Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3673
Mărime: 42.54KB (arhivat)
Publicat de: Filipoiu M.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Adriana Grigorescu
Facultatea de Administratie Publica
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti
Specializare: Managementul Sectorului Public
Materie: Managementul proiectului de investiții în sectorul public

Extras din proiect

1. Descrierea instituției

Primăria Scânteia din județul Ialomița este o instituție publică locală. Activitatea instituțiilor din sistemul administrației publice se caracterizează în principiu ca activitate organizatorică. Sistemul administrației publice îndeplinește mai multe funcții: sociale, politice și tehno-juridice. Primăria Scânteia face parte din sistemul administrativ local împreună cu Serviciile Publice Locale, Consiliul Local și Consiliul Județean. Primăria este aparatul de lucru al instituției primarului. Primarul este șeful serviciilor descentralizate. El îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este conducătorul administrației publice locale și al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl organizează și controlează. Primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale, el reprezintă comuna în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție.

Puncte tari

- Comunicare clară și directă între membrii instituției;

- Climat de colaborare și cooperare între membrii instituției;

- Funcționarii publici participă la cursuri de formare profesională; Puncte slabe

- Clădirea veche a primăriei, spațiu restrâns;

- Lipsa de personal specializat în diverse compartimente;

- Încărcarea cu sarcini suplimentare peste cele prevăzute în fișa postului din cauza insuficienței personalului din instituție.

Oportunități

- Parteneriate cu alte instituții, compartimente din alte localități;

- Existența unor surse de finanțare externe, atragerea de programe cu finanțare europeană;

- Implicarea cetățenilor în luarea deciziilor prin ședințe trimestriale;

- Reabilitarea sediului primăriei/construirea unui nou sediu; Amenințări

- Durate lungi de timp pierdute la alte instituții (Consiliul Județean, Prefectură etc)

- Cadru legislativ instabil;

- Birocrație excesivă;

- Nivel salarial nemotivant;

2. Identificarea nevoilor

Scânteia este o comună din județul Ialomița, formată din satele Iazu și Scânteia. Conform recensământului din 2011, populația comunei Scânteia se ridică la 3.851 de locuitori. La nivelul comunei Scânteia am identificat următoarele nevoi:

Nevoia Beneficiar

1. Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic Grădinița + Școala profesională, comuna Scânteia

2. Construire bază sportivă multifuncțională comuna Scânteia

3. Reabilitare și modernizare clădire cabinet medical și centru de permanență satul Iazu

4. Platforme de compost 2000 mp comuna Scânteia

a) Pentru obiectivul „Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic”, comuna Scânteia, județul Ialomița:

Obiectul solicitării îl constituie dotarea cu echipament și mobilier specific didactic și de laborator. Școala din comuna Scânteia se confruntă cu lacune importante în acest sens, anual fiind necesare restaurări ale mobilierului existent. Din lipsa fondurilor nu s-a putut înlocui mobilierul vechi. Dotarea cu materiale de o tehnologie mai avansată ar face atractivă prezența la școală și implicit creșterea gradului de educație. Este necesar și oportun de a iniția toate demersurile pentru obținerea finanțării necesară achiziționării de echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, în vederea asigurării calității serviciilor de educație si prevenirea abandonului școlar. Fondurile solicitate au o valoarea totală estimată de 250.218,00 lei cu TVA inclus (din care solicitată pentru anul în curs - 221.827,00 lei).

b) Pentru obiectivul, „Construire bază sportivă multifuncțională” comuna Scânteia, județul Ialomița:

Obiectul solicitării îl constituie construirea vestiarelor din cadrul proiectului de investiții „Construire baza sportivă multifuncțională”, comuna Scânteia, județ Ialomița, ce face parte dintr-un proiect elaborat în 2008 și nu a fost finalizat din lipsă de fonduri. Este necesar și oportun de a iniția toate demersurile pentru obținerea finanțării necesară finalizării construirii bazei sportive în vederea asigurării copiilor un loc unde pot întreprinde și iniția activități sportive, precum și pentru a se organiza competiții sportive interșcolare. Fondurile solicitate au o valoarea totală estimată de 713.906,00 lei (inclusiv TVA) din care 625.474,00 lei (inclusiv TVA) pentru construcții-montaj.

Bibliografie

1. Note de fundamentare, primăria Scânteia;

2. Rapoarte, primăria Scânteia;

3. Referat de necesitate pentru anul 2018, primăria Scânteia.

Preview document

Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018 - Pagina 1
Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018 - Pagina 2
Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018 - Pagina 3
Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018 - Pagina 4
Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018 - Pagina 5
Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018 - Pagina 6
Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018 - Pagina 7
Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018 - Pagina 8
Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018 - Pagina 9
Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018 - Pagina 10
Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018 - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Prioritizarea investitiilor publice ale Primariei Scanteia, judetul Ialomita pentru anul 2018.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Locuri insuficiente la creșa de copii Livada din orașul Livada

După părerea mea este o problemă politică publică deoarece în zilele noastre ai nevoie de serviciu, și în timpul serviciului cineva trebuie să se...

Finanțe publice

Dreptul finanțelor publice locale = ansamblu unitar de norme juridice care reglementează relații financiare, ca relații sociale, în formă economică...

Agenții economici

Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină...

Ai nevoie de altceva?