Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 20083
Mărime: 531.31KB (arhivat)
Publicat de: Zaharia Iliescu
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Motivaţia alegerii temei şi importanţa acesteia 1
 2. Capitolul I MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE – O NOUĂ ABORDARE
 3. 1.1. Actualităţi şi tendinţe în mangementul resurselor umane………………… 3
 4. 1.2. Managementul performanţei, o preocupare a organizaţiilor postmoderne 4
 5. 1.3. A fi manager în perioada de criză – o reală provocare 6
 6. Capitolul II MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI DIN PERSPECTIVA RESURSELOR UMANE
 7. 2.1. Aspecte conceptuale privind managementul performanţei
 8. 2.1.1. Definirea managementului performanţei 8
 9. 2.1.2. Principiile şi direcţiile managementului performanţei 10
 10. 2.2. Metode de măsurare a performanţei angajaţilor
 11. 2.2.1. Măsurarea performanţei – probleme 11
 12. 2.2.2. Măsurarea performanţei – soluţii 13
 13. 2.3. Evaluarea performanţei – o pârghie fundament a managementului performanţei
 14. 2.3.1. Definirea evaluării performanţei 15
 15. 2.3.2. Factori de influenţă şi etapele procesului de evaluare a performanţelor 17
 16. 2.3.3. Obiectivele evaluării performanţei 20
 17. 2.3.4. Criterii şi standarde de performanţă 22
 18. 2.3.5. Condiţii care favorizează procesul de evaluare 23
 19. 2.3.6. Tipuri de erori în evaluarea performanţelor 25
 20. 2.4. Motivarea resurselor umane pentru performanţă
 21. 2.4.1. Motivarea pentru a obţine performanţă 26
 22. 2.4.2. Metode şi tehnici de motivare 27
 23. 2.5. Programe de îmbunătăţire a performanţei angajaţilor într-o organizaţie 30
 24. Capitolul III MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI DIN PERSPECTIVA RESURSELOR UMANE. STUDIU DE CAZ: PALATUL COPIILOR
 25. TIMIŞOARA ŞI CLUBURILE COPIILOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ
 26. 3.1. Prezentarea instituţiilor 34
 27. 3.2. Metodologia de cercetare 37
 28. 3.3. Analiza datelor şi interpretarea rezultatelor 40
 29. 3.4. Concluzii şi recomandări 55
 30. Bibliografie 57
 31. Anexă 59

Extras din licență

În prezent, în orice organizaţie, resursa umană reprezintă una din cele mai importante investiţii, ale cărei rezultate devin din ce în ce mai evidente. Organizaţiile cheltuiesc, din ce în ce mai mult, sume importante cu angajaţii lor şi, datorită costurilor antrenate, nu doar remunerarea personalului, ci şi angajarea, menţinerea şi dezvoltarea acestuia, reprezintă unele din cele mai evidente investiţii în resursele umane.

Liderii organizaţiilor moderne se confruntă cu o serie de provocări generale în primul rand de caracterul foarte dinamic al mediului actual de afaceri şi de existenţa unei competitivităţi acerbe. Aceste lucruri au determinat impunerea de noi priorităţi în ceea ce priveşte gestionarea capitalului uman. Profesioniştii din acest domeniu trebuie să-şi concentreze atenţia asupra găsirii de noi moduri imaginative pentru a creşte performanţa resurselor umane ale unei organizaţii, de noi instrumente, tehnici şi metode care să ducă la îmbunătăţirea rezultatelor acestora.

Maximizarea potenţialului oamenilor de a crea valoare, presupune însă, din partea specialiştilor de resurse umane, derularea unui process sistemaic de identificare şi gestionare a competenţelor de care angajaţii dispun. Un astfel de process este managementul performanţei care este un mijloc de a obţine rezultate mai bune de la organizaţie, echipe şi indivizi, prin cunoaşterea şi gestionarea performanţei în baza unui cadru convenit de obiective planificate, standarde şi cerinţe de competenţă. Este un proces de stabilire a unei concepţii comune în privinţa lucrurilor care se cer realizate şi o abordare metodică a gestionării şi dezvoltării personalului în aşa fel încât să crească probabilitatea ca aceste lucruri să fie realizte, atât pe termen scurt, cât şi pe termen mai lung.

Toate resursele unei organizaţii sunt importante şi folositoare, însă resursele umane sunt singurele capabile să le producă şi să le reproducă pe toate celelalte. Resursele umane sunt, de asemenea, singurele surse inepuizabile de creativitate, de soluţii şi de idei noi, originale şi valoroase în acelaşi timp. Prin urmare, succesul organizaţiilor, gradul de compatitivitate, progresul acestora, pot fi asigurate prin investiţii minime în personal, prin analiza corectă a nevoilor în termeni de competenţe, prin realizarea unor examene de evaluare profesioniste şi prin valorificarea rezultatelor evaluării periodice a personalului în vederea promovării, recompensării financiare sau disponibilizării acestuia. Toate acestea duc la funcţonarea firmei la parametrii performanţi, asigurând totodată un “material uman” de calitate. Succesul sau insuccesul pe termen lung al oricărei organizaţii depinde de existenţa unor oameni potriviţi la locul potrivit şi în momentul potrivit.

Pornind de la aceste considerente, în lucrarea de faţă am încercat să evidenţiez gradul cunoaştere de, implementare şi direcţiile de dezvoltare a managementului performanţei cu accent pe resurse umane, precum şi analiza practicilor curente a managementului performanţei în cadrul Palatului Copiilor Timişoara şi a Cluburilor Elevilor din Lugoj, Buziaş şi Jimbolia.

Lucrarea de faţă este structurată în două părţi: una teoretică şi una practică. În urma studiului literaturii de specialitate, am inclus în prima secţiune o prezentare a aspectelor teoretice ce ţin de acest domeniu. Am continuat cu studiul de caz, pe care l-am efectuat sub forma unei anchete pe bază de chestionar, respectând etapele şi normele metodologiei unei cercetări de teren.

Această lucrare se vrea a fi o modestă contribuţie la cunoaşterea managementului performanţei din perspectiva resurselor umane, care sper să ofere elemente atractive şi utile pentru cei interesaţi de performanţa în orice domeniu.

CAPITOLUL I

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE – O NOUĂ ABORDARE

1.1. ACTUALITĂŢI ŞI TENDINŢE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Managementul resurselor umane este acea componentă a managementului firmei care se ocupă de dezvoltarea şi dinamizarea resurselor umane în vederea obţinerii performanţelor dorite şi atingerii obiectivelor organizaţiei. Managementul personalului a fost un stadiu în evoluţia acestui domeniu managerial, care se ocupa mai curând de gestionarea efectivelor, a salariilor şi care a arătat că era nevoie, începând cu anii 1920, de organizarea unui nou serviciu. Nevoia de strategie, dezvoltare a companiilor şi adaptare la schimbările pieţei a expus acest management la noi provocări.

În firma modernă, managementul resurselor umane are patru obiective fundamentale (www.hrmanageronline.ro):

1. Facilitarea competitivităţii organizaţiei. Chiar dacă asociem deseori competitivitatea cu ideea de afacere, există şi alte organizaţii (spitale, şcoli, etc) care au de atins un astfel de obiectiv. Având în vedere rolul jucat de resursele umane în eficacitatea unei organizaţiei, este clar că organizaţia are nevoie de indivizii cei mai potriviţi pentru a atinge obiectivele şi pentru a rămâne astfel competitivă. Managementul resurselor umane are obiectivul să înţeleagă competenţele firmei, cele mai potrivite profile umane pentru afacere şi să dezvolte metode de atragere şi instruire a resurselor umane.

2. Creşterea productivităţii şi calităţii. Organizaţiile recunosc că cele două dimensiuni le ajută nu numai în competiţie dar mai ales în supravieţuire. Productivitatea şi calitatea impun managementului resurselor umane diverse sisteme de selecţie şi diversitate de angajaţi. Acestea presupun şi o mai mare investiţie în training şi dezvoltare, ca şi utilizarea diferitelor recompense pentru menţinerea motivaţiei şi efortului. Prin varietatea de activităţi, managementul resurselor umane ajută organizaţia să crească productivitatea şi calitatea rezultatelor.

3. Respectarea obligaţiilor legale şi sociale. Codul muncii din anul 2003 şi celelalte reglementări legale în domeniul muncii stabilesc reguli în angajare şi în alte practici din managementul resurselor umane. Relaţiile de muncă au la bază reglementările legale în domeniu. Plăţile de impozite şi taxe pentru angajaţii firmelor sunt de asemenea supuse reglementărilor. O firmă care utilizează numai muncă “la negru” şi nu-şi plăteşte datoriile către stat are, mai devreme sau mai târziu, imagine de piaţă negativă ca şi în cultura proprie firmei. Strâns legate sunt şi obligaţiile sociale ale firmei. Performanţa socială a firmei este considerată o componentă a performanţei organizaţiei. A fi un bun “cetăţean” este un obiectiv important pentru managementul resurselor umane.

Preview document

Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 1
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 2
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 3
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 4
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 5
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 6
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 7
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 8
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 9
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 10
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 11
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 12
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 13
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 14
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 15
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 16
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 17
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 18
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 19
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 20
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 21
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 22
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 23
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 24
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 25
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 26
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 27
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 28
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 29
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 30
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 31
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 32
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 33
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 34
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 35
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 36
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 37
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 38
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 39
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 40
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 41
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 42
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 43
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 44
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 45
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 46
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 47
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 48
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 49
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 50
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 51
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 52
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 53
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 54
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 55
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 56
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 57
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 58
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 59
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 60
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 61
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 62
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 63
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 64
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 65
Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Managementul Performantei din Perspectiva Resurselor Umane. Studiu de Caz Palatul Copiilor Timisoara si Cluburile Copiilor din Judetul Timis.ppt
 • Managementul Performantei din Perspectiva Resurselor Umane. Studiu de Caz Palatul Copiilor Timisoara si Cluburile Copiilor din Judetul Timis.doc
 • introducere.doc

Alții au mai descărcat și

Negocierea și Medierea în Gestionarea Conflictelor în Organizații

INTRODUCERE Problematica conflictelor organizaţionale în special si problematica comunicării si a comportamentului organizaţional, în general,...

Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita

CAP.1 NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. GENEZA RESURSELOR UMANE Managementul resurselor umane, ca orice domeniu...

Managementul Performanței În instituțiile Publice

Performanta manageriala a fost definita de Day si Klein înca din 1987 ca fiind rezultatul realizarii unor sarcini potrivit unor criterii de...

Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților

Introducere “Nimic nu este mai greu în lume decât a înţelege pe altul, şi iarăşi, fără a-l înţelege, este peste putinţă să-l convingi. “ Titu...

Îmbunătățirea performanțelor manageriale la SC Alfa SRL

INTRODUCERE Managementul poate fi dimensionat prin performanţă, care reprezintă o stare de competitivitate, însoţită de un nivel de eficacitate şi...

Îmbunătățirea performanțelor angajaților. studiu de caz - compania Sensiblu

CAPITOLUL 1 SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Definirea...

Managementul muncii în echipă - studiu de caz la Scoala Gimnazială Iorgu Iordan din Tecuci

1.1. Echipa - celula de bază a organizaţiei Celula unei organizaţii o reprezintă echipa, nu individul. Nu întâmplător Likert (1961) a imaginat o...

Managementul Performanței Unui Proiect de Dezvoltare

Capitolul 1 - Managementul performanţei organizaţionale în contextul orientării către client 1.1 Consideraţii generale privind necesitatea...

Ai nevoie de altceva?