Masa Monetară și Agregatele Monetare

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 3410
Mărime: 1.29MB (arhivat)
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. I. Masa Monetara
 2. 1. Definrea masei monetare
 3. 2. Indicatori de structurare a masei monetare
 4. 3. Masa monetară în România
 5. II. Produsul Intern Brut
 6. 1. Definitie
 7. 2. Metode de calcul
 8. III. Relatia dintre Masa Monetara si Produsul Intern Brut
 9. 1.Trecerea de la economia reală la cea monetară
 10. 2. Viteza de circulatie a monedei
 11. 3. Gradul de monetizare al economiei
 12. IV. Studiu de caz
 13. V. Anexe

Extras din proiect

I. Masa monetară şi agregatele monetare

1. Definirea masei monetare

Masa monetară

- reprezintă un indicator care desemnează totalitatea mijloacelor băneşti existente în economia unei ţări la un moment dat, sau ca medie pe o anumită perioadă;

- este un indicator statistic, care se cuantifică pe baza bilanţului centralizat al întregului sistem bancar dintr-o ţară, după deducerea operaţiilor duble dintre bănci.

Deţinătorii de monedă aparţin atât sectorului bancar, cât şi celui nebancar. Sectorul bancar al economiei este reprezentat de băncile comerciale care deţin rezerve în moneda băncii centrale (bilete şi depozite în cont curent), iar sectorul nebancar al economiei este constituit din agenţii economici şi populaţie, care deţin bancnote, moneda metalică şi depozite în conturile curente la băncile comerciale.

Rezultă că masa monetară este constituită dintr-un stoc de creanţe asupra băncilor, creanţe aflate în posesia utilizatorilor de monedă. Pentru a determina nivelul masei monetare se iau în considerare mijloacele băneşti existente în conturile clienţilor, plus numerarul în circulaţie, respectiv, elementele din pasivul băncilor comerciale şi cele ale băncii centrale.

În schema următoare sunt prezentate relaţiile de corespondenţă care se stabilesc între deţinătorii şi utilizatorii de monedă în cadrul economiei6.

Astfel, măsurarea masei monetare se poate realiza prin următoarele două modalităţi:

1) prin însumarea cantităţilor de monedă care figurează în activul participanţilor din economie: Mm = 1A + 2A + 3A + 4A

2) prin însumarea datoriilor care figurează în pasivul bilanţului băncilor comerciale şi în pasivul Băncii Centrale: Mm = 1P + 2P + 3P + 4P

Identitatea contabilă care se manifestă între aceste componente demonstrează că, la nivelul economiei, creanţele monetare asupra băncilor sunt egale cu datoriile, respective cu angajamentele acestora.

2. Indicatori de structurare a masei monetare

Din punct de vedere statistic, pentru măsurarea masei monetare se recurge la structurarea acesteia, ceea ce permite calcularea indicatorilor şi a agregatelor monetare.

Delimitarea componentelor masei monetare din circulaţie se realizează după următoarele criterii, utilizate în statistica monetară internaţională.

A. sfera pe care o serveşte masa monetară

B. natura social economică a deţinătorilor de monedă

C. rotaţia şi rolul diferitelor componente ale masei monetare

D. gradul de lichiditate al diferitelor componente

A. Din punct de vedere al sferei, masa monetară poate fi analizată ca monedă scripturală (bani de cont) şi numerar. Aceste sume apar ca solduri în conturile bancare sau asupra populaţiei, sau ca numerar în casieriile agenţilor economici şi ale instituţiilor.

B. Din punct de vedere al deţinătorilor, se disting:

- mijloace băneşti (monede) ce aparţin sectorului public;

- mijloace băneşti ale sectorului privat.

C. Din punct de vedere al rotaţiei şi al importanţei, se disting:

- mijloace băneşti cu circulaţie curentă;

- mijloace băneşti economisite;

- alte mijloace băneşti.

Acest criteriu este utilizat de statistica FMI, care utilizează noţiunile:

- money cuprinde: numerarul din afara sistemului bancar şi banii din conturile curente,

(care îndeplinesc funcţiile de mijloc de plată şi mijloc de circulaţie);

- qvassi money cuprinde depozitele pe termen scurt ale agenţilor economici şi ale

populaţiei;

- other ithems cuprinde mijloace băneşti cu mişcare lentă sau fără mişcare.

D. Din punct de vedere al lichidităţii se disting:

- lichidităţi primare

- lichidităţi secundare

- lichidităţi terţiare

Criteriul lichidităţii este facultativ, în sensul că nu îl folosesc toate ţările.

Indicatorii sau agregatele monetare sunt stabilite de către autorităţile monetare, ţinând seama de trei criterii principale:

- eficacitatea agregatelor monetare

- caracterul controlabil

- disponibilitatea statistică.

Preview document

Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 1
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 2
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 3
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 4
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 5
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 6
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 7
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 8
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 9
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 10
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 11
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 12
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 13
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 14
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 15
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 16
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 17
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 18
Masa Monetară și Agregatele Monetare - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Masa Monetara si Agregatele Monetare.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Monetară

Aplicarea măsurilor de politică monetară necesită utilizarea unui set de instrumente prin intermediul cărora banca centrală să-şi exercite...

Masa monetară

1. Masa monetara 1.1 Definirea masei monetare Masa monetara reprezinta un indicator care desemneaza totalitatea mijloacelor banesti existente in...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Monedă și creditul. Creația monetară a băncilor

1.1 Concept Banii reprezintă bunuri ca oricare altele, indiferent că se prezintă sub forma variată de la început, sau sub forma lor proprie. Cu...

Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL AL ECONOMIEI ROM\NESTI ÎN CONTEXTUL ECONOMIC MONDIAL 1.1. Situaţia economiei pe plan mondial-privire de ansamblu...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Piața monetară, politică monetară, rolul băncii centrale, modalități de plată în sistemul de plată actual al României

u un imprumut in forma pura. Deosebirea consta in faptul ca obiectul imprumutului este intotdeauna un bun care va fi restituit in forma sau in...

Studiu de caz - Banca Națională a României - analiza politicii monetare în România în perioada 2008-2010

INTRODUCERE Într-o economie complexă şi descentralizată, moneda este instrumentul unic al schimbului. Cererea si oferta de bunuri de pe pietele de...

Masa monetară

1. Masa monetara 1.1 Definirea masei monetare Masa monetara reprezinta un indicator care desemneaza totalitatea mijloacelor banesti existente in...

Masa monetară

1.MASA MONETARA Piata monetara este formata din ansamblul tranzactiilor de moneda rezultate din confruntarea specifica a cererii si ofertei de...

Moneda și Masa Monetară

MONEDA DEFINIȚIA MONEDEI Moneda este orice bun care poate fi utilizat pentru achiziția de bunuri sau servicii, sau pentru plata datoriilor....

Ai nevoie de altceva?