Calculul impozitului pe salarii

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5973
Mărime: 42.09KB (arhivat)
Publicat de: Florentina J.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Argument 4
 2. CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND IMPOZITUL PE SALARII 5
 3. 1.1 Clasificarea impozitelor 9
 4. 1.2 Elementele impozitului 10
 5. CAPITOLUL 2. CATEGORII DE CONTRIBUABILI 11
 6. 2.1 Sfera de cuprindere a impozitului pe venitul din salarii 11
 7. 2.2. Determinarea impozitului pe venitul din salarii 13
 8. 2.3. Termenul de plată al impozitului 13
 9. 2.4. Fișe fiscale 13
 10. 2.5 Contribuțiile sociale aferente salariilor 14
 11. CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPOZITUL PE SALARII 17
 12. 3.1. Contabilitatea impozitului pe salarii 17
 13. 3.2 Modul de calcul a impozitului pe veniturile salariale 17
 14. CONCLUZII 20
 15. BIBLIOGRAFIE 21

Extras din proiect

Argument

Impozitul pe salarii reprezintă un alt venit bugetar întâlnit adesea la agentii economici. Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau natură obținute de o persoană care desfășoară o activitate în bază unui contract individual de muncă, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor sau de formă sub care se acordă, inclusiv indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă.

După 1989, România a cunoscut multiple modificări, atât ale sistemului de impunere a veniturilor persoanelor fizicecotelor de impozitare. Ținând cont de importanța aderării României la Uniunea Europeană și de faptul că momentul se apropie cu pași repezi, data preconizată fiind 1 ianuarie 2007, până atunci rămânând mai puțin de 8 luni, voi încerca să prezint atât evoluția cotelor de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, cu accent pe cotele marginale, cât și importanța dimensiunii acestora pentru România, în contextul aderării.

Obiectivele acestei lucrări sunt:

- Urmărirea evoluției cotelor marginale de impozitare a veniturilor persoanelor fizice în România și analiza acestora;

- Identificarea efectelor introducerii cotei unice de impozitare pentru România, în contextul globalizării și integrării în Uniunea Europeană.

Pentru realizarea acestor obiective voi utiliza ca bază de date, legislația fiscală privind impunerea veniturilor persoanelor fizice valabilă în perioada 1990 - 2013.

Odată cu trecerea la economia de piață și cu liberalizarea prețului forței de muncă, a devenit necesară adoptarea unui nou sistem de impunere a veniturilor realizate de persoanele fizice, mai flexibil și care să țină seama de puterea contributivă a fiecărui plătitor de impozit.

În consecință, a fost înlocuit sistemul de impunere a fondului total de salarii realizat la nivelul fiecărui agent economic, cu impozitul pe salarii. ,

Lucrarea este structurata in 3capitole necesare prezentării informațiilor relevante cu privire la tema aleasă.

În primul capitol, DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND IMPOZITUL PE SALARII au fost dezvoltate informații cu privire la rolul și importanța impozitului pe salarii, clasificarea și elementele impozitului.

În cel de-al doilea intitulat CATEGORII DE CONTRIBUABILI, am evidențiat persoanele care plătesc impzit pe salarii, modul de calcul precum și modalitatea de plată al acestuia.

În al treilea capitol, STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPOZITUL PE SALARII, capitol aplicativ am prezentat contabilizarea impozitului pe salariu.

CAPITOLUL 1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND IMPOZITUL PE SALARII

Impozitele reprezintă preluarea unei părți din veniturile și/sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziția statului în vederea constituirii resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielior publice.

Impozitele au un caracter obligatoriu, se acordă cu titlu nerambursabil și fără o contaprestație directă din partea statului.

Impozitele sunt plăți către stat care se fac cu titlu definitiv și nerambursabil, în sensul că odată făcute în scopul formării fondurilor generale ale societatii, ele sunt utilizate numai la finanțarea unor acțiuni și obiective necesare tuturor membrilor societatii, și nu la finanțarea unor interese individuale sau de grup.

Impozitul este o prelevare fără contaprestație sau fară vreun echivalent, în sensul că el se plătește în momentul și la termenele prevăzute de lege, fără obligația din partea statului de a presta plătitorul un echivalent direct și imediat.

Rolul impozitelor se manifestă pe plan financiar, economic și social:

a) pe plan financiar- impozitul constituie principalul mijloc de asigurare a veniturilor bugetului statului și a bugetelor locale ;

b) în plan economic - impozitul reprezintă un element component al mecanismului economico-financiar, acționând ca un instrument se incurajare sau de formare a unei activitati economice, de creștere sau de reducere a cantității sau consumului unui anumit produs, de impulsionare sau de îngrădire a comerțului exterior ;

c) pe plan social, prin intermediul impozitelor statul procedează la redistribuirea unei părți importante din PIB (produsul intern brut) între persoane fizice și juridice. Impozitarea retribuțiilor “persoanelor fizice române sau străine care realizează pe teritoriul României venituri sub formă de salarii și alte drepturi salariale”, după decembrie 1989, începe cu H.G. nr. 52/1991. Această hotărâre de Guvern anulează Legea nr. 1 din 1967 a Republicii Socialiste România privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităților de stat și reintroduce în România acordarea drepturilor salariale în formă brută și impozitul individual pe salarii.

Codul fiscal român, intrat în vigoare începând cu anul 2004 și-a propus să facă ordine în acest domeniu, definind și clasificând activitățile generatoare de venituri și introducând reguli specifice de impozitare a diverselor categorii de activități.

Din punct de vedere fiscal “au fost considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică ce desfașoară o activitate în bază unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de formă sub care se acordă, inclusiv indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă” (Codul fiscal art.55).

Bibliografie

1) Capota, Valentina, Constantin Ghimpau Codreanu, Mirela Nicoleta Dinescu, Gabriela Uglean, Finanțe si Fiscalitate, manual pentru clasele a XI-a si a XII-a, Editura Akademos Art, București, 2007

2) *** Legea Contabilității nr 82/1991, cu modificările aduse de O.G. nr.70/2004 și Legea nr.420/2004, aplicabile de la data de 01.01.2005, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.48/14.01.2005

3) *** Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.1193, din 30.12.2005, Modificările la Codul Fiscal, în vigoare de la 1 ianuarie 2008, sunt conforme cu O.U.G. nr. 106 din 18.10.2007, O.U.G. nr. 155 din 21.12.2007 prelum și Legea nr. 372 din 208.12.2007

4) *** Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 112, din 6 februarie 2004

5) ***Legea nr. 11 din 27.01.2010 privind bugetul de stat pe anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr.60 din 27 ianuarie 2010.

6) *** Legii nr. 12 din 27.01.2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 61 din 27 ianuarie 2010.

Preview document

Calculul impozitului pe salarii - Pagina 1
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 2
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 3
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 4
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 5
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 6
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 7
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 8
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 9
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 10
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 11
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 12
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 13
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 14
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 15
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 16
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 17
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 18
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 19
Calculul impozitului pe salarii - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Calculul impozitului pe salarii.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină...

Te-ar putea interesa și

Instrumentarea contabilă privind calculul și contabilizarea impozitelor datorate statului

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR ŞI A TAXELOR. Satisfacerea nevoilor colective ale oricărei societăţi impune realizarea...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Quartz Matrix SRL

Cap. 1 Organizarea și funcţionalitatea la SC Quartz Matrix SRL 1.1. Scurt istoric Quartz Matrix a luat naștere în noiembrie 1993, ca urmare a...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Contabilitatea datoriilor față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat și alte organisme publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la O Societate

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la SC MCM COMSERV IMPEX SRL 1.1 Scurt istoric Firma „MCM COMSERV IMPEX” SRL a fost înfiinţată în anul...

Organizarea și Funcționarea Societății Comerciale Minerva SRL

1.1 Scurt istoric O dată cu evoluţia aşezărilor urbane şi rurale ale judeţului Neamţ, acesta s-a făcut remarcat atât prin peisajele pitoreşti,...

Monografie bugetară la o societate comercială - SC Xenon Servicii Grup SA Iași

1.SCURTÃ PREZENTARE In anul 2000 piata serviciilor oferite de firmele de paza impunea crearea de servicii de inalta calitate profesionala...

Contabilitatea decontării cu bugetul statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Ai nevoie de altceva?