Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 18142
Mărime: 150.53KB (arhivat)
Publicat de: Mihnea Roman
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tiberiu FORIS
Universitatea TRANSILVANIA din Braşov Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Management

Extras din licență

INTRODUCERE

Lumea se schimbă cu rapiditate şi, ca să ţină pasul, o organizaţie trebuie să aibă salariaţi competenţi şi loiali. Viitorul organizaţiei este asigurat mai degrabă de oameni decât de produse. Recompensarea angajaţilor este un instrument important al managementului prin care se influenţează eficienţa activităţii unei firme. Recompensarea înseamnă pentru fiecare din noi altceva, în funcţie de perspectivă : pentru un angajat reprezintă răsplata efortului depus sau valoarea care este atribuită de către conducerea firmei calităţilor şi realizărilor sale ; pentru manager, recompensarea reprezintă un cost – unul dintre cele mai semnificative – dar şi un mijloc prin care se poate influenţa comportamentul şi atitudinea angajaţilor.

În esenţă, salarizarea personalului reprezintă activitatea care vizează stabilirea drepturilor materiale ale angajaţilor, convenite printr-un contract de muncă, conform legilor în vigoare. Salarizarea reprezintă semnul cel mai important pe care managerul îl dă angajaţilor, referitor la contribuţia acestora la performanţele firmei.

Nimic nu-i uneşte mai mult pe oameni, îi motivează şi îi face să devină loiali organizaţiei decât o repartiţie corectă a salariului. Trebuie să existe echitatea salarizării prin care se asigură un tratament corect tuturor angajaţilor în ceea ce priveşte corelarea salariilor cu munca depusă şi complexitatea acesteia. Crearea unui sistem de salarizare echitabil nu este deloc o sarcină uşoară. El trebuie să asigure echitatea internă a posturilor, echitatea internă a individului, adică salarizarea angajaţilor ce ocupă posturi similare în firmă şi echitatea externă, adică salarizarea angajaţilor proprii în raport cu angajaţii altor organizaţii, pentru posturi similare.

Pentru proiectarea unui sistem de salarizare care să îndeplinească aceste condiţii este necesar să existe o metodă de evaluare a posturilor complexă şi de o echipă competentă care să o aplice.

În lucrarea de faţă, dat fiind complexitatea metodei şi faptul că este una dintre cele mai des utilizate, a fost utilizată în evaluarea posturilor metoda punctajului. Sistemul de evaluare a posturilor este unul de tip cantitativ şi se bazează pe punctarea posturilor de lucru, pe categorii, în funcţie de importanţa lor relativă în activitatea firmei. Sistemul cunoaşte o largă acceptare la nivel mondial, fiind considerat unul care reduce rata nemulţumirilor salariale la un nivel minim.

Metoda de lucru şi instrumentul utilizat sunt caracterizate printr-un grad ridicat de obiectivitate şi asigură echitatea internă în ceea ce priveşte salarizarea.

Aplicarea sistemului asigură echitatea salarială internă şi, în plus, negocierile între conducere şi sindicate se simplifică foarte mult, în fiecare an negociindu-se doar valoarea indexării punctului salarial rezultat în urma evaluării efectuate în cadrul prezentei lucrări.

Cap.1. Analiza strategică a mediului de afaceri

1.1. Analiza strategică

Indiferent de mărimea sa, sau alte caracteristici proprii, orice organizaţie este afectată într-o măsură mai mare sau mai mică, de modificările a ceea ce denumim mediu înconjurător sau extern. Prin mediu extern al unei organizaţii se înţelege totalitatea elementelor din afara organizaţiei care o afectează într-un fel sau altul. Este numit factor al mediului înconjurător cel asupra căruia organizaţia îşi exercită o influenţă neglijabilă.

Obiectivul analizei strategice nu este de a analiza o listă standard de factori, ci de a selecţiona pentru studiu factorii de evoluţie cei mai semnificativi şi mai pertinenţi pentru a înţelege sectorul şi întreprinderea în cauză. Este vorba de a analiza într-o manieră dinamică întreprinderea şi mediul său , ca şi relaţiile care există între ele

Preview document

Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 1
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 2
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 3
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 4
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 5
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 6
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 7
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 8
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 9
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 10
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 11
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 12
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 13
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 14
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 15
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 16
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 17
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 18
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 19
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 20
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 21
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 22
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 23
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 24
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 25
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 26
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 27
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 28
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 29
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 30
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 31
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 32
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 33
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 34
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 35
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 36
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 37
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 38
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 39
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 40
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 41
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 42
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 43
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 44
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 45
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 46
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 47
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 48
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 49
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 50
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 51
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 52
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 53
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 54
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 55
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 56
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 57
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 58
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 59
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 60
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 61
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 62
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 63
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 64
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 65
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 66
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 67
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 68
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 69
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 70
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 71
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 72
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 73
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 74
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 75
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 76
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 77
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 78
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 79
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 80
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 81
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 82
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 83
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 84
Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Sistemului de Salarizare - Studiu de Caz la SC Romlag SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza și Evaluarea Posturilor la SC Frontera Trading SRL

INTRODUCERE Oricare ar fi domeniul de activitate și obiectivele unei societăți și indiferent care ar fi nivelul tehnic de dotare aceasta nu poate...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?