Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 30862
Mărime: 747.59KB (arhivat)
Publicat de: Lorin Olaru
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitrescu Constantin - Dan

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Cap. I. Comportamentul consumatorului 5
 3. 1.1. Conceptul de comportament al consumatorului 5
 4. 1.2. Modele teoretice ale comportamentului consumatorului 8
 5. 1 3. Importanța studierii comportamentului consumatorului 16
 6. Cap. II. Factorii care influențează comportamentul consumatorului 18
 7. 2.1. Factorii economici 19
 8. 2.2. Factorii demografici 20
 9. 2.3. Factorii psihologici 20
 10. Cap. III. Rolul claselor sociale în formarea și stratificarea comportamentului de
 11. cumpărare și consum 28
 12. 3.1. Generalități privind clasele sociale 28
 13. 3.1.1. Ce este clasa socială 28
 14. 3.1.2. Aplicații ale stratificării sociale în marketing 30
 15. 3.2. Modul de reflectare a apartenenței la o clasă socială în comportamentul de cumpărare și consum 32
 16. 3.2.1. Măsurarea claselor sociale 32
 17. 3.2.2. Rolul decisiv a intelectualilor în formarea preferințelor de consum în rândul populației 36
 18. 3.3. Influența statutului social asupra comportamentului consumatorilor 37
 19. Cap. IV. Cercetarea statutului social, individual dezirabil al populației
 20. municipiului Reșița 41
 21. 4.1 Considerații generale asupra metodologiei cercetării 41
 22. 4.2 Realizarea studiului cantitativ .43
 23. 4.3 Prezentarea și interpretarea rezultatelor cercetării 47
 24. 4.3.1 Prezentarea și interpretarea rezultatelor cercetării pe total eșantion și
 25. după criteriul de sexe 47
 26. 4.3.2. Prezentarea și interpretarea cercetării după criteriul de vârstă 50
 27. 4.3.3 Prezentarea și interpretarea rezultatelor după criteriul de ocupație 55
 28. 4.4 Concluziile cercetării situației statutului social individual dezirabil. 58
 29. Concluziile generale ale lucrării 60
 30. Bibliografie 62
 31. Anexe 63

Extras din licență

INTRODUCERE

Din totdeauna, în vremuri de schimbări, oamenii s-au aflat confruntați cu probleme inedite. Ceea ce desemnăm azi îndeobște prin sintagma „tranziție către economia de piață" aduce, printre altele, un aspect pe cât de complex, pe atât de dificil: acela că, dincolo de declarații, omul trebuie să constituie la modul real, scopul acțiunilor noastre.

Întreprinderea dobândește profitul visat doar satisfăcând trebuințele și aspirațiile consumatorilor. Ieșind din economia de comandă, și propunându-și succesul în afaceri, agenții economici se văd nevoiți, din ce în ce mai mult, să recunoască această realitate și să învețe a i se conforma, să-și înțeleagă consumatorul căruia se adresează pentru a-1 servi. Pe de altă parte, consumatorul însuși cunoaște mutații esențiale: de la preocuparea constantă și stresantă de a găsi ce să cumpere, el învață, zi de zi, să aleagă. Este, pentru această etapă, un exercițiu cel puțin la fel de dificil, dar necesar.

În conceperea noilor produse și servicii destinate lansării pe piață, perfecționării produselor existente, selecția campaniilor promoționale, cunoașterea pieței căreia ne adresăm prin investigarea comportamentului consumatorului, se constituie într-un necesar punct de pornire, în acest context, lucrarea urmărește comportamentul consumatorului reșițean în condițiile unei tranziții spre o economie de piață liberă și democratică, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. Putem vorbi deja nu de un consumator local ci de unul european, cu dorințe, aspirații și nevoi din ce în ce mai selective și mai elevate. De aceea, consider că o analiză a comportamentului social individual dezirabil al populației Municipiului Reșița constituie o problematică de interes mai ales pentru marketeri, dar și pentru conducerea firmelor care acționează pe piața reșițeană.

Cap.I. COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI

1.1. Conceptul de comportament al consumatorului

Comportamentul de cumpărare al consumatorului, ca domeniu recent de cercetare al marketingului, se referă la comportamentul consumatorilor finali, care cumpără bunuri și servicii pentru consum personal - persoane individuale și gospodării - prin care își satisfac cerințele curente sau își indică rolul în societate.

Există și consumatori organizaționali, care cumpără bunuri sau servicii în numele organizației pentru care lucrează, în vederea producerii altor bunuri și servicii, al căror comportament are o serie de trăsături caracteristice, dar ele nu fac obiectul analizei noastre din acest capitol.

Ca în orice nou domeniu, abordările conceptuale ale comportamentului consumatorului cunosc o mare varietate, ce exprimă pe de-o parte complexitatea acestuia, dar și atenția de care se bucură din partea specialiștilor.

În general, comportamentul este un ansamblu de reacții exterioare prin care individul răspunde la stimuli. Din punct de vedere psihologic, comportamentul desemnează ceea ce este obiectiv observabil în reacția globală a individului, independent de ceea ce declară, de gândurile și atitudinile sale psihologice. Din punct de vedere sociologic, comportamentul este activitatea subiectului într-o situație socială dată [19] .

Psihologul american Harold Leavit precizează, că trei sunt elementele esențiale ce definesc comportamentul uman: stimulul ce reprezintă cauza; nevoia care este dorința ce se poate înfăptui; obiectivul care este scopul acestuia. Cum nevoile se multiplică în proporție exponențială, datorită progresului tehnico-științific ce conduce la inventarea altora, iar nevoia satisfăcută duce la apariția altora, evident comportamentul individului se schimbă și el.

Marketingul abordează noțiunea de comportament al consumatorului atât în sens restrâns, cât și în sens larg, dar cei mai mulți specialiști se plasează cu definirea lui între cele două extreme.

Astfel, în sens restrâns comportamentul consumatorului reflectă “conduita oamenilor în cazul cumpărării și / sau consumului de bunuri și servicii“ [11] , iar în sens larg “el cuprinde întreaga conduită a utilizatorului final de bunuri materiale și imateriale, incluzând, de exemplu, și comportamentul alegătorilor, al pacienților unui medic sau al enoriașilor față de biserică“[32] .

Cunoscuții specialiști J. F. Engel, R. D. Blackwell și D.T. Miniard în lucrarea “ Consomer Behaviour “ (ed. 5-a The Dryden Press, l986) definesc comportamentul consumatorului prin “ acele acțiuni ale indivizilor implicați direct în procesul de obținere și utilizare a bunurilor și serviciilor, inclusiv procesul de decizie care precede și determină aceste acte”.

Asociația Americană de Marketing definește comportamentul consumatorului ca “ o interacțiune referitoare la impresie și percepție, conduită și întâmplări naturale comune prin care ființele umane își dirijează schimbările survenite în propriile vieți “.

Evident, am putea prezenta și alte încercări de delimitare ale acestui concept, dar considerăm, că prin sistematizarea acestora se pot puncta câteva aspecte esențiale, definitorii pentru comportamentul consumatorului:

- comportamentul consumatorului este un sistem complex de manifestări, atitudini, motivații, decizii;

- dezvoltarea individualității omului atât pe cale naturală, cât și prin educație, se reflectă în comportarea lui prin preferințe, antipatii, credințe, atitudini și valori, poziție ocupată în societate, anturajul frecventat, etc. Astfel prin combinarea circumstanțelor individuale și a psihologiei se vor influența deciziile de cumpărare ale fiecărui individ;

- comportamentul consumatorului este dinamic, atât datorită evoluției în timp a generației de consumatori confruntați cu schimbările pe care ei le produc, cât și datorită apariției de noi factori ce influențează direct comportamentul acestora. Modificarea în timp, determină pe producători să monitorizeze permanent clienții pentru a avea siguranța unei percepții reale, corecte;

- comportamentul consumatorilor determină interacțiuni și de aceea este important de știut “ ce cred consumatorii (percepție), ce simt (impresie) și ce fac (conduită), care sunt lucrurile și locurile care influențează “ [1];

- comportamentul consumatorului este reacția individului la diferite variabile endogene și exogene.

- comportamentul consumatorilor determină schimburi între oameni și de aceea “ în cazul relației dintre consumator care dimensionează cererea și producător, care dimensionează oferta pe piață, cunoașterea reciprocă este esențială atât în procesul de cumpărare, cât și în cel al producției de bunuri și servicii “[20] ;

- comportamentul consumatorului, implică acțiuni succesive sau concomitente pentru selectarea unei alternative sau alteia, concretizate în decizii [19];

- sfera comportamentului consumatorului se lărgește, mai ales datorită dezvoltării și diversificării sectorului serviciilor în sfera nelucrativă. Ca urmare “ în accepțiunea actuală a marketingului social, comportamentul consumatorului presupune o astfel de abordare cuprinzătoare care exprimă poziția oamenilor, în această calitate, față de toate bunurile materiale și imateriale apărute în consumul final” [19].

Bibliografie

1. Blythe Jim - The essence of consumer behaviour, Londra 1997

2. Boier Rodica - Comportamentul consumatorului, Ed. Graphix, Iași, 1994

3. Buell, VP. - Marketing Management, A Strategic Planning Approach, McGraw-Hill Book Company, New Zork ș.a., 1984

4. Cățoiu I. - Comportamentul consumatorului. Teorie și practică, Ed. Economică, București, 1998

5. Demetrescu M.C. — Modelul consumatorului și decizia de cumpărare, Marketing, Management, Studii, Cercetări, Consulting, nr. 4/1993, București, AROMAR

6. Demetrescu M.C. - Marketing, Ed. Europa Nova, 1992

7. Dobre C. - Comportamentul consumatorului, Ed. Orizonturi universitare, 2000

8. Fekete Ildiko - Comportamentul consumatorului, Ed. Modus P.H., 2000

9. Fekete Ildiko - Studiul comportării consumatorului, Ed. Eftimie Murgu, Reșița, 2001

10. Fekete Ildiko - Caiet de lucrări la seminariile de la disciplina „Comportamentul Consumatorului", Reșița, 1996

11. Florescu Constantin - Meseria de comerciant, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1995 Florescu C. - Marketing, Ed. Marketer, 1992

12. Foxall G - Consumer Behavior: A Practical Guide, Routledge, Londra, 1980, p. 81

13. Glenn Walters C. ș.a. - Consumer behavior, South-western publising Co., Cincinati,Ohio, 1989

14. Gheorghe Ionescu - Dimensiunile culturale ale managementului, Editura Economică, București, 1996

15. Katz Daniel - The Functional Approach to the Study of Attitudes, în Pulbic Opinion Quarterly, March 1975

16. Kotler Philip - Managementul marketingului, Editura Teora, București, 1998

17. Kotler Philip- Principiile marketingului, Ed. Teora, București, 1998

18. Maslow A. - Motivation and Personality, Harper and Row, New York, 1958

19. Mâlcomete P., coord. - Dicționar de marketing, Ed. Junimea, Iași, 1979, p. 72

20. Mihuț I., Pop M. - Consumatorul și managementul ofertei, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p. 14

21. Miron MA. - Comportamentul consumatorului, Ed. AII, București, 1996

22. Negraț C. - Marketing, Ed. Amphora, 1997

23. Patriche D. - Protecția consumatorului în economia de piață, Ed. Atheneum, 1993

24. Plăiaș Ioan - Comportamentul Consumatorului, Ed. Intelcredo, Deva, 1997

25. Pride M.W., Ferell O.C. - Marketing - Concepts and Strategies, Ed. a 7-a, Houghton Miffin Company, Boston, 1991

26. Prutianu Ștefan ș.a. - Inteligența Marketing Plus, Ed. Polirom, București, 1999

27. Purcell Theodore - Management and the Ethical Investors, in Harvard Business Review, September-October, 1979

28. Ross Irvin - New Lawless are big Companies, Fortune, December, 1980

29. Sasu C. - op. cit., p. 86

30. Skinner, I.S. - Marketing, Houghton Mifflin Co., Boston, 1990

31. Solomon M. - Consumer Behavior: Buyng, Having and Being, Prentice Hall, 2004, pp. 118 - 120

32. Werner Kroeber Riel - Konsumentenvertalten - Auflage, Verlag Franz Vahlen, Münhen, 1990, p. 1

Preview document

Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 1
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 2
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 3
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 4
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 5
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 6
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 7
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 8
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 9
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 10
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 11
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 12
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 13
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 14
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 15
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 16
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 17
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 18
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 19
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 20
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 21
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 22
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 23
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 24
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 25
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 26
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 27
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 28
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 29
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 30
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 31
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 32
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 33
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 34
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 35
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 36
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 37
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 38
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 39
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 40
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 41
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 42
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 43
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 44
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 45
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 46
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 47
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 48
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 49
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 50
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 51
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 52
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 53
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 54
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 55
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 56
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 57
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 58
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 59
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 60
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 61
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 62
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 63
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 64
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 65
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 66
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 67
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 68
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 69
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 70
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 71
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 72
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 73
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 74
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 75
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 76
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 77
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 78
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 79
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 80
Studierea influenței statutului social individual dezirabil asupra comportamentului consumatorului - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • 00.prima pagina.doc
 • 01.cuprins.doc
 • 02.Cap.1.doc
 • 03.Cap 2.doc
 • 04.Cap.3.doc
 • 05.Cap 4.doc
 • 06.Concluzii + Bibliografie.doc
 • 07.ANEXE.doc

Alții au mai descărcat și

Alegerea optimală a consumatorului

INTRODUCERE Microeconomia este ştiinţa care se ocupă cu studiul aprofundat (microscopic) al agenţilor economici individuali, iar piaţa serviciilor...

Rolul Echipelor în Creșterea Performanței Organizaționale

Introducere În literatura de specialitate, unul dintre cele mai discutate subiecte îl constituie managementul lucrului în echipă. Fenomenul a luat...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?