Cercetare delincventă juvenilă

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 22693
Mărime: 128.53KB (arhivat)
Publicat de: Antonia I.
Puncte necesare: 12

Extras din licență

1. Obiectivele și ipotezele cercetării

Scopul final al acestui demers de cercetare, l-a constituit dorinţa de a evidenţia sistemele de valori și modalităţile de întărire a personalitatii minorilor delincvenţi astfel încât ei să evite conduitele infracționale, iar indicele de contaminare din partea grupului penitenciar din care fac parte, cu comportamente negative să fie cât mai redus.

Prin efectuarea acestui demers investigativ, am urmărit să reliefez existenţa şi mai ales ponderea unor factori specifici ai etiologiei şi proliferării fenomenului delincvenţial. Pentru aceasta am urmărit investigarea unui lot probant alcătuit din minori delincvenţi internaţi într-un centru de reeducare, opunând comparativ rezultatele obţinute cu rezultatele lotului martor, compus din minori fără manifestări delincvenţiale, şcolarizaţi la un liceu de condiţie medie.

Pentru a realiza această cercetare, am delimitat un obiectiv principal şi două obiective secundare, care decurg din primul, după cum urmează:

Obiectivele principale ale cercetării efectuate în cadrul lucrării de faţă se referă la evidenţierea unor factori specifici în geneza şi proliferarea delincvenţei, factori care ţin atât de structura de personalitate a individului, cât şi de particularităţile contextului social în care acesta este antrenat. De asemenea, am avut în vedere identificarea unor mijloace cu scopul de a reduce potenţialul criminogen în cazul delincvenţilor minori privaţi de libertate.

Aceste obiective includ două obiective secundare, după cum urmează:

1. identificarea principalelor tendinţe în structura de personalitate a minorilor delincvenţi care sunt susceptibile de a determina un risc crescut faţă de comiterea actelor antisociale;

2. identificarea nivelului de integrare şi adaptare socială a minorilor delincvenţi.

În funcţie de aceste obiective şi de rezultatele care se vor obţine în urma aplicării probelor investigative, se pot formula concluzii cu privire la gradul de integrare socială a minorilor delincvenţi şi la dificultăţile întâmpinate în cadrul procesului de reinserţie socială a acestora. Concluziile formulate vor permite şi enunţarea unor măsuri de profilaxie şi intervenţie asupra comportamentului deviant la minori.

În particular, ne-am propus să analizăm situația unui segment distinct, alcătuit din tineri aflați în detenție şi să încercăm să găsim o serie de modalități prin care aceștia să poată duce la terminarea pedepsei o viață cât mai normală. Este vorba despre o categorie de subiecți aflați l prima abatere, care, până în momentul comiterii infracțiunii care i-a condamnat la pedeapsa cu detenția, nu se deosebeau cu nimic, în sens negativ, față de marea masă a tinerilor de aceeaşi vârstă, gen şi condiție socială cu ei. Am încercat să cunoaştem cauzele abaterii infracționale a unora dintre acești subiecți și particularitățile lor de personalitate.

În stabilirea acestor obiective, am pornit de la constatarea că detenția, pe lângă aspectele ei juridice, sociale și educaționale pozitive, exercită şi o serie de influențe negative, concretizate în depresie, vulnerabilitate a stării de sănătate nu numai fizică, ci și psihică, deteriorarea masivă a imaginii de sine, potențarea unor dificultăți de adaptare și integrare socială ulterioară în comunitatea acestora.

Ipoteze de lucruau fost:

1. Minorii delincvenţi prezintă un profil de personalitate mai vulnerabil la acţiunea agenţilor frustranţi, aceştia reacţionând accentuat la situaţii de stres, spre deosebire de minorii nedelincvenţi.

2. Minorii delincvenţi internaţi în centrele de reeducare beneficiază de o reţea de suport social mai restrânsă decât minorii nedelincvenţi.

3. Natura aspirațiilor, a scopurilor și a idealurilor minorilor și tinerilor privați de libertate și cuprinși în școala specială de reeducare și în peniten¬ciar constituie un element special de disfuncționalitate în relația tânărului cu societatea și normele ei, constituie o cauză principală pentru opțiunile ilicite ale tinerilor.

Am presupus că în condiţiile când, asupra persoanelor care vin pentru prima dată în contact cu viaţa de penitenciar şi care se află la prima abatere, sunt exercitate asemenea influenţe, în absenţa unor intervenţii psihopedagogice adecvate, atunci creste riscul amplificării la nivelul personalităţii lor a unor traume psihice care pot exercita efecte indezirabile pe termen lung, atât pentru ei cât şi pentru familie şi societate.

Bibliografie

1. Basiliade, G., Reeducarea şi reintegrarea socială, Ed. CCPT, Bucureşti, 1978

2. Berge, A. - Copilul dificil, EDP, Bucureşti, 1972

3. Bogdan, T. - Probleme de psihologie judiciară, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973

4. Brădet, G.I. - Criminologie generală românească, Ed. Tipocart Braşovia, Braşov, 1993

5. Brezeanu, O. - Minorul şi legea penală, Ed. All Beck, 1998

6. Bujdoiu, N. - Sociologia devianţei, Ed. Romprint, Braşov, 2002

7. Butoi, T., Butoi I. - Psihologia judiciară, Ed. Fundaţia Romania de Mâine, 2001

8. Chelcea, S. - Experimentul în psihosociologie, Ed. Ştiiţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982

9. Chelcea, S. - Personalitate şi societate în tranziţie, Ed. Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1994

10. Chelcea, S. ─ Cum să redactăm: o lucrare de diplomă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific în domeniul stiinţelor socioumane, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003

11. Cirkev, A. - Psihologia atitudinilor sociale, Editura Institutului de Psihologie al Universităţii din Cluj-Napoca la Sibiu, Sibiu, 1941

12. Dewey, J. - Democraţie şi politică, Bucureşti, Editura Politică, 1972

13. Dragomirescu, V. – Psihosociologia comportamentului deviant, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976

14. Ester, P., Loek, H., De Moor, R. - The Individualizing Society. Value Change in Europe and North America, Tilburg University Press, 1994

15. Florian, Gh. – Psihologie penitenciară, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1992

16. Gilles, F.; Philippe, J.M.; Nicole, M. ─ Dicţionar de sociologie, Ed. Armand. Colin, Paris, 1995

17. Ibiş, A. – Influenţa agenţilor de socializare asupra comportamentelor predelincvente ale elevilor, Ed. Pansofia, 2001

18. Iluţ, P. - Valori, atitudini şi comportamente sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2004

19. Inglehart, R. - The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies, American Political Science Review, 65 (4), p. 991–1017, 1971

20. Inglehart, R., Baker, W.E. - Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, American Sociological Review, vol. 65, februarie, p, 19-51, 2000

21. Merton, R.K. – Social Theory and Social Structure,Ed. Free Press, Chicago, 1957

22. Mitrofan, N.; Zdrenghea, V.; Butoi, T. – Psihologie judiciară, Ed. Şansa, Bucureşti, 1994

23. Mucchielli, R. – Comment ils deviennent delinquants, Ed. ESF, Paris, 1981

24. Petcu, M. – Delincvenţa-repere psihosociale Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999

25. Petru Iluţ, Valori, atitudini şi comportamente sociale, Editura Polirom, Bucuresti, 2004, p. 67

26. Pitulescu, I. – Criminalitatea juvenilă – fenomenul copii străzii, Ed Naţional, 2000

27. Popovici, D. V. – Elemente de psihopedagogia integrării, Ed. ProHumanitate, 1999

28. Preda, V. – Delincvenţa juvenilă, Ed. Presa universitară Clujeană, 1998;

29. Preda, V. – Profilaxia delincvenţei şi reintegrarea socială, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981

30. Rădulescu, S. M., Banciu, D. – Introducere în psihologia delincvenţei juvenile, Ed. Medicală, Bucureşti, 1990

31. Rădulescu, S.M., Banciu, D., Voicu, N. – Adolescenţii şi familia, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986

32. Reckless, C.W. – Sociology of Crime and Delinquency, Ed. Reinhardt & Winston, New York, 1957

33. Roşan, A. - Violenţa juvenilă şcolară. Teorie, prevenţie şi intervenţie integrativă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006

34. Schwartz, S. H. - Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries, pp. 1-65 in Mark Zanna, ed., Advances in Experimental Social Psychology, San Diego, Academic Press, 1992

35. Stănoiu, R. – Introducere în criminologie, Ed. Academiei Bucureşti, 1989

36. Şchiopu, U. – Criza de originalitate la adolescenţi, EDP, Bucureşti, 1997

37. Şchiopu, U., Verza, E. – Adolescenţa – personalitate şi limbaj, Ed. Albatros, Bucureşti, 1989

38. Şchiopu, U., Verza, E. – Psihologia vârstelor, EDP, Bucureşti, 1997

39. Ștefan Boncu, Psihologia influenţei sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 24

40. Verza, E. – Opţinuni şcolare şi profesionale, Ed. Coral, Cluj-Napoca, 1978

41. Verza, E. – Protecţia socială a copilului – Delincvenţa juvenilă, Nr. 5/1999

42. Vettenburg, N. - Violence in Schools: Awareness-raising, Prevention, Penalities, Strasbourg, Council of Publishing, 1999

43. W. McGuire, Iducing resistance to persuasion, în L. Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, Academic Press, New York, 1964, p. 65

Preview document

Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 1
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 2
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 3
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 4
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 5
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 6
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 7
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 8
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 9
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 10
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 11
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 12
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 13
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 14
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 15
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 16
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 17
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 18
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 19
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 20
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 21
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 22
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 23
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 24
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 25
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 26
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 27
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 28
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 29
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 30
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 31
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 32
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 33
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 34
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 35
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 36
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 37
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 38
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 39
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 40
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 41
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 42
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 43
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 44
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 45
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 46
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 47
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 48
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 49
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 50
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 51
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 52
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 53
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 54
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 55
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 56
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 57
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 58
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 59
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 60
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 61
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 62
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 63
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 64
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 65
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 66
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 67
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 68
Cercetare delincventă juvenilă - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Cercetare delincventa juvenila.doc

Alții au mai descărcat și

Agresivitatea Familială Aspecte medico-legale

INTRODUCERE ŞI MOTIVAREA TEMEI Prin dimensiunile ei problematice, violenţa a devenit o preocupare de mare actualitate teoretică şi practică, atât...

Nivelul de depresie al persoanelor private de libertate vs. persoane libere

INTRODUCERE Din punctul meu de vedere, depresia este o tulburare foarte gravă, căreia nu i se acordă atenția necesară, având în vedere că numărul...

Bariere de comunicare în stresul posttraumatic la copilul instituționalizat - măsuri de contracarare

Introducere Societatea contemporană este caracterizată de două tendinţe contradictorii, pe deoparte mediul social protejează individul, iar pe de...

Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile

Argument În procesul de creştere şi dezvoltare a fiinţei umane nu există o altă perioadă a vieţii în care evoluţia să fie mai sensibilă ca în...

Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității

ARGUMENT Adolescenţa este perioada unor spectaculoase evoluţii şi transformări psihosomatice şi psihosociale.Este vorba de acele transformări care...

Factori de învățare

INTRODUCERE Orice copil face parte dintr-un sistem unitar consolidat fiind determinat de comuniunea precum şcoala, familia, religia etc....

Agresivitatea asupra vârstnicilor în mediul familial

Rezumat În această cercetare am încercat să înțeleg care sunt principalele motive pentru care vârstnicii sunt agresați în mediul familial dar și...

Consiliere vocațională

Una din preocuparile cele mai de seama prezenta in viata parintilor inca de cand copii sunt mici, se opreste asupra viitorului profesional al...

Te-ar putea interesa și

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Factorii favorizanți ai delincvenței juvenile

Argument În procesul de creştere şi dezvoltare a fiinţei umane nu există o altă perioadă a vieţii în care evoluţia să fie mai sensibilă ca în...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Delicvența juvenilă

ARGUMENT Ponderea importanta a tineretului in structura actuala a societatii ca si contributia lui tot mai marcanta in diverse domenii ale vietii...

Delicvența juvenilă

Delincventa juvenila reprezinta o forma speciala de devianta sociala,ridicand o serie de probleme metodologice,teoretice si preventive pentru...

Delincvența juvenilă - factori interni

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1.Notiunea de...

Delincvența juvenilă în Județul Dolj în perioada 2007-2008

INTRODUCERE În ultimele patru decenii, delincvenţa juvenilǎ a devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat şi se confruntă,...

Dreptatea și Valorile Culturii

Delincventa juvenila – Forma a comportamentului deviant Comportamentul deviant, rezida în discordanta cu valorile si normele unui anumit sistem...

Ai nevoie de altceva?