Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani)

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 1722
Mărime: 54.42KB (arhivat)
Publicat de: Oana C.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof inv precolar

Extras din proiect

Evaluarea inițială stabilește nivelul de pregătire a preșcolarilor în momentul inițierii unui anumit program, aceasta constituind o condiție hotărâtoare pentru reușita activităților următoare deoarece oferă educatoarei posibilitatea de a cunoaște potențialul fiecărui copil.

Evaluarea inițială reprezintă strategia de măsurare-apreciere-decizie realizată la începutul unei secvențe a procesului de învățământ (ciclu de instruire, an de instruire, semestru școlar, capitol, subcapitol, grup de lecții, lecție), fiind realizată:

- pentru determinarea cunoștințelor și capacităților care reprezintă baza asimilării noilor conținuturi și formarea altor competențe;

- pentru detectarea potențialului de instruire, potențialului de dezvoltare și a potențialului de educare, adică a zonei dezvoltării proxime a copilului;

- pentru stabilirea unui punct ,,de plecare" ce ar servi drept reper la evaluarea progresului școlar.

Această formă de evaluare determină o anumită planificare a secvențelor de învățare pentru a aprecia viitoarele progrese ale preșcolarilor, dar și pentru a permite educatoarei să-și evalueze strategia didactică folosită.

Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale și practice, probe ce au fost aplicate atât în activitățile de grup cât și individual și frontal.

Probele de evaluare inițială au fost aplicate pe parcursul a două săptămâni în perioada 10.09 - 21.09.2018, acestea fiind aplicate unui număr de 26 de copii.

Consider că prin intermediul evaluării inițiale se pot identifica lacunele existente la fiecare copil și putem stabili în ce măsură trebuie abordat un anumit aspect al activității instuctiv-educative. Menționez că voi avea în vedere faptul că jocul este activitatea fundamentală a copiilor de vârstă mică (2,5 - 3 ani) și de aceea activitățile vor fi prezentate și desfășurate sub formă de joc, astfel încât copiii să nu sesize efortul intelectual, ci să se simtă motivați în realizarea cât mai eficientă a sarcinilor. De asemenea, este necesar să respect particularitățile de vâstă și individuale, motiv pentru care mă voi raporta la fiecare copil în parte și nu-l voi raporta pe el la colectiv.

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

- EDUCAREA LIMBAJULUI

Comportamente măsurabile:

- să pronunțe relativ corect cuvintele, fără omisiuni sau inversări de sunete ori de grupuri de sunete;

- să formuleze propoziții simple, ca răspuns la întrebările primite.

Tema activității (forma de realizare):

,,Eu sunt...” - joc

,,Care este prietenul meu cel mai bun?” - joc didactic

Itemi:

1) Formulează o propoziție simplă ca răspuns la o întrebare primită

2) Întreabă și răspunde la întrebări simple;

3) Își cunoaște numele și este capabil să se prezinte;

4) Pronunță relativ corect sunetele limbii române;

Punctaj Calificativ

I1 - 2p 8-10p - comportament atins (A)

I2 - 3p 5-7p - comportament în dezvoltare (D)

I3 - 3p 2-4p - comportament în dezvoltare (D)

I4 - 2p

Preview document

Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 1
Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 2
Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 3
Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 4
Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 5
Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 6
Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 7
Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 8
Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 9
Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 10
Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 11
Evaluare inițiala grupa mică - nivel i ( 3-5 ani) - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Evaluare initiala grupa mica - nivel i ( 3-5 ani).docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Rolul Jocurilor liber-alese în Stimularea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educația a înregistrat numeroase schimbări, unele însemnate, în scopul apropierii protagoniștilor acesteia- copiii,...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Jocul în Dezvoltarea Creativității Copilului Preșcolar

MOTTO: „Legenda Meştereului Manole ne dezvăluie esenţa creaţiei. Creaţia este legea însăşi a vieţii spirituale a omului, atacul creaţiei este...

Modalități concrete de realizare a activităților liber alese

ARGUMENT " Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții . Jocul este singura atmosferă în care ființa poate să respire și, în...

Evaluare inițială Grupa Mare

Evaluarea initială pe care am realizat-o la inceputul semestrului I, an școlar 2018- 2019, respectiv în perioada 10.09.2018 - 21.09.2018 a avut...

SPSS satisfacția angajaților SC Conrec SA

Introducere Angajații reprezintă una dintre resursele care pot asigura succesul companiei. Aceștia sunt factori cheie în producție, marketing și...

Evaluarea Impactului Ecologic

Tehnologia de fabricare a uleiului Uleiurile si grasimile vegetale comestibile prezente astazi pe piata de alimente reprezinta o chintesenta a...

Ai nevoie de altceva?