Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 7 fișiere: docx, pdf, pptx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 38990
Mărime: 16.39MB (arhivat)
Publicat de: Giorgian Muntean
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Savciuc Oxana

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Declarația pe propria răspundere 2
 3. Lista abrevierilor 4
 4. Introducere 5
 5. Capitolul I. CONCEPTUL DE ”BRAND - BOOK ” ȘI CONCEPTUL DE POZIȚIONARE A PRODUSELOR 7
 6. 1.1. Definirea conceptului de brand - book7
 7. 1.2. Definirea conceptului de poziționare11
 8. 1.3. Poziționarea produselor prin intermediul brand - book-ului 19
 9. Capitolul II. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII COMBINATULUI DE VINURI “CRICOVA” S.A. 24
 10. 2.1. Activitatea de marketing a Combinatului de Vinuri “Cricova” S.A 24
 11. 2.2. Analiza economică - financiară a Combinatului de Vinuri “Cricova” S.A 35
 12. Capitolul III. BRAND-BOOK-UL ÎN POZIȚIONAREA PRODUSELOR COMBINATULUI DE VINURI „CRICOVA” S.A 43
 13. 3.1. Brand-book-ul în cadrul Combinatului de Vinuri “Cricova”S.A 43
 14. 3.2. Studiu privind poziționarea produselor brandului “Cricova” 46
 15. 3.3. Strategii de optimizare a poziționării produselor brandului “Cricova” prin intermediul brand-book-ului 57
 16. Încheiere 60
 17. Bibliografie 62
 18. Anexe 65

Extras din licență

Actualitatea temei. Cu ceva timp în urmă, imaginea brandului proiecta şi susţinea produsul, asta deoarece brandul însemna o calitate bună, la o cantitate convenabilă şi un preţ standard. Mergând mai departe spre lumea de azi, brandul a evoluat semnificativ, ajungând să aibă puterea de a identifica oameni cu un anumit produs.

Brandurile pot fi modelate, întoarse în toate modurile. Cu toate acestea ele trebuie să rămană recognoscibile. Drept urmare, nu este îndeajuns că un brand este puternic, el trebuie să lupte să îşi păstreze poziţia pe piaţă dar mai ales poziţia din mintea consumatorilor. Această bătălie este cea mai dificilă dintre toate cele purtate de o companie.

Pe de altă parte, alături de brand, care este doar idee şi spirit, se adresează inimii şi minţii, identitatea corporativă este idea fizică şi vizuală a brandului. Prin identitate corporativă se sintetizează, caracterizează şi dezvoltă brandul, iar consumatorul iubeşte brandurile, le recunoaşte, le inţelege şi le cumpară. Tocmai de aceea rolul brandului în strategia unei companii este unul crucial.

Scopul cercetării constă în definirea rolului și importanței brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață. O dată înțeles acest concept, se trece la analiza propriei poziționări a brandului, față de concurență și față de așteptările clienților.

Pentru realizarea acestui scop au fot stabilite următoarele sarcini:

- fundamentarea ştiinţifică a brand-book-ului și conceptului de poziționare a produselor;

- analiza activității de marketing a întreprinderii CV,,Cricova’’S.A.

- analiza indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii CV,,Cricova’’S.A.

- analiza brand-book-ului în cadrul întreprinderii CV,,Cricova’’S.A.

- studiu de piață privind poziționarea produselor întreprinderii CV,,Cricova’’S.A.

- formularea unor propuneri şi recomandări pentru îmbunătățirea imaginii „Cricova” și o poziționare de succes a întreprinderii.

Realizarea scopului şi a sarcinilor nominalizate va permite obţinerea unor informţii mai obiective.

Obiectul cercetării îl constituie Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A., care la etapa actuală este unul din cei mai mari şi importanţi producători de vinuri şi vinuri spumante din Republica Moldova.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. Înainte de a începe elaborarea propriu-zisă a lucrării, s-au studiat o serie de surse teoretice care au constituit baza primului capitol a lucrării. Suportul teoretic a fost compus din cărţi de referinţă, articole, reviste, surse electronice.

Structura şi volumul tezei. Lucrarea este compusă din introducere, trei capitole (constituind conţinutul de bază), 9 tabele, 20 figuri , 8 formule , încheiere, 41 surse bibliografice şi 4 anexe Scopul şi sarcinile abordate au determinat structura tezei: Capitolul I ,,Conceptul de ”brand - book ” și conceptul de poziționare a produselor ’’ cuprinde o prezentare generală a conceptului de brand-book, conceptului de poziționare și poziționarea produselor prin intermediul brand-book-ului.

Capitolul II ,,Descrierea activității combinatului de vinuri ,,Cricova’’ S.A.’’ este destinat pentru descrierea combinatului de vinuri „Cricova” S.A, unde este prezentată o analiză a activității de marketing a companiei și a principalilor indicatori economico-financiari în baza raportului financiar. Capitolul III ,,Brand-book-ul in poziționarea produselor combinatului de vinuri ,,Cricova’’ S.A.’’ include informații privitor la activitatea brand-book-ului în cadrul Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A., un studiu privind poziționarea brandului. Aici s-au cules date necesare prelucrării, prin aplicarea unui chestionar în baza unui eșantion de 100 responenți. Chestionarul a fost în aşa mod elaborat pentru a surprinde în prim plan brandul “Cricova” dar şi pentru a-l compara cu alte branduri de produse vinicole și strategii de optimizare a poziționării prin intermediul brand-book-ului, elaborate pe baza studiului. În încheiere sunt prezentate principalele concluzii şi recomandări referitor la tema cercetării.

I. CONCEPTUL DE ”BRAND - BOOK ” ȘI CONCEPTUL DE POZIȚIONARE A PRODUSELOR

1.1. Definirea conceptului de brand - book

Odată cu pătrunderea pe piață a brandurilor internaționale și-a făcut apariția conceptul de brand-book. Crearea brand-book-ului este un pas important în formarea identității corporative. El include toate instrucțiunile despre utilizarea fonturilor corporative, culorilor, șabloanelor de proiectare a documentației, descrierea uniformei angajaților, indicatoarele de navigare , etc.

Bibliografie

Legi şi acte normative ale Republicii Moldova

1.Standardul Moldovean 117 „Vinuri de struguri și vinuri materie primă de struguri tratate’'. Aprobat prin hotărârea Departamentului „Moldovastandard” nr. 1486-ST din 09.04.2004. cu aplicare din 15 aprilie 2005.

2.Legea cu privire la declararea complexului „Combinatul de Vinuri „Cricova „ S.A.”- drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova nr. 322 din 18.07.2003.

Manuale, monografii, cărţi, broşuri şi articole

3.AAKER, David. Managementul capitalului unui brand, editura Brandbuilders , 2005. ISBN 973-87488-0-1.

4.BRUHN, Manfred. Marketing, editura Economică, 1999. ISBN 973-590-141-2.

5.BROOKSBANK, Roger. The Anatomy of Marketing Positioning Strategy , în Marketing Intelligence & Planning, Vol 12, No. 4, 1994, pp. 10-14.

6.CATOIU, I “Cercetari de Marketing”, Editura Uranus, Bucuresti, 2002. ISBN 978-973-7765-70-3.

7.Dictionar explicativ al limbii române, Editura știința, 2001. ISBN 9975670938.

8.DONELDA, S. McKechnie, GRANT, Jim, KATSIOLOUDES, Marios. ”Positions and positioning: strategy simply stated”, în Business Strategy Series, Vol. 9, No. 5, 2008. ISBN 978-960-6766-48-0.

9.DOYLE, Peter. Marketing Management, unpublished paper, Bradford University Management Centre, 1983. ISBN 978-0273693987.

10.KOTLER, Philip. Kotler despre marketing, cum să creăm, cum să câştigăm şi cum sa dominăm pieţele, Brandbuilderg Grup, Bucureşti, 2003. ISBN 973-86481-1-4.

11.KOTLER, Philip, Managementul marketingului, editura Teora , 2003. ISBN 973-601-365-0.

12.KOTLER, Philip, Marketing de la A-Z, editura Codecs, 2004. ISBN CDCS-2.

13.KOTLER, Philip , Principiile marketingului, editura Teora, 2004. ISBN 973-601-399-5.

14.OLINS, Wally , Despre brand, traducere de Ştefan Liuţa, editura Comunicare,2006. ISBN 9737111087.

15.PAINA, Nicolae, Politici de marketing, editura Presa Universitară Clujeană, 1998. ISBN 973-20-0585-8.

16.POP, Marius , Cercetări de marketing, Alma Mater, 2004. ISBN 973-8397-87-1.

17.POP, Marius , Fişe de marketing, editura Alma Mater ,2002. ISBN 973-8397-11-1.

18.POP, N. Al., Marketing strategic , Editura Economică, Bucuresti, 2000. ISBN 973-590351-2.

19.RICHARD, K. Thomas. Health Service Marketing. A Practicioner’s Guide, 2008. ISBN 0387736042.

20.RIES A., TROUT. J., Poziţionarea - lupta pentru un loc in mintea ta, Editura Curier Marketing, Bucuresti, 2004. ISBN 973-86481-3-0

21.ЦАПEНКО, Анатолий Михайлович, ДАНИЛИНА, Елена Александровна Товарный знак в системе брендинга информационных технологий. — М.: Информационно-издательский центр «Патент», 2007. ISBN 5-9626-0282-X.

Site-ografie

22.Брендбуки [online]. [citat 26.02.2014]

Disponibil: http://www.adlogo.com.ua/services/brandbook.html

23.БРЕНДБУК (BRANDBOOK) [online]. [citat 01.03.2014]

Disponibil: http://www.brandbook.ru/brandbook/

24.КАРАУШ, Дина. Супер ли доходы у супермаркетов в Молдове? [onlinе]. [citat 01.03.2014]. Disponibil: http://www.businessclass.md/менеджмент/Супер_ли_доходы_у__супермаркетов__в_Молдове/

25.Платформа бренда [online]. [citat 02.03.2014] Disponibil: http://cinet.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5143

26.Podgoriile noastre [online]. [citat 02.03.2014] Disponibil: http://www.cricova.md/podgoriile.swf

27.Что такое брендбук? [online]. [citat 03.03.2014] Disponibil: www.designer31.ru/stati/chto-takoe-brendbuk.html

28.Ce este un brandbook și cu ce se mănîncă [online]. [citat 03.03.2014] Disponibil: www.imago.md/posts/view/3

29.Jurnal de Chișinău Cea mai dulce lacrimă [online]. [citat 03.03.2014] Dispobibil: http://www.jc.md/cea-mai-dulce-lacrima/

30.Глоссарий [online]. [citat 04.03.2014] Disponibil: www.ph4.ru/logobout_logoglos.ph4

31.Lungu, George. Diferenţa dintre Marcă şi Brand [online]. [citat 04.03.2014] Disponibil: http://lungugeorge.blogspot.com/2012/04/diferenta-dintre-marca-si-brand.html

32.Брендирование [online]. [citat 05.03.2014] Disponibil: http://www.solyariss.ru/uslugi_brendirovanie.htm

33.Populaţia şi procesele demografice [online]. [citat 10.03.2014] Disponibil: http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=103&

34.Wineries and tasting rooms [online]. [citat 08.03.2014] Disponibil: http://www.tur.md/eng/winery/1/

35.FAQ — Брендбук от А до Я [online]. [citat 10.03.2014] Diponibil: www.wearymax.ru/webmasters/brandbook/

36.Бренд [online]. [citat 17.03.2014] Disponibil: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бренд

37.Cricova, Purcari şi Bucuria, se menţin în clasamentul celor mai scumpe branduri moldoveneşti [online]. [citat 22.03.2014] Disponibil: http://www.24h.md/ro/news/cricova-purcari-si-bucuria-se-mentin-in-clasamentul-celor-mai-scumpe-branduri-moldovenesti-90711/

38.http://www.statistica.md/

39.http://dexonline.ro/

40.http://www.wordreference.com/

41.http://www.cricova.md

Preview document

Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 1
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 2
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 3
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 4
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 5
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 6
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 7
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 8
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 9
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 10
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 11
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 12
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 13
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 14
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 15
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 16
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 17
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 18
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 19
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 20
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 21
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 22
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 23
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 24
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 25
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 26
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 27
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 28
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 29
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 30
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 31
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 32
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 33
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 34
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 35
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 36
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 37
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 38
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 39
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 40
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 41
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 42
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 43
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 44
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 45
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 46
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 47
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 48
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 49
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 50
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 51
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 52
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 53
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 54
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 55
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 56
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 57
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 58
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 59
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 60
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 61
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 62
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 63
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 64
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 65
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 66
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 67
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 68
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 69
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 70
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 71
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 72
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 73
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 74
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 75
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 76
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 77
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 78
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 79
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 80
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 81
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 82
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 83
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 84
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 85
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 86
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 87
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 88
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 89
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 90
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 91
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 92
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 93
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 94
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 95
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 96
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 97
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 98
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 99
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 100
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 101
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 102
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 103
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 104
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 105
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 106
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 107
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 108
Rolul și locul brand-book-ului în poziționarea produselor pe piață - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • anexa 1.docx
 • anexa 3.docx
 • chestionar 4.docx
 • Raport finaciar 2011 Anexa 2.PDF
 • rez CB.docx
 • teza.docx
 • Teza de licenta CB 113 mkl.pptx

Alții au mai descărcat și

Analiza Celor Mai Importante Branduri din România

INTRODUCERE Prezenta lucrare îşi propune sǎ prezinte particularităţile dintre marcǎ şi brand, poziţia şi importanţa mărcii în economia de piaţa,...

Promovarea unui Brand prin Intermediul Rețelelor Sociale

Introducere Într-o eră a schimbărilor atât de rapide, precum era digitală, este necesar ca fiecare companie să îşi îndrepte privirea către viitor...

Relația dintre logistică și marketing

1. Obiectivele marketingului in activitatea unei organizatii Obiectivele de marketing ale organizatiei se subordoneaza obiectivelor generale ale...

Evoluții și caracteristici ale pieței în domeniul produselor din carne de pasăre și ouă de consum

Cap. 1 Piaţa şi caracteristicile acesteia din perspectiva marketingului 1.1 Accepţiunile pieţei În lucrarea „Marketing. Dicţionar explicativ”,...

Elaborarea politicii de marketing a firmei Avon Cosmetics România

CAPITOLUL I STRATEGIA DE PIAȚĂ - COMPONENTĂ ESENȚIALĂ A POLITICII DE MARKETING Conducerea strategică fiind un atribut al întreprinderii moderne,...

Relația dintre logistică și marketing

I. CONCEPTELE DE LOGISTICA SI MARKETING 1.1. CONCEPTUL DE LOGISTICA Termenul de logistica a fost utilizat pentru prima data in domeniul militar,...

Relația dintre logistică și marketing

Obiectivele marketing-ului în activitatea unei intreprinderi Adoptarea conceptului de marketing de către o întreprindere presupune, între altele,...

Branding-ul Viitorul unei Afaceri de Succes

1. Introducere, definitii Ce este un brand? Este un brand definit de logo-ul unei companii sau de campanii masive de publicitate si PR? Dr....

Ai nevoie de altceva?