Etica limbajului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5702
Mărime: 68.34KB (arhivat)
Publicat de: Darius Alexandru
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paul Balahur
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, Specializarea Comunicare si Relatii Publice, in anul 2.

Cuprins

  1. Introducere 1
  2. Dialogul ca formă de cunoaştere 2
  3. Dialogul ca formă de recunoaştere a celuilalt 6
  4. Dialogul ca formă de înţelegere reciprocă şi de cooperare în rezolvarea problemelor comune 10
  5. Dialogul ca formă de dezvoltare 14
  6. Exemplu de dialog manipulativ 15

Extras din proiect

Introducere

Etica şi morala trebuiesc înţelese prin prisma comunicării, morala reprezentând o practică socială şi o experienţă individuală morală, cu o structură comunicativă: raportarea la celălalt; umanitatea prezentă în propria persoană şi în persoana celuilalt în cadrul unui dialog esenţial între EU şi TU ca întâlnire fundamentală între oameni; responsabilitatea faţă de celălalt care nu este condiţionată de simetrie.

În practica morală suntem implicaţi prin fapte morale (acţiuni) care sunt evaluate reciproc şi care sunt semnificative (sunt comunicate, ceilalţi le pot înţelege şi evalua). Comunicăm moral prin vorbe şi prin fapte. Diferitele forme şi tipuri de comunicare implică înţelegerea şi evaluarea morală. De obicei ne exprimăm atitudini morale.

Astfel, etica implicată în comunicare se află în structurile şi funcţiile dialogului precum şi în atitudinile participanţilor la dialog.

Modele ale dialogului

I. Dialogul ca formă de cunoaştere

Rădăcinile cuvântului dialog sunt greceşti „dia” (cu) şi „logos” (rostire), adică justificare raţională, raţiune, dialogul devenind astfel o „rostire cu”, o „rostire împreună” sau, o „justificare raţională împreună”. Dialogul este un act raţional şi conştient prin excelenţă.

Pentru gânditorii antici greci, dialogul era o formă de expunere a ideilor şi concepţiilor filosofice şi o modalitate eficientă de a analiza problemele filosofiei sub formă de dezbatare. El se instituia într-o conversaţie colectivã, sau într-o cercetare critică colectivă a noţiunilor, categoriilor, principiilor filosofice. Dialogul a constituit, în cazul lor, mai mult un instrument, un mijloc, o cale de a ajunge la acel „adevăr”, scris cu majuscule, adică demonstraţia logicã a unei idei, iar în evoluţia ulterioară a gândirii a căpătat noi şi noi conotaţii.

Forma de legatură între oameni este dialogul. El este o formă de comunicare, dar nu pentru a transmite o suma de cunoştinţe deja existente ci pentru a îndemna pe cel cu care dialogul supune adevărul.

Pentru Socrate adevărul este în noi, în sufletul nostru. El nu trebuie căutat în afara noastră. Pentru a ajunge la adevăr este necesar să ne cunoaştem pe noi înşine, să cercetăm cu meticulozitate facultăţile noastre de cunoaştere, să ştim ceea ce putem să cunoaştem şi ceea ce nu putem să cunoaştem şi să mai ştim ce trebuie să facem şi ce nu trebuie să facem.

Filosoful antic Platon a fost atras spre dialog de „forma de conversaţie pe care o dăduse Socrate învăţământului său” . S-a observat, de asemenea, întemeierea acestora pe convingerea că „nu se poate spera într-o dezlegare definitivă a problemelor generale ale existenţei” şi că dialogurile sunt mai adecvate „pentru a pune în relief întreaga complexitate a problemelor, cu indisolubilele lor legături, ca şi cu posibilităţile lor provizorii de soluţionare” , ceea ce le-a impus ca modalităţii de expunere şi altor gânditori de după Socrate: Eschine, Fedon, Euclid, Aristip şi Antistene. În ciuda unor rezerve ale unor gânditori, ce reproşau dialogurilor platoniciene „imprecizia gândirii” şi „forma vagabondă a argumentării” (Spencer) sau lipsa de soliditate a demonstraţiilor (Bacon), este cert că Platon „a dat genului forma cea mai izbutită” legând oarecum de numele său conceptul de dialog, ca formă oarecum necesară expunerii filosofice.

Se poate spune că în toate dialogurile platonice se foloseşte maieutica pentru a obţine adevărul căutat, din mintea partenerilor de dialog, numai că în mod paradoxal, adevărul nu este descoperit de mintea celui interogat, ci de mintea celui care întreabă, adică a personajului Socrate sau a altui conducător de dialog.

Maieutica este arta extragerii unui anume conţinut informaţional coerent şi corect, dintr-o minte înzestrată care îl posedă fără a o ştii, şi care condusă abil prin întrebări bine formulate, avansează progresiv către scoaterea la suprafaţă a adevărului căutat. Dialogul se încheie fie prin găsirea răspunsului potrivit, care satisface pe cel ce caută, fie prin imposibilitatea localizării lui şi amânarea căutării cu altă ocazie.

Opera lui Platon nu încetează să provoace mirare, să contrarieze, să provoace la dialog pe temerarii interpreţi. Putem spune că, prin permanenta incitare la dialog, efectele dialecticii socratice se menţin şi astăzi. Acesta este un semn al perenităţii discursului platonician, discurs care, în spiritul filosofiei, păstrează vie tensiunea existenţială ce se aşterne în jurul întrebărilor, pe care ni le pune filosofia lui Platon. Prin această modalitate de expunere se păstrează forţa generativă a maieuticii socratice, care realizează exerciţiul filosofic al naşterii Adevărului cu fiecare cititor în parte, ce este astfel un partener de dialog.

"Logos-ul se naşte doar când numele şi verbele sunt împletite între ele şi când s-a făcut acordul lor. A numi este un lucru, a vorbi despre nume este altul". Altfel spus, a gândi, a percepe lucrurile nu presupune logos. Logos-ul are însă puterea de a articula gândirea, de a da sens unui raţionament, chiar de a alcătui acest raţionament. Simplul gând nu este logos, doar gândirea discursivă conţine logos-ul. În problema legăturii dintre logos şi gândire (ca nous, noesis, dianoia), logos-ul reprezintă doar o funcţie a gândirii, o funcţie care, în cele din urmă, este limbaj. El slujeşte raţiunii, dar nu este raţiune.

Hans-Georg Gadamer întăreşte ideea lui Platon cu privire la dialog. După Gadamer, dialogul constituie adevărata şi substanţiala realitate, adevăratul eveniment ce a socializat omul, iar „aptitudinea pentru dialog este o înzestrare naturală a omului” , care ar fi făcut posibilă o perfectă punere în scenă a spontaneităţii omului, o simultaneitate deplină, vie, o suprapunere a întrebării şi a răspunsului, a „faptului de-a-spune şi de-a lăsa-să-li-se-spună (das Sich-gesagt-sein-lassen)” .

În eseul intitulat „Inaptitudinea pentru dialog”, scris în 1972, şi inclus în volumul al II-lea, partea a treia, „Completări”, din lucrarea „Adevăr şi Metodă”, Hans Georg Gadamer porneşte de la ideea aristotelică potrivit căreia aptitudinea pentru dialog ar fi, „o înzestrare naturală a omului”, văzut ca „fiinţa care are limbă, iar limba există numai în dialog” . Dialogul, pare a spune aici Gadamer, este un soi de „gimnastică”, eternă, o întreţinere cultivatoare a limbii, prin care aceasta de pe urmă îşi păstrează „vitalitatea ei proprie”, îmbătrânind şi reînnoindu-se, cizelându-se într-o economie a „schimbului viu de replici”, dintre cei care intră în vorbă, intră în cuvânt, deci trăiesc oarecum laolaltă, la un nivel simbiotic, unii cu alţii.

„Oricât de codificabilă ar fi limba, oricât de mult ar avea o relativă fixare în dicţionar, în gramatică şi în literatură – vitalitatea ei proprie, îmbătrânirea şi autoînnoirea ei, înăsprirea şi rafinarea ei până la înaltele forme stilistice ale artei literare, toate acestea trăiesc din schimbul viu de replici al celor care vorbesc unii cu alţii. Limba există numai în dialog” .

Preview document

Etica limbajului - Pagina 1
Etica limbajului - Pagina 2
Etica limbajului - Pagina 3
Etica limbajului - Pagina 4
Etica limbajului - Pagina 5
Etica limbajului - Pagina 6
Etica limbajului - Pagina 7
Etica limbajului - Pagina 8
Etica limbajului - Pagina 9
Etica limbajului - Pagina 10
Etica limbajului - Pagina 11
Etica limbajului - Pagina 12
Etica limbajului - Pagina 13
Etica limbajului - Pagina 14
Etica limbajului - Pagina 15
Etica limbajului - Pagina 16
Etica limbajului - Pagina 17
Etica limbajului - Pagina 18
Etica limbajului - Pagina 19
Etica limbajului - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Etica Limbajului.doc

Alții au mai descărcat și

Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa

INTRODUCERE În societatea românească post-decembristă, relaţiile publice au cunoscut o evoluţie impresionantă. Au fost înfiinţate numeroase...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Cursuri engleză

Should I have gone- Should we have gone- Would you have gone- Would you have gone- Would he/she/it have gone- Would they have gone? Se traduce...

Comunicare cu presa

Biroul de presa este un department care are ca sarcina principala stabilirea si mentinerea relatiilor de comunicare intre organizatie si...

Relații publice - suport de curs

RELATIILE PUBLICE Scurt istoric De ce se pratica relatiile publice ? Ce sunt relatiile publice ? Definitia relatiilor publice Relatiile publice si...

Publicitatea pe Internet

Exista o controversa în ceea ce priveste puterea de comunicare a Internetului. El reprezinta cel mai puternic mediu de informare pe care l-a...

Cursuri etică

Curs1 1.Etica- grecescul ethos/etos=obicei,obisnuinta. Se va distince intre 2 aspecte mari ale moralei, intrucat vb despre o morala a individului...

Retorică și argumentare în PR

TUTORAT 1 INTRODUCERE. RETORICA, ARGUMENTARE, STRATEGII DISCURSIVE 1. Societatea contemporana si revirimentul retoricii Deschisa si plurala,...

Te-ar putea interesa și

Teorii despre etica și deontologia contemporană

INTRODUCERE Petrecând trei ani printr-o mulțime de informații juridice legate de toate acțiuniile și inacțiunile ființei umane și văzând că omul...

Portretul unui Jurnalist - Ion Cristoiu

În România, datoritã influentelor si perioadelor istorice prin care a trecut tara noastrã, mass-media s-a aflat într-o continuã formare si...

Aspecte Etice în Procesul de Internaționalizare a Firmei

INTRODUCERE Evoluţiile din ultimele decenii ale economiei, în special, şi ale societăţii, în general, ne-au arătat că schimbarea este...

O cercetare asupra evoluției presei românești comuniste și postcomuniste. Contribuția mass-mediei la orientarea opiniei publice spre noul sistem democratic

I. Premise. Trasaturile presei înainte de ‘89. Instaurarea comunismului a însemnat pentru presa acceptarea si promovarea unui tip de discurs total...

Comportament Etic la SC Avon Cosmetics (Romania) SRL

Capitolul I Standarde şi dileme etice în domeniul afacerilor economice contemporane I.1. Etica managerială – concept şi modele de comportament...

Etnică și integritate academică

Introducere Orice organizatie, indiferent de dimensiunea ei, este intr-o permanenta interconectare cu mediul sau interior (angajati, management,...

Thoma D'Aquino

CONTRIBUŢIA LUI THOMA D’AQUINO LA FORMAREA RELIGIEI ŞI APOLOGETICII MODERNE 1.Definirea subiectului. Pentru a putea înţelege mai bine cerinţa...

Etica Profesională

Obiective de referinţă Studiind acest modul, studentul va fi capabil: - Să definesscă conceptul de cultură organizaţională - Să analizeze...

Ai nevoie de altceva?