Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita

Licență
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 20961
Mărime: 115.51KB (arhivat)
Publicat de: Ecaterina Sîrbu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Goian
Universitatea de Vest Timisoara, lucrarea de licenta, 2003

Cuprins

 1. CAP I. NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 2
 2. 1.1. GENEZA RESURSELOR UMANE 2
 3. 1.2. ROLUL ŞI PARTICULARITĂŢILE RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI 7
 4. 1.3. OBIECTIVE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 7
 5. 1.3. OBIECTIVE ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 7
 6. 1.4. ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE 8
 7. 1.5. ORGANIZAREA INTERNA A DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE 9
 8. 1.5. ORGANIZAREA INTERNA A DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE 9
 9. 1.6. PREZENTAREA PRINCIPALELOR CALITĂŢI ALE MANAGERULUI RESURSELOR UMANE 10
 10. CAP.II. RECRUTAREA RESURSELOR UMANE 11
 11. 2.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE RECRUTARE A RESURSELOR UMANE 11
 12. 2.2. METODE, CRITERII Şi PRINCIPII DE RECRUTARE A 14
 13. 2.3. PLANUL DE RECRUTARE A RESURSELOR UMANE 16
 14. 2.4. COSTURILE RECRUTĂRII ŞI ANGAJĂRII PERSONALULUI 18
 15. 2.5. NECESITATEA ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE 18
 16. CAP.III. SELECŢIA PERSONALULUI 19
 17. 3.1. RESPONSABILITĂŢI PRIVIND SELECTIA 19
 18. 3.2. ORGANIZAREA SELECŢIEI DE RESURSE UMANE 19
 19. 3.3. PROCESUL DE SELECŢIE 20
 20. CAP. IV. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC. MOPAR SA. REŞIŢA 28
 21. 4.1. ACTIVITATEA SOCIETĂŢII 28
 22. 4.2. ACTIVELE CORPORALE ALE SC.MOPAR SA. 30
 23. 4.3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE ALE SC.MOPAR SA. 31
 24. 4.4. CONDUCEREA SC. MOPAR S.A. 31
 25. CAP.V. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE RECRUTARE, SELECŢIE ŞI ANGAJARE LA SC. MOPAR S.A. REŞIŢA 38
 26. 5.1. PLANIFICAREA NECESARULUI DE RESURSE UMANE IN FUNCŢIE DE NIVELUL PRODUCTIVITĂŢII MUNCII, LA SOCIETATEA MOPAR S.A. REŞIŢA 38
 27. 5.2. PREZENTAREA OFERTELOR DE LUCRU DE CĂTRE SC.MOPAR SA. REŞIŢA ÎN VEDEREA RECRUTĂRII PERSONALULUI NECESAR 40
 28. 5.3. ETAPELE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 42
 29. CONCLUZII 52
 30. ANEXE 54
 31. BIBLIOGRAFIE 58

Extras din licență

CAP.1 NOŢIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1.1. GENEZA RESURSELOR UMANE

Managementul resurselor umane, ca orice domeniu de activitate a avut o evoluţie destul de diferită, în ceea ce priveşte periodicizarea sau delimitarea etapelor de dezvoltare, diversitatea menţinându-se. Primele preocupări pentru acest domeniu de activitate încep în secolul al-XIX-lea, ele sunt preocupări empirice bazate deseori pe intuiţie, tradiţie şi experienţa, iar comportamentul este autodidact.

Managementul resurselor umane a început să se dezvolte după anii ’70, când sa observat un interes destul de mare faţă de implicarea sporită a personalului în realizarea obiectivelor organizaţionale.

O data cu dezvoltarea sectoarelor economice şi-au făcut apariţia specialişti în domeniul resurselor umane. Cei care poarta răspunderea în domeniul resurselor umane sunt specialişti în probleme generale de personal, aceştia fiind numiţi ,, generalişti ’’.

Rolul acestor generalişti este esenţial în rezolvarea problemelor interdisciplinare în dome-niul resurselor umane, unii dintre generalişti sunt experţi în anumite probleme din domeniul resur-selor umane.

Întreaga literatură de specialitate recunoaşte faptul ca, baza obiectiva a dezvoltării manage-mentului o constituie managementul resurselor umane, un proces de dirijare si orientare a activităţii acestuia în scopul realizării unor obiective. Fără resurse umane capabile de schimbare si adaptare, de creativitate şi competenţe profesionale multiple, intreprinderile de orice fel sunt sortite eşecului. Tocmai de aceea pe plan mondial se duce o bătălie pentru atragerea creierelor, investiţiile în acest domeniu fiind amortizate foarte rapid. Ţările dezvoltate din punct de vedere economic şi-au format adevărate politici de formare a forţei de munca, de atragerea specialiştilor străini, de dezvoltare a centrelor de dezvoltare, de promovare a creativităţii.

Pornind de la considerarea resurselor umane ca element strategic în managementul modern,

economiştii de pretutindeni sunt de acord cu faptul că în anii următori concurenţa nu se va concentra asupra produselor, ci asupra forţei de munca. Se estimează că în viitorul apropiat selectarea si menţinerea unor angajaţi competenţi va deveni principala preocupare a managerilor. Situaţia se va schimba în mod fundamental: indivizii care vor caută un loc de munca vor fi într-o situaţie avantajoasa, pentru ca ei vor fi aceia care vor alege şi nu firmele. Intreprinderile care nu vor fi destul de avantajoase vor pierde.

Managementul resurselor umane a fost definit de unii autori astfel ׃

- funcţia care facilitează cea mai eficientă folosire a oamenilor în vederea realizări obiectivelor organizaţionale;

- abordarea, strategică a asigurării, motivării, antrenării şi dezvoltării resursei cheie a organizaţiei;

- fixarea obiectivelor în raport cu oamenii, realizarea şi controlul acestora într-o logică a sistemului;

- reprezintă o serie de decizii care afectează relaţia dintre manageri şi angajaţi, precum şi alte părţi interesate;

- ansamblul activităţilor de ordin operaţional şi de ordin energetic, care permit asigurarea organizaţiei cu resurse umane necesare;

- punerea la dispoziţia intreprinderii a resurselor umane necesare, cu dubla constrângere a funcţionării armonioase şi eficiente a ansamblului uman, precum şi a respectării dorinţei de dreptate, securitate şi dezvoltare a fiecărui angajat;

- cuprinde toate activităţile organizate cu factor uman, având drept obiective: conceperea, proiectarea, utilizarea optima, întreţinerea şi dezvoltarea socio-umană;

- ansamblul activităţilor referitoare la asigurarea utilizării optime a resurselor umane, în beneficiul organizaţiei, al fiecărui individ şi al comunităţii, în general;

- complexul de activităţi orientate către utilizarea eficientă a ,,capitalului uman”, în scopul realizării obiectivelor organizaţionale, simultan cu asigurarea condiţiilor ce garantează satisfacerea nevoilor angajaţilor;

- reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală, până în momentul încetării contractului de muncă.

Oamenii, cu experienţă şi cunoştintele lor constituie resursa cea mai preţioasa de care dispune întreprinderea dar si cea mai dificil de administrat.

Sub influenta anumitor condiţii economice si social-culturale, funcţiunea de personal a cunoscut trei etape în evoluţia sa:

▪ Cea a anilor 50 si marchează caracterul administrativ al funcţiunii limitata numai la operaţiuni de control ale şefului de personal.

▪ Etapa anilor 60, în care funcţiunea de personal a cunoscut o lărgire a orizontului la nivelul de gestiune de personal cu un director de personal si participarea sa la deciziile strategice ale întreprinderii.

▪ Etapa anilor 80 se continua si astăzi; este o etapa în care, în cadrul funcţiunii de personal se pune accent pe creşterea potenţialului uman si pe relaţiile sociale din interiorul întreprinderii. Deciziile ce se iau în legătura cu resursele umane ale întreprinderii au o importanta deosebita prezentând un dublu caracter economic si social.

Funcţia de personal în accepţiunea sa moderna de gestiunea resurselor umane este axata pe doua mari grupe de probleme:

- evaluarea resurselor umane;

- administrarea resurselor umane.

Politica de personal cuprinde ansamblul strategiilor care integrează obiectivele sociale si economice si cuprinde angajarea, pregătirea si perfecţionarea, remunerarea, promovarea si relaţiile umane de munca.

Politica de personal se refera la doua aspecte importante:

1. luarea în mod curent a deciziilor de angajare de notare si promovare;

2. administrarea personalului adică gruparea, prelucrarea si stocarea informaţiilor referitoare la personal, stabilirea datelor care permit calculul salariilor, soluţionarea conflictelor de munca, stabilirea relaţiilor necesare cu organismele din exteriorul firmei.

În legătura cu compartimentul de personal aproape întotdeauna el se afla în poziţie funcţională si strâns legat de direcţia generala a întreprinderii.

În aceasta situaţie îi este conferit rolul de consilier, de furnizor de informaţii pentru conducerea superioara a firmei.

Organizarea compartimentului de personal depinde de rolul care îi este încredinţat si de mărimea întreprinderii. Pot exista astfel doua situaţii:

1. subunităţile de producţie se afla în imediata apropiere a sediului social al întreprinderii;

2. subunităţile de producţie sunt dispersate teritorial.

În primul caz în cadrul structurii organizatorice figurează un singur compartiment de personal, iar întreaga evidenta se afla în subordinea directorului general.

În cel de-al doilea caz exista câte un compartiment de personal cu atribuţii mai reduse în cadrul fiecărei subunităţi dispersate teritorial.

Gestiunea resurselor umane constă în ţinerea evidenţei personalului şi a calificării lui. În cadrul întreprinderii accepţiunea de efectiv de personal îmbracă mai multe forme:

- efectivul permanent;

- efectivul înscris;

- efectivul fiscal;

- afectivul aflat în lucru;

- efectivul prezent;

- efectivul total;

- efectivul plătit.

Preview document

Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 1
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 2
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 3
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 4
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 5
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 6
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 7
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 8
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 9
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 10
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 11
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 12
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 13
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 14
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 15
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 16
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 17
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 18
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 19
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 20
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 21
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 22
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 23
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 24
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 25
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 26
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 27
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 28
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 29
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 30
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 31
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 32
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 33
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 34
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 35
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 36
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 37
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 38
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 39
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 40
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 41
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 42
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 43
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 44
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 45
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 46
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 47
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 48
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 49
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 50
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 51
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 52
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 53
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 54
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 55
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 56
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 57
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 58
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 59
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 60
Recrutarea, selecționarea și angajarea personalului la SC Mopar SA Reșita - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Copy of prima pag..doc
 • Recrutarea, Selectionarea si Angajarea Personalului la SC Mopar SA Resita.DOC

Alții au mai descărcat și

Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș

În prezent, în orice organizaţie, resursa umană reprezintă una din cele mai importante investiţii, ale cărei rezultate devin din ce în ce mai...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Managementul Resurselor Umane și Evaluarea Performanțelor Profesionale

INTRODUCERE Într-o perioadă economică dificilă, în care firmele apelează tot mai mult la programe de restructurare în scopul de a-şi economisi...

Recrutarea, selecția și angajarea personalului

Personalul Si managementul resurselor umane asigura o organizaTie cu salariati competenti, prin selectia, dezvoltarea si recompensarea lor pentru...

Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională

INTRODUCERE Am ales această temă în ideea de a dezvolta un subiect tot mai des întâlnit, acela de viziune strategică, una dintre metodele cele mai...

Recrutarea și selecția în cadrul Urban și Asociații SRL

INTRODUCERE Resursele umane aparţin sferei largi a resurselor (economice şi extraeconomice). În economie noţiunea de resursă este introdusă...

Stilul managerial în IMM

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă cu titlul STILUL MANAGERIAL ÎN IMM, a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa stilului managerial în...

Ai nevoie de altceva?