Rolul personalității în performanțele academice final

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 23419
Mărime: 319.02KB (arhivat)
Publicat de: Celia Dumitrescu
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. 1. CERCETAREA TEORETICĂ 5
 3. 1.1 ORIENTĂRI TEORETICE 5
 4. 1.1.1 Teoria autoeficacității 7
 5. 1.1.2 Teoria atribuirii 9
 6. 1.1.3 Teorii ale interesului 12
 7. 1.1.4 Teoria expectanţe-valoare 14
 8. 1.1.5 Teoria scopurilor 15
 9. 1.1.6 Teorii legate de motivele învățării 17
 10. 1.1.7 . Teorii legate de autoreglarea motivațională 20
 11. 1.2 MODELE FACTORIALE ALE PERSONALITĂȚII 22
 12. 1.2.1 MODELUL CATTEL 22
 13. 1.2.2 MODELUL EYSENCK 25
 14. 1.2.3 MODELUL GUILFORD 26
 15. 1.3 MODELE PROCESUALE ALE PERSONALITĂȚII 31
 16. 1.3.1 MODELUL PSIHANALITIC AL PERSONALITĂȚII 32
 17. 1.3.2 MODELUL PSIHO-SOCIAL 39
 18. 1.3.3 MODELUL DOBÂNDIRII COMPETENȚELOR 40
 19. 1.3.4 INTELIGENȚA ȘCOLARĂ 42
 20. 2 IPOTEZELE DE LUCRU ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII 47
 21. 2.1 IPOTEZELE DE LUCRU 48
 22. 2.2 OBIECTIVE 48
 23. 2.3 METODOLOGIA CERCETĂRII 48
 24. 2.3.1 EȘANTIONUL 48
 25. 2.4 INSTRUMENTELE CERCETĂRII 49
 26. 2.4.1 SUPERFACTORII PERSONALITÄȚII- NEO PI-R - 49
 27. 2.5 DESIGN EXPERIMENT 61
 28. 3 REZULTATELE 61
 29. 3.1 IPOTEZA nr1 61
 30. 3.2 IPOTEZA nr2 65
 31. 3.3 IPOTEZA nr 3 68
 32. 3.4 IPOTEZA nr4 71
 33. 3.5 IPOTEZA nr 5 74
 34. 3.6 IPOTEZA nr6 77
 35. 3.7 INTERPRETAREA PSIHOLOGICĂ 79
 36. 4 CONCLUZII 82

Extras din licență

INTRODUCERE

O performanță slabă academică este unul dintre motivele din care tinerii renunță la școlarizare(Bean and Metzner 1985; Bennett 2003; Pascarella 1980; Tinto 1975,1993). Diferiți factori ai performanței academice au fost studiați în ultimii ani. Acești factori includ factorii cognitivi, abilitățile intelectuale, inteligența (Neisser et al.1996; Sternberg and Kayfman 1998), strategii de învățare (Biggs 1993), de asemenea factorii noncognitivi cum ar fi motivația academică (Fortier et al. 1995), stima de sine (Boehnke 2005; Naderi et al. 2009), și personalitatea (O’Connor and Paunonen 2007; Poropat 2009; Trapmann et al. 2007). Cercetările recente sugerează că personalitatea este un bun predictor al performanței (Chamorro-Premuzic and Furnham 2003a). Mai multe cercetări au folofit modelul de personalite Big Five (Costa and McCrea 1992) pentru a evalua personalitatea și influența ei asupra performanței (Bauerand Liang 2003; Conard 2006; De Fruyt and Mervielde 1996; Farsides and Woodfield,2003; Goff and Ackerman 1992; Gray andWatson 2002; Lievens et al. 2002; Paunonen,1998; Rothstein et al. 1994). Studii arată că cea mai importantă, consistentă relație este stabilită de conștiinciozitate și performanța academică pentru ceilalți factori rămâne neclară relație. De asemenea direcțiile acestor relații sunt câteodată—contradictorii. De exemplu, Conard (2006), Farsides și Woodfield (2003), la fel de bine ca Gray si Watson (2002) au demonstrat o corelație pozitivă între agreabilitate și performanță, pentru Paunonen (1998) și Rothstein et al. (1994), aceasta relație este negativă .De aici relațiile dintre personalitate și performanță arată ca ar putea fi modificate de diferitele unelte folosite pentru măsurarea performanței academice. O altă explicație poate fi dată pentru aceste relații contradictorii cea care se bazează pe diferitele metode prin care a fost măsurată performanța , prin notă simplă sau media unor note (Paunonen 1998;Rothstein et al. 1994) nota doar la un anumit examen (Conard 2006) sau alte eemple de genu ..

Depinzând dacă este nota de la bacalaureat sau nota la un examen care au folosit alte metode de examinare, relația dintre performanță și agreabilitate poate varia .(O’Connor și Paunonen ,2007) sugerează să se descompună în componente specifice a variabilelor ca: eamen grila, examen scris,oral, prezentare sau nota de participare în clasă (p. 987).în dorința de a clarifica influența personalității asupra performanței academice studiul vrea să cerceteze influența modelului de personalitate Big Five asupra notei de bacalaureat (Donnellan and Lucas,2008; Schmitt et al. 2008). Acest studiu ia în considerare că bacalaureatul are probe orale, scrise ,iar la cele scrise există și grilă. (Dollinguer and Orf 1991), (Rothsteinet et al. 1994), (Chamorro-Premuzic și Furnham 2003a, b; Rothsteinet al. 1994),(Dollinguer și Orf 1991).

1. CERCETAREA TEORETICĂ

1.1 ORIENTĂRI TEORETICE

Personalitatea se fomează pe parcursul vieții individului, datorită devoltării relației dintre persoană si mediul complex, avănd la bază disponibilitățile native specifice fiecărui individ. Relația persoană-mediu este abordată diferit de orientările teoretice consacrate în psihologie. Se prezintă în cele ce urmează clasificarea poziţiilor teoretice de pe care a fost abordată problema acestei relaţii în literatura de specialitate, după K. Riegel (1972, cf. Oerter, Montada, 1982). Conform acestei interpretări, atât persoana cât şi mediul pot fi concepute fie ca participanţi activi, fie ca participanţi pasivi în dezvoltarea personalităţii. Dihotomizarea factorilor permite identificarea a patru variabile care, combinate două câte două, definesc următoarele orientări teoretice:

Teoriilor endogenetice – în accepţiunea cărora activismul persoanei şi al mediului nu sunt văzute drept condiţii necesare pentru dezvoltare.

Modificările în timp ale personalităţii se reduc la fenomenul maturizării care, în accepţiunea lui Gesell, este mecanismul reglator, care menţine balanţa şi direcţia evoluţiei în faţa condiţionărilor externe ale mediului salvând tiparele de bază ale evoluţiei individuale. Dintr-o asemenea perspectivă, persoana s-ar dezvolta într-un mod predeterminat de particularităţile sale constructive native, indiferent de caracteristicile intervenţiilor educaţionale (durată, intensitate, conţinut, orientare etc.); mediul oferă doar sarcinile pentru realizarea corespunzătoare a competenţelor şi motivelor, conform programării native.

Teoriile exogenetice – au în vedere activismul mediului şi pasivitatea persoanei. Întregul univers conceptual şi acţional al persoanei se dobândeşte prin experienţă, după modelul reproducerii pe plan intern a lumii exterioare. Pe plan mental apar reproduceri ale realităţii, cu obiectele, fenomenele şi relaţiile sale; chiar şi “legăturile” mentale sunt reflectări ale contiguităţii externe a elementelor. Personalitatea ar fi “efectul” influenţelor externe, trecerea de la o stare la alta, o evoluţie continuă care înregistrează, neselectiv, toate modificările din mediu. Dintr-o asemenea perspectivă, prin condiţionare externă se poate obţine orice modificare internă. Intervenţia instructivă ar avea deci puteri nelimitate; condiţii externe identice ar duce la efecte identice şi astfel ar fi posibilă realizarea unor personalităţi “standard”.

Bibliografie

Bandura, A. (1993). Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational Psychologist, 28(2), 117-148.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. NewYork, NY: W.H. Freeman and Company.

Bandura, A., & Locke, E. A. (2003). Negative Self-Efficacy and Goal Effects Revisited. Journal of Applied Psychology, 88(1), 87-99.

Bauer, K. W., & Liang, Q. (2003). The effect of personality and precollege characteristics on firstyear activities and academic performance. Journal of College Student Development, 44(3), 277–

Bean and Metzner 1985; Bennett 2003; Pascarella 1980; Tinto 1975,1993

Bean, J. P., & Metzner, B. S. (1985). A conceptual model of non-traditional undergraduate student attrition.Review of Educational Research, 55(4), 485–540.

Biggs, J. B. (1993). From theory to practice: a cognitive systems approach. Higher Education Research and Development, 12(1), 73-85.

Birenbaum, M. (1997). Assessment preferences and their relationship to learning strategies and orientations.Higher Education, 33(1), 71–84.

Boehnke, K. (2005). Value orientations in relation to mathematical self-esteem: an exploratory study of their role in mathematical achievement among German, Israeli, and Canadian 14-year-olds. European Journal of Psychology of Education, 20(3), 227–241.

Bouchard, G., Lussier, Y., & Sabourin, S. (1999). Personality and marital adjustment: utility of the five-factor model of personality. Journal of Marriage and the Family, 61(3), 651–660.

Budaev, S. V. (1999). Sex differences in the Big Five personality factors: testing an evolutionary hypothesis.Personality and Individual Differences, 26(5), 801–813.

Busato, V. V., Prins, F. J., Elshout, J. J., & Hamaker, C. (2000). Intellectual ability, learning style, personality,achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Personalityand Individual Differences, 29(6), 1057–1068.

Caprara, G. V.şi Perugini, M., 1994, Personality Structure in Italian,„European Journal of Personality”, Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., Perugini, M., 1994,The Big Five Questionnaire: a New Questionnaire to Assess the Five Factor Model, Personality and Individual Differences, 15, 281-288;

Cattell R.B., 1957, Personality and Motivation. Structure and Measurement ,World Book Co, New York

Cattell R.B., 1960,Manuel pour l’application de l’Echelle d’Anxieté,C.P.A.,Paris

Cattell R.B., 1973, Personality and Mood by Questionnaire, Jassey Bass,San Francisco

...

Preview document

Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 1
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 2
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 3
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 4
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 5
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 6
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 7
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 8
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 9
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 10
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 11
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 12
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 13
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 14
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 15
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 16
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 17
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 18
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 19
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 20
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 21
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 22
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 23
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 24
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 25
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 26
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 27
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 28
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 29
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 30
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 31
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 32
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 33
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 34
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 35
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 36
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 37
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 38
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 39
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 40
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 41
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 42
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 43
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 44
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 45
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 46
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 47
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 48
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 49
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 50
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 51
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 52
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 53
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 54
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 55
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 56
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 57
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 58
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 59
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 60
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 61
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 62
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 63
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 64
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 65
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 66
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 67
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 68
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 69
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 70
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 71
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 72
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 73
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 74
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 75
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 76
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 77
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 78
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 79
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 80
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 81
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 82
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 83
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 84
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 85
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 86
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 87
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 88
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 89
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 90
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 91
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 92
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 93
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 94
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 95
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 96
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 97
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 98
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 99
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 100
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 101
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 102
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 103
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 104
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 105
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 106
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 107
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 108
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 109
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 110
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 111
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 112
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 113
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 114
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 115
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 116
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 117
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 118
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 119
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 120
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 121
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 122
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 123
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 124
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 125
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 126
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 127
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 128
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 129
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 130
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 131
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 132
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 133
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 134
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 135
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 136
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 137
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 138
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 139
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 140
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 141
Rolul personalității în performanțele academice final - Pagina 142

Conținut arhivă zip

 • Rolul personalitatii in performantele academice final.docx

Alții au mai descărcat și

Influențe Motivaționale ale Factorilor Subiectivi ai Evaluării

Introducere Motivaţia poate susţine învaţarea în cel puţin patru moduri: influenţează măsura în care este probabil ca un individ să se angajeze...

Percepții ale Stresului Ocupațional în Activitatea Didactică și Modalitățile de Coping

I. ARGUMENT Stresul ocupaţional reprezintă o problemă importantă în domeniul psihologiei muncii şi organizaţională, şi una dintre multiplele...

Consecințele lipsei educației religioase la adolescenți

INTRODUCERE Religia a fost și este baza dobândirii moralității la orice individ care se află în societate, religia a inregistrat o crestere...

Stiluri de Comunicare și Stima de Sine în Cuplu

Introducere Comunicarea reprezintă un foarte mare avantaj de a menţine mult timp intensitatea unei relaţii. În lipsa ei, când in relaţia...

Corelația anxietate - toxicomanie

I. Introducere Uzul drogurilor nu este ceva de actualitate, întrucât substanţele psihoactive sunt cunoscute şi utilizate de-a lungul istoriei....

Inteligența emoțională

Introducere Inteligenţa emoţională a evoluat odată cu omenirea, necesitatea de adaptare, de a face faţă şi de a colabora cu cei din jur, fiind...

Relația dintre Adolescenți și Părinți Privind Percepția și Dezvoltarea Personalității

ARGUMENT Adolescenţa este perioada unor spectaculoase evoluţii şi transformări psihosomatice şi psihosociale.Este vorba de acele transformări care...

Factori de învățare

INTRODUCERE Orice copil face parte dintr-un sistem unitar consolidat fiind determinat de comuniunea precum şcoala, familia, religia etc....

Te-ar putea interesa și

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Finanțarea Studiilor

Introducere Educaţia reprezintă unul dintre cele mai importante drepturi ale cetăţenilor. Din această cauză şi datorită creşterii importanţei...

Finanțarea Cheltuielilor în Învățământul Superior

1. LOCUL ŞI ROLUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 1.1 Semnificaţii şi interpretări în legătură cu învăţământul Învăţământul, prin...

Marketingul în învățământul superior

Rezumat In acest articol urmarim introducerea si dezvoltarea disciplinei de marketing in cadrul invatamantului superior, cheie de baza pentru...

Ai nevoie de altceva?