Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3433
Mărime: 55.07KB (arhivat)
Publicat de: Cristina P.
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

Capitaluri proprii

1.Definiție

Capitalurile proprii pot fi definite astfel:

- ca resurse financiare atrase de la proprietari (acționari sau asociați), precum și cele constituite din profiturile obținute; sau

- dreptul titularilor de patrimoniu (acționari sau asociați), asupra activelor societății, după scăderea tuturor datoriilor; sau

- interesul rezidual al acționarilor în activele societății, după scăderea tuturor datoriilor.

CAPITALURI PROPRII = ACTIVE - DATORII

sau

CAPITALURI PROPRII = aporturile de capital + primele de capital + rezervele+ rezultatul reportat + rezultatul exercitiului financiar

Așasar capitalurile proprii se constituie din aportul proprietarilor la capitalul social al entității, din profitul obținut și din alte surse proprii.

Acesta se constituie pe baza a doua surse:

1. Fondurile investite initial (la momentul constituirii) in companie impreuna cu sumele aditionale furnizate ulterior de proprietari (majorari de capital).

2. Profiturile reinvestite.

2.Structura

Capitalurile proprii se structurează în două categorii:

- Capital propriu nominalizat, reprezentat de capitalul social, care se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital;

- Capital propriu nenominalizat, acesta fiind reprezentat de capitalul acumulat de catre entitate ca urmare a unei activitati economice profitabile. În aceasta categorie intră: rezultatul exercițiului financiar și rezultatul reportat, rezervele, primele de capital.

Capitalurile proprii se formează la începutul activității entității și se modifică, prin creștere sau diminuare, pe parcursul existentei entității.

3. Clasificare

Capitalul social exprimă valoarea totală a aporturilor subscrise/depuse de acționari/asociați. Se poate majora cu aporturi în natură sau numerar, prin încorporarea rezervelor și profiturilor. Uneori se micșorează ca urmare a retragerii unor asociați, acoperirea pierderilor din anii precedenți, redimensionarea capitalului în funcție de volumul activității.

Primele de capital reprezintă suplimentul de aport neîncorporat în capitalul social. În funcție de modul de constituire aceastea se grupează: prime de emisiune, prime de fuziune/divizare, primele de aport, primele de conversie.

Rezervele reprezintă, în general, profituri capitalizate în mod durabil de către entitate, dar și din prime de capital și rezerve din reevaluare. Rezervele consolidează baza materială a societății, sporind capacitatea acesteia de a faca față unor conjuncturi nefavorabile. Tipuri de rezerve: rezerve legale, rezerve din reevaluare, rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezerve statutare, alte rezerve.

Acțiunile proprii sunt acele acțiuni răscumpărate cu scopul de a reduce capitalul social prin anularea acțiunilor proprii răscumparate, cesiona către personalul societății a unui număr de acțiuni proprii, sau regulariza cursul acțiunilor pe piața bursieră.

Rezultatul reportat reflectă rezultatele exercițiilor financiare precedente care n-au fost încă repartizate pe destinații legale de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, precum și rezultatele provenite din corectarea erorilor contabile.

Rezultatul exercițiului reprezintă diferența dintre venituri și cheltuieli, care poate avea formă de profit sau pierdere. Reprezintă soldul final al contului 121 "Profit și Pierdere". Iar contul 129 "Repartizarea profitului" reflectă profitul exercițiului financiar în curs, repartizat pe destinații legale.

Preview document

Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 1
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 2
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 3
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 4
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 5
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 6
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 7
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 8
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 9
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 10
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 11
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 12
Prezentarea situației modificarii capitalurilor proprii și notelor explicative la situațiile financiare - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Prezentarea situatiei modificarii capitalurilor proprii si notelor explicative la situatiile financiare.docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Situații financiare în companiile de asigurări

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Analiza economico financiară la SC Agrana România SA Buzău

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

Analiza situațiilor financiare în România

CAPITOL 1. SOCIETĂŢILE C0MERCIALE (AGENŢI ECONOMICI) DIN ROMÂNIA 1.1. PRINCIPALELE CATEGORII DE AGENŢI ECONOMICI CARE SE ORGANIZEAZĂ ŞI...

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Politici și Opțiuni Contabile de Întocmire și Prezentare a Situațiilor Financiare

IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” (revizuit 2009) Obiectivul IAS 1 este de a descrie baza pentru prezentarea situaţiilor financiare...

Ai nevoie de altceva?