Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3008
Mărime: 245.31KB (arhivat)
Publicat de: Paula D.
Puncte necesare: 8
Gestiunea riscurilor de la nivelul unei instituții publice

Cuprins

  1. Capitolul 1. Organizarea activității în cadrul primăriei Vaslui 2
  2. 1.2 Organizarea internă din cadrul primăriei Municipiului Vaslui 4
  3. 1.3 Compartimentele din cadrul primăriei Municipiului Vaslui 6
  4. Capitolul 2. Identificarea riscurilor din cadrul primăriei Municipiului Vaslui 8
  5. Capitolul 3. Măsuri de gestionare a riscurilor identificate din cadrul primăriei Municipiului Vaslui 11
  6. Concluzii și propuneri 12
  7. Bibliografie 13

Extras din proiect

Capitolul 1. Organizarea activității în cadrul primăriei Vaslui

1.1 Domeniul de activitate al primăriei Municipiului Vaslui

Municipiul Vaslui este o unitate administrativ-teritorială, în care se exercită autonomia locală și în care se organizează și funcționează autorități ale administrației publice locale. Autoritățile administrației publice locale, prin care se realizează autonomia locală în municipiul Vaslui sunt: Consiliul Local, ca autoritate deliberativă și primarul, ca autoritate executivă.

Primăria Vaslui este organizată și funcționează pe principiile unei instituții publice. O definire a instituțiilor publice este realizată în Legea finanțelor publice nr. 500/2002 conform căreia: „Instituțiile publice, în înțelesul prezentei legi, cuprind Președinția României, Guvernul, ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, precum și instituțiile de stat de subordonare centrală sau locală, indiferent de modul de finanțare al activității acestora.

Obiectul de activitate al primăriei Vaslui îl constituie satisfacerea intereselor generale ale colectivităților umane locale. Instituțiile publice produc bunuri publice care se distribuie, de regulă, în mod gratuit, urmărind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerințelor consumatorilor, sau la prețuri accesibile consumatorilor, fiind legate din punct de vedere financiar de bugetul public și organizate după principiul „nonprofit”. În acest caz, o instituție publică nu poate să obțină profit, iar dacă obține, acesta trebuie cheltuit în scopuri investiționale în fiecare an financiar.

În ceea ce privește autonomia locală se poate preciza faptul că aceasta este atât administrativă, cât și financiară și privește funcționarea, competențele și atribuțiile, precum și gestiunea resurselor.

Despre Consiliul Local, se poate spune că acesta este organul local al puterii de stat, prin intermediul căruia se coordonează întreaga activitate de dezvoltare economico-socială a municipiului. Prin intermediul Consiliului Local se asigură buna funcționare a serviciilor de gospodărire municipală. De asemenea, Consiliul Local este implicat în realizarea programelor de organizare și dezvoltare urbanistică a municipiului, în amenajarea teritoriului, fiind în același timp și organul care trebuie să asigure buna funcționare a instituțiilor de învățământ, cultură, sănătate, contribuind la realizarea măsurilor de protecție socială, precum și de apărare.

Autoritățile administrației publice locale a municipiului Vaslui au dreptul și capacitatea efectivă de a rezolva și gestiona în nume propriu și sub responsabilitatea lor o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivității locale pe care o reprezintă.

Autoritățile administrației publice locale au inițiative și hotărăsc, cu respectarea legii în probleme de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice.

În acest sens, autoritățile locale au responsabilități în următoarele domenii de activitate:

- respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor;

- organizarea și dezvoltarea localității economico-socială, urbanistică și de amenajare a teritoriului, protecția mediului;

- gestiune financiară și patrimonială în baza principiilor de autonomie locală, conform legii;

- servicii publice locale;

- asistență, ajutor social și protecție a drepturilor copilului;

- libera inițiativă și concurența loială asigurând libertatea comerțului;

- funcționarea instituțiilor de învățământ, sănătate, cultură, tineret și sport, potrivit legii;

- organizarea internă a primăriei;

- asigurarea ordinii publice prin colaborare cu personalul Ministerului de Interne conform noii organizări a Ministerului Administrației Publice;

- alte domenii de activitate în care autoritățile administrației publice locale au competențe în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Cu alte cuvinte, obiectul de activitate constă în gestionarea eficientă a resurselor proprii, precum și siguranța fizică și socială a cetățenilor. Atribuțiile autorităților administrației publice locale sunt diferite și au drept scop soluționarea problemelor colectivității locale și, de asemenea, binele întregii colectivități locale.

Bibliografie

1. Anton, S.G., Gestiunea riscurilor financiare. Abordări teoretice și studii de caz, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2009/2015.

2. Gestionarea riscurilor la nivelul entităților publice, https://www.harrison.ro/noutati/gestionarea-riscurilor-la-nivelul-entitailor-publi/.

3. Ghita, M., Guvernanta corporativa, Ed. Economica, București, 2009.

4. Pagina primăriei Municipiului Vaslui, https://www.primariavs.ro/

Preview document

Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 1
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 2
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 3
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 4
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 5
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 6
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 7
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 8
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 9
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 10
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 11
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 12
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 13
Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primariei Vaslui.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Ai nevoie de altceva?