Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 20133
Mărime: 787.32KB (arhivat)
Publicat de: Alexandru P.
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Cuprins

 1. Cap. 1 Piaţa şi caracteristicile acesteia din perspectiva marketingului 3
 2. 1.1 Accepţiunile pieţei 3
 3. 1.2 Tipuri şi forme de pieţe 4
 4. 1.3 Piaţa întreprinderii şi strategiile de piaţă 5
 5. 1.3.1 Strategii competitive de piaţă 6
 6. Cap. 2 Piaţa naţională şi regională a produselor din carne de pasăre şi ouă de consum 8
 7. 2.1. Locul actual al României în avicultura europeană şi mondială 8
 8. 2.2 Piaţa cărnii de pasăre din România 11
 9. 2.3 Piaţa ouălor de consum din România 14
 10. 2.4 Avicultura ecologică, componentă importantă a dezvoltării agricole durabile 15
 11. Cap. 3 Activitatea firmei Avicola Călăraşi S.A. în contextul evoluţiei pieţei de carne de pasăre şi ouă de consum 18
 12. 3.1 Elemente de caracterizare a societăţii comerciale AVICOLA CĂLĂRAŞI S.A. 18
 13. 3.2 Micromediul de marketing al firmei 20
 14. 3.2.1 Principalii furnizori. Politica de aprovizionare a firmei 20
 15. 3.2.2 Clienţii societăţii şi segmentarea pieţei 22
 16. 3.2.3 Principalii competitori ai societăţii. Poziţia firmei în raport cu aceştia 23
 17. 3.3 Macromediul de marketing al firmei. Analiza P.E.S.T. 26
 18. 3.3.1 Mediul tehnologic 26
 19. 3.3.2 Mediul social 26
 20. 3.3.3 Mediul politic 27
 21. 3.3.4 Mediul economic 28
 22. 3.4 Piaţa firmei (piaţa efectivă şi piaţa potenţială) 29
 23. 3.4.1 Piaţa locală (judeţul Călăraşi) 29
 24. 3.4.2 Piaţa judeţelor limitrofe 30
 25. 3.4.3 Piaţa externă 31
 26. 3.5 Analiza SWOT a firmei 31
 27. 3.6 Mixul de marketing al firmei 33
 28. 3.6.1 Politica de produs 33
 29. 3.6.2 Politica de preţ 35
 30. 3.6.3 Politica de distribuţie 38
 31. 3.6.4 Politica de promovare 40
 32. Cap. 4. Cercetarea de marketing: „Motive, comportamente de cumpărare şi consum ale braşovenilor privind carnea de pasăre şi produsele din carne de pasăre” 43
 33. Introducere 43
 34. 4.1. Ipotezele şi obiectivele cercetării 43
 35. 4.1.1. Ipotezele cercetării: 43
 36. 4.1.3. Obiectivele cercetării: 44
 37. 4.2. Proiectarea cercetării 45
 38. 4.2.1. Tipul cercetării şi metoda de obţinere a datelor primare 45
 39. 4.2.2. Consideraţii metodologice privind eşantionarea 46
 40. 4.2.3. Consideraţii privind elaborarea chestionarului 49
 41. 4.3 Concluziile desprinse în urma cercetării 59
 42. Cap. 5 Concluzii şi propuneri 62
 43. BIBLIOGRAFIE 65

Extras din licență

Cap. 1 Piaţa şi caracteristicile acesteia din perspectiva marketingului

1.1 Accepţiunile pieţei

În lucrarea „Marketing. Dicţionar explicativ”, noţiunea de piaţă este definită prin următoarele semnificaţii:[4, p .515]

1. Categorie a economiei de schimb, care, în accepţiunea teoriei economice generale, desemneazǎ un sistem de relaţii de vânzare – cumpǎrare între pǎrţi contractuale ce sunt, pe de-o parte, unite prin legǎturi de interdependenţǎ, iar pe de altǎ parte, se aflǎ în raporturi de opoziţie, fiecare urmǎrindu¬-şi propriul interes. Pǎrţile contractante sunt ofertanţii de bunuri şi servicii şi solicitanţii acestora, consumatorii, fiecare constituindu-se într-un centru de decizie distinct, de vânzǎtori şi de cumpǎrǎtori, dar care, în acelaşi timp, sunt legaţi printr-o solidaritate funcţionalǎ;

2. Mecanism complex, care, în aceeaşi opticǎ a teoriei economice generale, cuprinde doi factori relativi, oferta şi cererea, prin funcţionarea cǎrora reglementaeazǎ activitatea economicǎ a societǎţii. Prin acest mecanism al confruntǎrii ofertei cu cererea şi al realizǎrii lor sub forma actelor de vânzare – cumpǎrare, piaţa se manifestǎ ca o „mânǎ invizibilǎ”, o „forţǎ impersonalǎ” ce acţioneazǎ dincolo de capacitatea de intervenţie a participanţilor la raporturile de schimb, fiind pentru ei o „forţǎ arbitrarǎ” ce le reglementeazǎ spontan activitatea şi de funcţionarea cǎreia depinde situaţia lor economicǎ.

Dincolo de această abordare generică, piaţa este privită ca un element fundamental al mediului de marketing, aflat în interdependenţă cu toate componentele micromediului, macromediului şi mediului supranaţional de marketing, asigurând totodată existenţa şi funcţionarea oricărei economii.

De-a lungul timpului, noţiunea de piaţă a cunoscut multiple abordări, reprezentând iniţial, spaţiul în care cumpărătorii şi vânzătorii se adunau pentru a schimba între ei bunuri şi servicii.[5, p.294]

O altă definiţie, [2, p.56] consideră piaţa ca fiind spaţiul economico – geografic în care se întâlnesc şi se confruntă, într-un interval de timp dat, purtătorii cererii şi ofertei dintr-o marfă sau clasă de mărfuri oarecare, precum şi factorii care determină comportamentul acestor subiecţi. Ea caracterizează, în esenţă, structura, importanţa şi tendinţele de evoluţie ale vânzărilor şi cumpărărilor dintr-un produs sau serviciu.

Piaţa mai poate fi privită şi prin prisma facilităţilor oferite de Internet, din perspectiva comerţului electronic, fiind în acest caz un spaţiu virtual cunoscut sub denumirea de piaţă virtuală.

O caracteristică esenţială a pieţei, din punct de vedere al teoriei de marketing, este reprezentarea concretă pe care aceasta o deţine. Piaţa concretă este localizabilă din punct de vedere geografic, identificabilă sub aspect socio – demografic, descriptibilă sub aspect economic şi monetar, inteligibilă sub aspect cultural, accesibilă sub aspect politic şi juridic şi determinată precis în raport cu o anumită întreprindere sau un anumit produs. [6, p.86]

Această piaţă concretă se regăseşte sub denumirea de piaţă de referinţă şi se manifestă atât în cazul produselor şi serviciilor cât şi în cazul întreprinderilor.

1.2 Tipuri şi forme de pieţe

O primă clasificare este realizată de către Philip Kotler [5, p.296-297], care oferă următoarele niveluri de definire a pieţei, având în vedere interesele firmei ofertante, veniturile şi accesul cumpărătorilor potenţiali:

a) piaţa totală;

b) piaţa potenţială;

c) piaţa disponibilă;

d) piaţa disponibilă-calificată;

e) piaţa deservită (sau piaţa-ţintă);

f) piaţa penetrată.

O altă clasificare a pieţelor mai poate fi făcută în raport cu natura obiectului tranzacţiilor, rezultând:

▫ piaţa produselor şi serviciilor;

▫ piaţa capitalului şi plasamentelor financiare;

▫ piaţa forţei de muncă;

▫ piaţa valutară.

În ceea ce priveşte destinaţia produselor şi serviciilor, sau tipul consumatorului final, există:

▪ pieţele bunurilor de consum individual (pieţele bunurilor alimentare, pieţele bunurilor nealimentare);

▪ pieţele bunurilor industriale;

▪ pieţele serviciilor de consum individual;

▪ pieţele serviciilor industriale;

▪ pieţele serviciilor publice;

▪ pieţele ideilor;

▪ pieţele cauzelor sociale.

În sens larg, piaţa reprezintǎ, aşadar, ansamblul indivizilor, firmelor, care pot exercita o anumitǎ influenţǎ asupra vânzǎrilor unui bun economic sau asupra unei organizaţii.[8, p.42-43] Acest ansamblu de componente se referǎ la:

a) Consumatori (utilizatori) care constituie, de fapt, clienţii finali şi care pot fi indivizi, menaje sau gospodǎrii familiale pentru produse sau servicii de larg consum (produse alimentare, servicii turistice) sau firme, organizaţii, întreprinderi sau alte organisme, pentru produse şi servicii industriale (materii prime, semifabricate, echipamente industriale).

b) Cumpǎrǎtori, care în anumite cazuri se pot confunda cu consumatorii sau pot fi diferiţi. Cumpǎrǎtorii sunt cei care cumpǎrǎ efectiv bunurile economice, pentru nevoi proprii sau pentru nevoile altora.

c) Prescriptorii sunt cei care dau sfaturi, prescripţii, în legǎturǎ cu consumul. Deci, ei nu cumpǎrǎ şi nu consumǎ, ci doar influenţeazǎ consumatorul sau cumpǎrǎtorul.

d) Distribuitorii, sunt cei care se interpun între producţie şi consum.

e) Producǎtorii concurenţi, care prin prezenţa lor reprezintǎ elementul de profil al unei economii de piaţǎ, realizeazǎ bunuri economice asemǎnǎtoare, influenţând volumul vânzǎrilor pe o anumitǎ piaţǎ prin comportamentul lor strategic, prin gama de produse oferite, preţuri practicate, distribuţia diferitǎ şi promovarea proprie.[7, p.156]

f) Macromediul.

Bibliografie

1. Anghel L., Florescu C., Zaharia R.: Marketing. Probleme. Cazuri. Teste.Editura Expert, Bucureşti, 1993.

2. Flităr P. Monica: Elemente de marketing. Colecţia Naţională, Bucureşti, 2002.

3. Florescu C.(coord.), Balaure V., Boboc Şt., Cătoiu I., Olteanu V., Pop Al. N.: Marketing. Editura Marketer, Bucureşti, 1992.

4. Florescu C., Mâlcomete P.,Pop Al. N.: Marketing. Dicţionar explicativ. Editura Economică, 2003.

5. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Principiile marketingului. Teora, 1998.

6. Lefter C-tin (coord.), Brătucu G., Chiţu I., Răuţă C., Bălăşescu M.: Marketing (vol.I). Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2000.

7. Patriche D.: Tratat de economia comerţului. Editura Eficient, Bucureşti, 1998.

8. Popescu A. C.: Marketing. Editura Economicǎ, Bucureşti, 2002.

9. Thomas M.: Manual de marketing. Editura Codex, Bucureşti, 1998.

10. Buletin informativ al Uniunii Crescǎtorilor de Pǎsǎri din România, nr. 1, ianuarie 2009

11. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - http://www.madr.ro

12. Revista Avicultorul, nr. 4/2003

13. Revista Avicultorul, nr. 2/2008

14. Revista Avicultorul, nr. 3/2008

15. Revista Avicultorul, nr. 4/2008

16. Revista Avicultorul, nr. 1, martie 2009

17. Revista de Zootehnie, anul 1, nr. 2, iunie 2007

18. Revista de Zootehnie, anul 4, nr. 4, decembrie 2007

19. Uniunea Crescătorilor de Păsări din România - http://desprepui.ro

*** http://www.agricola.ro/distributie.html

*** http://www.transavia.ro/Despre-noi_204_ro.html

*** http://www.aveimpex.ro/despre_noi.html

*** http://www.desprepui.ro/membriDetails.php?id=3

*** http://www.desprepui.ro/membriDetails.php?id=5

Preview document

Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 1
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 2
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 3
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 4
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 5
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 6
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 7
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 8
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 9
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 10
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 11
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 12
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 13
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 14
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 15
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 16
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 17
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 18
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 19
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 20
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 21
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 22
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 23
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 24
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 25
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 26
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 27
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 28
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 29
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 30
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 31
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 32
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 33
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 34
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 35
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 36
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 37
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 38
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 39
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 40
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 41
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 42
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 43
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 44
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 45
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 46
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 47
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 48
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 49
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 50
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 51
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 52
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 53
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 54
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 55
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 56
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 57
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 58
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 59
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 60
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 61
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 62
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 63
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 64
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 65
Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Evolutii si caracteristici ale pietei in domeniul produselor din carne de pasare si oua de consum.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață

Actualitatea temei. Cu ceva timp în urmă, imaginea brandului proiecta şi susţinea produsul, asta deoarece brandul însemna o calitate bună, la o...

Comportamentul consumatorului de servicii turistice

Lucrarea de licenta titlul„Studiul privind procesul decizional al consumatorului de servicii turistice”are ca scop principal tratarea unei problem...

Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze comportamentul consumatorului în procesul decizional de cumpărare a produselor...

Studiu de piață - preț, produs, distribuție

I.CONSUMUL, CEREREA SI COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI Activitatea de marketing are drept cadru principal de referinta piata. Aici se finalizeaza...

Relația dintre logistică și marketing

1. Obiectivele marketingului in activitatea unei organizatii Obiectivele de marketing ale organizatiei se subordoneaza obiectivelor generale ale...

Elaborarea politicii de marketing a firmei Avon Cosmetics România

CAPITOLUL I STRATEGIA DE PIAȚĂ - COMPONENTĂ ESENȚIALĂ A POLITICII DE MARKETING Conducerea strategică fiind un atribut al întreprinderii moderne,...

Politică de preț în cadrul SC Incov SA

INTRODUCERE Pentru a-şi demonstra competitivitatea, firmele sunt obligate să-şi regândească radical obiectivele şi strategiile de piaţă, să fie...

Relația dintre logistică și marketing

Obiectivele marketing-ului în activitatea unei intreprinderi Adoptarea conceptului de marketing de către o întreprindere presupune, între altele,...

Te-ar putea interesa și

Oferta de mărfuri - de la economia planificată la economia de piață

OFERTA DE MARFURI DE LA ECONOMIA PLANIFICATA LA ECONOMIA DE PIATA Prabusirea sistemului economic planificat de la noi din tara era inevitabila...

Ai nevoie de altceva?