Modalități de consiliere

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 13809
Mărime: 48.65KB (arhivat)
Publicat de: Crin Marin
Puncte necesare: 11

Extras din licență

În societate, omul nu poate trăi singur, izolat. El se raportează permanent la alţii, acţionează împreună cu ei, stabileşte relaţii ; pentru a fi el însuşi, omul trebuie să se depăşească ca strictă individualitate, să se determine şi să se structureze social. Individul se naşte ca un ”candidat la umanitate’’(H.Pieron) şi se construieşte ca personalitate, orientat fiind spre lume şi spre propria fiinţă prin realizarea unei complementarităţi între planul extern si cel intern, ceea ce permite o mai bună înţelegere a eu-lui, ca factor de raportare la lumea în care trăieşte, dar şi ca modalitate de integrare internă a personalităţii.

Omul este într-o continuă mişcare, într-o continuă luptă cu el şi cu problemele care se ivesc în calea sa. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au cerut sfatul altcuiva, când s-au confruntat cu probleme.’’Sfatul este consemnat ca fiind cea mai veche metodă de consiliere’’.

Tema pe care ne propunem s-o dezbatem nu a fost aleasă la întâmplare. La noi în ţară începe să fie rediscutată cu seriozitate problema consilierii şi în mod special a consilierii şcolare. Încă nu există la ora actuală nici o bază solidă legislativă pentru consiliere. Inspectoratele judeţene se bucură de un astfel de cabinet care acoperă problemele din tot judeţul. Mai nou liceele si şcolile din marile oraşe înep să pună la dispozitie săli pentru înfiinţarea unor cabinete de consiliere şcolară.

Este necesar ca în afară de baza legislativă să schimbăm mentalitatea semenilor noştri. Ne gândim la întreaga populaţie: elevi, părinţi. Fiecare dintre aceştia influenţează într-un fel sau altul evoluţia microsistemului educaţional. Crearea unui climat favorabil dezvoltării unei personalităţi dezirabile implică relaţii între aceştia factori (variabile), între aceste persoane si colaborarea lor. Consilierul are menirea de a conduce şi mediatiza aceste relaţii: între părinţi şi şcoală (profesori), între părinţi şi copii, între copii şi profesori.

Realitatea şcolară implică fenomene si situaţii adesea greu de stăpânit şi de controlat, doar de un singur profesor. Viaţa oferă de asemenea multe situaţii greu de depăşit fără un ajutor specializat.

Rolul consilierului este deci de a-i ajuta pe elevi, profesori, părinţi, pe indivizi în general să se autocunoască, să-şi autoevalueze posibilităţile, să îi cunoască pe ceilalţi pentru a putea atenua conflictele şi pentru a elimina dimensiunile. Aşa cum am afirmat mai sus oamenii relaţionează şi problemele unuia dintre ei vor afectua viaţa celorlalţi, viaţa socială, profesională şi familială.

Copilul – elev poate avea nenumărate probleme. Poate fi indisciplinat, poate obţine rezultate slabe, poate avea probleme de sănătate fizică sau mintală. Poate trăieşte acasă într-un climat nefavorabil formării sale ca om, a formării comportamentului dezirabil.

Profesorul la rândul său poate avea probleme care vizează fie latura competenţelor sale profesionale, fie latura capacităţilor sale psihopedagogice. De asemenea şi el poate avea probleme în familie.

Apoi să nu uităm că există familii care, din nefericire, au copii cu diferite handicapuri. Unii dintre aceştia frecventează şcoala de masă. De cele mai multe ori, aceşti copii pe lângă handicapul fizic pe care îl au capătă şi un handicap afectiv fie din vina părinţilor, a elevilor (colegii) sau chiar a profesorilor. Se impune o cunoaştere atentă şi riguroasă a tuturor aspectelor şi o analiză a tuturor problemelor care se pot ivi într-o astfel de situaţie. Tocmai asupra acestor familii cu copii handicapaţi ne vom opri în prezenta lucrare. Este bine să înţlegem că pe lângă ajutorul medical acordat acestor copii este nevoie de consiliere atât pentru copilul în cauză cât şi pentru familia acestuia.

Lucrarea de faţă îşi propune trecerea în revistă a problemelor generale privind consilierea, referindu-ne la principalele curente în urma cărora s-au născut diferite ’’şcoli’’ de consiliere, la metodele şi tehnicile folosite de diferite modele de consiliere la relaţia care se stabileşte între consilier şi client.

În partea a doua vom încerca o clarificare a conceptului de handicap, o clasificare a handicapurilor. Ne vom opri cu precădere asupra handicapului de intelect. Este necesar să înţelegem în ce constă boala, cum se manifestă, cum afectează ea viaţa celor din jur.

În partea a treia ne vom axa pe problema consilierii acestor familii cu copii handicapaţi. În urma aplicării chestionarului de atitudine a părinţilor faţă de copii şi situaţie, vom trage concluziile care ne vor ajuta în consilierea propriu-zisă. Concluziile trase vor încerca să fie atât de ordin teoretic cât şi practic, privind regândirea comportamentului parental şi a atitudinii faţă de copilul handicapat.

Preview document

Modalități de consiliere - Pagina 1
Modalități de consiliere - Pagina 2
Modalități de consiliere - Pagina 3
Modalități de consiliere - Pagina 4
Modalități de consiliere - Pagina 5
Modalități de consiliere - Pagina 6
Modalități de consiliere - Pagina 7
Modalități de consiliere - Pagina 8
Modalități de consiliere - Pagina 9
Modalități de consiliere - Pagina 10
Modalități de consiliere - Pagina 11
Modalități de consiliere - Pagina 12
Modalități de consiliere - Pagina 13
Modalități de consiliere - Pagina 14
Modalități de consiliere - Pagina 15
Modalități de consiliere - Pagina 16
Modalități de consiliere - Pagina 17
Modalități de consiliere - Pagina 18
Modalități de consiliere - Pagina 19
Modalități de consiliere - Pagina 20
Modalități de consiliere - Pagina 21
Modalități de consiliere - Pagina 22
Modalități de consiliere - Pagina 23
Modalități de consiliere - Pagina 24
Modalități de consiliere - Pagina 25
Modalități de consiliere - Pagina 26
Modalități de consiliere - Pagina 27
Modalități de consiliere - Pagina 28
Modalități de consiliere - Pagina 29
Modalități de consiliere - Pagina 30
Modalități de consiliere - Pagina 31
Modalități de consiliere - Pagina 32
Modalități de consiliere - Pagina 33
Modalități de consiliere - Pagina 34
Modalități de consiliere - Pagina 35
Modalități de consiliere - Pagina 36
Modalități de consiliere - Pagina 37
Modalități de consiliere - Pagina 38
Modalități de consiliere - Pagina 39
Modalități de consiliere - Pagina 40
Modalități de consiliere - Pagina 41
Modalități de consiliere - Pagina 42
Modalități de consiliere - Pagina 43
Modalități de consiliere - Pagina 44
Modalități de consiliere - Pagina 45
Modalități de consiliere - Pagina 46
Modalități de consiliere - Pagina 47
Modalități de consiliere - Pagina 48
Modalități de consiliere - Pagina 49
Modalități de consiliere - Pagina 50
Modalități de consiliere - Pagina 51
Modalități de consiliere - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de Consiliere.doc

Alții au mai descărcat și

Profilul de Personalitate și Psihodiagnoză la Adolescenții Depresivi Formă Ușoară sau Severă

ARGUMENT În alegerea temei propuse pentru aceasta lucrare, au fost determinante câteva motive care au constituit un temei al reflecţiei şi...

Ipostazele Psihicului

1. Conştientul Psihicul există şi se manifestă în ipostaza de psihic conştient, de psihic subconştient şi de psihic inconştient. Conştiinţa este...

Dezvoltarea Inventarului Multifazic de Personalitate Minnesota

DEZVOLTAREA MMPI_-ULUI (Inventarul multifazic de personalitate Minnesota) MMPI a fost publicat prima data in 1943. Autorii testului Starke...

Comportamentul simulat

1.Introducere Termenul de emoție derivă din latinescul "emoveo" care înseamnă "a mișca din loc". Emoțiile sunt definite ca fiind o serie de...

Planuri de Consiliere - Consilierea Familiei

Domeniul de intervenţie: Tulburări de comportament (hiperactivitatea cu deficit de atenţie) Argument: Hiperactivitatea cu deficit de atenţie sau...

Testul arborelui

Ideea folosirii „desenului arborelui” ca instrument de psihodiagnostic îi aparţine lui Emile Jucker, consilier de orientare profesională la Fägswil...

Matricile Progresive Raven

SCURT ISTORIC AL TESTULUI Testul “Matricilor Progresive Standard” (MPS) elaborat de J.C. Raven in colaborare cu L.S. Penrose in 1938, revizuit in...

Studiu de caz - consiliere individuală

STUDIU DE CAZ: Probleme comportamentale, dificultăţi legate de integrarea în colectivitate, randament şcolar scăzut, pe fondul intelectului liminar...

Te-ar putea interesa și

Specificul Consilierii în Învățământul Primar

Introducere În lucrarea de faţă propun o abordare a problematicii consilierii elevilor în învăţământul primar din perspectiva impusă de contextul...

Imaginea de sine la adolescentul cu handicap motor

ARGUMENT Adolescenţa este etapa cea mai dificilă a dezvoltării umane care excelează prin multitudinea, diversitatea şi complexitatea modificărilor...

Integrarea Socială a Persoanelor Seropozitive

Introducere HIV/SIDA a devenit una din cele mai importante probleme cu care se confruntă întreaga lume atât pe plan medical, cât şi pe plan...

Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților

INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de...

Tulburarea afectivității cu deficit de atenție

ARGUMENT În ultimii ani s-a vorbit şi s-a scris mult despre copiii hiperactivi, cărora li se asociază deficitul de atenţie. De asemenea, este...

Comunicarea în Relația de Asistență Socială

INTRODUCERE COMUNICAREA ÎN RELAŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ Comunicarea a devenit în a doua jumătate a secolului XX acţiunea umană cea mai vizibilă ,...

Consilierea Părinților Copiilor cu Autism

INTRODUCERE Autismul rămâne în continuare o enigmă din punct de vedere medical al societăţii mileniului trei. Medicina defineşte în general...

Comportamentul și orientarea elevilor cu devianță comportamentală

Introducere Analiza devianţei de conduită a adolescenţilor, preocupă pentru că reprezintă un fenomen social de mare complexitate, cauzator de...

Ai nevoie de altceva?