mod îşi intră în rol gândirea ducând la concretizarea în ceva palpabil a emoţiilor. Privim astfel raţionalul ca pe un factor ce conlucrează la forma de exprimare a emoţionalului. Aşadar, putem vorbi de acea utilizare constructivă a emoţiilor, menţionată anterior, căci trăirile interioare sunt o prefaţă a ceea ce se va numi în final idee.

Să considerăm o cameră goală, luminoasă în mijlocul căreia regăsim un şevalet pe care este montată o pânză. Lângă acestea găsim o paletă pe care sunt aşezate într-o ordine strictă, prestabilită, nuanţe şi culori şi câteva pensule inerte. Nimic special în acestea, am spune, căci ele sunt doar nişte mijloace, resurse materiale. Dar fără acestea, niciun tablou n-ar putea fi înfăptuit pentru ca apoi să fie admirat sau să devină o valoare. Dar pensulele nu pot trasa singure nicio linie. Culorile nu ştiu care ar putea fi combinaţia din care să se nască nuanţele ce vor da armonie picturii. Ele sunt făcute pentru a se subordona mâinii creatorului operei învăluită de măiestrie, ce le va oferi acestora utilitatea.

Trecând într-un alt plan, cel al organizaţiei în care există şi se dezvoltă dinamic grupul de muncă, putem considerea camera drept spaţiu social în care se desfăşoară activităţile organizaţiei în toate dimensiunile structurii sale organizaţionale, iar pânza, culorile, pensula pot fi considerate resursele, fie ele umane sau materiale, financiare menite să folosească realizarii scopului final. Pictorul este liderul care simte, gândeşte şi în final dă naştere unei viziuni, unei idei. El este cel care arată calea şi stabileşte direcţia.

Liderul trebuie să realizeze şi o comunicare managerială care trebuie să fie atât raţională cât şi empatică.

Dacă o minte limpede, un spirit analitic şi convingerea în ideile promovate reprezintă ingredientele care alcătuiesc profilul unui îndrumător, implicarea emoţională a acestuia, pasiunea şi devotamentul îl transformă într-un lider veritabil, căci „nicio creatură nu poate să zboare numai cu o aripă. Un lider talentat este acela la care capul şi sufletul – ideile şi sentimentele – merg mână în mână. Acestea sunt cele două aripi care îi permit unui lider să îşi ia zborul”.

Preview document

Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 1
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 2
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 3
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 4
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 5
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 6
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 7
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 8
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 9
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 10
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 11
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 12
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 13
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 14
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 15
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 16
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 17
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 18
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 19
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 20
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 21
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 22
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 23
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 24
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 25
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 26
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 27
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 28
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 29
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 30
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 31
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 32
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 33
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 34
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 35
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 36
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 37
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 38
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 39
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 40
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 41
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 42
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 43
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 44
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 45
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 46
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 47
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 48
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 49
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 50
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 51
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 52
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 53
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 54
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 55
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 56
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 57
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 58
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 59
Inteligența Emoțională și Leadership-ul - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Inteligenta Emotionala si Leadership-ul.doc

Alții au mai descărcat și

Eficiența activității firmei prin imagine și comunicare

INTRODUCERE În ţara noastră, în Micul dicţionar enciclopedic, managementul se defineşte ca fiind: 1) activitatea sau arta de a conduce; 2)...

Dezvoltarea Abilităților de Leadership

Motivarea alegerii temei Am ales tema “ Dezvoltarea abilitatilor de leadership “ deoarece liderii pot fi oriunde .în organigramă , în jurul nostru...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Leadership și Culturi Organizaționale

INTRODUCERE Liderii acţionează conform unei moralităţi înalte, unei practici etice şi cu o înţelegere fundamentală a factorilor de o mare...

Relația Dintre Stilul de Leadership și Strategiile Motivaționale Aplicate de Leader

Introducere Procesul ce determină în mod indispensabil adaptabilitatea, mai cu seamă celor care conduc resursele umane şi inclusiv performanţele...

Leadership

INTRODUCERE Leadership-ul reprezinta un atribut dorit si cerut de organizatii managerilor lor. Liderii au incredere in propriile forte si...

Leadershipul și Inteligența Emoțională

Introducere Orice depart, organizaţie publică sau privată arene nevoie atât de manageri cât şi de lideri, spre deosebire de managemnt, un lider...

Leadership-ul transformațional în organizația militară

1.Introducere Care sunt calitatile necesare unui conducator pentru a obtine eficienta maxima in activitatea de conducere? De-a lungul timpului...

Te-ar putea interesa și

Conceptul de inteligență emoțională în managementul organizațiilor

Termenul de INTELIGENTA provine de la latinescul INTELLIGERE, care înseamna a relationa, a organiza sau de la INTERLEGERE, care presupune...

Leadership în administrația publică locală

Plenitudinea existentei umane, în mare parte, este determinata de confortul individual si social al individului. Acesta, la rândul lui poate fi...

Management organizațional și al resurselor umane - inteligența emoțională și rolul acesteia în comunicarea managerială

ARGUMENT Am ales aceasta tema deoarece am dorit sa aflu cat mai multe lucruri despre caracterul liderilor si managerilor, despre felul in care...

Considerații cu Privire la Rolul Conceptului de Inteligență Emoțională în Managementul Organizațiilor

PREFATA Inteligenta singura nu creeaza lideri. Se pot preda competentele personale? Se pot preda competentele emotionale? Cu siguranta...

Leadershipul și Inteligența Emoțională

Introducere Orice depart, organizaţie publică sau privată arene nevoie atât de manageri cât şi de lideri, spre deosebire de managemnt, un lider...

Empatia și rolul său în dezvoltarea inteligenței emoționale a liderului

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1.Ce inseamana empatia?Ce inseamna sa fii empatic? Empatia este caracteristica oamenilor capabili sa se gandeasca si...

Inteligența Emotională și Funcția de Decizie

CAP I- INTELIGENŢA EMOTIONALĂ 1. Aspecte generale Termenul inteligentǎ provine de la latinescul ‘intelligere’, care înseamnă a relaţiona, a...

Inteligența Emoțională în Leadership

Chiar dacă rădăcinile conceptului de inteligenţă emoţională în unele dintre concluziile ceracetărilor din anii ’30, conform cărora anumite aspecte...

Ai nevoie de altceva?