Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 19009
Mărime: 239.25KB (arhivat)
Publicat de: Ileana Vereș
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Moldoveanu
Lucrare de licenta sustinuta in 2004. Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea- managementul firmei

Cuprins

 1. Capitolul I
 2. 1. Transportul intern- necesitate, importanţă, organizare, clasificare 1
 3. 1.1 Necesitatea şi importanţa perfecţionării transportului intern în societăţile comerciale şi de construcţii – montaj 1
 4. 1.2 Organizarea transportului intern în societatea comercială de producţie; clasificare 7
 5. 1.3 Principiile de bază ale organizării proceselor de deplasare a materialelor 13
 6. Capitolul II 18
 7. 2.1 Prezentare generală, profil de activitate 18
 8. 2.2 Procesul tehnologic ; prezentare succintă 20
 9. Capitolul III
 10. Situaţia actuală - Descriere:
 11. Compartimente funcţionale; Principalele materii prime şi furnizori; Resursele umane; Situaţia indicatorilor de venituri
 12. Şi cheltuieli la „OLTCONS S.A.” Slatina
 13. 3.1.Situaţia de ansamblu a unităţii; materiile prime şi resursele
 14. umane 23
 15. 3.1.A Materii prime şi furnizorii 24
 16. 3.1.B Resursele umane şi echipa managerială 26
 17. 3.1.C Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor; Principalii indicatori economico – financiari 27
 18. 3.1.D Necesarul de materii prime şi materiale 33
 19. 3.2. Elemente referitoare la caracteristicile de exploatare şi regim
 20. de funcţionare a mijloacelor de transport existente 38
 21. Capitolul IV
 22. Calculul volumului de transport, capacităţii medii, a gradului de utilizare a capacităţii de transport şi a cheltuielilor pentru transportul intern
 23. 4.1.Calculul volumului de transport la capacitatea de producţie
 24. a anului 2002 43
 25. 4.2. Calculul volumului de transport 44
 26. 4.3. Determinarea capacităţii medii de transport 45
 27. 4.3.a. Capacitatea medie a unui cărucior 46
 28. 4.3. b. Capacitatea medie a unui electrostivuitor 47
 29. 4.3. c. Capacitatea medie a liniei monorai LM1 48
 30. 4.3. d. Gradul de utilizare a capacităţii de transport
 31. - Balanţa capacităţii de transport- 49
 32. 4.3. e. Calculul cheltuielilor pentru transportul intern 51
 33. Capitolul V
 34. Analiza critică a situaţiei existente 55
 35. Capitolul VI
 36. Sinteza proiectului de propuneri pentru managementul organizaţiei
 37. 6.1.Propuneri pentru îmbunătăţirea transportului intern 71
 38. 6.2. Oportunitatea studiului de transport intern 73
 39. 6.3.Criteriul de alegere a mijlocului de transport adecvat 76
 40. 6.4. Fundamentarea investiţiilor necesare măsurilor de
 41. perfecţionare propuse 81
 42. 6.5. Măsurarea efortului şi efectelor; Influenţe asupra unor
 43. indicatori economici 91
 44. 6.5.1.Efortul economic 97
 45. 6.5.2.Evaluarea efectelor economice ale îmbunătăţirilor 98
 46. 6.5.2.a. Economii anuale la cheltuieli de transport 98
 47. 6.5.2.b. Economiile la forţa de muncă 98
 48. 6.5.2.c. Productivitatea muncii 98
 49. 6.5.2.d. Reducerea costului 98
 50. 6.5.2.e. Efectul reducerii costului 99
 51. 6.5.2.f.Durata de recuperare a investiţiilor 99
 52. 6.5.2.g. Creşterea rentabilităţii 99

Extras din licență

CAPITOLUL I

1.TRANSPORTUL INTERN - NECESITATE, IMPORTANŢĂ,

ORGANIZARE, CLASIFICARE

1.1. Necesitatea şi importanţa perfecţionării transportului intern în societăţile comerciale şi de construcţii - montaj

Dezvoltarea industrială actuală are ca particularitate esenţială, unitatea dintre procesul tehnologic propriu-zis şi transporturile interne, ca două laturi inseparabile ale unui proces unic, al cărui scop final este realizarea de produse. Producţia şi repartiţia mărfurilor sunt legate de transport, manipulare şi depozitare, a căror organizare în scopul unei bune desfăşurări în timp şi în spaţiu trebuie realizată în mod corespunzător şi la un înalt grad de tehnicitate, asemănător celui al producţiei.

De aceea, organizarea ştiinţifică a producţiei, managementului operaţional al acesteia şi strategia operaţionala de producţie, trebuie să aibă în vedere şi perfecţionarea continuă a tehnicii transporturilor uzinale, precum şi a metodelor de abordare a studiului acestora , în vederea raţionalizării şi utilizării cu eficienţă maximă a posibilităţilor pe care le oferă tehnica modernă din acest domeniu. Competiţia impusă de economia de piaţă presupune atât creşterea rolului producţiei , cât şi perfecţionarea transporturilor interne ca mijloc important de reducere a costurilor – unitatea fiind nevoită să răspundă cerinţelor formulate de consumatori în privinţa calităţii şi a preţului în condiţii de productivitate înaltă.

Aşadar, performanţa producţiei în domeniul construcţiilor, fie ele civile sau industriale, este in indisolubil legată de perfecţionarea transporturilor interne, pentru că în acest sector de activitate se transportă, se depozitează, se manipulează şi se pune în operă o mare cantitate de materii prime şi materiale , de semifabricate şi subansamble, de regulă cu gabarit de greutate deosebit.

Pentru a perfecţiona transporturile interne , uzinale, este absolut necesară corelarea acestei idei cu îmbunătăţirea performanţelor producţiei, lucru care impune un anumit răspuns strategic din partea funcţiunii de producţie , aceasta în multe cazuri fiind o adevărată armă competitivă.

Dacă nu cunoaştem în detaliu caracteristicile produselor ce se obţin în urma unui proces tehnologic şi procesul de fabricaţie ca atare cu toate fazele prin care trebuie sa treacă , dacă nu ţinem seama de strategia operaţională de producţie, de programarea acesteia, de organizarea, coordonarea, antrenarea, şi controlul – ca funcţiuni ale managementului de producţie - nu vom putea adecva într-un grad corespunzător perfecţionarea continuă a transporturilor interne şi ca urmare competiţia pe piaţă, concurenţa, vor fi mai greu de realizat, costurile de producţie fiind mai mari.

Preview document

Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 1
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 2
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 3
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 4
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 5
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 6
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 7
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 8
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 9
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 10
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 11
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 12
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 13
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 14
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 15
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 16
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 17
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 18
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 19
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 20
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 21
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 22
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 23
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 24
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 25
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 26
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 27
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 28
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 29
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 30
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 31
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 32
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 33
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 34
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 35
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 36
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 37
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 38
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 39
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 40
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 41
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 42
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 43
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 44
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 45
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 46
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 47
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 48
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 49
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 50
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 51
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 52
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 53
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 54
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 55
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 56
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 57
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 58
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 59
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 60
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 61
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 62
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 63
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 64
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 65
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 66
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 67
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 68
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 69
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 70
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 71
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 72
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 73
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 74
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 75
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 76
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 77
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 78
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 79
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 80
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 81
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 82
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 83
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 84
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 85
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 86
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 87
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 88
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 89
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 90
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 91
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 92
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 93
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 94
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 95
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 96
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 97
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 98
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 99
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 100
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 101
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 102
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 103
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 104
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 105
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 106
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 107
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 108
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 109
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 110
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 111
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 112
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 113
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 114
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 115
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 116
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 117
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 118
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 119
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 120
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 121
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 122
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 123
Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina - Pagina 124

Conținut arhivă zip

 • Perfectionarea Transportului Intern si Eficienta Economica a Acestuia la Societatea Comerciala OLTCONS - Slatina
  • CAPITOLUL I.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • CAPITOLUL III.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • CAPITOLUL V.doc
  • CAPITOLUL VI.doc
  • Cuprins.doc
  • final.doc
  • ORGANIGRAMA .doc
  • PREZENTARE.doc
  • tabel + continuare cap 6.doc

Alții au mai descărcat și

Dosar de practică la unitatea SC Pravat SRL

CAPITOLUL I Caracteristicile tipologice ale firmei 1.1 Denumirea si statutul juridic Firma la care a fost efectuata practica ( 6 ore pe...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Cuantificarea influenței factorului timp asupra procesului investițional - tehnica actualizării - metode dinamice de evaluare financiară a investițiilor

Cuvinte-cheie: Factorul timp, factorul de fructificare, factor de actualizare, tehnica actualizării, coeficient de actualizare, anuitate, valoare...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Transporturilor

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI MARITIM OBIECTIVE • Clarificarea celor mai importante probleme referitoare la contractul de transport...

Ai nevoie de altceva?