Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 31708
Mărime: 356.71KB (arhivat)
Publicat de: Nicolaie Baciu
Puncte necesare: 13

Extras din licență

ARGUMENT

„Educaţia moral-civică este o componentă a educaţiei în legătură cu care se poartă unele discuţii controversate, unii autori pronunţându-se în favoarea acestei formulări, în timp ce alţii abordează separat educaţia morală şi separat educaţia civică” (Marin C., 1996, p. 43). Ca și ceilalți autori, luând în considerare numeroasele interferenţe ce se stabilesc între fenomenul moral şi fenomenul civic al vieţii sociale, optez pentru educaţia moral-civică.

Nu este întâmplâtoare asocierea comportamentului moral cu cel civic. Este evident că cele două comportamente se asociază, se sprijină şi se condiţionează reciproc, deoarece nu poţi avea un comportament moral fără să respecţi legităţile, tradiţiile şi valorile unei societăţi, după cum nu poţi avea un comportament civic dacă nu te conformezi valorilor, normelor, regulilor morale care guvernează viaţa comunităţii în care trăieşte (Miron, I., 2007, p. 54).

Educaţia moral-civică este o componentă extrem de complexă a educaţiei, pentru că efectele sale se resfrâng asupra comportamentului copilului, iar acesta se raportează din punct de vedere valoric la normele morale și civice. Prin urmare moralitatea şi civismul apar ca dimensiuni fundamentale ale unei personalităţi armonioase, autentice şi integrale.

Prin studiu disciplinei educație civică în învățământul primar se urmărește formarea conduitei și conștiinței moral civice în vederea dezvoltării personalității școlarului mic.

În scopul dobândirii valorilor morale pozitive, precum: patriotismul, umanismul, democraţia, dreptatea, libertatea, onestitatea, onoarea, demnitatea, modestia etc., sunt prezentate și valorile cu sensuri negative, fiecărei valori corespunzându-i o nonvaloare (bine-rău, sinceritate-minciună, eroism-laşitate etc.), astfel copiilor fiindu-le implementată capacitatea de a distinge și a alege între bine și rău (Rădulescu, E., 1998, p. 46).

Am ales această temă deoarece consider că disciplina educație civică în cadrul învățământului primar are o mare pondere în dezvoltarea trăsăturilor morale și civice, formând o bază, încă de la o vârstă fragedă, pe care ulterior se vor construi caractere și personalități ce conturează individul, individ ce va fi parte integrantă a societății.

Așadar, am structurat lucrarea de față în trei capitole ce evidențiază formarea conduitei moral civică atât din punct de vedere psihologic cât și pedagogic.

În prima parte a lucrării am pus accentul pe sublinierea particularităților dezvoltării morale în învățământul primar, am continuat cu conturarea obiectivelor și factorilor privind formarea conduitei și conștiinței moral civice, precum și a programelor și manualelor ce dezbat această disciplină.

În partea finală a lucrării am realizat un studiu constatativ observațional prin intermediul căruia am urmărit eficiența metodelor și procedeelor utilizate în formarea trăsăturilor morale ale personalității școlarului mic.

Voi încheia lucrarea cu unele consideraţii finale şi propuneri privind modalitaţi de valorificare a valenţelor formativ-educative ale educației moral-civice în ciclul primar.

Capitolul I - PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII MORALE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Scopul educaţiei moral-civice este formarea conştiinţei moral-civice şi formarea conduitei morale şi civice ce se realizează prin informații de natură teoretică și apoi prin aplicarea lor practică. Se impune precizarea că această separare între sarcinile de factură teoretică şi cele de natură practică este făcută din considerente didactice, pentru că în realitate, ele acționează în sinergie, profilul moral-civic al subiectului dezvoltându-se simultan pe ambele laturi, presupunând deopotrivă informaţie şi acţiune, sentimente, convingeri-fapte.

I.1 CARACTERISTICI ALE DEZVOLTĂRII MORAL-CIVICE LA VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ

Copilul este părintele adultului - spunea Maria Montessori (1913, New York) pentru a exprima metaforic rolul pe care îl are copilăria în dezvoltarea psihică pentru adultul care va deveni.

Comportamentul moral al copilului este mediat de relaţiile pe care le stabileşte cu valorile morale existente în colectivul din care face parte, de calitatea relaţiilor care se stabilesc între el şi ceilalţi membri ai colectivității.

Plecând de la ideea existenței unui paralelism între dezvoltarea morală şi dezvoltarea intelectuală, procesul de constituire şi modelare a conştiinţei morale a copilului se dezvoltă încă din stadiul inteligenţei senzorio-motorii. Conform acestei teorii bazate pe studii aprofundate, modelarea conştiinţei morale se realizează în două stadii, reliefate de Jean Piaget:

a). stadiul eteronom – al realismului moral sau morala ascultării;

b). stadiul cooperării – al autonomiei morale.

Stadiul eteronom corespunde copiilor până la vârsta de 7-8 ani şi se evidenţiază că sursa primelor sentimente morale este respectul. În mod obişnuit purtătorii valorilor morale iniţiale sunt părinţii pe care copilul îi consideră ca fiind mult superiori lui. Ei nu sunt numai purtătorii valorii, dar şi simbolul şi forţa valorii, strecurându-se astfel un sentiment de adoraţie şi teamă, de respect (Piaget, J., 1974, p.167).

Apariţia respectului face posibilă noi forme de comunicare. Copilul devine capabil să recepteze ca obligatorii ordinele şi consemnele părinţilor. Pe baza acestei relaţionări apare sentimentul datoriei. Regulile de conduită sunt privite de copil ca un dat, ca o emanaţie a unei autorităţi exterioare şi superioare lui, fără nicio legătură cu situaţia concretă. Ceea ce-l determină să se supună este respectul unilateral bazat pe afecţiune şi teamă.

Bibliografie

1. ADLER, Alfred. (1995). Psihologia şcolarului greu educabil. Bucureşti: Editura Iri.

2. ALBU, Gabriel. (2003). În căutarea educaţiei autentice. Bucureşti: Editura Iri.

3. ALLPORT, Gordon W. (1981). Structura şi dezvoltarea personalităţii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

4. BADEA, Elena. (1997). Caracterizarea dinamică a copilului şi adolescentului. Bucureşti: Editura Tehnică.

5. BARNA, Andrei. (1995). Autoeducaţia. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

6. BĂBAN, Adriana. (coord). (2001). Consiliere educaţională - ghid pentru orele de Dirigenţie. Cluj-Napoca: Editura Psinet / Ardealul.

7. BERGE Andre. (1972). Copilul dificil. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

8. BUCUR, GHE. şi POPESCU,O. (1999). Educaţie pentru sănătate în şcoală. Bucureşti: Editura Fiat Lux.

9. BULGĂREA, M. (1966). Organizarea vieţii copiilor în familie. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

10. BUNESCU, Vasile (1991). Educaţia morală şi formarea personalităţii. Fundamente psihopedagogice, în Revista de pedagogie nr. 6-7-8 / 1991.

11. BUNESCU, Vasile (1992). Metode de educaţie morală, în Tribuna înv. nr.4 / 1992

12. COCORADĂ, Elena. (coord.) (2004). Consiliere psihopedagogică. Sibiu: Editura Psihomedia.

13. COSMOVICI, A., IACOB, L. (1998). Psihologie şcolară. Iaşi: Editura Polirom.

14. CHATEAU, J. (1970). Copilul şi jocul. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

15. CIOFU, Carmen. (1989). Interacţiunea părinţi - copii. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

16. CLAPAREDE, E. (1975). Psihologia copilului şi pedagogie experimentală. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

17. CRISTEA, Sorin. (1998). Dicţionar de termeni pedagogici. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

18. CUCOŞ, C-tin. (2000). Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom.

19. DEBESSE, M. (1970). Psihologia copilului de la naştere la adolescenţă. . Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

20. DODGE, D.; TRISTER, C.; LAURA, Z. (1992). The Creative Curriculum for Early childhood. Washington DC: Teaching Strategies Inc.

21. DORON, Roland şi PAROT Francoise. [1991](1999). Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Editura Humanitas.

22. ERIKSON, Erik. (1950). Childhood and Society. 2nd ed., New York: W.W. Norton Co.

23. ELKONIN, D. (1980). Psihologia jocului. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

24. IACOB, L. (1999). Comunicarea didactică. Psihologia şcolară. Iaşi: Editura Polirom.

25. MARINESCU, E. (1972). Metodica educaţiei muzicale în grădiniţa de copii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

26. MICLEA, Mircea şi LEMENI, Gabriela. (2004). Consiliere şi orientare. Cluj-Napoca: Casa de Editură a Asociaţiei de Ştiinţe Cognitive din România.

27. MIRON, Ionescu, (2007). Instrucţie şi educaţie, ediţia a III-a. Arad. Editura Universităţii de Vest "Vasile Goldiş".

28. MITROFAN, I.; MITROFAN, N. (1991). Familia de la A la Z. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

29. MITU, Florica. (2005). Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar. Bucureşti: EdituraHumanitas.

...

Preview document

Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 1
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 2
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 3
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 4
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 5
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 6
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 7
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 8
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 9
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 10
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 11
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 12
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 13
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 14
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 15
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 16
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 17
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 18
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 19
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 20
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 21
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 22
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 23
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 24
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 25
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 26
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 27
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 28
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 29
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 30
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 31
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 32
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 33
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 34
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 35
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 36
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 37
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 38
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 39
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 40
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 41
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 42
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 43
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 44
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 45
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 46
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 47
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 48
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 49
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 50
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 51
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 52
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 53
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 54
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 55
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 56
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 57
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 58
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 59
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 60
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 61
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 62
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 63
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 64
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 65
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 66
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 67
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 68
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 69
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 70
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 71
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 72
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 73
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 74
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 75
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 76
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 77
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 78
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 79
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 80
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 81
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 82
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 83
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 84
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 85
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 86
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 87
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 88
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 89
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 90
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 91
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 92
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 93
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 94
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 95
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 96
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 97
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 98
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 99
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 100
Formarea conduitei moral-civică la vârsta școlară mică - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Formarea Conduitei Moral - Civica la Varsta Scolara Mica.doc

Alții au mai descărcat și

Modificarea Comportamentelor Deviante la Varsta Scolara Mica prin Terapii Educaționale

INTRODUCERE Eforturile ce se depun în perioada actuală pentru perfecţionarea şi modernizarea procesului educaţional constituie pe de o parte un...

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Relația joc - învățare în învățământul preșcolar

Orice tânăr, trecut prin grădiniţă / şcoală, poartă amprenta formatorului, a generaţiei care l-a educat şi l-a pregătit pentru viaţă. Această...

Fenomenul migrației internaționale

INTRODUCЕRЕ Migraţia pеntru munca în străinătatе s-a intеnsificat din cauza instabilităţii socio-еconomicе şi a tranziţiеi intеrminabilе cееa cе a...

Rolul familiei în integrarea socială a copiilor și cerințele educaționale speciale

1. Familia, structura si functiile familiei In societatile moderne, familia reprezinta “nucleul instrumental fundamental al structurii sociale mai...

Inteligența emoțională și abilitățile de comunicare la adolescenți

INTRODUCERE Actualitatea temei. Multitudinea semnalelor venite dinspre sfera macrosocială, de creştere a ratei criminalităţii printre...

Formarea abilitaților - receptare mesaj scris

ÎNTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate decurge din realizările teoretice ale ştiinţelor educaţiei, de demersurile şi condiţiile...

Te-ar putea interesa și

Contribuția istoriei la educația patriotică și moral civică a școlarilor mici

ARGUMENT Dacă politica unei ţări este axată pe o dezvoltare durabilă, atunci reformele şcolare apar ca o necesitate. Şi dacă stăm să gândim logic,...

Comunitatea de Rromi Lăeși

Spatiu cu legendara traditie culturala, Botosaniul reprezinta si locul unde de-a lungul timpului au convietuit oameni apartinând celor mai diverse...

Pedagogie generală

INTRODUCERE MOTTO: ’’Ca şi bulgărele de zăpadă, copilul poartă cu sine şi din pulberea drumului pe care îl străbate. De aceea, este necesar să...

Pedagogia Preșcolară și a Școlarității Mici

CAPITOLUL I OBIECTUL PEDAGOGIEI PRESCOLARE SI A SCOLARITATII MICI Obiectivele capitolului I: Pe parcursul acestui capitol, se va urmarii la...

Ai nevoie de altceva?