Riscuri în activitatea instituțiilor de credit

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 16146
Mărime: 111.91KB (arhivat)
Publicat de: Grigore Morar
Puncte necesare: 7
Univ. de VEST Timisoara

Extras din proiect

CAP.1 RISCURI IN ACTIVITATEA INSTITUTIILOR DE CREDIT

1.1.Riscuri bancare: abordări conceptuale

Mediul în schimbare în care se află băncile generează noi oportunităţi de afaceri, dar presupune totodată şi riscuri mai complexe şi mai diverse, care sunt o provocare pentru abordările tradiţionale ale managementului bancar, pe care banca trebuie să le gestioneze cât mai adecvat pentru a putea supravieţui concurenţei şi pentru a susţine creşterea economică indusă de sectorul privat.

1.1.1. Conceptul de risc bancar

Notiunea de risc poate fi definita ca un angajament care are o incertiudine datorita probablitatii de castig sau pierdere.

Etimologic,termenul provine din limba latina”re-secare”care inseamna ruptura intr-un echilibru.

In activitatea bancara,asumarea riscurilor poate avea consecinte,posibile avantaje viitoare(cum este cazul operatiunilor speculative pe pietele financiare sau de schimb) sau posibile pierderi imprevizibile.

În literatura de specialitate întâlnim numeroase abordări ale conceptului de risc bancar. Potrivit dicţionarului explicativ al limbii române, prin oportunitatea de risc se înţelege pericol, inconvenient posibil, probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe neplăcute pentru subiect.

Literatura economică defineşte riscul ca fiind probabilitatea ca rentabilitatea reală viitoare să fie mai mică decât rentabilitatea aşteptată.

Riscul poate fi definit ca un eveniment incert, dar posibil, originea lui aflându-se în incertitudine; este păgubitor, efectele lui o dată produse nu mai pot fi înlăturate; apare în procesul activităţii umane, sociale, economice, politice şi în raportul dintre om şi natură.

Riscul bancar este prezentat în Dictionary of Banking Terms ca incertitudinea ca un activ să înregistreze o rată aşteptată de profitabilitate sau să producă o pierdere.

Francezii Michael Rouch şi Gerard Naullen, în cartea „Le control de gestion bancaire et financiere” definesc riscul ca un angajament purtând o incertitudine dată, cu o probabilitate de câştig sau prejudicii.

Revista „Risc Consult” precizează că „riscul este practic ameninţarea ca un eveniment să afecteze abilitatea unei companii de a funcţiona şi de a-şi urmări îndeplinirea obiectivelor strategice. Riscul apare în general nu atât din probabilitatea că nu se întâmplă ceva bine, ci din posibilitatea de a se întâmpla ceva rău”. „De asemenea, viaţa economică este guvernată de incertitudine şi orice proiecţie a unor evenimente viitoare este, prin definiţie, lovită de riscul de a nu se realiza în parametrii prevăzuţi”.

Riscul bancar este generat de o multitudine de operaţii şi proceduri, domeniul financiar necesitând abordarea ca un complex de riscuri, de multe ori interdependente, putând avea cauze comune sau putând provoca în lanţ şi alte riscuri.Condiţiile de apariţie a riscurilor bancare sunt determinate de manifestarea unui complex de factori care depind de: evoluţia generală a economiei, modificări legate de organizarea băncii, adoptarea de decizii financiare, condiţiile politice şi economice, iar producerea riscurilor bancare are ca rezultat diminuarea profiturilor şi a veniturilor acţionarilor sau, în ultimă instanţă, ieşirea din afaceri a băncii, fie prin preluarea ei de către o bancă mai puternică, fie prin faliment, potrivit teoriei bancare tipologia riscurilor diferenţiindu-se prin intensitatea de acţiune şi consecinţele pe care acestea le generează.

Riscurile bancare trebuie in permanenta identificate,masurate,cuantificate si ceea ce este foarte important,comparate cu riscurile pe care banca si-a propus sa si le asume in atingerea obiectivelor sale.

Obiectivele principale in activitatea de gestionare a riscurilor intr-o banca sunt:

- Imbunatatirea performantei finaciare a bancii

Banca isi propune obiectivele financiare de la o etapa la alta si isi asuma riscuri in vederea indeplinirii acestor obiective.Riscul va exista in permanenta,profilul de risc al bancii detrminand profitabilitatea potential ainstitutiei de credit.

- Siguranta ca banca nu va suferi pierderi inacceptabile(majore)

CONSILIUL DE

ADMINISTRATIE

Prin organizarea corecta a gestionarii riscurilor,banca va avea siguranta ca nu va suferi pierderi majore.Procesul administrarii riscurilor intr-o banca necesita angrenarea tuturor structurilor bancii.

Control,monitorizare

Si strategia riscului

COMITETUL EXECUTIV

Managemant de risc

COMITET DE

RISC

Manager de risc

Politica

Si stra. riscului

In general asumarea riscurilor este legata de functia de baza pe care o au bancile in economie,si anume functia de investitii,iar riscul este un atribut al investitiilor in general,asumarea riscului devine inevitabila si justifica existenta bancilor.

Bancile investesc resurse imprumutate,care sunt un multiplu substantial al propriului capital.Recuperarea cu intarziere a resureslor invstite provoaca o serie de dezechilibre la nivelul bancii.

Diversitatea riscurilor cu care se poate confrunta o banca,preacum si diversitatea situatiilor care genereaza aceste riscuri,conduc la ideea ca o clasificare unica nu este posibila.

1.1.2.Tipologia riscurilor bancare

Diversitatea riscurilor cu care se poate confrunta o banca,preacum si diversitatea situatiilor care genereaza aceste riscuri,conduc la ideea ca o clasificare unica nu este posibila.

De asemenea riscurile se pot clasifica dupa mai multe criterii selectate din literature de specialitate.

Preview document

Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 1
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 2
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 3
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 4
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 5
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 6
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 7
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 8
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 9
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 10
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 11
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 12
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 13
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 14
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 15
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 16
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 17
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 18
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 19
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 20
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 21
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 22
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 23
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 24
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 25
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 26
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 27
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 28
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 29
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 30
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 31
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 32
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 33
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 34
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 35
Riscuri în activitatea instituțiilor de credit - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Riscuri in Activitatea Institutiilor de Credit.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procesul trecerii de la o economie centralizată la o economie de tip concurenţial, reprezintă prin...

Dosar de practică - Banca Transilvania

I. Organizarea activităţii în Banca Transilvania I. 1. Introducere - Scurt Istoric Banca Transilvania SA este o bancă comercială cu capital...

Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice

Introducere Decizia de finanţare la nivel microeconomic este influenţată într-o manieră semnificativă de modul în care funcţionează mecanismele...

Principii Generale ale Managementului Bancar

Principii generale ale managementului bancar si riscuri in activitatea instituţiilor de credit Gestionare activităţii bancare astfel încât să se...

Managementul instituțiilor de credit

La modul cel mai general, sistemul bancar al unei tari este format din Banca Centrala (de emisiune) si bancile din sistemul bancar, care în...

Societatea bancară Raiffeisen Bank Brașov

Forma juridica: Societate pe actiuni avand un capital social de 1.196,259 mil. Lei. Societate administrata in sistem dualist Forma si structura...

Prezentare succintă Bancpost

Despre Bancpost Bancpost este astazi una dintre cele mai importante banci din Romania. Are o echipa puternica de specialisti, dispune de o retea...

Ai nevoie de altceva?