Dezvoltarea vocabularului prin joc

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 37490
Mărime: 5.33MB (arhivat)
Publicat de: Adrian S.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf. univ Popescu Iulia Andreea

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul 1 Învățarea bazată pe jocuri: revizuirea literaturii 4
 3. 1.1. Definirea vocabularului și importanța dezvoltării acestuia 12
 4. 1.2. Rolul jocului didactic în procesul de învățare 13
 5. 1.3. Teorii și abordări relevante privind dezvoltarea vocabularului prin joc didactic 15
 6. 1.4. Particularități ale dezvoltării vocabularului la clasele I-IV 16
 7. Capitolul 2 O discuție critică despre utilizarea jocurilor la diferite niveluri pentru îmbunătățirea vocabularului elevilor din învățământul primar 20
 8. 2.1. Modalități de îmbogățire, nuanțare și activizare a vocabularului 20
 9. 2.1.1. Activitatea cu textul literar în scopul îmbogățirii vocabularului 22
 10. 2.1.2. Orele de compunere și aportul lor în dezvoltarea vocabularului 23
 11. 2.1.3. Jocul didactic folosit în lecțiile de limba română 25
 12. 2.2. Mijloace de evaluare a vocabularului dobândit în lecțiile de limba și literatura română 30
 13. 2.3. Mijloace de evaluare a vocabularului dobândit în lecțiile de limba română 34
 14. 2.4. Selecția și adaptarea jocurilor didactice adecvate nivelului ciclului primar 36
 15. 2.5. Integrarea activităților de joc didactic în curriculum și planificare 45
 16. 2.6. Utilizarea resurselor și materialelor potrivite pentru jocurile didactice 47
 17. Capitolul 3 Elemente de cercetare pedagogică care atestă importanța practicării jocului ca activitate didactică în dezvoltarea vocabularului pentru elevii de clasa a III-a 49
 18. 3.1. Tipul cercetării 49
 19. 3.2.Organizarea, scopul și obiectivele cercetării 50
 20. 3.2.1. Scopul cercetării 51
 21. 3.2.2. Obiectivele cercetării 51
 22. 3.2.3. Ipotezele cercetării 52
 23. 3.2.4. Variabilele cercetării 53
 24. 3.3. Sistemul metodelor de cercetare utilizate 56
 25. 3.4. Selectarea eșantionului de lucru 59
 26. 3.5. Descrierea propriu-zisă a cercetării 61
 27. 3.5.1. Etapa cu specific de constatare. Administrarea testului inițial 62
 28. 3.5.2. Etapa desfășurării cercetării pedagogice 62
 29. 3.5.3. Ultima etapă. Administrarea testului final 65
 30. 3.6. Expunerea și analizarea datelor rezultate în urma cercetării 65
 31. 3.6.1. Etapa constatativă 65
 32. 3.6.2. Etapa formativă 70
 33. 3.7. Etapa finală 77
 34. Concluzii 92

Extras din proiect

Introducere

Jocurile sau activitățile ludice au fost folosite încă din vremuri străvechi, în diverse domenii de cunoaștere și la diferite vârste. Întrucât jocurile sunt multidisciplinare, au stârnit interesul multor specialiști, precum cei din sociologie, antropologie, lingvistică, matematică, filosofie, biologie, istorie și alte asemenea domenii de activitate.

Unele nume foarte importante din literatura universală au scris despre practica jocului, cum a făcut Galileo Galilei în volumul „Sopra le scoperti dei dadi” în anul 1642.

În secolul al XX-lea, lucrările lui Piaget rămân o referință bună. În prezent, jocul este considerat foarte potrivit pentru copii și, prin urmare, este utilizat destul de des în procesul de învățare, dar asta nu înseamnă că adulții nu se bucură de această modalitate de învățare/dezvoltare a abilităților și de distracție în același timp.

Vom începe teza noastră afirmând că rolul profesorilor în îmbunătățirea abilităților copiilor este primordial.

Background to the Study

Jocurile sunt activități pline de distracție care încurajează interacțiunea, stimulează gândirea, facilitează învățarea și dezvoltă strategii de soluționare a problemelor.

„Games are effective tools for learning because they offer students a hypothetical environment in which they can explore alternative decisions without the risk of failure. Thought and action are combined into purposeful behavior to accomplish a goal. Playing games teaches us how to strategize, to consider

alternatives, and to think flexibly.” (Martinson and Chu 2008: 478).

Jocurile au o importanță educațională semnificativă și pot fi integrate în sala de clasă pentru a încuraja utilizarea activă a limbii de către elevi, în loc să se concentreze exclusiv pe memorarea formulelor corecte.

Jocurile stimulează interacțiunea, cooperarea și creativitatea elevilor în folosirea vocabularului într-un mod semnificativ și elocvent. Elevii manifestă dorința de a participa la activități și jocuri și sunt, în general, dornici să obțină rezultate de succes. Pentru a putea participa, este necesar să fie capabili să înțeleagă și să comunice în limba țintă.

Jocurile stimulează, de asemenea, păstrarea interesului elevilor în activitățile școlare și profesorii pot utiliza aceste jocuri pentru a crea contexte în care limba este folosită într-un mod util și practice.

Principalele aspecte de cercetare se concentrează asupra învățării vocabularului; profesorii se confruntă cu diverse probleme în predarea acestuia și folosesc uneori tehnici inadecvate.

Vocabularul bogat și diversificat are o importanță deosebită în învățământul primar, deoarece joacă un rol crucial în dezvoltarea abilităților de comunicare și în obținerea succesului academic.

Prin utilizarea jocului didactic, se poate facilita învățarea și consolidarea vocabularului extins în rândul elevilor, oferindu-le astfel instrumentele necesare pentru a-și exprima ideile într-un mod clar și coerent, și pentru a înțelege mai bine lumea înconjurătoare. Această abordare aduce o notă de distracție și implicare în procesul de învățare, depășind astfel obstacolele de plictiseală și dificultate cu care mulți copii se pot confrunta în această privință.

Utilizarea jocurilor didactice în învățământul primar se dovedește a fi o metodă eficientă și captivantă pentru dezvoltarea vocabularului la elevi. Aceste jocuri aduc un element de distracție și interactivitate în procesul de învățare, ceea ce are ca rezultat o mai mare implicare și motivație din partea copiilor de a-și dezvolta competențele lingvistice într-un mod plăcut și relaxant.

Jocurile didactice permit elevilor să învețe cuvinte noi într-un context relevant și cu conotații semnificative. Prin intermediul acestora, copiii au oportunitatea de a utiliza cuvintele în propoziții, de a învăța sensurile acestora prin asociere și de a-și întări vocabularul prin repetiție și practică regulată.

Există o varietate de forme în care pot fi concepute jocurile didactice, inclusiv jocuri de asociere, cuvinte încrucișate, puzzle-uri sau chiar jocuri de rol. Acestea pot fi adaptate în mod corespunzător în funcție de vârsta și abilitățile elevilor, astfel încât să se alinieze cu programa școlară și să satisfacă nevoile individuale ale fiecărui copil.

Așadar, jocurile didactice aduc în prim plan un aspect crucial, și anume facilitarea interacțiunii și colaborării între elevi. Prin intermediul jocurilor în echipă sau a activităților de grup, copiii au oportunitatea de a învăța unii de la alții, de a comunica și de a dezvolta relații pozitive în interiorul clasei.

Concluzionez partea introductivă a lucrării mele prin a sublinia importanța temei de cercetare care constă în faptul că utilizarea jocurilor didactice este o activitate esențială pentru dezvoltarea vocabularului la elevii din învățământul primar se dovedește a fi o metodă eficientă și plăcută în procesul de învățare. Prin intermediul acestor jocuri, copiii au oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare, de a explora diversitatea cuvintelor și de a-și dezvolta încrederea în capacitățile proprii de învățare și exprimare adecvată.

Capitolul 1 Învățarea bazată pe jocuri: revizuirea literaturii

În acest prim capitol intenționez să ofer o fundamentare teoretică pentru abordarea mea, luând în considerare definiția învățării bazate pe jocuri și diferitele teorii expuse de cele mai importante figuri din domeniu în secolul al XXI-lea. Voi lua în considerare, printre altele, următoarele trei abordări, împreună cu concluziile lor[1].

Prima abordare, „Fundamentele învățării bazate pe jocuri”, este un articol scris de Plass, J., Homer, B., și Kinser, în 2015, în care autorii, după efectuarea unor cercetări serioase, subliniază că uneori, din cauza instrucțiunilor și obiectivelor de învățare ale unui joc care ar putea să nu fie bine concepute, pot apărea următoarele rezultate negative: „studenții simt că își pierd timpul procesând informații neesențiale; se implică excesiv în colectarea punctelor în loc ca jocul să genereze un interes individual intrinsec.

Ei pot privi jocul ca o competiție pentru obținerea de puncte în fața colegilor lor și nu realizează înțelegerea rezultatelor de învățare dorite. Ei joacă jocul în izolare, chiar dacă este o activitate de grup, fără discuții sau interacțiuni cu membrii echipei.”

A doua abordare considerată în teza mea aparține unui scriitor român, Horațiu Catalano, autorul cărții „Pedagogia jocului si a activitatilor ludice”, publicată în 2019, în care el afirmă următoarele despre rolul profesorilor în îmbunătățirea abilităților copiilor: "profesorii au o responsabilitate vitală în facilitarea efortului, implicării, interacțiunii și învățării active. În procesul de dobândire a cunoștințelor, este evident să ne concentram pe determinanții endogeni, cei care provin din interiorul individului, nu doar pe determinanții externi.

Accentul pus pe subiect, pe interioritatea acestuia, trebuie înțeles nu numai ca o organizare care răspunde anumitor influențe, ci și ca o organizare care modelează influențele, ca un sistem de auto-organizare, care nu ignoră influențele externe asupra învățării, ci le configurează într-un context mai profund pentru a fi explicat.

Bibliografie

1. Bădică T. et al. Jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1974;

2. Bruner T. Pentru o teorie a instruirii. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1979;

3. Crețu E. Psihopedagogia școlară pentru învățământul primar. București, Editura Aramis, 1999;

4. Ionescu M., Radu I. Didactica modernă. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001;

5. Catalano Horatiu & Albulescu Ion, Pedagogia jocului si a activităților ludice, Editura DPH, București, 2022;

6. Albu, Liliana. Exerciții și jocuri pentru îmbogățirea vocabularului : Clasele I-IV / Albu Liliana. - Iași : PIM, 2012;

7. Caras, Creola. Metode și tehnici de dezvoltare a creativității elevilor în ciclul primar / Creola Caras, Gabriela Apetroaie. - Iași : PIM, 2015.

8. Niculescu, Alexandru. Exerciții și jocuri în școală / Alexandru Niculescu. - București : Editura Sport-Turism, 1976.

9. Kincses Irina-Vasilica, Învățarea în colaborare prin metode interactive la școlarul mic, Editura Rovimed, Bacău, 2019;

10. Manea, Alexandra. Jocurile vacanței : comunicare în limba română, matematică și explorarea mediului : clasa pregătitoare / Alexandra Manea, Mircea Manea; desene realizate de Costin Calimoceanu. - Pitești : Delta Cart Educațional, 2015;

11. Anton, Irina. Educația pentru mâine : Îmbinarea învățării creative cu abordarea interdisciplinară : ghid pentru profesori, învățători și educatori / prof. Anton Irina, prof. Buhlea Mariana Gianina. - Iași : PIM, 2016. - 96 p.

12. Holt, John. Cum învață copiii / John Holt; traducere din engleză de Mihaela Buruiană. - București : Editura Trei, 2015. - 296 p.

13. I. Berca, Metodica predării limbii române, E. D. P., București, 1972;

14. Ghiță Iulian, Dezvoltarea vocabularului elevilor - sarcină complexă cu finalitate practică, în Revista de pedagogie, nr.9, 1978;

15. Programe școlare pentru învățământul primar, București, 1998;

16. Ioan, Cerghit , Perfecționarea lecției în școala modernă, EDP București, 1983;

17. Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București, 2003;

18. Câmpan, T. Florica - "Cum au apărut numerele", Colecția Alfa, Editura Ion Creangă, bucurești, 1987

19. Alexandrina, Dumitru și Viorel-George Dumitru - "Culegere de matematică pentru clasele II-IV", Editura didactică și Pedagogică, R.A. București, 2003;

20. Radu, I., Ionescu, M., Experiență didactică și creativitate, Editura Dacia, ClujNapoca, 2003;

21. Petean, M, Petean, A, Ocolul lumii în 50 de jocuri, Editura Dacia, ClujNapoca 1996;

22. Șerdean, I, Didactica Limbii și literaturii române în învățământul primar, Editura Corint, București, 2006;

23. Romanescu, C, Jocul didactic în învățământul primar, Editura Rovimed, Bacău,2017;

24. Gavra B., Vaida B., Iepure C., Curcubata R., Jocuri didactice, Editura Sellification, Timișoara, 2021;

25. Ion Albulescu, Horațiu Catalano, Didactica jocurilor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2019;

26. Petronela Savin, Monica Fichios, Ghid metodologic pentru invatamantul primar, Editura Institutul European, Iași, 2017;

27. Ana D., Logel D. & Stroescu-Logel E., Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Carminis, Pitești, 2005;

28. Dinescu Rodica, Matematică distractivă. Pentru clasa a III-a, Editura Carminis, Pitești, 2006;

29. Dumitru I. Al., Dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă, Editura de Vest, Timișoara, 2000;

30. http://www.digi-book.ro/cartea/2708/jocul-didactic-matematic;

31. Gheba, Grigore. Matematică : jocuri didactice și probleme de perspicacitate : pentru preșcolari și școlarii claselor I-IV / Grigore Gheba, Constantin Popovici, Lucreția Gheba, - București : Universal Pan,

Preview document

Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 1
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 2
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 3
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 4
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 5
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 6
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 7
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 8
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 9
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 10
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 11
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 12
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 13
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 14
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 15
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 16
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 17
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 18
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 19
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 20
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 21
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 22
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 23
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 24
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 25
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 26
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 27
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 28
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 29
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 30
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 31
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 32
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 33
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 34
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 35
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 36
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 37
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 38
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 39
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 40
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 41
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 42
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 43
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 44
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 45
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 46
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 47
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 48
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 49
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 50
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 51
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 52
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 53
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 54
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 55
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 56
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 57
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 58
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 59
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 60
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 61
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 62
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 63
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 64
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 65
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 66
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 67
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 68
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 69
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 70
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 71
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 72
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 73
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 74
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 75
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 76
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 77
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 78
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 79
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 80
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 81
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 82
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 83
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 84
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 85
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 86
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 87
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 88
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 89
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 90
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 91
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 92
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 93
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 94
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 95
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 96
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 97
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 98
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 99
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 100
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 101
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 102
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 103
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 104
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 105
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 106
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 107
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 108
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 109
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 110
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 111
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 112
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 113
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 114
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 115
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 116
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 117
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 118
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 119
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 120
Dezvoltarea vocabularului prin joc - Pagina 121

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea vocabularului prin joc.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Modalități de imbogățire, activizare și nuanțare a vocabularului prin orele de limba română

Moto: ,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorţească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt comoara noastră de mare preţ.” Tudor...

Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar

ARGUMENT Procesul instructiv-educativ presupune crearea unei relații temeinice între activitățile școlare și cele extracurriculare, cele din urmă...

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne...

Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială

ARGUMENT Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive. Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de...

Îmbogățirea Vocabularului Preșcolarilor prin Activități de Educare a Limbajului

CAPITOLUL I Motivaţia alegerii temei În învăţământul românesc de toate gradele, dar în special în învăţământul preşcolar studiul lexical merită o...

Dezvoltarea limbajului - premisă a integrării sociale a copiilor din grădiniță

INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat...

Jocul didactic - Metodă și formă de organizare a activităților instructiv-formative în grădinița de copii

ARGUMENTUL Perioada preșcolarității este tot mai des apreciată ca fiind vârstă ce cuprinde cea mai importantă experiență educațională din viața...

Îmbogățirea și Actizarea Vocabularului prin Activitățile de Tip Școlar

INTRODUCERE Motivatia alegerii temei În învatamântul românesc de toate gradele, dar în special în învatamântul prescolar studiul lexical merita o...

Ai nevoie de altceva?