Județul Suceava

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 8171
Mărime: 78.62KB (arhivat)
Publicat de: Nituleasa G.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. I. Locarizarea geografică a județului Suceava 3
 2. I.1. Scurt istoric 3
 3. I.2. Așezare geografică 3
 4. I.3. Poziția în teritoriu 3
 5. I.4. Căi de acces 4
 6. II. Potențialul turistic al județului Suceava 5
 7. II.1. Resurse turistice naturale 5
 8. 1. RELIEFUL 6
 9. A. Unități și subunități de relief 7
 10. A.1. Relieful montan (carpatic) 7
 11. A.2. Unitatea subcarpatică 8
 12. A.3. Unitatea deluroasă (depodiș) 8
 13. 2. CLIMA 8
 14. 2.1. Climatul montan 9
 15. 2.2. Climatul dealurilor 10
 16. 3. APELE 10
 17. 3.1. Apele subterane 10
 18. 3.2. Apele de suprafață 10
 19. 4. VEGETAȚIA 11
 20. 5. FAUNA 11
 21. 6. SOLURILE 11
 22. II.2. Resurse turistice antropice 13
 23. III. Prezentarea bazei materiale turistice 16
 24. III.1. Unități de cazare 16
 25. III.2. Unități de alimentație 20
 26. III.3. Agrement turistic 20
 27. III.4. Taratament balneoclimateric 21
 28. IV. Propuneri de valorificare a potențialului turistic 22
 29. Bibliografie 24

Extras din proiect

I. Locarizarea geografică a județului Suceava

I.1. Scurt istoric

Județul Suceava a marcat istoria românilor cu momente memorabile, începând cu 1359, anul fondării primului stat centralizat, Moldova, în timpul domniei lui Bogdan I (1359-1365). Cei mai importanți voievozi, alături de Bogdan I, au fost: Petru Mușat (1375-1391), Alexandru cel Bun (1400-1432) și Ștefan cel Mare (1457-1504). Odată cu domnia lui Petru Mușat, statul Moldova s-a consolidat, capitala a fost mutată la Suceava (1388), care a devenit cel mai important centru politic, cultural, economic și militar al țării.

Epoca de maximă înflorire avea să fie în timpul domniei lui Ștefan cel Mare. Sub domnia sa, Suceava devenise un adevărat centru de comandă și coordonare a sistemului său de apărare.Cetatea Sucevei nu a fost niciodată cucerită prin forța armelor.

Începând cu anul 1774, ca urmare a războiului ruso-turc, partea de nord a Moldovei a trecut sub dominație austro-ungară. Timp de un secol si jumătate, până în 1918, zona Sucevei a fost sub stăpânire habsburgică, primind numele de Bucovina. La 28 noiembrie 1918, Bucovina se unește cu România, făcând parte din România Mare până in 1940, când în urma pactului Ribbentrop-Molotov, partea de Nord a Bucovinei a fost anexată de Uniunea Sovietică, iar în prezent face parte din Ucraina. Tratatele de pace postbelice nu au restaurat dreptul istoric al Bucovinei.

I.2. Așezare geografică

Județul Suceava este situat în partea de nord-est a României si, ocupând 3,6% din teritoriul tării, este al doilea ca mărime din tară. Județul se învecinează la nord cu Ucraina (frontieră de stat), la sud cu județele Mures, Harghita, si Neamț, la vest cu județele Maramureș si Bistrița Năsăud, iar la est cu județele Botoșani si lași.

Județul este organizat administrativ - teritorial în 5 municipii (Suceava-reședintă de județ, Fălticeni, Rădăuți, Câmpulung - Moldovenesc și Vatra Dornei), 11 orașe (Gura Humorului, Șiret, Solea, Brosteni, Cajvana, Dolhasca, Frasini, Liteni, Milișăuți, Salcea, și Vicovul de Sus) și 98 de comune cu 379 de sate.

I.3. Poziția în teritoriu

Poziția în teritoriu poate fi analizată și din perspectiva cunoașterii orientărilor fluxurilor turistice naționale și internaționale. Astfel, orientarea fluxurilor turistice interne poate avea ca destinație județul Suceava și ca punct de plecare zone turistice de excepție precum sunt cele reprezentate de Maramureș, Bistrița, Neamț și lași. De o mare importanță este fluxul turistic ce provine din partea de sud a țării, în care o componentă aparte este reprezentată de turiștii străini care au ales ca destinație de petrecere a concediului litoralul românesc, iar în cadrul unei excursii de vizitare a mănăstirilor din Moldova, poposesc și pe meleagurile sucevene.

Județul Suceava se află, totodată, situat la întretăierea a două fluxuri turistice internaționale:

- dinspre nord, fluxurile turistice ce pătrund prin punctul de frontieră Siret și se îndreaptă spre zonele turistice ale României și spre Bulgaria, și invers;

- dinspre est, fluxurile ce străbat zona turistică Bucovina îndreptându-se spre Bistrița sau Maramureș, centrul și vestul țării, precum și fluxurile turistice ce vin în regiune din vest, trecând spre alte zone din estul țării ori spre punctele de frontieră cu Ucraina și spre Polonia sau eventua Rebublica Moldova.

Privită sub aspectul relației turism-teritoriu-fluxuri turistice, poziționarea în teritoriu a județului Suceava reprezintă un element pozitiv care ar putea fi mai eficient valorificat, având în vedere vecinătatea cu două vechi provincii istorice românești - Basarabia și nordul Bucovinei.

I.4. Căi de acces

Variantele de acces în județ sunt diverse, turistul putând opta pentru utilizarea căilor ferate, rutiere și aeriene. Căile de comunicație au o repartiție inegală, atingând densități mult mai mari in regiunea de podiș față de partea vestică, muntoasă a județului. Situat la intersectareaunor vechi căi de transport între sud și nord (spre Polonia), est și vest (spre transilvania), teritoriul județului Suceava beneficiază și în prezent de o rețea relativ densă de căi de comunicații, de toate tipurile aflată în permanentă extindere și modernizare. Cele mai vechi sunt căile rutiere, urmate de căile ferate, aeriene - prin aeroportul Salcea, poștă și telecomunicații.

- Căile rutiere

Principalele zone și obiective turistice situate în afara drumurilor naționale sunt racordate la acestea prin drumuri județene sau comunale modernizate. Principala arteră rutieră este E 85, care străbate județul pe la Șiret - Suceava- Fălticeni - Drăgușeni. Alte căi rutiere importante sunt DN 17 (Suceava - Gura Humorului - Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei - Poiana Stampei), trecut în categoria drumurilor europene (E 571), apoi DN 17A (Câmpulung Moldovenesc- Sadova - Vatra Moldoviței - Sucevița - Marginea - Rădăuți - Bălcăuți), DN 18 (spre Maramureș) și DN 29 (Suceava - Salcea - Dumbrăveni - Botoșani). Acestora li se adaugă numeroase alte drumuri județene și comunale, unele modernizate.

Bibliografie

1. BRÂNDUȘ, Costică, CRISTEA, Ionuț-Alexandru, Județul Suceava, Editura Academiei Române, București, 2013;

2. HAPENCIUC, Valentin, Cristian, Cercetarea statistică în turism, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2003;

3. IELENICZ, Mihai, COMĂNESCU, Laura, România potențial turistic, Editura Universitară, București:

4. DRĂGUȘANUL, Ion, Suceava sub povara istoriei-Monografie, Editura Mușatinii, Suceava, 2001;

5. MONORANU, Octav, IACOBESCU, Mihai, PAULENCU, Dragomir, Suceava - Mic îndreptar turistic, Editura Sport-Turism, București, 1979;

Preview document

Județul Suceava - Pagina 1
Județul Suceava - Pagina 2
Județul Suceava - Pagina 3
Județul Suceava - Pagina 4
Județul Suceava - Pagina 5
Județul Suceava - Pagina 6
Județul Suceava - Pagina 7
Județul Suceava - Pagina 8
Județul Suceava - Pagina 9
Județul Suceava - Pagina 10
Județul Suceava - Pagina 11
Județul Suceava - Pagina 12
Județul Suceava - Pagina 13
Județul Suceava - Pagina 14
Județul Suceava - Pagina 15
Județul Suceava - Pagina 16
Județul Suceava - Pagina 17
Județul Suceava - Pagina 18
Județul Suceava - Pagina 19
Județul Suceava - Pagina 20
Județul Suceava - Pagina 21
Județul Suceava - Pagina 22
Județul Suceava - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Judetul Suceava.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină...

Te-ar putea interesa și

Studiu socio-statistic Privind Turismul în Județul Suceava

STUDIU SOCIO-STATISTIC PRIVIND TURISMUL ÎN JUDEŢUL SUCEAVA Turismul reprezintă acum, la început de mileniu trei, unul din cele mai dinamice...

Program de valorificare a potențialului turistic din Județul Suceava

1.Localizarea si caracterizarea Judetului Suceava Judeţul Suceava este situat în nordul regiunii Moldova a României, cea mai mare parte a sa...

Județul Suceava - comuna turistică Sucevița

Capitolul I. Prezentarea generala a judetului Suceava 1.1. Introducere Bucovina este un loc care te răsplăteşte la fiecare pas, în orice perioadă...

Riscul Prezenței Nitriților și Nitraților în Apele de Fântână din Podișul Județului Suceava

ÎNCADRARI GENERALE Ca resursa naturala fundamentala pentru desfasurarea tuturor proceselor biologice din natura, apa are o importanta deosebita...

Program de Valorificare a Potențialului Turistic al Județului Suceava

CAPITOLUL 1 LOCALIZAREA SI CARACTERIZAREA JUDETULUI 1.1. Scurt istoric Situat intr-un cadru natural dominat de elemente bioclimatice central si...

Politica rurală a Județului Suceava

INTRODUCERE Conform Constituţiei, teritoriul Romaniei (de 238.391 km2 ) este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe şi judeţe. În...

Economia turismului intern și internațional - analiza circulației turistice a Județului Suceava

Capitolul I Cadrul natural si socio-economic 1.1 Asezare Judetul Suceava se afla in nord-estul Romaniei si are granita la nord si est cu...

Strategii de valorificare a potențialului turistic din Județul Suceava

INTRODUCERE În proiectul ce urmează se va studia analiza judeţului Suceava din mai multe puncte de vedere.Se vor studia cadrul natural,indicatorii...

Ai nevoie de altceva?