Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 16015
Mărime: 158.56KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Noţiuni generale despre franchising 5
 3. 1.Apariţia şi evoluţia franchisingului 5
 4. 2.Definiţii ale franchisingului 10
 5. 3.Principalele organisme internaţionale şi naţionale care evoluează în sfera franchisingului 13
 6. 4.Clasificarea franchisingului 15
 7. Capitolul II. Contractul de franchising 22
 8. 1.Etapele creării unei reţele de franciză 22
 9. 2.Principalele caracteristici ale contractului de franciză 24
 10. 3.Elementele principale ale contractului de franciză 28
 11. 4.Drepturile şi obligaţiile părţilor în contractul de franchising 34
 12. 4.1.Drepturile şi obligaţiile cesionarului 35
 13. 4.2.Drepturile şi obligaţiile cedentului 38
 14. Capitolul III. Evoluţia franchisingului în România 39
 15. 1. Principalele etape ale evoluţiei franchisingului în România 39
 16. 2. Branduri româneşti care vor să cucerească lumea în franciză 45
 17. 3. Cele mai puternice grupuri de francize din România 47
 18. Concluzii 51
 19. Anexe 54
 20. Bibliografie 67

Extras din licență

De-a lungul timpului afacerile au avut o dezvoltare mai accentuată sau mai redusă datorită unor numeroşi factori. Originea afacerilor se pierde în negura timpului, acestea având o evoluţie sinuoasă, cu perioade de glorie şi decădere, cauza acestei evoluţii constituind-o modul în care ele au fost percepute de-a lungul timpului :

- Antichitate - în vechiul Regat Babilonian afacerile erau în floare, atunci apărând şi Codul lui Hammurabi, care prevedea principiile de comportament şi conduită ale comercianţilor şi vânzătorilor ambulanţi;

- Evul mediu - această perioadă este una de stagnare, sistemul feudal şi biserica catolică inhibând dezvoltarea economică, doar în ultima parte a evului mediu înregistrându-se o modificare importantă, în special în oraşele-republică italiene. Comerţul fiind considerat o activitate degradantă, clerul, nobilii, militarii nu puteau face acte de comerţ, în schimb negustorii nu aveau banii necesari pentru a-şi desfăşura normal activitatea lor. Soluţia găsită a fost apariţia formei de asociere „societa en comandita semplice”- societatea în comandită simplă, existentă şi astazi în unele ţări. În felul acesta, se unea capitalul nobililor, militarilor şi clerului cu priceperea negustorilor - oameni fără odihnă - pentru a obţine satisfacţii ambele părţi;

- Capitalismul etic - dezvoltarea urbanismului şi comerţului de peste mări odată cu „marile descoperiri” au schimbat atitudinea faţă de afaceri în general şi faţă de comerţ în special. Un rol important în schimbarea opticii despre afaceri a avut şi religia. Werner Sombart arată că iudaismul a fost cel care a avut un rol esenţial în schimbarea acestei optici. Deoarece evreii nu puteau deţine pământ în Europa şi le era interzis să desfăşoare activităţi în anumite domenii, ei au fost împinşi spre domeniul afacerilor, la acestea adăugându-se şi valorile iudaice : sobrietatea, economia şi autocontrolul. Max Weber arată în lucrarea „Etica protestantă şi spiritul capitalist” că protestantismul a avut un rol fundamental în schimbarea atitudinii faţă de afaceri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial. Modificarea atitudinii faţă de afaceri are şi explicaţii de natură economică. Apariţia în anul 1776 a cărţii lui Adam Smith „Avuţia Naţiunilor” a fost esenţială pentru fundamentarea teoretică şi dezvoltarea eticii capitaliste. Adam Smith a pledat pentru libertatea economică - principiul laissez-fair-ului - pe baza premisei că prin maximizarea interesului personal, fiecare individ va aduce beneficii şi avantaje pentru întreaga societate. „Mâna invizibilă” a pieţei şi concurenţa creată vor asigura maximizarea beneficiilor sociale, intervenţia statului fiind considerată negativă. El a argumentat că piaţa liberă este un mecanism ingenios, care este reglementat de cerere şi ofertă. Mâna invizibilă de astăzi este competiţia, care aduce preţuri mai mici, servicii mai bune, calitate superioară şi o mai mare varietate de bunuri şi servicii. Tocmai de aceea Adam Smith a fost considerat „părintele economiei”.

- Perioada contemporană - în perioada contemporană afacerile au luat o amploare fără precedent. Progresele realizate în tehnologie şi comunicaţii reduc distanţele şi timpul, consecinţa fiind rezultatul globalizării pieţelor, în condiţiile menţinerii specificului local. Chiar şi micile firme se implică în afacerile internaţionale, internaţionalizarea ne mai fiind un apanaj al marilor corporaţii.

Datorită evoluţiei foarte avansate a afacerilor economice au apărut o serie de tehnici de afaceri economice cum ar fi : contrapartida, lohn-ul, leasing-ul, franchising-ul,etc.

În lucrare, voi prezenta una dintre tehnicile de afaceri economice de succes, despre care apreciez că a avut un impact deosebit în economia românească, şi anume Franchising-ul.

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE DESPRE FRANCHISING

1. Apariţia şi evoluţia franchisingului

Încă nu există o istorie „oficială” a francizei, dar majoritatea sunt de acord că aceasta nu este o invenţie exclusivă a secolului XX. Cei mai mulţi plasează primele relaţii de franciză în Evul Mediu, când regii, lorzii sau suveranii acordau diferite drepturi de utilizare a pământurilor, de vânătoare sau de organizare de târguri şi iarmaroace pe posesiunile acestora.

Conform unor opinii, relaţii de franciză existau şi în China antică, unde prin anii 200 î.e.n., un negustor a pus bazele primului lanţ de magazine. De asemenea, exista şi o formă de relaţie de franciză între conducătorii de ricşe şi autorităţile care le dădeau drepturi de utilizare a anumitor rute şi drumuri

Cuvântul franciză provine din limba franceză veche, cu semnificaţia de „privilegiu” sau „libertate”. Acest privilegiu sau drept era acordat diferiţilor nobili sau negustori şi se extindea până la regii care acordau drepturi pentru tot felul de activităţi comerciale, precum construirea de drumuri şi fabricarea berii.

În perioada feudală, suveranii dădeau nobililor domeniile pe care le deţineau pentru a le exploata, nobilii protejând proprietăţile acestor regi cu ajutorul armatelor pe care le formau; de asemenea, nobilii puteau impune diferite taxe ţăranilor, o parte din aceste sume cedându-le regelui. În Anglia acest sistem a existat până în 1562, când a fost declarat ilegal de către Consiliul din Trent.

Bibliografie

1.Driga Corina, Driga Eugen - Primii paşi în franciză, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2006

2.Ene Charlotte - Contractul internaţional de franchising, Editura Universitară, Bucureşti, 2009

3.Gheorghiu Gheorghe, Turcu N.Gabriel - Operaţiunile de franciză, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002

4.Molico Tatiana, Wunder Eugen - Sistemul de franciză în oglinda economiei de piaţă, Editura Ceccar, Bucureşti, 2002

5.Pahl B. Thomas, Pahl Eggleston Tish, David Sorin - Contracte tip pentru întreprinzător iparticulari, Editura Tehnică, Bucureşti, 1993

6.Puiu Alexandru - Managementul afacerilor economice - Tehnici de afaceri economice interne şi internaţionale - tratat vol. II, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2007

7.Roş Viorel - Franciza sau Cum să faci bani pe reuşita altuia, Editura Rentrop&Straton, Bucureşti, 2009

8.Voiculescu Dan - Franchising - ghid practic al omului de afaceri, Editura Intact, Bucureşti, 1992

9.Voiculescu Dan - Franchising, Editura Intact, Bucureşti, 1994

10.*** - Legea nr. 79/1999, Monitorul Oficial nr. 147/13.04.1998

11.*** - Ordonanţa Guvernului nr. 52/1997, republicată, Monitorul Oficial nr. 180/14.05.1998

12.*** - Catalogul francizelor din România - 2014

13.*** - Inventure Franchise Consulting

14.*** - www.blogulspecialistului.manager.ro

15.*** - www.franciza.ro

16.*** - www.franchising.info.ro

17.*** - www.retail-fmcg.ro

18.*** - www.zf.ro

Preview document

Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 1
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 2
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 3
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 4
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 5
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 6
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 7
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 8
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 9
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 10
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 11
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 12
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 13
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 14
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 15
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 16
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 17
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 18
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 19
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 20
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 21
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 22
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 23
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 24
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 25
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 26
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 27
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 28
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 29
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 30
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 31
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 32
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 33
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 34
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 35
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 36
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 37
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 38
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 39
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 40
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 41
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 42
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 43
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 44
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 45
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 46
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 47
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 48
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 49
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 50
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 51
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 52
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 53
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 54
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 55
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 56
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 57
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 58
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 59
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 60
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 61
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 62
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 63
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 64
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 65
Franchisingul - Garanție a succesului în afaceri - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Franchisingul - Garantie a succesului in afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză comparativă McDonald's vs KFC

Mc Donald’s McDonald's este cel mai mare şi mai cunoscut lanţ de restaurante cu servire rapidă din lume, operând peste 30.000 de restaurante în...

Strategii de Intrare pe Piețele Externe - Francizarea

1.0 Introducere Penetrarea unei piețe externe poate fi făcută prin mai multe modalități printre care enumerăm: exportul direct sau indirect,...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Franchising-ul

Introducere Franchising-ul , o tehnica de afaceri utilizatã atât în practica economica din ţările dezvoltate cât şi în ţara noastră, necesită...

Contractul de franciză

Contractul de franciza Definitie:Contractul de franciza este acel contract prin care o parte, denumita francizor, acorda unei alte parti, denumite...

Micul Business în Republica Moldova

Sectorul micului business în Republica Moldova, ca şi în majoritatea statelor în curs de dezvoltare, a apărut ca urmare a reformelor structurale...

Elemente Introductive privind Antreprenoriatul

Elemente introductive privind antreprenoriatul 1.1. Antreprenoriat: concept, forme si tipologii 1.1.1. Activitãti cu autorizatie comercialã...

Ai nevoie de altceva?