Elaborarea strategiei de promovare a companiei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12230
Mărime: 476.18KB (arhivat)
Publicat de: Raluca N.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL I. ROLUL ACTIVITĂȚII PROMOȚIONALE ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR STRATEGICE ALE FIRMEI 5
 3. 1.1 Definirea și clasificarea canalelor de promovare 5
 4. 1.2Tehnici de promovare a vânzărilor 8
 5. CAPITOLUL II. PREZENTAREA COMPANIEI TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS 12
 6. 2.1 Date generale 12
 7. 2.2 Structura organizatorică și de personal 13
 8. 2.3Portofoliul de produse și servicii 14
 9. 2.4 Situația economico-financiară 15
 10. 2.5 Analiza mediului de marketing al Telekom România 18
 11. 2.5.1 Componentele micromediului 19
 12. 2.5.2 Componentele macromediului 20
 13. 2.6 Caracteristici ale pieței servicii și produse de telefonie mobilă din România 20
 14. 2.7 Analiza S.W.O.T 21
 15. CAPITOLUL III.CARACTERISITICI ALE POLITICII DE PROMOVARE ÎN CADRUL COMPANIEI TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS 25
 16. 3.1 Misiunea și obiectivele companiei 26
 17. 3.2 Strategia de promovare a companiei 27
 18. 3.3 Campanii de promovare derulate de companie și rezultatele acestora 28
 19. CAPITOLUL IV. FORMULAREA STRATEGIEI DE PROMOVARE A TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS 31
 20. 4.1 Stabilirea obiectivelor promoționale ale Telekom România 31
 21. 4.2 Formularea strategiei de promovare a Telekom România 32
 22. 4.3 Tehnicile promoționale ale Telekom România 35
 23. 4.4 Planificarea activităților și alocarea bugetului 37
 24. 4.5 Urmărirea și implementarea activităților promoționale în cadrul companiei Telekom România 39
 25. Concluzii 40
 26. Bibliografie 40
 27. Anexe 43

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea studierii procesului de promovare a produselor, serviciilor și organizațiilor românești pe piețele internaționale este substanțial argumentată de necesitatea, posibilitatea și oportunitatea integrării economiei naționale în Uniunea Europeană și în cadrul economiei mondiale, care este un demers complex și hotărâtor pentru viitorul României. În condițiile dinamismului economico-social contemporan, ce cuprinde o parte tot mai însemnată a statelor lumii, prezența cu succes a unei firme pe piață este din ce în ce mai dificilă. Pentru a supraviețui și a se dezvolta, pentru a face față concurenței tot mai puternice, manifestată în marea majoritate a domeniilor de activitate, unitatea economică trebuie să cunoască bine piața, să comunice cu aceasta, să-și informeze potențialii clienți despre produsele și serviciile sale, să recepționeze informațiile cumpărătorilor sau consumatorilor.

Majoritatea specialiștilor sunt de acord că un produs poate să fie de bună calitate, să aibă un preț competitiv și o rețea de distribuție bine aleasă, cu toate acestea este necesară o altă forță care să intervină pentru ca acesta sau imaginea acestuia să ajungă în mâna sau în mintea consumatorului final. Forța respectivă se numește promovare.

În cadrul primei părți a lucrării vom realiza o prezentare succintă a conceptului de promovare de firmă, precum și a principalelor aspecte ce vizează promovarea drept un set de decizii și acțiuni ce au ca rezultat formularea și implementarea strategiilor proiectate pentru realizarea obiectivelor unei companii.

În cadrul celei de-a doua părți a lucrări,partea practică, am adus în discuție modul în care Telekom a intrat pe piața sa de referință, precum și principii, filozofii pe care se bazează compania. Deasemenea, am analizat strategiile promoționale, canalele de promovare ale companiei, precum și mediul intern și extern în care activează compania.

CAPITOLUL I.

ROLUL ACTIVITĂȚII PROMOȚIONALE ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR STRATEGICE ALE FIRMEI

1.1 Definirea și clasificarea canalelor de promovare

Comunicarea în marketing constă în transmiterea unor mesaje clienților, prin care firma dorește să-i convingă pe aceștia să cumpere un anumit produs (serviciu).

Pentru a face posibilă transmiterea informațiilor sub forma mesajului de marketing și recepționarea răspunsului de la cei vizați, întreprinderea trebuie să considere comunicarea un sistem complex, care se bazează pe procesul comunicării compus, la rândul său, din mai multe elemente componente .

Figura. 1.1 Elemente ale procesului de comunicare

Sursa: Philip Kotler, Managementul Marketingului, Ed. Teora, București, 2005, p. 747

Mixul comunicărilor promoționale în marketing conține canalele de comunicare, prin care mesajul este trimis de la vânzător la clientul vizat .

Mesajele conțin informații destinate receptorilor și care sunt transmise cu ajuto-rul mediilor de comunicare, care se clasifică în funcție de: modalitatea de transmitere a mesajului și de forma mesajului. Modalitățile de transmitere a mesajului sunt :

a. Comunicarea personală (interpersonală) presupune prezența a două sau mai multe persoane care prezintă produsele în fața unui auditoriu, la telefon sau prin e-mail . Mijloacele de comunicare (informare) cuprind: presa scrisă (reviste, materiale expediate prin poștă); presa audiovizuală (radio și TV); mijloace de rețea (telefon, comunicații fără fir, TV prin cablu sau prin satelit); mijloace electronice (casete audio și video, CD-ROM-uri, pagini web); mijloace de afișaj (panouri, afișe).

b. Comunicare nepersonală (masă) se realizează prin mijloacele de: comunicare (informare), ambiente și evenimente.

c. Forma mesajului poate fi o comunicare: verbală, când mesajul este format din cuvinte; nonverbală, când mesajul este transmis prin: gesturi, mimică, atitudine.

Promovarea reprezintă totalitatea conceptelor și activităților utilizate pentru transmiterea informațiilor referitoare la produse, de către vânzător către clienții vizați, cu scopul influențării favorabile a deciziei de achiziție (consum) a acestora.

Bibliografie

1. Alan Charlesworth, Richard Gay, Rita Esen, Marketing on-line. O abordare orientată spre client, Ed. ALL, București, 2009

2. Balaban, Delia Cristina,Deac, Mihai, Strategie și creativitate publicitară, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2007

3. Balaure, Virgil, Marketing, Ed. Uranus, București, 2004

4. Benson P. Saphiro și Roger Pegram în John J.Burnett - Promotion Management. A Strategic Approach, ed. a II-a, West Publisting Company, St.Paul 1988

5. C.Florescu, Marketing, Ed. Independența Economică, Pitești, 1997

6. Camelia Pavel, Tehnici Promoționale, Ed. Pro Universitaria, București, 2014

7. Corneliu Munteanu, Curs de Reclama și Promovarea Vânzărilor’’, Iași, 2002

8. Cruceru Ana Francisca, Tehnici promoționale, Ed. Uranus, București, 2009

9. Diaconescu, M., Marketing, Editura Universitară, București, 2005

10. Fill, C. Marketing Communicatins: Frameworks, Theories and Applications, Editura Prentice Hall International, Hertfordshire ,1995

11. Flaviu Călin Rus, Introducere în Știința comunicării și a relațiilor publice, Institutul european, Iași, 2002

12. George Medrihan (coordonator) și colectivul, Marketing. Concepte. Metode și tehnici. Strategii, Ed. Gama, Iași, 1997

13. Ghe. Minculete, Marketing, Ed. U.N.A.P, București, 2007

14. Holloway, J. C. , Marketing for Tourism, Pearson Education Limited, London, 2004

15. J. Baker, Macmillan, Dictionary of Marketing & Advertising, Ed. Macmillan Business, London, 1998

16. Kitchen, P. J. și De Pelsmacker, P . Integrated Marketing Comunicatins: A Primer, Editura Routledge, Londra., 2004

17. Kotler, P. și Keller, K.L. ,Managementul marketingului. Ed. a V-a, Ed. Teora, București, 2008

18. Kotler, Ph., Keller, K.L. Marketing Management, Editura Pearson Education Ltd., New Jersey ,2006

19. Kotler, Ph.,Principiile marketingului, Editura Teora, București, 2008

20. Kurt Rohner, Ciber - Marketing, Editura All, București, 1999

21. Linton, D., Donnelly R., Chartered Institute of Marketing Coursebook: Delivering Customer Value Through Marketing. Editura Elsevier Ltd., Oxford ,2009

22. Marian B. Drăguț, Cercetări de marketing, Editura. Pro Universitaria, București, 2013

23. Mark Hughes, Buzzmarketing, Editura. Publica, București, 2008

24. Merlin Stone, Ghidul complet al marketingului, Editura. BIC ALL, București

25. Michael J.Baker, Marketing, Editura S.C. Știință și Tehnică S.A., București, 1996

26. Michael Thomas, Manual de marketing, Editura. Codecs, 2011

27. Michaelidou, N. și Dibb, S., Using email questionnaires for research: Good practice in tackling non-response, in Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol.14, Nr.4/2006

28. Mihaela Funaru, Bazele marketingului, Editura. C.H.Beck, București, 2013

29. Mihai Diaconescu, Marketing, Editura. Universitară, București, 2010

30. Mihai Papuc, Cercetări de marketing, Editura. Universitară, București, 2007

31. Mulhern, F. , Integrated marketing communications: From media channels to digital connectivity, in Journal of Marketing Communications, Vol.15/2009, Nr.2-3

32. Nedelea, Al., Politici de marketing in turism, Editura Economică, București, 2003

33. Nedelea, Al., Politici de marketing in turism, Editura Economică, București, 2003

34. Philip Kotler, Gary Armstrong, Principiile marketingului, Ediția a III-a, Editura Teora, București, 2005

35. Philip Kotler, Managementul marketingului, Editura Teora, București, 2005

36. Popescu I.C., Comunicarea în marketing, Editura Uranus, București, 2000

37. Popescu, I. C.,Comunicarea in marketing: concepte, tehnici, strategii, Editura Uranus, București, 2002

38. Popescu, I., C., Comunicarea în marketing, Editura Uranus, București, 2001

39. Remus Pricopie, Relații publice. Evoluție și perspective, Ed. Tritonic, București

40. Robert King, The marketing concept, în vol. Sciens in Marketing.

41. Sasu, C., Abordarea stretegică a marketingului integrat. Analele stiintifice ale Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi: http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/19_Sasu_C_-_Abordarea_strategica_a_ marketingului_integrat.pdf

42. Smedescu, Ion ,Marketing, Editura Universitară, București, 2005

43. Smith, P. R. și Taylor, J.. Marketing Communications - An integrated approach, Editura Kogan Page, Ediția a 4-a, Londra. , 2004

44. Smith, S. F.,Marketing Comunication. An Integrated Approach, Second Edition, Kogan Page, Londra, 1999

45. Valentina Zaharia, Mihaela M. Dogaru, Marketing, Editura. Pro Universitaria, București, 2013

46. Viorel Cornescu, Management. Teorie și practică, Editura Actami, București, 1994

Preview document

Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 1
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 2
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 3
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 4
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 5
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 6
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 7
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 8
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 9
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 10
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 11
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 12
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 13
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 14
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 15
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 16
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 17
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 18
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 19
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 20
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 21
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 22
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 23
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 24
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 25
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 26
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 27
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 28
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 29
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 30
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 31
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 32
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 33
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 34
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 35
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 36
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 37
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 38
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 39
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 40
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 41
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 42
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 43
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 44
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 45
Elaborarea strategiei de promovare a companiei - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Elaborarea strategiei de promovare a companiei.doc

Alții au mai descărcat și

Marketing și Comunicare on-line

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de analiză a desfăşurării şi importanţei activităţii de marketing şi comunicare în domeniul on-line....

Marketingul Electronic

Ce este Internetul? Internetul este o retea mondiala de zeci de mii de computere de mare capacitate, conectate intern ele. Persoane particulare si...

Strategii de promovare - Studiu de caz SC Romaqua Group SA Borsec

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Search Engine Optimization - Instrument principal în marketingul online. Studiu de caz - Papetăria Vestului

Introducere „Marketingul este peste tot. În mod formal sau informal, oamenii .i organiza.iile desfa.oara un mare numar de activita.i care s-ar...

Promovarea unui Brand prin Intermediul Rețelelor Sociale

Introducere Într-o eră a schimbărilor atât de rapide, precum era digitală, este necesar ca fiecare companie să îşi îndrepte privirea către viitor...

E-marketing versus marketing tradițional

INTRODUCERE Pe vremuri, marketingul se referea la reclame în reviste lucioase, ziare și panouri publicitare, reclame la televiziune și radio. Nu...

Promovarea unei companii în mediul online

Introducere Am ales această temă deoarece consider că este extrem de important să abordez și să studiez modalitățile de promovare prin intermediul...

Marketingul într-o lume online

Introducere Dacă la început, internetul era utilizat doar în scopuri academice, în prezent, acesta a început să capete un rol foarte important în...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea strategiei de promovare pentru produsul Heineken la S.C Heineken România S.A

În prezent, noţiunea de turbulenţă, invocată în literatura consacrată marketingului modern, relevă mai mult ca niciodată condiţiile actuale în care...

Comunicarea promoțională. studiu de caz la M.B.L. Computers SRL

CAPITOLUL 1 COMUNICAREA DE MARKETING A ÎNTREPRINDERII 1.1. Importanța și obiectivele comunicării promoționale Politica promoțională, componentă...

Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola

INTRODUCERE „Nevoia de comunicare reprezintă un element definitoriu pentru orice relaţie interumană. În prezent, multitudinea de canale şi de...

Structura organizatorică a întreprinderii

ARGUMENT Structura organizatorică este o parte a organizării de ansamblu a întreprinderii. Aceasta din urmă implica o serie de activităţi cum ar...

Analiza Potențialului Întreprinderii ÎM Efes Vitanta Moldova Brewery

Introducere “Şansa favorizează omul pregătit” (Louis Pasteur) De la căpătarea independenţei, Republica Moldova a trecut în etapa iniţială de...

Strategii de marketing-vânzări în Cadrul Companiei Coca-Cola

INTRODUCERE În actualul peisaj economico-social din ţara noastră -marcat de instalarea treptată a mecanismului unei pieţe libere, de afirmare de...

Aspecte ale publicitatii, ale comunicării și ale promovării în cadrul companiei Coca-Cola

ARGUMENT Coca-Cola este astăzi, indiscutabil, un adevărat mit al mărcilor, un simbol al mondializării și al societății de consum. Băutura și...

Organizarea unei Campanii de Promovare a Produselor pe Exemplul SC Quadrant Amroq Beverages Romnia SA

Capitolul 1 Promovarea în cadrul strategiei de marketing a firmei 1.1. Delimitări conceptuale ale strategiei de marketing 1.1.1. Definirea şi...

Ai nevoie de altceva?