Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 29737
Mărime: 119.60KB (arhivat)
Publicat de: Vasile Aldea
Puncte necesare: 10

Extras din licență

INTRODUCERE

Pledoaria pentru parohie se dovedeste extrem de necesară în epoca noastră, fiindcă atinge însăşi fiinţa vieţii creştine.Viaţa Templului lui Hristos se articulează şi realizează în limitele parohiei. Dar şi înflorirea şi veştejirea (pe latura umană) Bisericii legată nemijlocit de starea parohiei în calitatea ei de cea mai mică unitate bisericească, adică în relaţia turmei cu centrul parohial, cu Sfântul Altar şi în întreaga viaţa a Bisericii locale. Oricât de mică şi modestă,experienţa mea pastorală m-a învaţat că orice efort de recunoaştere a vieţii bisericeşti trebuie să înceapă în orice caz de la parohie.

Această pledoarie pentru parohie şi pastoraţie pare să se îndesească astăzi tot mai mult. În articole şi studii, în adunări şi seminarii preoţeşti, în discuţiile clericilor şi teologilor, cerinţa revitalizării modului de existenţă parohial a devenit tot mai intensă. Şi aceasta pentru că el este modul de existenţă autentic al Trupului Bisericii, ceva care s-a păstrat cu toate schimbările si denaturările, în mănăstirea cu viaţa de obşte. Mănăstirea bizantină ortodoxă, care a păstrat modelul comunitar al civilizaţiei ortodoxe greceşti-bizantine, este modelul parohiei din lume.

Explicând viaţa creştinilor din Ierusalim după Cinzecime, Sfântul Ioan Gură de Aur, marele părinte al bizantineităţii, nu ezită să lege nemijlocit mănăstirile precum unitatea creştina din Faptele Apostolilor (IV,32): ”Astfel cei din mănăstiri trăiesc acum (în veacul al IV-lea) ca credincioşii din Ierusalimul veacului” . Ca în veacurile din urmă, parohia şi comunitatea monahală se identifică la limită şi se întrepătrund reciproc.

De aceea şi astăzi membrii credincioşi ai Trupului Bisericii redescoperă parohia. S-a simţit, prin urmare, că identitatea noastră ortodoxă se continuă în limitele parohiei. Şi aceasta face sensibilă mai mult datoria clerului în acest efort, întrucât clericii, având în centru pe episcopul locului, trebuie să fie de fapt protagoniştii în acest proces de reînnoire.

Acesta a fost motivul care m-a determinat să elaborez această teză de licenţă, cu titlul mai sus menţionat să scriu despre parohie şi problemele pastoraţiei. Desigur, cu harul lui Dumnezeu studiul problemelor parohiei, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, m-a preocupat încă din clipa în care Dumnezeu, prin clerul şi poporul Lui, mi-a dat harisma liturgică a Preoţiei.

1. DESPRE PREOŢIE ŞI PASTORAŢIE ÎN GENERAL

A încerca să vorbeşti despre demnitatea preoţiei în general, este o îndrazneală de care marii Părinţi ai Bisericii s-au temut. „Preoţia este atârnată de bolţile cele mai înalte ale cerului intră fără împiedicare în însuşi cerurile cerurilor şi merge strălucit şi luminos prin mijlocul îngerilor şi al puterilor celor netrupeşti. Stă de vorbă cu însuşi stăpânul îngerilor cu judecătorul şi dătătorul de lumină” .

Preoţii sunt aceia cărora li s-a încredinţat zămislirea noastră cea duhovnicească, ei sunt aceia cărora li s-a dat să se nască prin botez. Prin preoţi ne îmbrăcăm în Hristos (Gal. III,27), prin preoţi suntem îngropaţi împreună cu Fiul lui Dumnezeu (Rom. V, 14; Col II,12), prin preoţi ajungem mădularele fericitului Cap al lui Hristos (Col. III, 15).

Prin urmare, e drept ca preoţii să fie pentru noi nu numai mai înfricoşărători decât marii demnitari şi decât împăraţii, dar mai cinstiţi şi mai iubiţi chiar decât părinţii. Părinţii ne-au născut din sânge şi din voinţa trupului (In. I, 13), preoţii însă ne sunt pricinuitorii naşterii noastre din Dumnezeu ai acelei fericite naşteri din nou, ai libertăţii celei adevărate şi ai înfierii celei după har. Dacă nu poţi intra în Împarăţia Cerurilor, de nu te naşti din nou din apă şi din duh (In. III, 5), dacă pierzi viaţa veşnică de nu mănânci Trupul Domnului şi nu bei Sângele Lui (In. VI, 54), iar dacă toate acestea nu se săvârşesc astfel decât numai prin mâinile acestea sfinte ale preoţilor atunci cum vei putea fără preoţi, să scapi de focul ghenei sau să dobândeşti cununile cele pregătite ?

Legaţi de altarul străbun fiii şi fiicele dumnezeiescului aşezământ s-au îndestulat de-a lungul secolelor din ”apa cea vie” a învăţăturii şi predaniilor noastre româneşti predicate, tălmăcite şi copiate din adânci veacuri în mireasma graiului românesc prin osteneala personală a arhipăstorilor şi preoţilor. În cugetul şi credinţa fiecarui preot străluceşte adevărul că Biserica rodeşte neîncetat frumuseţi de gândire şi de fapte prin evlavia şi vrednicia fiilor sub călăuzirea şi dăruirea preoţilor ei, chemaţi de Duhul Sfânt la această înaltă slujire .

Această reprezentare iconică a lucrării lui Hristos în slujitorii Săi este cel mai mare dar pe care Mântuitorului Iisus Hristos l-a lăsat Bisericii Sale. În ziua întâi a Învierii Sale Mântuitorul a dat Bisericii Sale prin Apostoli şi prin urmaşii lor puterea pe care numai Dumnezeu o are, şi anume puterea de a ierta păcatele, puterea de a lega şi dezlega zicând: Luaţi Duh Sfânt, cărora veţi ierta păcatele le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi (In. XX, 22-23).

Cu alte cuvinte preoţia în general este o lucrare în lumea aceasta, dar cu originile în ceruri. Este o lucrare văzută în lumea aceasta, dar nu numai pentru lumea aceasta, ci pentru împărăţia cea veşnică a lui Dumnezeu. Demnitatea preoţiei aceea de a reprezenta lumea aceasta în mod văzut, lucrarea nevăzută a Mântuitorului Hristos este o mare răspundere. Putem spune că preotul are trei demnităţi care sunt în acelaşi timp trei mari responsabilităţi: demnitatea şi responsabilitatea învăţătorească, demnitatea şi responsabilitatea sfinţitoare, demnitatea şi responsabilitatea pastorală, de conducere a credincioşilor pe calea mântuirii.

Preview document

Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 1
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 2
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 3
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 4
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 5
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 6
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 7
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 8
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 9
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 10
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 11
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 12
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 13
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 14
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 15
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 16
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 17
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 18
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 19
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 20
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 21
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 22
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 23
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 24
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 25
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 26
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 27
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 28
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 29
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 30
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 31
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 32
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 33
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 34
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 35
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 36
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 37
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 38
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 39
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 40
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 41
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 42
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 43
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 44
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 45
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 46
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 47
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 48
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 49
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 50
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 51
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 52
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 53
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 54
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 55
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 56
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 57
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 58
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 59
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 60
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 61
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 62
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 63
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 64
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 65
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 66
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 67
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 68
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 69
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 70
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 71
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 72
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 73
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 74
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 75
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 76
Probleme actuale cu care se confruntă preotul în activitatea - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Probleme Actuale cu Care se Confrunta Preotul in Activitatea Pastoral-Misionara.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrarea de dizertație - Religie

1. Jertfelnicul Vechiului Testament. Loc de întâlnire cu Dumnezeu În toate religiile au existat și exisă diverse locuri de cult, începând cu...

Aspecte ale misiunii bisericii în societatea contemporană

INTRODUCERE Înainte de înălţarea sa la cer, Mântuitorul le-a dat apostolilor porunca de a răspândi Evanghelia la toata făptura (Mc. 16, 15-16) şi...

Apostolatul social ca parte integrantă a slujirii bisericii

Creştinismul e religie de sus, e un dar dumnezeiesc. În creştinism se descoperă deplinătatea dumnezeieştei iubiri, Dumnezeu iubitor,...

Liturghie și Slujire Socială

Preliminarii Omul este creat de Dumnezeu pentru a trăi în comuniune cu comunitatea din care face parte, pentru că omul – deşi cade în păcat singur...

Managementul în Biserică

Introducere Există diverse feluri de a ne raporta la Biserică. Din punct de vedere filosofic şi social ea poate fi analizată ca instituţie...

Preoția și viața bisericească a credincioșilor

Despre „ Teologia Pastorală” s-a scris şi se va mai scrie mult. Primind ca temă de „Disertaţie”, „Preocupările de Teologie Pastorală în paginile...

Tainele de inițiere în viața creștină

Introducere După căderea în păcat, comunicarea harică între Dumnezeu şi om a fost pierdută, omul intrând în moarte sufletească şi osândă veşnică,...

Asistență Socială în Biserica

De-a lungul istoriei umane, lumea a fost frământată de foarte multe crize: de la cea religioasă şi moral-spirituală, la cea socială şi politică,...

Te-ar putea interesa și

Rolul Bisericii Ortodoxe Române în Asistența Socială din Mediul Rural

Introducere Activitatea de asistenţă socială nu este o preocupare nouă în orizontul grijii faţă de aproapele nostru, întrucât Biserica şi-a făcut...

Sfinții Apostoli - Propovăduitorii prea Sfintei Treimi

Credinţa într-un singur Dumnezeu personal - monoteismul - este învăţătura principală care s-a descoperit în Vechiul Testament (Ieşire XX, 2-3;...

Coordonate teologice și spirituale în cadrul educației ecologice ortodoxe

Din cuvintele greceşti: ecos - casă şi logos - ştiinţă, adică "ştiinţa studierii habitatului", este o ştiinţă biologică de sinteză ce studiază...

Ai nevoie de altceva?