Contabilitatea Instituțiilor Publice

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, xls
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3392
Mărime: 28.95KB (arhivat)
Publicat de: Romulus Constantin
Puncte necesare: 8
UNIVERSITATEA AL.I.CUZA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Extras din proiect

Să se prezinte în registrul jurnal minim 70 operaţiuni din contabilitatea unei instituţii publice, presupunând că acestea au avut loc în cursul unei luni. Vor fi puse în funcţiune conturi din clasele 1-7. Prezentarea operaţiunilor va fi precedată de o scurtă prezentare (1-2 pagini) a instituţiei publice analizate.

Note:

1. Lucrarea poate fi tehnoredactată sau scrisă manual.

2. Pentru operaţiunile enunţate să fie menţionate, în mod obligatoriu, documentele justificative aferente.

3. Materialele care pot fi consultate sunt: suportul de curs şi orice alte cărţi de contabilitate.

PARTEA 1. CASA JUDEŢEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAŞI.

În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în subordinea CNAS. CAS Iaşi funcţionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru, aprobat de consiliul de administraţie al CNAS.

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi este instituţie publică, de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, cu buget propriu, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi care are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.

Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi aplică politica şi strategia generală a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în raza de competenţă.

Principalele atribuţii ale CAS Iaşi, sunt următoarele :

• să colecteze contribuţiile la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de către ANAF;

• să administreze bugetul propriu;

• să înregistreze, să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS;

• să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor;

• să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond;

• să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;

• să administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale;

• să negocieze, să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului cadru;

• să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;

• poate să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului cadru;

• să asigure, în calitate de instituţiei competentă, activităţile de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii încheiate de România cu alte state;

• alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.

Organele de conducere ale CAS Iaşi sunt consiliul de administraţie şi preşedintele director general.

Direcţia de Management şi Economică a CJAS Iaşi este alcătuită din următoarele departamente:

a) Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare, Evaluare, Perfecţionare;

b) Serviciul Sisteme Informatice;

c) Serviciul Evidenţă Asiguraţi, Indemnizaţii şi Concedii Medicale;

d) Serviciul Buget, Finanţe, Contabilitate şi Decontări Externe;

e) Compartimentul Statistică, Prognoză şi Planificare;

f) Biroul Logistică;

g) Compartimentul Achiziţii Publice;

Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Direcţiei Management şi Economică

Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului Executiv al Direcţiei Management şi Economică:

1. organizarea, planificarea, coordonarea, controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din subordine;

2. organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea procedurilor operaţionale interne de lucru precum şi monitorizarea aplicării acestora de către structurile din subordine;

3. organizarea activităţii privind elaborarea şi revizuirea Registrului de riscuri - secţiunea management şi economică;

4. asigurarea realizării obiectivelor specifice, cuprinse în strategia şi programele Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi;

5. organizarea şi implementarea sistemului de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;

6. planificarea resurselor umane în Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi;

7. managementul funcţiilor publice şi al celor contractuale;

8. promovarea unei politici coerente de personal;

9. monitorizarea modului de desfăşurare a activităţilor de recrutare şi selecţie de personal;

10. elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice;

11. elaborarea şi implementarea planului anual de perfecţionare;

12. elaborarea planului de măsuri privind securitatea prelucrării de date cu caracter personal;

13. elaborarea planului privind măsurile de securitate a reţelelor informatice la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi;

Preview document

Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 1
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 2
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 3
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 4
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 5
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 6
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 7
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 8
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 9
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 10
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 11
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 12
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 13
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 14
Contabilitatea Instituțiilor Publice - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Institutiilor Publice.doc
  • registru jurnal cjas iasi.xls

Alții au mai descărcat și

Implementarea standardelor de control intern la nivelul entităților publice

Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun...

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Decontările cu terții la o instituție publică

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Contabilitate publică

DESCRIEREA INSTITUTIEI PUBLICE Scurt istoric Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) cu sediul în Iasi, str....

Plan de marketing Fan-Courier

INTRODUCERE Am ales această temă deoarece FAN Courier este cea mai mare companie de curierat din România, ocupând primul loc pe piața locală....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de încasari si plati referitoare la fondurile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Ai nevoie de altceva?