Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 14565
Mărime: 214.91KB (arhivat)
Publicat de: Mariana B.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Beraru maria

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I Adaptarea copilului preșcolar la regimul activității școlare
 3. 1.1 De la grădiniță la școală
 4. 1.2 Educația preșcolară, parte componentă a educației permanente
 5. 1.3 Maturitatea școlară sau aptitudinea de școlaritate
 6. CAPITOLUL II Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare
 7. 2.1 Dificultățile pe care le înfruntă copilul preșcolar la integrarea în activitatea școlară
 8. 2.2 Tranziția de la joc la activitatea de învățare constituie problema centrală a adaptării școlare
 9. 2.3 Rolul formativ al jocului didactic în vederea pregătirii preșcolarului pentru școală
 10. CAPITOLUL III Studiul experimental privind pregătirea preșcolarilor pentru școală
 11. III.1 Scopul cercetării
 12. III.2. Ipoteza cercetării
 13. III.3 Obiectivele cercetării
 14. III.4 Eșantionul cercetării
 15. III.5 Variabilele cercetării
 16. III.6 Metodologia cercetării
 17. III.7 Analiza și interpretarea datelor
 18. III.8 Concluzii
 19. Bibliografie
 20. Anexe

Extras din licență

Introducere

Negrovan spunea despre adaptarea școlară că reprezintă trecerea de la un echilibru instabil la unul stabil în raport cu noile condiții.

Pentru a trece de la mediul preșcolar la cel școlar copilul depune eforturi mari de adaptativitate. Una din premisele dezvoltării copilului este reprezentată de lărgirea cadrului relațional cu obiectele, cu alții sau cu sine însuși. Se știe că există diferențe între solicitările din familie și cele din grădiniței, de aceea sunt antrenate toate posibilitățile de adaptare a copilului și de diversificare a conduitelor lui.

Am ales această temă de cercetare deoarece, am observat de-a lungul timpului, că unii preșcolari nu se adaptează regimului școlar, și este nevoie de o pregătire a acestora pentru activitățile școlare.

Începând cu clasa pregătitoare și continuând cu celelalte clase copilul este bombardat cu un volum tot mai mare de informații. De aceea, este necesar să învățăm încă din grădiniță cum să selecteze informațiile și să le aplice. Acest lucru m-a motivat să-mi aleg tema ,,Pregătirea preșcolarilor pentru activitățile școlare”.

Lucrarea de față am structurat-o în trei capitole astfel:

Capitolul I- Adaptarea copilului preșcolar la regimul activității școlare reprezintă partea teoretică a lucrării și are trei subcapitole:

- de la grădiniță la școală

- educația preșcolară, parte componentă a educației permanente

- maturitatea școlară sau aptitudinea de școlaritate

Capitolul al- II-a - Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare este reprezentat

de partea practică prin jocuri și activități care au fost aplicate la grupa de preșcolari pe care o conduc, fiind structurat în trei subcapitole:

- dificultățile integrării preșcolarului în activitatea școlară

- tranziția de la joc la activitatea de învățare constituie problema centrală a adaptării școlare

- rolul formativ al jocului didactic în vederea pregătirii preșcolarului pentru școală

Capitolul al-III-lea a fost destinat Studiului experimental privind pregătirea preșcolarilor pentru școală prin care a fost desfășurată partea de cercetare a prezentei lucrări.

CAPITOLUL I

Adaptarea copilului preșcolar la regimul activității școlare

1.1 De la grădiniță la școală

Un interes deosebit în acomodarea copilului la activitățile școlare o reprezintă psihologia și pedagogia contemporană care prin ideile sale ne arată că evoluția copilului depinde de felul cum este educat la vârsta preșcolară, considerată modelatoarea capacităților intelectuale și morale a copilului.

Procesul nu se produce spontan, ci în dependență de condițiile de mediu în educație. De aceea numeroși psihologi și pedagogi insistă asupra influenței mediului înconjurător asupra dezvoltării intelectuale a copilului și adultului. Încă în 1961, Hunt scria: ,,Nu este nesăbuit a dori să descoperi mijloacele de a orândui, în special în timpul primei copilării, contactele fructuoase între copii și mediul înconjurător, de a accelera substanțial dezvoltarea sa intelectuală și de a realiza, la vârsta adultă, un nivel mintal net superior”

Preocupărilor care favorizată dezvoltarea intelectuală în perioada preșcolară depinde de structurile sistemului școlar, și de tendința de a integra educația preșcolară, instituționalizată, în sistemul de învățământ..

Din aceasta decurg câteva direcții de evoluție a modului de a înțelege rolul grădiniței de copii. Unele din acestea, cu nuanțe mai conservatoare, privesc această primă treaptă a sistemului școlar doar ca instituție menită să complinească educația familiei. Altele, îi atribuie funcții sporite, ajungând până la o similitudine de organizare, funcționare, de conținut și metode cu școala. Dihotomia acestor concepții privind natura, rolul și locul grădiniței în ansamblul sistemului de învățământ a făcut să apară întrebarea: este grădinița o școală, este oportun și posibil ca activitatea de instruire și educare din grădiniță să se desfășoare după principiile didactice și cu metodice specifice școlii?

Am constatat în această privință, o evoluție a locului instituțiilor preșcolare în sistemul de formare și dezvoltare a personalității omului. Cert este că grădinița, ca instituție de educație a copiilor în perioada dinainte de școală și-a amplificat considerabil funcția.

Întotdeauna, grădinița și-a afirmat funcția socială de sprijinire a familiei în creșterea și educarea copiilor și de pregătire a copiilor pentru școală. Dar obiectivele educației preșcolare au evoluat pe măsură ce exigențele față de pregătirea copiilor și tinerilor au crescut, instituțiile preșcolare amplificându-și în mod sensibil funcțiile în sistemul școlar. În cadrul acestui proces, funcția lor educativă, de completare și adeseori de compensare a educației antepreșcolare, familiale, s-a accentuat în ultimele decenii. Treptat, în contextul preocupărilor de extindere a perioadei de formare a tinerelor generații în cadrul unui sistem de educație instituționalizat, apare tot mai pregnantă funcția ei propedeutică , grădinița preluând misiunea de a-i pregăti pe copii pentru abordarea fructuoasă a învățământului primar.

Bibliografie

- Alexandru, J., Filipescu, V., (1983), Instrumente și modele de activitate în sprijinul pregătirii preșcolarilor pentru integrarea în clasa I, București, Editura Didactică și pedagogică

- Anghelache, V. coord.(2017) Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță, Didactica, Editura Didactică și Pedagogică, București

- Antonovici, S., Neațu, P. (2008), Jocuri și activități alese, Editura Aramis, București.

- Avram, I., Sărmășan, E., Kovacs, I., Nagy, Z., (2000), Cartea educatoarei, Târgu Mureș

- Bache H, Mateias A., Popescu E., Șerban F. (1944), Pedagogie preșcolară. Manual pentru școlile normale, Editura Didactică și Pedagogică, București

- Barbu, H., Popescu E., Șerban F. (1994), Activități de joc și recreativ- distractive, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București.

- Benga, O, (2002), Jocuri terapeutice, Editura ASCR, Cluj-Napoca

- Boca- Miron, E., Chichișan, E. (2002), Documentar metodic pentru activitățile de educare a limbajului la preșcolari, Editura V& Integral, București.

- Bocoș, M., coord., Rădăuț, T.R, Stan, C., Dicționar praxiologic de pedagogie (2017), Editura Paralela 45, Pitești.

- Budică, T., Marinescu, E., Duțu, O. (1979), Exerciții pentru dezvoltarea vorbirii preșcolarilor, Editura Didactică și Pedagogică, București

- Chateau, J (1967), Copilul și jocul, Editura Didactică și Pedagogică , București

- Crețu, T., (2016), Psihologia vârstelor, Editura Polirom, Iași

- Elkonin, B.D. (1980), Psihologia jocului, Editura Didactică și Pedagogică, București.

- Flerina, E.A. (1976), Jocul și jucăria copilăriei, Editura Didactică și Pedagogică București.

- Glava, A., Glava, C. (2002), Introducere în pedagogia preșcolară, Editura Dacia, Cluj-Napoca.

- Ionescu, M. coord. (2010), Repere fundamentale privind învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului între naștere și 7 ani, Editura Vanemonde, București

- Jinga, L., Negruț, I., (1994), Învățarea eficientă, Editura Editis, București.

- Kelemen, G. (2007), Copilul și dificultățile de învățare, Editura Universității ,,A.Vlaicu”, Arad.

- Kolumbus, S.E. (Didactica preșcolară, Editura V& Integral, București

- Lovinescu, A.V. (1968), Elemente distractive în activitățile obligatorii din grădiniță, Editura Didactică și Pedagogică, București.

- Mitu, F., Antonovici, Ș. (2005) Metodica activităților de educare a limbajului în învățământul preșcolar, ediția a II-a, revizuită, Humanitas Educațional, București

- Mogonea F. (2014), Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii, Editura Paralela 45, Pitești.

...

Preview document

Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 1
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 2
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 3
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 4
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 5
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 6
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 7
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 8
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 9
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 10
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 11
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 12
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 13
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 14
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 15
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 16
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 17
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 18
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 19
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 20
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 21
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 22
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 23
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 24
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 25
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 26
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 27
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 28
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 29
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 30
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 31
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 32
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 33
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 34
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 35
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 36
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 37
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 38
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 39
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 40
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 41
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 42
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 43
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 44
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 45
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 46
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 47
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 48
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 49
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 50
Pregătirea preșcolarului pentru activitățile școlare - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Pregatirea prescolarului pentru activitaile scolare.docx

Alții au mai descărcat și

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Clasificarea tulburări de limbaj

II.TULBURARILE DE LIMBAJ 2.l. LIMBAJUL 2.l.l. DEFINITII Limbajul este definit cel mai adesea ca fiind activitatea psihica de comunicare intre...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate

INTRODUCERE Consideraţii generale ‘‘Cât se poate privi în zare, peste timp, nu există decât cerere de oameni pregătiTi Si mai ales bine echipaTi...

Lucrarea de grad I - educarea limbajului copilului preșcolar

ARGUMENT “Limba este întâiul mare poem al unui popor” (Lucian Balga) Nu numai în dezvoltarea istorică a omului, dar și în dezvoltarea...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la o Instituție de Învățământ Preuniversitar de Stat

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT 1.1. Rolul şi locul învăţământului preuniversitar de stat în...

Metode și Procedee Folosite în Activitățile de Formare a Reprezentărilor Matematice la Vârsta Preșcolară

CAPITOLUL I INTRODUCERE. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 1.1. CUNOAŞTERE ŞI ÎNVĂŢARE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ Numeroşi psihologi şi-au focalizat...

Rolul Grupei Pregătitoare în Asigurarea Cerințelor de Integrare Optimă a Preșcolarului în Învățământul Primar Școlar

INTRODUCERE Grădiniţa, prin grupa pregătitoare a devenit veriga iniţială a învăţământului, cu sarcini instructiv-educative pentru pregătirea...

Contribuția jocurilor didactice cu caracter gramatical la educarea limbajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAREA ALEGERII TEMEI “Limba este tezaurul cel mai preţios pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul...

Educația preșcolară - premisă a dezvoltării psiho-fizice a copilului

ARGUMENT Ca primă etapă a sistemului de învăţământ, grădiniţa de copii are o importanţă covârşitoare în formarea personalităţii tinerei generaţii...

Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit

INTRODUCERE În arhitectura generală a sistemelor de management la nivelul agenţilor economici, factorul uman ocupă un loc cu totul aparte....

Ai nevoie de altceva?